03 januari 2009

Ökade socialbidragskostnader i skattesänkningarnas spår.

Barometern rapporterar nu om att socialbidragskostnaderna kommer att öka i Nybro, liksom för så många andra av landets kommuner.

Visst är krisen i sig en stor faktor, förutom alla arbetstillfällen som försvann i Nybro redan innan krisen slog till, men regeringens ansvar för kommunernas och inte minst Nybros situation väger tungt, inte minst genom exempelvis frysningen av statsbidraget. Dessutom så gör höjningen av a-kassan och de nya reglerna för sjukskrivna kommer att innebära att grupper som egentligen borde klarat sig ändå nu i stället tvingas söka socialbidrag.

Regeringens neddragningar på utbildningsområdet innebär dessutom att människor som kunde ha studerat för att på så sätt möta behovet av arbetskraften i en kommande högkonjunktur. I stället är nu risken stor att det kommande behovet av arbetskraft möts av en skriande brist på kompetent personal.

Även om de som drabbas hårdast när kommunens utgifter ökar och intäkterna sjunker givetvis kommer att vara, förutom kommunens personal, de som redan idag är mest utsatta, så kommer det att stå klart vad regeringens politik verkligen innebär. Den verkliga kostnaden för skattesänkarpolitiken kommer nu att börja visa sig på allvar. Många kommuner och landsting, varav många borgerliga, har liksom Kalmar tvingats höja skatten för att slippa skära för mycket i verksamheten.

De usla hundringar som den vanlige Nybro-bon i bästa fall fick över i skattesänkning efter höjning av a-kassa, bilförsäkring, fastighetsavgift mm mm, de kommer nu att få betalas tilllbaks mångfallt när regeringens politik spräcker kommunens socialbudget. Och de som får betala mest för de skattesänkningar som genomförts är nu de som är mest beroende av den generella välfärden: gamla, sjuka och barn.

Så ser det ut i alliansens välfärdssverige.

Media: SvD,

Bloggat: Alliansfritt Sverige, Ida Legnemark,

-----------------------------------------------------------

Lästips: Förklaringar till Alliansens popularitet, Per Gudmundson personifierar högerns verklighetsupfattning, Januari 3, 2009 - KD-ledamot vill förbjuda sexköp även utomlands, markstyrkor på väg in i Gaza enl CNN

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...