23 oktober 2008

Friskolor ratar handikappade enligt profitens logik

En granskning av friskolor som Utbildningsradion gjort visar att drygt 40% av friskolorna är negativa till att behöva anpassa skolmiljön till olika handikapp. Dessutom så vägrar inte mindre än var tionde rektor för en friskola helt sonika att ta emot barn med handikapp, trots att de är tvungna enligt lag.

Nu är ju detta inte något märkligt. Snarare ligger det helt i linje med den kapitalistiska marknadslogiken som friskolor givetvis måste följa, eftersom de förväntas ge avkastning till sina ägare. Det innebär att man maximerar intäkterna och minimerar kostnaderna.

Eftersom ägarna vill ha så hög profit som möjligt så blir det följaktligen fullständigt logiskt att man vill mota elever med handikapp redan i porten eftersom de skulle innebära högre kostnader. Det är precis enligt samma logiska mönster som när privata vårdcentraler inte vill ha de kostnadskrävande vårdfallen i förorterna, utan väljer att etablera sig på Östermalm där de kan ordinera överklasskärringar honungste mot förkylningen.

De kostsamma fallen vill man i stället lämpa över på de kommunala skolorna, vilket förklarar att endast 2,47 promille av de uppringda friskolornas elever har någon form av funktionshinder när antalet barn med något funktionshinder beräknas till mellan 13 och 16% för landet som helhet. Detta innebär givetvis att de kommunala skolorna får oproportionerligt många resurskrävande elever med de extra kostnader som detta innebär. Extra kostnader innebär i sin tur mindre pengar per elev vilket leder till en försämrad skola, vilket i förlängningen leder till att alltfler väljer friskolor, som i sin tur väljer bort de kostnadskrävande eleverna med resultatet att vi får en nedåtgående spiral med en allmer segregerad skola där den kommunala skolan slutligen riskerar att bli en avsjälpningsplats för de elever som friskolorna inte släpper in.

Någon som nu inte ser mönstret här?: man tar betalt för den vanliga elevmixen där då mellan 13 och 16% kan beräknas ge större kostnader än andra elever, men man ser till så att man stjälper över dessa kostnader på samhället. På så sätt kan man i stället ägna sig åt att bara lugnt håva in profiten som de friska och välartade barnen genererar.

Aftonblaskan

Bloggat: Trollhare, Svensson,

-------------------------------------------------------------

Kommentar överflödig!

Lästips: LOKE om att det är överklassen som fuskar med skatter och annat, Lasse om framtida bostadsbrist, Jinge om att Sverigedemokraterna kan komma in i EU-parlamentet, Ett hjärta RÖTT om "rehabiliteringskedjan", Arbetarperspektiv om att norska byggfacket stöder Malmö26Alliansfritt Sverige om att regeringen anser att forskning ska generera profit för privata intressen för att få statligt stöd.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , ,

1 kommentar:

LeoB sa...

Det är sorgligt.

Samtidigt är det sorgligt att (nästan) inga av de som skriver om FRA tar upp verkliga problem som existerar just nu, som detta. Vad ska yttrandefriheten vara till för? Är det inte för att kunna peka på felen och kunna bygga upp en opinion för att rätta till dem?

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...