23 oktober 2008

Friskolor ratar handikappade enligt profitens logik

En granskning av friskolor som Utbildningsradion gjort visar att drygt 40% av friskolorna är negativa till att behöva anpassa skolmiljön till olika handikapp. Dessutom så vägrar inte mindre än var tionde rektor för en friskola helt sonika att ta emot barn med handikapp, trots att de är tvungna enligt lag.

Nu är ju detta inte något märkligt. Snarare ligger det helt i linje med den kapitalistiska marknadslogiken som friskolor givetvis måste följa, eftersom de förväntas ge avkastning till sina ägare. Det innebär att man maximerar intäkterna och minimerar kostnaderna.

Eftersom ägarna vill ha så hög profit som möjligt så blir det följaktligen fullständigt logiskt att man vill mota elever med handikapp redan i porten eftersom de skulle innebära högre kostnader. Det är precis enligt samma logiska mönster som när privata vårdcentraler inte vill ha de kostnadskrävande vårdfallen i förorterna, utan väljer att etablera sig på Östermalm där de kan ordinera överklasskärringar honungste mot förkylningen.

De kostsamma fallen vill man i stället lämpa över på de kommunala skolorna, vilket förklarar att endast 2,47 promille av de uppringda friskolornas elever har någon form av funktionshinder när antalet barn med något funktionshinder beräknas till mellan 13 och 16% för landet som helhet. Detta innebär givetvis att de kommunala skolorna får oproportionerligt många resurskrävande elever med de extra kostnader som detta innebär. Extra kostnader innebär i sin tur mindre pengar per elev vilket leder till en försämrad skola, vilket i förlängningen leder till att alltfler väljer friskolor, som i sin tur väljer bort de kostnadskrävande eleverna med resultatet att vi får en nedåtgående spiral med en allmer segregerad skola där den kommunala skolan slutligen riskerar att bli en avsjälpningsplats för de elever som friskolorna inte släpper in.

Någon som nu inte ser mönstret här?: man tar betalt för den vanliga elevmixen där då mellan 13 och 16% kan beräknas ge större kostnader än andra elever, men man ser till så att man stjälper över dessa kostnader på samhället. På så sätt kan man i stället ägna sig åt att bara lugnt håva in profiten som de friska och välartade barnen genererar.

Aftonblaskan

Bloggat: Trollhare, Svensson,

-------------------------------------------------------------

Kommentar överflödig!

Lästips: LOKE om att det är överklassen som fuskar med skatter och annat, Lasse om framtida bostadsbrist, Jinge om att Sverigedemokraterna kan komma in i EU-parlamentet, Ett hjärta RÖTT om "rehabiliteringskedjan", Arbetarperspektiv om att norska byggfacket stöder Malmö26Alliansfritt Sverige om att regeringen anser att forskning ska generera profit för privata intressen för att få statligt stöd.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , ,

20 oktober 2008

Premiär för Bokcafét i Kalmar

Nu har även Kalmar begåvats med ett bokcafé, som ska ha öppet i Norrliden varje lördag. Det är SAC i Kalmar som ligger bakom cafét och den ambitiösa, om än enkla, tanken är att skapa "en samlingsplats för alla arbetare".
Vi vill skapa debatt om dagens samhällssystem, diskutera vardagsfrågor för att bättre förstå varandras livssituationer och vi tillsammans kan förbättra dem.
Förutom att enbart vara en mötesplats så kommer man att bedriva studier, hålla föredrag mm mm och man hittar cafét på Två Bröders väg 11h i Norrliden i Kalmar.

Premiären hålls nu på lördag 25/10 med såväl torgmöten som föredrag, bland annat om Malmö 26.

25/10, kl: 14.00: HUR KAN VI RÄDDA ARBETARRÖRELSEN?
Arrangörer: Bokcafét tillsammans med Kalmar LS
Bokcafét kommenterar:
Johannes Regell, fackföreningsordförande på Totebo AB och aktiv i Västerviks socialistförening, kommer för att föreläsa om om - och skapa diskussion kring - arbetarrörelsens problem och hur man vänder utvecklingen i dagens samhälle.

(preliminär) 25/10, 10:00 - Sent: STREJKVAKTER INFÖR RÄTTA - TORGMÖTE OCH FÖREDRAG I KALMAR
Arrangörer: Bokcafét tillsammans med Kalmar LS
Bokcafét kommenterar:
Kampanjen Malmö26 syftar på de 26 strejkvakter som greps då de höll en strejkkedja på Lilla Torg i Malmö den 1 december 2006. De 26 åtalas nu vid Malmö tingsrätt för en laglig varslad stridsåtgärd. Åtalet riskerar att kraftigt krympa handlingsutrymmet för kämpande fackföreningar. Kampanjen vill visa att vi kan slå tillbaka attacken och inte accepterar att våra rättigheter beskärs! Arbetarrörelsens historia har varit och är en ständig kamp för rättigheter och därefter en ständig kamp för att upprätthålla dessa - och också att ta nya marker. Malmö LS kommer till Kalmar och berättar om strejken, rättsprocessen, och om LS arbete för att skapa opinion mot åtalet.

Detta händer:
Torgmöte från ca 10.00 till ca 12.00 i Kvarnholmen i Kalmar
Torgmöte från ca 13:00 till ca 14:00 i Norrliden i Kalmar
Sopplunch från 13:00 till 14:00 i Bokcafét i Kalmar
Föredrag Hur vi kan rädda arbetarrörelsen av Johannes Regell från ca 14:00 till ca 16-tiden
Föredrag Malmö 26 från ca 16-tiden till cirka ca 18:00

-----------------------------------------------------------

Läs om strandskydd, en sossestjärna och vem som är arbetare.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , ,

18 oktober 2008

EU kan knäcka den svenska modellen

– Den svenska arbetsmarknadsmodellen riskerar att falla sönder
Det menar Nils Karlsson, forskare på näringslivets forskningsinstitut Ratio. En utav orsakerna är att EG-rätten får allt större vikt i ett utvidgat EU. Och som man sett i ett flertal domar det senaste året så dömer domstolen konsekvent till "den fria marknadens" fördel, vilket innebär att kollektivavtal och sociala skydd för arbetarna får stryka på foten.

Därför menar Nils, tillsammans med forskarkollegan Henrik Lindberg, att både svensk lagstiftning och svenska kollektivavtal måste ändras för att anpassa sig till EU. Med en anpssning till EU menar de givetvis att man måste inskränka fackets inflytande och att det ska bli lättare att sparka folk.

Detta till skillnad från de som faktiskt berörs, dvs arbetarna, som inte alls anser att den svenska modellen ska anpassas efter vad EU tycker. Tvärtom så anser där 9 av 10 att den svenska arbetsrätten är enbart en svensk fråga och inte något som ska dikteras av EU, vilket i praktiken är vad de båda forskarna förespråkar.

Bara händelsevis så råkar forskarnas slutsatser ligga helt i linje med Svenskt Täringslivs kravställningar i de pågående förhandlingarna kring ett nytt huvudavtal, som är tänkt att ersätta Saltsjöbadsavtalet. Och bara händelsevis så vill Svenskt Täringsliv förhandla om ett nytt huvudavtal nu, under en högerregering som lyckats i sina angrepp på facken.

Det är i och för sig inget märkligt, utan det märkliga är att facken i denna situation, när den svenska arbetarrörelsen är svagare än den varit på bortåt 100 år, faktiskt sätter sig ner och förhandlar. Dessutom så går man in med inställningen att man visserligen ser konflikträtten som icke förhandlingsbar men man håller ändå "öppet för överenskommelser om hur denna konflikträtt ska få användas", vilket på LO-språk brukar betyda ungefär:
För att blidka medlemmarna så behåller vi själva begreppet, så kanske någon faktiskt fortsätter att tro att vi är en kamporganisation för arbetarna. Men viktigast är ju ändå att inte våra hussar i regeringen och Svenskt Näringsliv tycker att vi är besvärliga, så vi går med på en så långtgående reglering av konflikträtten att den i praktiken ändå försvinner!

Den svenska arbetarrörelsens främsta linje består idag alltså av sossar som inte vill stå upp för den svenska modellen och ett LO som inte vill stå upp för strejkrätten.

Det ser mörkt ut för den svenska arbetaren!

------------------------------------------------------------

Lasse om chocker, Jinge om kungen, liksom Rött hjärta, Ett hjärta rött om försäkringskassan, Motvallsbloggen om Palme och Björn om betyg. Vår ljusdrottning får vi önska lycka till med diktskrivandet tills vidare.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , ,

14 oktober 2008

Sossesvek...

1995 gick Sverige med i EU. Den främsta anledningen för många, inklusive fackföreningsrörelsen, att säga ja till ett inträde var att vi fick garantier för att den svenska kollektivavtalsmodellen skulle få vara ohotad. Trodde vi…

I slutet på förra året kom en dom i EU-domstolen som slog fast att EU:s fria inre marknad står över den svenska arbetsrätten. Löftena om garantier för den svenska modellen visade sig vara värdelösa. Under våren 2008 följde så flera EU-domar från bland annat tyskland där kollektivavtal och skydd mot social dumpning fick stryka på foten till förmån för kapitalets fria marknad.

Dessbättre så finns möjligheten att få riktiga garantier för den svenska modellen, garantier som vi trodde att vi hade. Garantier som innebär att hur den svenska arbetsmarknaden organiseras blir en sak för Sverige att avgöra och inte för EU. Dessa garantier skulle vi kunna få inskrivna i Lissabonfördraget, EU:s nya grundlag, som regeringen har beslutat ska godkännas senare i höst. Om nu regeringen kräver det.

Dessvärre så är regeringen inte intresserad av att utmana EU och begära sådana garantier. Snarare passar det dem som hand i handske att de kan lämna över till EU att begränsa den svenska arbetsrättslagstiftningen i stället för att behöva göra det själva.

Desto mer oroande, om än inte så förvånande eftersom de hittills konsekvent lagt sig platt för EU, är att socialdemokraterna inte vågar vara besvärliga gentemot unionen genom att ta chansen att kräva hållbara garantier för den svenska modellen i Lissabonfördraget. Det krävs tre fjärdedels majoritet i riksdagen för att godkänna Lissabonfördraget, vilket innebär att socialdemokraterna skulle kunna stoppa det tills undantagen införts.

Nu har socialdemokraterna slutligen gjort klart att man inte kommer att stå upp för den svenska modellen, som man säger sig värna. Efter att ha kväst den interna oppositionen så har Mona Sahlin förklarat att man inte kommer att kräva några som helst garantier för de svenska kollektivavtalen innan man godkänner Lissabonfördraget. I stället så väljer man att villkorslöst göra gemensam sak med alliansen och lämna över den svenska arbetsrätten till EU att besluta över.

Därmed har sagan om socialdemokraterna som ett arbetarparti definitivt nått sitt slut.

Kaj Raving
Ordf. vänsterpartiet Nybro

--------------------------------------------------------

Sen den här insändaren skrev så har situationen tillspetsats ytterligare i och med att EU:s arbetsmarknadministrar, inklusive Sven Otto Littorin från Sverige, har fastställt att man vare sig vill ha en socialt klausul som gör klart att de mänskliga och fackliga rättigheterna går före fri rörlighet vid en konflikt eller ändra i utstationeringsdirektivet. LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin kommenterar det hela:
– Det är djupt oroväckande att europeiska politiker lägger sig platt för EU:s domstol.
Innebär det att hon och socialdemokraterna kommer att ändra ståndpunkt och agera i Sverige för att försvara våra fackliga rättigheter? Tror tyvärr inte det. Snarare lär de alla lägga sig precis lika platt som de hon kritiserar, retoriken till trots.

----------------------------------------------------------------

Catti Ullström undrar på Alliansfritt Sverige om en röst på Alliansen 2010 riskerar att bli en röst på Sverigedemokraterna och hos Queen of light kan man läsa ett inlägg av Orföranden för Föreningen Stockholms Hemlösa, Rolf Nilsson

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , ,

06 oktober 2008

Demonstrera mot marknadshyror - på nätet

Hyresgästföreningen bjuder in till en demonstration på nätet som riktar sig mot förslagen från regeringens utredning om att införa marknadshyror.
Mer än 50 000 hushåll i Stockholm, Göteborg och Malmö kommer att tvingas flytta om förslagen från den statliga utredningen "EU, allmännyttan och hyrorna" blir verklighet.

Det rör sig om människor med låga inkomster som bor i städernas mest attraktiva delar. (DN)
Demonstrera här.

-----------------------------------------------------

Bloggat: Ung vänster Trollhättan

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , ,

Tokfan Fred Phelps i farten igen

Ärkehomofoben Fred Phelps och hans sekt Westboro Baptist Church har varit i farten igen rapporterar QX. Den här gången gläds de åt skolskjutningen i finska Kauhajoki eftersom, vad annars, "Gud hatar Finland". Katastrofer som den i Kauhajoki är enligt dessa dårar guds straff eftersom man tillåter homosexualitet, aborter osv. Sedan tidigare så hatar ju gud även Sverige (och världen) av samma anledning.

Sekten hotar nu med att delta vid begravningen av offren från skolskjutningen, liksom man har gjort vid begravningar efter liknande massakrer i USA och tackat gud för att han straffar människorna för att man tillåter homosexualitet. De har även deltagit vid begravingar av soldater som dött i
Irak eller Afghanistan, vilket man även dömts att betala skadestånd för. Det tycks ju dock inte som om det har har hindrat sekten, utan de fortsätter att sprida sitt hatbudskap.


Visserligen är jag en fridens man som inte tror att våld är en bra lösning i särskilt många, om alls några, sammanhang. Ändå är det inte utan att jag någonstans djupt inom mig hoppas på att nästa gång pastor Phelps och hans anhang visar sig vid en begravning så blir det de som drabbas av "Guds straff".

-----------------------------------------------------------

Lästips: Alliansfritt och Ett hjärta rött om att klyftorna ökar, Queen of light om porr, Trotten om svenska soldater i Afghanistan och Alliansupproret om sossarna och Lissabonfördraget.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

05 oktober 2008

Sossarna lägger sig platt för EU

Ingen hade väl egentligen förväntat sig att socialdemokraterna med Mona vid rodret skulle påbörja en återgång till något som faktiskt skulle kunna liknas vid ett arbetarparti. I fråga efter fråga så har partiet gjort klart att man inte ämnar driva en politik som står i opposition till den politik som Alliansen idag driver. I bästa fall kan man möjligen tänka sig att fila bort de vassaste hörnen och driva Allians-politik light.

Nu står står det också klart att sossarna över huvud inte tänker ställa några krav på EU eller på annat sätt vara besvärliga för att värna den svenska modellen och de svenska kollektivavtalen, utan man kommer förbehållslöst att säga ja till Lissabonfördraget. De interna kritikerna ska man piska in i ledet.

- Socialdemokraterna har makten att sätta press på regeringen att förhandla om garantier för kollektivavtal och strejkrätt, men väljer att lämna walk over. Detta är verkligen en dyster dag för den svenska arbetarrörelsen.
Att partiet skulle svika i frågan var knappast oväntat, särskilt inte med Mona vid rodret, hon har ju inte gjort sig känd som en stor vän av arbetarrörelsen. Jag vill minnas att hon fick göra avbön i vissa frågor för att bli godkänd som kandidat från fackens sida.

Men att partiet skulle välja att så tydligt visa att man helt lagt av sig manteln som arbetarrörelsens försvarare att man väljer att så öppet köra över LO-kongressens beslut var faktiskt oväntat. För även om man även hittills alltid kört över facken så har man åtminstone försökt rädda ansiktena på fackens ledande socialdemokrater genom att köra över dem på ett snyggare sätt, inte bulldozer-style, som nu.

Att man sedan väljer att ljuga och ställa vänsterpartiet utanför samarbetsdiskussionerna känns ändå som en logisk konsekvens av denna allt tydligare högersväng och anpassning till den borgerliga agendan som nu pågår.

Vad som än sker 2010 så kan man konstatera att det ser ut som att det kommer att bli högerkrafter som styr efter valet oavsett vilken regering som tillträder.
Jag hoppas att vänsterpartiet inte tar del i det.

----------------------------------------------------------------

Bloggat: Jinge, Vänster, Rött Hjärta, Löfling, Queen of light, StAn, Alliansfritt Sverige Rekommenderar

Lästips: Inget nytt under solen konstaterar Kerstin om den ekonomiska krisen, medan Tomas redogör för sin journalistiska karriär.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , ,

01 oktober 2008

Kollega kommenterar - Skippa köttet!

Niklas Hallstedt på tidningen Kollega har hittat Jens Holms rapport om djurindustrins klimatpåverkan, Djurindustrin och klimatet. Detta skriver han om på tidningens hemsida och visar på det orimliga i att en av de värsta klimatbovarna, just djurindustrin, samtidigt subventioneras av EU med mångmiljardbelopp. Avslutningsvis så drar han de slutsatser som borde vara självklara för alla, men som desvärre inte är det och därför tål att upprepas många gånger.

Det givna steget för EU borde vara att avskaffa alla köttsubventioner.

Vi andra kan utöva vår konsumentmakt och strunta i köttdisken när vi handlar.

För handen på magen: egentligen finns ingen godtagbar anledning att fortsätta avliva djur i parti och minut.

Det finns gott om annat att fylla buken med.

Så sant, så sant! All heder åt Niklas Hallstedt för dessa insikter.

---------------------------------------------------------------------

Mikael Nilsson skriver om Johnny Olsens rätt till arbete, Queen of light om ensamhet, Petter Partikulärt har skrivit om krisen här och här, liksom LOKE medan Alliansfritt Sverige skriver om att Bildt inte är välkommen i Ryssland (frågan är om han egentligen är välkommen ens i Sverige?).

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...