17 september 2008

Regeringen sviker småföretagarna - igen!

Regeringens företagarpolitik har hittills konsekvent bestått i att gynna de stora företagen på bekostnad av de små. Bland annat så har en kraftigt höjd arbetsgivaravgift för småföretagarna fått bekosta skattesänkningar i mångmiljonklassen för storföretagen (Riksdagens utredningstjänst (RUT) beräknade förra året att det kunde handla om uppåt en halv miljard! bara för Mc Donalds).

I stället för att ge Mc Donalds mångmiljonbelopp i skattelättnader för anställda de redan har så borde man lägga pengarna på satsningar som kommer småföretagen till del. Det är småföretagen som står för huvuddelen av den privata sysselsättningen idag och det är bland småföretagen som framtiden för nya arbetstillfällen finns, men då måste de också ges förutsättningar att växa.

Vänsterpartiet föreslår därför en rad åtgärder som gynnar småföretagen. Vi vill bland annat att personer som driver eget företag med F-skattsedel ska ha samma rätt till samma trygghet som anställda. Men främst handlar det om åtgärder som ger småföretagen förutsättningar för att våga ta steget att nyanställa och på så sätt motverka konjunkturnedgången.

Vi menar att en sänkning av arbetsgivaravgiften för den första som anställs i ett så kallat soloföretag är ett sätt att få dessa att våga utöka sin verksamhet. Det är just bland ensamföretagarna som det största motståndet mot att anställa någon finns – och därmed även stor potential till nya arbetstillfällen.

Samtidigt så vet man att en utav de tyngsta orsakerna till att småföretagare tvekar att anställa, även om behovet finns, är att man är orolig för kostnaderna vid en sjukskrivning. För ett mindre företag kan sjuklönekostnaderna innebära stora problem. Vi vill därför slopa sjuklöneperioden för företag med färre än tio anställda, en åtgärd som skulle kunna visa sig vara den enskilt viktigaste för att få småföretag att växa och skapa arbetstillfällen.

Om man nu inte, som regeringen, i stället väljer att ännu en gång svika småföretagen och återigen genomföra skattesänkningar som främst gynnar storföretagen!

Kaj Raving
Ordf. vänsterpartiet Nybro

------------------------------------------------------------

Idag rekommenderas spisning av följande bloggar: Queen of light, LOKE, Mullvaden, Alliansfritt Sverige, Ett hjärt RÖTT. Dessutom rekommenderar jag givetvis alla övriga bloggar från min bloggrulle.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...