12 september 2008

9 av 10 arbetare: EU ska inte lägga sig i!

78 % av svenskarna tycker att Sverige - och inte EU - ska avgöra hur den svenska arbetsmarknaden organiseras medan endast 13% anser att det är EU:s sak att avgöra, det visar en undersökning som Sifo har genomfört på uppdrag av Vänsterpartiet. Eva-Britt Svensson, vänsterpartiets Europaparlamentariker konstaterar i LO-tidningen:
– Människor vill bevara den svenska modellen. Starka fackliga organisationer upplevs som en trygghet. Och de vill inte att den ifrågasätts av EU:s domstol.
Föga överraskande så är det också främst arbetare som vänder sig mot att EU lägger sig i hur Sverige organiserar arbetsmarknaden. Hela 9 av 10 arbetare, eller 87%, anser att beslutet bör ligga hos Sverige. Mer överraskande är ändå att hela 69% av de borgerliga väljarna håller med, liksom 77% av företagarna.

Att 100% av vänsterpartisterna tycker samma sak är ju inte så märkligt med tanke på att vi nu är riksdagens enda genuint EU-kritiska parti eftersom miljöpartiet gör vad man kan för att bli regeringsfäigt och därför knappast kan ses som ett trovärdigt alternativ för den som är motståndare till EU: marknadsfundamentalism och klåfingrighet när det gäller det fackliga och sociala skyddet.

Anmärkningsvärt är också att 39% av de till frågade inte kan svara på frågan: Skulle du vilja föra in garantier i det nya Lissabonfördraget till stöd för den svenska arbetsmarknadsmodellen eller skulle du inte vilja det? Eva -Britt Svensson anser att det är regeringens fel som inte satsat på information om Lissabonfördraget
– När Frankrike och Nederländerna sa nej till det första förslaget till konstitution lovade regeringen att använda tiden till att informera och öppna för en dialog med medborgarna innan nästa beslut tas. Det löftet har uppenbarligen inte hållits.
Räck gärna upp en hand den som sett någon "officiell" information om fördraget, någon gång, någon stans. Skulle knappast tro att det blir särskilt många händer i luften, vilket jag har märkt många gånger när jag varit ute och informerat och delat ut flygblad. De allra flesta ser ut som fågelholkar när man nämner Lissabonfördraget medan i bästa fall någon emellanåt har hört talats om det.

I en ny rapport konstaterar Eva-Britt Svensson följande
EG-domstolen har i Lavaldomen satt ner foten långt till höger på den politiska skalan. Den rekommenderar företag att öka sin konkurrenskraft genom att försämra löner och arbetsvillkor för arbetstagarna. Domen skakar i grunden om fackets möjligheter att försvara löntagarnas rättigheter i Sverige och i EU. Om inget radikalt görs riskerar vi på sikt gå från trygga kollektivavtal till social dumpning.
Ändå är det bara vänsterpartiet som driver frågan om garantier för den svenska modellen i Lissabonfördraget så att arbetsrätten åter blir en fråga som avgörs i Sverige och inte i EU. I ljuset av den här undersökningen, som så tydligt visar att samtliga partier utom vänsterpartiet, är helt i otakt med svenska folket, och med sina väljare, när det gäller synen på vad EU ska få lägga sig i, så är det inte så märkligt att det bara är vänsterpartiet som vill låta folket säga sitt i en folkomröstning.

Logiken är enkel: Eftersom folket antagligen skulle rösta fel, så får man inte rösta alls!

-------------------------------------------------------------------------

I går hade vänsterpartiet i Nybro en diskussionskväll om Latinamerika med Victoria Gonzalez från Växjö som gästföreläste om situationen i dagens Bolivia och visade på parallellen till Chile -73. När LOKE idag skriver om att demokratin i Bolivia är hotad så kan jag bara hålla med.

Solidaritet med det Bolivianska folket!

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , ,

2 kommentarer:

Nemokrati sa...

Hela EU-anslutningen och öht alla EU-frågorna och då inte minst Lissabonfördragets ratificering har skett utan folkets medgivande - och debatten har strypts och frågorna mörkats. Det är ett synnerligen antidemokratiskt och i allra högsta grad grundlagsvidrigt förfarande - ingen öppen opinionsbildning i tongivande media, inga debatter och släpphänt lagrådsgranskning - trots att konsekvenserna är att en diktatur konsolideras - och den är krigisk. EU-ledarna vill att alla länder upprustas och den moderata regeringen avskaffar svensk neutralitet utan så mycket som en diskussion. Vad gör socialdemokraterna? Lägger sig platt fall. Vanliga människor måste kräva en förändring - dvs helt om i EU-frågan och att Lissabonfördragets ratificering rivs upp då det är det fördraget som möjliggör antidemokratiseringen och EU-styrningen av allt.
Priserna är skyhöga - vi blev lovade billigare matpriser - har det skett? Nej. Grönsaker och frukt har blivit ofantligt mycket dyrare - det är också negativt för u-ländernas handel. Har Europa blivit stabilare? Nej, tvärtom - nationer står på ruinens brant. Osv listan kan göras lång. Sverige har förlorat mastodontiskt på hela EU-projektet, och det har alla andra länder också gjort. Extremismen frodas, så demokratin är hotad över hela Europa.

Kaj Raving sa...

Word!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...