27 september 2008

När du får oväntat besök...

Du vet att du bor på landet när det oväntade besöket ser ut så här. Ett hål i stängslet och en öppen grind, kombinerat med en... öhm... frodig... gräsmatta var tydligen för lockande för att låta bli. I en strid ström fick jag genom fönstret se dem komma springande för att förse sig. Om de bara gett f-n i att skita på tomten också...


Om de ville ha kaffe frågade jag aldrig, men äppelträdet tog de för sig av i alla fall.

--------------------------------------------------------------------

Det här med personliga bilder är vanligtvis inte mitt bord, men däremot så är Tomas, som här, och Nicke, som här, ute med kamerorna rätt ofta.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , ,

24 september 2008

Arbetaren är grundlurad!

Här är vi något på spåren, nämligen hur kapitalets företrädare lyckas få arbetaren att tro att han är en kapitalist och hur han därmed sviker sig själv och sin klass. Jan-Gunnar Johansson har skrivit en debattartikel om detta i Aftonbladet.

Vem är då aktieägare? Jo, det är jag, du, vi som blir av med jobben.

Tyvärr tigs detta ihjäl, för det är väl bättre att få en utdelning och ett ökat aktievärde än att få behålla jobbet – eller hur?

Någonstans på vägen blev även den helt vanliga arbetaren fartblind.

Alla ska idag vara små aktieägare, vare sig man vill det eller inte. Argumentet från borgerligheten, från sossar och högerut, är att man ska flytta makten till den lilla människan. "Folkaktien" i Telia, och pensionssystemet är kanske de tydligaste exemplen på hur vi alla ska förmås att känna oss som små Wallenbergare. Att sen den lilla människan fortfarande inte har makt till något annat än möjligen beslutet över vilken kapitalist som ska blåsa honom på pengarna den här gången. Den enda vinnaren är i slutänden lik förbannat bara storkapitalet!

Men bara genom att låta arbetaren tro att han kan "göra sin egen lycka", genom att få arbetaren att tro att han faktiskt har ett intresse som sammanfaller med kapitalets intresse, genom att lyckas med detta, så har kapitalets företrädare vunnit en stor seger.

Men arbetaren har sällan eller aldrig gemensamma intressen med kapitalet eftersom hans eventuella kortsiktiga vinster kostar honom och hans klass mångdubbelt mer i det långa loppet. Dels i form av av en tillbakapressad arbetarklass när allt fler börjar se till sina egna kortsiktiga intressen och som i exemplet ovan när arbetaren ställs i konflikt mellan sin egen och sina kamraters välfärd och "nödvändiga" åtgärder för att tillfredsställa.

Den helt vanlige arbetaren har inte bara blivit fartblind, han har blivit grundlurad dessutom!

----------------------------------------------------------

Björnbrum uppmärksammar att vi idag har förbrukat hela årets resurser, Queen of light skriver om högerns egoism, på Lasses blogg kan du läsa om "utanförskapet" och på Alliansfritt Sverige.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , om pinsamma MUF

21 september 2008

Några bilder från ESF

Vänsterpartiet i Nybro arrangerade en resa ner till ESF för att delta i lördagens demonstration. Här kommer några bilder, fler hittar man på Nybro-vänsterns hemsida.

Tomas Jonsson från Mönsterås åkte med oss. Hans bilder hittar man här och här.

Redan innan avmarsch var vi många c:a 5000, ändå skulle vi bli bortåt tre gånger fler.

Vi deltog givetvis i vänsterpartiets block, med bland andra Eva-Britt Svensson, EU-parlamentariker för vänsterpartiet.

Här fick man en chans att få ett hum om hur långt demonstrationståget faktiskt var.

Rädda kollektivavtalen och Krossa rasismen var några utav vänsterpartiets paroller som kompletterades med skanderandet av exempelvis:
Ropen skalla på gator och torg
Avgå Reinfeldt, avgå Borg

eller

En sista deportation
Skicka Billström över bron
-----------------------------------------------------------

Ett axplock av de som bloggat: The life of Avlo, Pooma, Fredrich Legnemark, Svensson, Trottens Betraktelser, LOKE och Alltid Rött

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

17 september 2008

Regeringen sviker småföretagarna - igen!

Regeringens företagarpolitik har hittills konsekvent bestått i att gynna de stora företagen på bekostnad av de små. Bland annat så har en kraftigt höjd arbetsgivaravgift för småföretagarna fått bekosta skattesänkningar i mångmiljonklassen för storföretagen (Riksdagens utredningstjänst (RUT) beräknade förra året att det kunde handla om uppåt en halv miljard! bara för Mc Donalds).

I stället för att ge Mc Donalds mångmiljonbelopp i skattelättnader för anställda de redan har så borde man lägga pengarna på satsningar som kommer småföretagen till del. Det är småföretagen som står för huvuddelen av den privata sysselsättningen idag och det är bland småföretagen som framtiden för nya arbetstillfällen finns, men då måste de också ges förutsättningar att växa.

Vänsterpartiet föreslår därför en rad åtgärder som gynnar småföretagen. Vi vill bland annat att personer som driver eget företag med F-skattsedel ska ha samma rätt till samma trygghet som anställda. Men främst handlar det om åtgärder som ger småföretagen förutsättningar för att våga ta steget att nyanställa och på så sätt motverka konjunkturnedgången.

Vi menar att en sänkning av arbetsgivaravgiften för den första som anställs i ett så kallat soloföretag är ett sätt att få dessa att våga utöka sin verksamhet. Det är just bland ensamföretagarna som det största motståndet mot att anställa någon finns – och därmed även stor potential till nya arbetstillfällen.

Samtidigt så vet man att en utav de tyngsta orsakerna till att småföretagare tvekar att anställa, även om behovet finns, är att man är orolig för kostnaderna vid en sjukskrivning. För ett mindre företag kan sjuklönekostnaderna innebära stora problem. Vi vill därför slopa sjuklöneperioden för företag med färre än tio anställda, en åtgärd som skulle kunna visa sig vara den enskilt viktigaste för att få småföretag att växa och skapa arbetstillfällen.

Om man nu inte, som regeringen, i stället väljer att ännu en gång svika småföretagen och återigen genomföra skattesänkningar som främst gynnar storföretagen!

Kaj Raving
Ordf. vänsterpartiet Nybro

------------------------------------------------------------

Idag rekommenderas spisning av följande bloggar: Queen of light, LOKE, Mullvaden, Alliansfritt Sverige, Ett hjärt RÖTT. Dessutom rekommenderar jag givetvis alla övriga bloggar från min bloggrulle.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

14 september 2008

Wal-Marts kapitalistiska dröm gick inte hem - den här gången

Den internationella kedjan Wal-Mart är känd för sina låga priser. I fackliga kretsar är den dock minst lika känd för sin dumpning av löner och rättigheter och inte minst sin fientlighet mot allt vad fackföreningar heter. Kedjan har dessutom nyligen gått ut och varnat för att de anställda skulle kunna tvångsanslutas till facket om Obama vinner.

Nu har företaget åter igen visat på hur de ser på sina anställda. I Mexico har man nämligen betalat delar av sina anställdas löner med värdecheckar som bara kan lösas in i de egna butikerna. Det här var en vanlig strategi från arbetsköparnas sida även i Sverige en gång i tiden. En strategi som gick (går) ut på att göra arbetaren så beroende av arbetsköparen att han/hon blir mer eller mindre livegen och mindre benägen att vara besvärlig och ställa krav. Till på köpet så blir man ju säker på att pengarna man betalat ut kommer tillbaks till de egna fickorna igen.

Som väl är så har man nu kommit fram till att agerandet har brutit mot landets grundlag och att det kan bli aktuellt med ett generellt förbud om fler beslutar sig för att driva frågan eftersom "bruket hörde hemma i det förgångna".

Det faktum att de åkte på däng den här gången förändrar dock inte det faktum att Wal-Mart ständigt strävar mot den kapitalistiska drömmen: att fullständigt äga och styra över de anställda.

LO-Tidningen, Arbetaren

---------------------------------------------------------------

Lästips: Pastey om FRA-lagen, Fredrik om sossarnas anpassning till borgarnas agenda, Svensson om konspirationsteorier i SvD, Björn om Greenspan och Lasse som undrar hur EU ser på gratis gym.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , om konspirationsteorier i SvD,

Viltvården bör inte styras av lusten att döda!

Mae Isaksson går i dagens Aftonbladet till angrepp mot jägare i allmänhet och Svenska Jägareförbundet i synnerhet:
Nu har våra svenska jägare förbrukat sin rätt att ansvara för viltvård [...] Så mitt förslag är att vi lämnar Svenska Jägareförbundet i medeltiden och strävar framåt utan dem. De få jägare som har förstått vart planeten är på väg, de kan med fördel rekryteras för avlivning av djur när det är nödvändigt samt att lära andra viltvård och allt det innebär.
Att Svenska Jägareförbundet redan har diskvalificerat sig från att betraktas som en seriös organisation skrev jag om för nästan exakt ett år sedan och inte mycket talar för att något skulle ha förändrats på den punkten, särskilt inte när det handlar om jägarnas konkurrenter - rovdjuren.

Att ta ifrån jägarna ansvaret för viltvården är ett vettigt förslag som går i linje med något jag förespråkat länge: I stället för att lägga viltvården i händerna på en grupp amatörer som till stora delar sätter likhetstecken mellan "viltvård" och att göra sig av med all konkurrens till sin mordiska hobby, så bör man överlåta viltvården i händerna på professionella viltvårdare som har utbildning och intresse av att se helheten, bortom den egna frysboxen och bortom lusten att döda enbart för sitt höga nöjes skull.

Professionella viltvårdare kunde lämpligen finnas på både statlig och kommunal nivå för att ta hand om spårning och avlivning av trafikskadade djur och annan som kan behövas i viltvårdsväg. På så sätt skulle man få en viltvård som sköttes av kompetent personal vilket sannolikt även skulle innebära att betydligt färre människor och inte minst färre hundar skulle dödas av jägare varje år.

Visst finns det de jägare som faktiskt är intresserade av viltvård, naturupplevelser osv., men minst lika många och, utifrån egen erfarenhet, troligen många fler har ett, milt uttryckt, begränsat intresse av vilt"vård" utan poängen är att döda något som rör på sig. Hur ska man annars förklara exempelvis äppelhögarna som ligger utlagda 50 meter från älgtornen på så många håll eller att man säger att man "skjuter vartenda räv" man ser för att de håller nere rådjursstammen.

Jag vill minnas att jag läst att (människo)mördare får en "kick" av att döda, jag antar att samma sak gäller djurmördare. Men personligen så tycker jag inte att lust att döda är en god egenskap att bygga en verksamhet på, inte ens när det gäller viltvård.

----------------------------------------------------------------

Lästips: Björn om FRA-lagen, Tomas om USA, Marlene om en stark vänster och Nicke om vänsterpartiet i Emmaboda har avslutat sin kampanj till förmån för Ecpat.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , ,

12 september 2008

EU:s direktiv - indoktrinera barnen!

Nu ska skolor tvingas sätta upp propaganda för EU om de ska få mjölken subventionerad. Propaganda som direkt vänder sig till barnen.

Dessutom kommer kontrollanter att åka runt och övervaka att skolorna följer direktivet.

Orwell själv kunde knappast kommit på något bättre. Vem sa att EU inte hade ambitioner om att bli en överstat?

-------------------------------------------------------------------------

Bloggat: Lasses blogg, Med hjärtat till vänster

Lästips: Nicke konstaterar att ingenting förändras, Björnbrum ser ett samband mellan "smarta" funktioner och problem och Marlene avhandlar allas vår favorit - Björklund.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , ,

9 av 10 arbetare: EU ska inte lägga sig i!

78 % av svenskarna tycker att Sverige - och inte EU - ska avgöra hur den svenska arbetsmarknaden organiseras medan endast 13% anser att det är EU:s sak att avgöra, det visar en undersökning som Sifo har genomfört på uppdrag av Vänsterpartiet. Eva-Britt Svensson, vänsterpartiets Europaparlamentariker konstaterar i LO-tidningen:
– Människor vill bevara den svenska modellen. Starka fackliga organisationer upplevs som en trygghet. Och de vill inte att den ifrågasätts av EU:s domstol.
Föga överraskande så är det också främst arbetare som vänder sig mot att EU lägger sig i hur Sverige organiserar arbetsmarknaden. Hela 9 av 10 arbetare, eller 87%, anser att beslutet bör ligga hos Sverige. Mer överraskande är ändå att hela 69% av de borgerliga väljarna håller med, liksom 77% av företagarna.

Att 100% av vänsterpartisterna tycker samma sak är ju inte så märkligt med tanke på att vi nu är riksdagens enda genuint EU-kritiska parti eftersom miljöpartiet gör vad man kan för att bli regeringsfäigt och därför knappast kan ses som ett trovärdigt alternativ för den som är motståndare till EU: marknadsfundamentalism och klåfingrighet när det gäller det fackliga och sociala skyddet.

Anmärkningsvärt är också att 39% av de till frågade inte kan svara på frågan: Skulle du vilja föra in garantier i det nya Lissabonfördraget till stöd för den svenska arbetsmarknadsmodellen eller skulle du inte vilja det? Eva -Britt Svensson anser att det är regeringens fel som inte satsat på information om Lissabonfördraget
– När Frankrike och Nederländerna sa nej till det första förslaget till konstitution lovade regeringen att använda tiden till att informera och öppna för en dialog med medborgarna innan nästa beslut tas. Det löftet har uppenbarligen inte hållits.
Räck gärna upp en hand den som sett någon "officiell" information om fördraget, någon gång, någon stans. Skulle knappast tro att det blir särskilt många händer i luften, vilket jag har märkt många gånger när jag varit ute och informerat och delat ut flygblad. De allra flesta ser ut som fågelholkar när man nämner Lissabonfördraget medan i bästa fall någon emellanåt har hört talats om det.

I en ny rapport konstaterar Eva-Britt Svensson följande
EG-domstolen har i Lavaldomen satt ner foten långt till höger på den politiska skalan. Den rekommenderar företag att öka sin konkurrenskraft genom att försämra löner och arbetsvillkor för arbetstagarna. Domen skakar i grunden om fackets möjligheter att försvara löntagarnas rättigheter i Sverige och i EU. Om inget radikalt görs riskerar vi på sikt gå från trygga kollektivavtal till social dumpning.
Ändå är det bara vänsterpartiet som driver frågan om garantier för den svenska modellen i Lissabonfördraget så att arbetsrätten åter blir en fråga som avgörs i Sverige och inte i EU. I ljuset av den här undersökningen, som så tydligt visar att samtliga partier utom vänsterpartiet, är helt i otakt med svenska folket, och med sina väljare, när det gäller synen på vad EU ska få lägga sig i, så är det inte så märkligt att det bara är vänsterpartiet som vill låta folket säga sitt i en folkomröstning.

Logiken är enkel: Eftersom folket antagligen skulle rösta fel, så får man inte rösta alls!

-------------------------------------------------------------------------

I går hade vänsterpartiet i Nybro en diskussionskväll om Latinamerika med Victoria Gonzalez från Växjö som gästföreläste om situationen i dagens Bolivia och visade på parallellen till Chile -73. När LOKE idag skriver om att demokratin i Bolivia är hotad så kan jag bara hålla med.

Solidaritet med det Bolivianska folket!

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , , ,

10 september 2008

Regeringen goes Ian & Bert

Uppgifter om skolk i betyget - en idioti som bara kan förklaras med att alliansen, och framför allt Björklund själv, inte är det minsta intresserade av att ta itu med de verkliga problemen. Att se till att elever som har problem och som mår dåligt får den hjälp och det stöd de behöver för att orka med skolan är givetvis besvärligt och kräver resurser.

Då är det betydligt lättare för regeringen att ta till de gamla Ian & Bert-takterna i stället - skit i att tänka efter vad som verkligen löser problemet, då blir det bara besvärligt, utan släng in ett riktigt populistiskt köttben i stället.

Mattias skriver mycket bra om detta, det kunde lika gärna handlat om mig:
Det är väldigt få som skolkar bara för att få sova lite längre på måndag morgon. Jag skolkade en hel del när jag gick i skolan, men jag skolkade aldrig för att sova någon timme extra, utan det handlade om helt andra saker. Ett samtal hem skulle faktiskt inte ha spelat någon som helst roll. Jag hade ändå inte gått till skolan de dagar jag inte gick till skolan
Avslutningsvis ett citat av Lars Winnerbäck:
Och de stora männen har en ny plan
Det är att kriminalisera symptomen medan
sjukdomen sprids
Media: SvD1, Svd2, SR, Aftonbladet

------------------------------------------------------------------

Eftersom det tydligen är drygt 38 år sedan jag länkade sist så är det väl bäst jag gör det igen. Här

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , hittar man bloggen Pooma.

06 september 2008

Facklig framgång i Kungsbacka

Striden kring stenhuggeriet i Kungsbacka som envist vägrat teckna kollektivavtal är nu över. IF Metall drar tillbaka sitt varsel om strejk och lägger ner blockaden eftersom företagets, Bröderna Henriksson, ägare tecknar avtal efter att ha gått med i arbetsgivarorganisationen Industri- och kemigruppen.

Det är nu två månader sen som striden började på allvar med att IF Metall satte företaget i blockad och jag har hittills knappt sett en rad i vare sig dags- eller kvällspressen. Inte ett inlägg från bloggvärlden där högern rider till strid mot stora elaka facket på det sätt man gjorde i fallet med salladsbaren i Göteborg.

Då var allsköns nyliberaler där och stödåt och uttalade sig om hur hemskt facket var som utsatte stackars lilla Sofia för denna hemska behandling när man försökte tvinga på henne kollektivavtal (om den andre ägaren i salladsbaren, sambon Serdar Erkan, som själv var med i Sif, skrevs det däremot inte mycket). Jag vill minnas att den käre Federley ville köpa stället också innan han beslutade att visa sin inkompetens på annat ställe.

Men när det gäller stenhuggeriet så inget hörts. Inga stöduttalanden från muffarna till förmån för de stackars brödernas rätt att ge sina anställda vilka skitförhållanden som helst, ingen Federley som stödköper gravstenar. Och inte ett enda snyftreportage i kvällstidningarna om stackars lilla företagaren mot stora facket, utan det lilla som skrivits har visat en helt annan bild.

Har alla dessa helt plötsligt accepterat att facken driver igenom kollektivavtal? Har dessa kverulanta nyliberaler slutligen faktiskt fattat att kollektivavtal behövs för att garantera schyssta villkor och konkurrens på lika villkor?

Kalla mig gärna cynisk, men personligen så misstänker jag att det har mer att göra med att principerna är betydligt lättare att försvara om "offret" är en ung, driftig tjej än om "offren" är ett par tjuriga gubbar som dessutom polisanmält för såväl hot som ofredande.

Det är onekligen mycket flashigare att äta en sallad i en galleria än att välja gravstenstext på ett dammigt stenhuggeri när man ska visa sitt stöd för de stackare som är utsatta för facket. Dessutom gör sig ju onekligen ett blont hårsvall betydligt bättre på bild än en begynnande flint.

Media: LO-tidningen, Dagens Arbete, GT

Bloggat: Arbetarperspektiv, ove nordstrom

-----------------------------------------------------------------

Läs gärna Queen of light som också tar upp det här med principer, Alliansfritt Sverige som behandlar Muf:s rapporter, Funky fresh som räknat på lönsamheten i skolvärlden och Tomas Jonsson som väderspanat.

Förhoppningsvis fann du detta
intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

03 september 2008

Ny vego-mässa på G


Nu är det dags för vego-mässa igen, denna gång i Stockholm. Efter att ha varit på de båda tidigare, så måste jag dessvärre konstatera att jag inte har möjlighet att vara på plats den här gången. Men med tanke på att det tycks vara ett arrangemang som bara blir bättre så lär det väl vara årets missa-inte, som jag missar :(

NÄSTA VEGOMÄSSA ÄGER RUM DEN 13/9 2008

Vegomässan 2008 är Nordens största vegetariska matmässa och en sensommarfest för alla som gillar mat och framtiden. Här bjuds på provsmakningar, intensiva smakupplevelser och möjlighet att se kockarna trolla fram nya rätter på scen. Här kan du ställa alla frågor du någonsin haft om kryddor, aubergine eller hur man bäst bygger muskler på sojaprotein. Här får du äta dig mätt femton gånger om. Det är en matfrossa som inspirerar, ett tillfälle att diskutera och att testa den nyaste veganska glassen. Det är också ett tillfälle att höra Future food prata om laboratoriekött, att lyssna på musik och att bläddra i kokböcker medan du avnjuter kökets Vegotallrik De Luxe.

På Vegomässan 2008 blandas vackra bakelser, ekologiska höstgrönsaker och heta chiliburgare med allvaret kring en av vår tids största frågor: att vi har en livsmedelsindustri som bygger på massdöd. Och att ätandet av djurprodukter bidrar mer till växthuseffekten än alla flygplan och bilar tillsammans. En hållbar värld är en värld med vegetariskt - vego är den bättre framtiden! Kom och pröva hur enkelt och gott det är.

När: 13 september 2008, kl. 10-18.

Var: Enskilda Galleriet, Kronobergsgatan 37, t-bana Fridhemsplan, Stockholm.

Inträde: 40 kr.

Vem: Alla är välkomna!

-------------------------------------------------------

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , ,

Kejsare Björklund är spritt naken

Så sattes rubriken utav Östran på följande insändare som är baserad på detta inlägg.

Det finns lögn, förbannad lögn och så finns det statistik!

Så säger talesättet - men sällan har väl dessa tre delar kombinerats på ett så raffinerat sätt som när utbildningsminister Jan Björklund tolkar statistiken. Resultatet kan man lyssna på och läsa om i P1:s granskning Kris i skolan?, där har man jämfört hur Björklunds många uttalanden om krisen i den svenska skolan genom åren stämmer med den statistik som han själv har hänvisat till. Resultatet är skrämmande!

Genom att med de verkliga siffrorna slå hål på ett efter ett av Björklunds citat så visar man tydligt hur han, för att rättfärdiga sin tes om en skola i fritt fall, försökt forma den statistik som finns så att den passar de egna syftena.

Genom att kombinera statistik ryckt ur sitt sammanhang med annan statistik ryckt ur sitt sammanhang och sedan förenkla och vinkla resultatet grovt, så har Björklund under tio års tid trummat in ett budskap med uttalanden som: "Vi ska komma ihåg att svensk skola är enligt OECD nu den skola som har mest skolk i hela världen, mest problem med skadegörelse i hela världen och det grövsta och mest kränkande språkbruket i hela världen." Det är bara ett av många exempel på hans budskap om en skola i kris. En kris som inte existerar utifrån de undersökningar som han själv hela tiden hänvisat till.

Ett svenskt klassrum är nämligen inte stökigare än OECD-genomsnittet. I själva verket toppar Sverige i en annan undersökning tabellen över de elever som är tryggast i skolan – när man frågar eleverna själva. Men den tabellen bortser man helt enkelt ifrån, till förmån för en tabell där 160 rektorer tyckt till – trygga elever passar ju inte in i folkpartiets kris-skola! På liknande sätt har man ”anpassat” statistiken i fall efter fall – allt för att legitimera en skola där kadaverdisciplin är måttstocken.

Det finns säkerligen mycket att förbättra i dagens skola (även om Björklunds läsning av statistiken inte tyder på att skolan var bättre förr), men tydligt är i alla fall att krisen i den svenska skolan, som Björklund byggt sin karriär på, är en dräkt vävd av en samling bluffmakare, med kejsaren själv i spetsen.
Men nu står han i alla fall där, kejsaren - spritt språngande naken!

Kaj Raving
Ordf. Vänsterpartiet Nybro

--------------------------------------------------------------------

Lästips: Svensson konstaterar att moderater har noll koll och Kerstin tycker inte om Bildt även om det finns andra som gör det, är det gamla takter som sitter i hos Reinfeldt tro?

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om: , , , , , ,

Bilden på kejsaren är snodd här.

02 september 2008

Fy fan för regeringens fejksatsningar!

Lagom till regeringens två-årsjubileum så börjar desperationen över de usla opinionssiffrorna lysa igenom på allvar. I några märkliga försök att skyla över de neddragningar man gjort tidigare så försöker man nu kompensera dessa med nya fejksatsningar.

Först var det regeringens utbildningssatsning som till större delen handlar om att ge tillbakaa pengar som man tidigare dragit tillbaka. Rossana Dinamarca (v), ledamot i utbildningsutskottet:
- Med hjälp av siffertrixande försöker regeringen påskina att de satsar på utbildning. Men 600 miljoner kronor minus 600 miljoner kronor är noll kronor, det är enkel matematik.
Eller med andra ord, en fejksatsning!

Nu går dessutom Littorin ut och talar om en Tarzan-mentalitet som orsak bakom de många dödsolyckorna på svenska arbetsplatser de senaste åren. Dessutom så lanserar han en "satsning" på Arbetsmiljöverket med 33 miljoner för 2009 men "glömmer" att tala om att man sedan tidigare beslutat om neddragningar på 155 miljoner. En neddragning med 30%! Dessutom har man lagt ner Arbetslivsinstitutet (ALI) som var internationellt erkänt för sin forskning på arbetsmiljöområdet. Torbjörn Björlund (v), riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet:
- Att lägga in 33 miljoner när man beslutat ta bort 155 miljoner tidigare, och sedan lanserade det som en "nysatsning" är ett hån mot alla människor som har blivit drabbade av arbetsmiljörelaterade hälsoproblem.
Ytterligare en fejksatsning, där den gemensamma nämnaren är att det handlar om att nödtorftigt rätta till något som man tidigare ställt till med om som har eller kommer att skapa mänskligt lidande.

Nu när allt talar för en lågkonjunktur är på väg så skulle ju vuxenutbildningen ha funnits tillgänglig. Att nu ge tillbaka de 600 miljoner kronor man tidigare dragit in, och göra det med 200 miljoner om året i tre år, dvs över valet är inte bara en fejksatsning utan dessutom för lite och försent och är ett hån som kommer att innebära att massor av människor slås ut från arbetsmarknaden.

Och att efter de enorma neddragningar man gjort på arbetsmiljöområdet komma och tala om en satsning när man återbördar en bråkdel av det man tidigare dragit in är som tidigare nämnts ett hån mot alla som blivit drabbade, inte minst de anhöriga till de 120 som dött 2007-08.

Fy fan!

-------------------------------------------------------------------

Bloggat: Alliansfritt Sverige, Ett hjärta RÖTT, Queen of light,

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om:
, , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...