22 juni 2008

Arbetsrätten får spö av EU-domstolen – igen!

I ytterligare en dom, den fjärde i raden, har nu EU-domstolen fastslagit att arbetsrätt är ett hinder för den överordnade ”fria rörligheten” (uttalas med vördnad) för kapital och tjänster. Per Bardh, avtalssekreterare på LO:

– Det är den fjärde domen i raden efter Laval, Viking och Rüffert som EG-domstolen tar ställning för fri rörlighet på bekostnad av skydd för arbetstagare.
Jag har tidigare skrivit om Laval-målet i Sverige och Rüffert-målet i Tyskland, båda fall där arbetsrätt och sociala villkor har bedömts som underordnade den ”fria rörligheten”av EU-domstolen. Båda fall som visar att EU är ett verktyg som kapitalet använder för att driva tillbaka arbetarrörelsens framsteg till förra seklets början.

Den här gången är det Luxemburg som fällts bl.a. för att man krävt att utländska företag ska följa samma lagregler som de inhemska företagen och att detta ska finnas dokumenterat. Vilket alltså strider mot den grundläggande principen om friheten att tillhandahålla tjänster inom EU.

Eva-Britt Svensson kommenterar domen med den enda tänkbara slutsatsen:

– Detta stärker ytterligare min åsikt att Sverige behöver ett undantag från fördraget.

Vill man med någon som helst trovärdighet stå upp för arbetsrätten och den svenska modellen så kan man knappast komma fram till annat än att det behövs ordentliga garantier om ett ratificerande av Lissabonfördraget över huvud taget ska komma på tal (vilket det i och för sig inte borde efter Irlands nej).

Det innebär att facken och sossarna måste dra huvudet ur sanden och sluta blunda för vad EU-domstolen gör sitt bästa för att dunka in; EU är en union i kapitalets intresse, inget annat. Inga landvinningar i arbetarnas intresse kommer någonsin att komma på frivillig basis utan måste tvingas fram och ett mer gyllene tillfälle än innan fördraget är antaget kommer vi knappast att få.

Men, undantag eller inte, så bör folket få säga sitt i en folkomröstning först och främst!

LO-tidningen, Kommunalarbetaren

---------------------------------------------------------------------

Jens Holm skriver om Irländarnas nej till Lissabonfördraget, Björnbrum är också inne på EU medan LOKE skriver om FRA. Som vanligt så rekommenderas läsning av Alliansfritt Sverige.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om , , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...