10 april 2008

Arbetarrörelsen måste agera!

Någonting positivt finns det faktiskt med EU; man får ständigt nya uppslag till insändare. I övrigt så är det väl däremot svårare att hitta något positivt utan bilden av EU som ett alltigenom nyliberalt projekt bekräftas ständigt.

Nu har det ju kommit en ny dom som slår mot kollektivavtalen, fast denna gång i Tyskland. Jag skrev om det här och det resulterade även i följande insändare, som nu publicerats i Östran.


Efter att EU-domstolen nu återigen har slagit fast att kollektivavtal innebär hinder för marknaden som får stå tillbaka till förmån för företagens fria rörlighet så måste nu den svenska arbetarrörelsen se sanningen i vitögat och inse att EU är en institution i marknadens och kapitalets intresse, inte arbetarens.

I Laval-målet så fastslog domstolen för några månader sedan att Byggnads inte hade rätt att kräva och ta strid för ett svenskt kollektivavtal utan utländska företag ska ha rätt att konkurrerar i Sverige med utländska avtal, och därmed utländska löner och arbetsförhållanden.

Nu, i det så kallade Rüffertmålet, så slår domstolen fast att en polsk underentreprenör inte behöver följa kollektivavtalets regler om lägstalöner, trots att man i upphandlingsavtalet kring byggandet av ett fängelse krävt att lön enligt det lokalt gällande kollektivavtalet skulle betalas ut. Det polska företaget ges därmed rätt att betala löner som ligger på ungefär hälften av vad de lokala företagen betalar och kan därmed också konkurrera på helt andra villkor än dessa.

Därför måste nu en samlad arbetarrörelse snarast ställa krav på regeringen om ett juridiskt hållbart undantag i Lissabonfördraget som skyddar kollektivavtal och strejkrätt ifall vi ska ha någon möjlighet att förhindra den marsch mot långtgående sociala dumpning som EU nu har anträtt.

Kaj Raving
Ordf. vänsterpartiet Nybro

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...