10 april 2008

Arbetarrörelsen måste agera!

Någonting positivt finns det faktiskt med EU; man får ständigt nya uppslag till insändare. I övrigt så är det väl däremot svårare att hitta något positivt utan bilden av EU som ett alltigenom nyliberalt projekt bekräftas ständigt.

Nu har det ju kommit en ny dom som slår mot kollektivavtalen, fast denna gång i Tyskland. Jag skrev om det här och det resulterade även i följande insändare, som nu publicerats i Östran.


Efter att EU-domstolen nu återigen har slagit fast att kollektivavtal innebär hinder för marknaden som får stå tillbaka till förmån för företagens fria rörlighet så måste nu den svenska arbetarrörelsen se sanningen i vitögat och inse att EU är en institution i marknadens och kapitalets intresse, inte arbetarens.

I Laval-målet så fastslog domstolen för några månader sedan att Byggnads inte hade rätt att kräva och ta strid för ett svenskt kollektivavtal utan utländska företag ska ha rätt att konkurrerar i Sverige med utländska avtal, och därmed utländska löner och arbetsförhållanden.

Nu, i det så kallade Rüffertmålet, så slår domstolen fast att en polsk underentreprenör inte behöver följa kollektivavtalets regler om lägstalöner, trots att man i upphandlingsavtalet kring byggandet av ett fängelse krävt att lön enligt det lokalt gällande kollektivavtalet skulle betalas ut. Det polska företaget ges därmed rätt att betala löner som ligger på ungefär hälften av vad de lokala företagen betalar och kan därmed också konkurrera på helt andra villkor än dessa.

Därför måste nu en samlad arbetarrörelse snarast ställa krav på regeringen om ett juridiskt hållbart undantag i Lissabonfördraget som skyddar kollektivavtal och strejkrätt ifall vi ska ha någon möjlighet att förhindra den marsch mot långtgående sociala dumpning som EU nu har anträtt.

Kaj Raving
Ordf. vänsterpartiet Nybro

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om , , , , , ,

04 april 2008

Rätt till lönedumpningen fastställs i EU-dom.

Efter Laval-domen så har nu EU-domstolen ytterligare fastslagit att EU är en institution som ser till marknadens och kapitalets intresse och ingenting annat.

I Laval-målet så fastslog domstolen att Byggnads inte hade rätt att kräva och ta strid för ett svenskt kollektivavtal och nu, i det så kallade Rüffertmålet, så slår domstolen fast att en polsk underentrepenör inte behöver följa kollektivavtalets regler om lägstalöner, trots att man i upphandlingsavtalet krävt att lön enligt det lokalt gällande kollektivatalet skulle betalas ut.

Givetvis så innebär domen ytterligare ett hårt slag mot kollektivavtalsmodellen och givetvis så var motivet återigen att avtalet inskränker den heliga Fria Rörligheten för företag inom EU.

Lars Gellner, ansvarig för arbetsrättsfrågor i Svenskt Näringsliv kommenterar domen:
– En mycket tillfredsställande och inte särskilt överraskande dom.
Och vidare:
Domen är helt i linje med avgörandet i den så kallade Laval-domen från i december förra året.
Att han tycker att domen är tillfredsställande är ju inte så märkligt med tanke på att Rüffert-domen just är i linje med Laval-domen; alltså ett hårt slag mot alla försök att stoppa lönedumpning på arbetsmarknaden. Och det är därför inte heller svårt att lista ut vad domen betyder för svenska arbetare och den svenska arbetsmarknaden.

Det är lätt att i detta läge visualisera dollartecknen i ögonen och dreglet i mungiporna på hela Svenskt Täringslivs ledning när de ser framför sig hur lönerna pressas neråt på hela den svenska arbetsmarknaden till följd av dessa lönedumpnings-domar.

Han har också rätt i att utslaget inte var oväntat, åtminstone inte för den som inte valt att stoppa huvudet i sanden utan ser EU för vad det är, dvs. en i grunden nyliberal institution som konsekvent sätter marknadens intressen före människornas.

Eva-Britt Svensson, EU-parlamentariker för vänsterpartiet konstaterar:
– Marknad går före strejkrätt och kollektivavtal, det borde stå klart för var och en efter både Vaxholms- och Rüffertdomen. Och oavsett vad Socialdemokraterna drömmer om så förändras detta inte av stadgans införande i det nya EU-fördraget - Lissabonfördraget. Detta faktum har skriftligen och offentligen bekräftats av deras egen EU-kommissionär Margot Wallström.
Till och med LO:s Wanja Lundby-Wedin, som hittills har praktiserat en stoppa-huvudet-i-sanden-strategi konstaterar nu i ett pressmeddelande
– Detta leder till en osund konkurrens mellan företagen och på sikt till försämrade löner och anställningsvillkor för löntagare.
Att hon skulle dra några några långtgående slutsatser om att EU faktiskt är ruttet i grunden har jag dock inga större förhoppningar om, men jag hoppas att den arbetarrörelse som till skillnad från Wanja fortfarande har markkontakt, nu slutligen inser att EU är ett hot mot det man kämpar för och nu i första hand kräver ett undantag i Lissabonfördraget som stoppar lönedumpning och skyddar kollektivavtalen. Innan det är för sent!

Media: DN, SvD, LO-Tidningen 1, LO-Tidningen 2, Dagens Arbete

Bloggat: Esbati, Vänster, Josefin Brink, Fredrich Legnemark, Morgan Johansson, Danielssons lakejer, Jens Holm

Annat läsvärt: Om drogtester av Björn och om Färgfabriken av Marlene. Petter ska ut och demonstrera.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...