29 mars 2008

Varför alliansen och sossarna så rädda för att Fråga Folket?

Vad har EU och vissa ICA-handlare gemensamt? Jo de försöker sälja något gammalt och redan ratat som något nytt och fräscht genom att paketera om det. Om det handlar följande insändare.

Varför omyndigförklaras svenska folket? Varför får inte svenska folket säga sitt om EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget? Är svenskarna dummare än irländare, som till skillnad från oss tillåts rösta om det nya fördraget?

Eller, nya och nya. I allt väsentligt så handlar det ju faktiskt om samma gamla fördrag som redan har röstats ner en gång i både Frankrike och Holland. Man har bara, precis som vissa ICA-handlare gjort med sitt kött, paketerat om det gamla unkna ratade förslaget i en ny förpackning och försöker att sälja det igen som nytt och fräscht med förhoppningen om att folket inte ska genomskåda det hela.

Men till skillnad från med handlarens kött så ska inte folket få en chans att välja bort kapitalets EU, utan det ska tvingas på oss vare sig vi vill eller inte.

I själva verket så är det inte bara detta ompaketerade fördragspaket man vill tvinga på oss. Nej, man passar samtidigt på att tvinga på oss ett paket som vi redan har tackat nej till en gång. Nämligen EMU-paketet, som regeringen, till skillnad från Danmark och Storbritannien inte begärt något undantag för. På så sätt vill man tvinga på oss även Euron, trots att vi redan sagt nej en gång.

Men är det möjligen just därför, för att folket redan röstat nej en gång, som man inte vill ta risken att folket återigen röstar fel och röstar mot det borgerliga och socialdemokratiska etablissemanget? Är det möjligen just därför som detta etablissemang inte vågar låta svenska folket säga sitt, trots att en majoritet inte vill bli påtvingade EU:s ompaketerade gamla fördrag utan att först ha fått säga sitt i en folkomröstning?

Är det möjligen just därför som regeringen och socialdemokraterna är så rädda för att Fråga Folket?

Kaj Raving
Ordf. vänsterpartiet Nybro

Dagens lästips: Alliansfritt Sverige har totat ihop en ordlista för alla oss som har svårt att förstå Allians-svenskan och Ett hjärta RÖTT avlivar fusk-myterna som regeringen så villigt sprider. Feministisk Vänstertjej skriver i stället om maktgalna vårdare inom psykiatrin (utan direkta kopplingar till regeringen).

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om , , , , , ,

26 mars 2008

Vikten av språket.

Här kommer en insändare (införd i Vänsterpress) om ett gammalt kärt ämne; språket som medel i kampen om verklighetsbeskrivningen och i förlängningen som medel i kampen mellan arbete och kapital.

I senaste numret av Vänsterpress kunde man läsa att PS beslutat att använda sig av uttrycket löntagare i stället för arbetare och arbetarklass.

Det är något som vi, framför allt ur vårt fackliga perspektiv, vänder oss starkt emot. Dels därför att det är viktigt att behålla begreppen arbetare och arbetarklass som en påminnelse om den motsättning som faktiskt finns mellan arbete och kapital, dels därför att de människor vi kommer i kontakt med i vardagen helt enkelt ser sig som arbetare och arbetarklass.

Dessutom så tycker vi enormt illa om yttrycket löntagare. Varken vi eller några som vi känner tar någon lön, lika lite som vi tar något arbete. Vi är således varken löntagare eller arbetstagare utan vi ställer vår arbetskraft till förfogande i utbyte mot lönen, inget annat.

Det är inte vi och våra väljare som tjänar på att klassamhället döljs. Vår politik måste utgå från verkligheten och i den framstår klasskillnaderna mer tydligt än någonsin. Med tanke på den regering som idag styr landet så lär det inte bli bättre framöver. Detta tordes vi alla kunna enas om och då måste även språket spegla den verklighet vi ser!

Att använda sig av uttryck som löntagare, arbetsgivare, arbetstagare osv. är att acceptera borgerlighetens verklighetsbeskrivning och användande av språket i maktsyfte. Vi hoppas därför att PS snarast omprövar sitt beslut och inte faller till föga för borgerlighetens härskartekniker och försök att dölja att klassamhället fortfarande lever.

Kaj Raving och Mikael Nilsson, ordförande i Nybro respektive Emmaboda

Läs även Petter som hejar på sjuksyrrorna, Björn fortsätter följetongen om regeringens utnämningspolitik, Marlene funderar kring stil och smak, LOKE skriver om socialismens förhållande till feminismen och Trotten om att borgarna hatar valfrihet.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om , , ,

24 mars 2008

Gråsosse - bittersosse?

Omsorgen i Nybro har varit en aktuell fråga länge och omsorgsnämnden har fungerat dåligt sedan valet. Det samarbete som vänsterpartiet och socialdemokraterna har kommit överens om har inte fungerat alls i den nämnden.

Nu har i alla fall nämndens ordförande Hans Dahlström fått sparken, förlåt "valt att avgå" var det ja, från sitt uppdrag och omsorgsnämnden kan kanske få möjlighet att börja fungera igen.

Men den som nu tror att Hans skulle vara bitter över att ha blivit sparkad tar helt fel. Att han hoppade in var ju bara en nödlösning, dessutom så är ju allting någon annans fel. Närmare bestämt så är det en "klåpare" till journalist från en lokal "blaska" och inte minst "en representant för ett opportunistiskt minoritetsparti" som ligger bakom allt.

Bitter? Näh...

För den som undrar vilka klåparen och representanten för det "opportunistiska minoritetspartiet" är så har den senare outat sig här.

Som vanligt rekommenderar jag en titt i bloggrullen här till vänster. Varför inte kika in till Alliansfritt Sverige, Feministisk vänstertjej, Petter Partikulär, Ett hjärta RÖTT, eller någon av de andra bloggarna i listan. Alla är de läsvärda.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om , , , ,

17 mars 2008

Facklig kamp i Nybro!

SAC Syndikalisterna inledde under lördagen stridsåtgärder i form av en blockad mot McDonalds i Nybro. Anledningen är att en utav deras medlemmar, en indisk s.k. papperslös man, jobbat där för 33 kronor i timmen, sex timmar varje natt utan någon ledighet och utan OB.

Mannen är medlem hos Kalmar LS av SAC och de kräver nu att han ska kompenseras utav McDonalds i Nybro med 50.000:- för de förhållanden han fått utstå.

Mannen arbetade för städföretaget Capital städ, städföretaget som avslöjades i Uppdrag granskning i höstas sedan det visat sig att deras anställda arbetade under slavliknande förhållanden. Hos McDonalds i Nybro avsäger man sig därför allt ansvar även om man tillstår att mannen har arbetat där och att det finns en moralisk aspekt i det hela.

Och givetvis så gör det det. Även om det nu formellt sett inte är McDonalds som är ansvarigt för att mannen i fråga (tillsammans med en massa andra) utnyttjades grovt, så har de utan tvivel ett moraliskt ansvar för att man uppenbarligen oförbehållsamt har accepterat det lägsta budet, utan att kolla upp underleverantören närmare. Hade man gjort det tidigare så hade det sannolikt blivit uppenbart att det låga priset berodde på att man utnyttjade svart, underbetald arbetskraft.

Fast, det är ju inte omöjligt att man anade hur det låg till men valde att blunda. Priset var ju lägre...

Men, lika lite som HM kan undandra sig ansvar ifall att deras kläder görs av barnarbetare genom att hävda att "det är inte vår sak, vänd er till underleverantörena i stället", lika lite kan man på McDonalds i Nybro undandra sig ansvaret för att man har anlitat en firma som har utnyttjat människor å det grövsta och valt att blunda för det. Nu bör man i alla fall ta sitt ansvar i efterhand och betala mannen de 50.000:-, vilket för övrigt känns som en oerhört blygsam summa men som åtminstone skulle ge en symbolisk upprättelse.

Så, stöd i kampen och heder åt syndikalisterna som till skillnad från betongfacken (med ett lysande undantag) tar strid även för en papperslös kamrat. Solidaritet kamrater!

Mer i media: SR Kalmar, Smålandsnytt, Aftonbladet, bildspel hos Barometern

Bloggat: Nicke, Kim Müller

Om SAC och papperslösa kan man läsa i många bra inlägg hos Petter.

Annat läsvärt är Marlene som skriver om Irak-kriget.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om , , , , , ,

07 mars 2008

"Bidragsfuskandet" kraftigt överdrivet!

Delegationen för felaktiga utbetalningar (FUT) har för regeringens räkning tagit fram en rapport kring hur mycket pengar som försvinner ut ur välfärdssystemet på grund av felaktiga utbetalningar. I höstas publicerades rapporten där delegationen påstod att 20 miljarder kronor betalades ut felaktigt varje år, varav häften då skulle bero på medvetet fusk. Nu visar dock Dagens Arbete att siffrorna är kraftigt uppblåsta.

Nu medger nämligen
sekreterare på FUT, Kristina Padrón, att rapporten innehåller felaktigheter. Enligt rapporten så ska nämligen Försäkringskassan betala ut 13,7 miljarder felaktigt varje år, varav 7 miljarder är medvetet fusk. Det är siffror som Försäkringskassan anser är grovt överdrivna vilket man nu också påpekat i sitt remissvar.

Försäkringskassans egna bedömningar visar nämligen att de felaktiga utbetalningarna kan uppgå till mindre än en tiondel av vad FUT har hävdat, mellan
1,1 och 2,6 miljarder i stället för de påstådda 13,7. Försäkringskassan bedömer vidare att det medvetna fusket endast hamnar på nedåt 4% av vad FUT hävdat, mellan 0,3 och 0,9 miljarder i stället för 7 miljarder.

Med ett trygghetssystem som varje år omsätter mer än 500 miljarder så innebär det att det så omskrivna fusket inte uppgår till till mer än en eller ett par tiondels procent.

Kommer vi nu då att få se stora svarta rubriker om att fusket överdrivits grovt? Knappast!

Regeringen har utnyttjat FUT:s siffror till max och spelat på "bidragsfusket" och har givetvis inget intresse av att visa på att fusket i själva verket är ytterst marginellt. Hela deras politik bygger ju på att långsamt underminera förtroendet för välfärdssystemet för att på sätt i förlängningen öppna för ett system med privata försäkringar där de svagaste lämnas utanför. Man har därför allt att vinna på att underblåsa myten om det omfattande bidragsfusket.

I De bluffar om fusket har Petter tidigare sågat FUT:s utredning i en lysande artikel, en artikel som TCO uppenbarligen läst.

Lästips för dagen: Petter om följetongen
Lilla Karachi, Björn om uteblivna satsningar inom psykiatrin, Ilse-Marie om nejsägarpartiet, Marlene tycks se ett hopp för feminismen, LOKE har läst om Ceausescu, Kerstin skriver om pensionsåldern och Trotten rekommenderar Chomsky på Youtube

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...