10 februari 2008

Våra barn är unika

Följande insändare kom in i Östran i veckan under ovanstående rubrik. Barometern däremot tycks fortsätta att bojkotta mig :-)

Den borgerliga regeringen har nu öppnat för att barn ska betygsättas i låg ålder och företrädare för regeringen propagerar nu öppet för en skola där sorteringen av elever som ”bra” eller ”dåliga” inleds tidigt. Man menar att ”duktiga” elever får större möjlighet att utvecklas om man ger betyg. Det är säkert riktigt, åtminstone såtillvida att det knappast finns en bättre morot för att utvecklas än att få beröm och bekräftelse. Det är ju något som gäller oss alla, oavsett hur ”duktig” man är.

Å andra sidan så kan jag knappast tänka mig ett effektivare sätt att ta död på studieglädjen och viljan att lära sig hos exempelvis en 9-åring än att han/hon får veta att han/hon är ”sämre” än sina kamrater. För de barnen blir betyget inget annat än en förlamande piska och risken är uppenbar att man tidigt slår ut barn som kommer från studieovana hem, kanske med sociala eller andra problem eller barn som bara utvecklas annorlunda än sina kamrater, när man försöker tvinga fram studieresultaten.

Skolan behöver mer resurser och fler lärare, så att eleverna kan ses som individer i högre grad. Skolan behöver mer resurser och fler lärare, så att utbildningen kan anpassas till eleverna i stället för att tvinga in dem alla i samma form. Skolan behöver mer resurser och fler lärare, så att vi får en utbildning där viljan att lära sig kan frodas och där eleverna kan växa som människor. Vad som däremot inte behövs är att fler utsatta barn slås ut tidigt i livet.

Vi behöver inte fler barn som slås ut därför att vuxna har behov av att enkelt kunna bedöma och kategorisera dem i stället för att se varje barn utifrån dess egna förtjänster. Våra barn är alla olika och utvecklas på olika sätt, i olika åldrar, och utifrån olika förutsättningar. Så varför ska vi då göra dem otjänsten att försöka pressa in dem alla i samma fyrkantiga hål i stället för att se dem som de unika individer de är? Varför inte låta dem utvecklas utifrån sina egna individuella förutsättningar i stället för att betygsätta dem efter en given mall?

Kaj Raving
Ordf. vänsterpartiet Nybro

Läs gärna om att Björn bygger om och att Marlene är orolig för att moderaterna ökar.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...