24 februari 2008

Elever drabbas av neddragningarna på Arbetsmiljöverket!

Regeringens neddragningar inom allt vad arbetsmiljö heter har, som jag tidigare berättat, lett till stora neddragningar på Arbetsmiljöverket. Verket kommer att ha minskat sin personal med en tredjedel fram till 2009 och räknar vidare med att antalet besök på arbetsplatser kommer att minska med 10.000 under Alliansens regim.

Nu rapporterar Du&jobbet att skolan pekas ut som ett område som särskilt berörs av regeringens neddragningar. Arbetsmiljöverket har under de senaste 5-6 åren gjort stora satsningar på tillsynen av den psykosociala arbetsmiljön på skolor och daghem. Dessa frågor lämnas nu helt över på Skolverket att ta hand om i stället.

Littorin tycks däremot inte se något samband mellan neddragningar på arbetsmiljöområdet och risker för försämrad arbetsmiljö. I stället så tycks han anse att det har varit för mycket gnäll på arbetsmiljön och bjuder därför in till arbetsmiljömöte
Arbetsmiljöpolitiken har ofta kommit att bli enbart reaktiv på brister och problem i arbetslivet och därigenom uppfattats stå i motsatsställning till en politik för kreativitet, jobb och tillväxt. Jag menar att vi måste vända på det resonemanget och hitta fler styrmedel som bejakar en god arbetsmiljö.
Är det fler smileys på gång kanske?

Läs också: Alliansfritt Sverige om att regeringen inte är överens om att vara överens, Feministisk vänstertjej om lycka, Petter Partikulärt tipsar om läsning, Ett hjärta RÖTT om
sjukförsäkringen och LOKE om utvecklingen mot ett storebrorssamhälle.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...