24 februari 2008

Elever drabbas av neddragningarna på Arbetsmiljöverket!

Regeringens neddragningar inom allt vad arbetsmiljö heter har, som jag tidigare berättat, lett till stora neddragningar på Arbetsmiljöverket. Verket kommer att ha minskat sin personal med en tredjedel fram till 2009 och räknar vidare med att antalet besök på arbetsplatser kommer att minska med 10.000 under Alliansens regim.

Nu rapporterar Du&jobbet att skolan pekas ut som ett område som särskilt berörs av regeringens neddragningar. Arbetsmiljöverket har under de senaste 5-6 åren gjort stora satsningar på tillsynen av den psykosociala arbetsmiljön på skolor och daghem. Dessa frågor lämnas nu helt över på Skolverket att ta hand om i stället.

Littorin tycks däremot inte se något samband mellan neddragningar på arbetsmiljöområdet och risker för försämrad arbetsmiljö. I stället så tycks han anse att det har varit för mycket gnäll på arbetsmiljön och bjuder därför in till arbetsmiljömöte
Arbetsmiljöpolitiken har ofta kommit att bli enbart reaktiv på brister och problem i arbetslivet och därigenom uppfattats stå i motsatsställning till en politik för kreativitet, jobb och tillväxt. Jag menar att vi måste vända på det resonemanget och hitta fler styrmedel som bejakar en god arbetsmiljö.
Är det fler smileys på gång kanske?

Läs också: Alliansfritt Sverige om att regeringen inte är överens om att vara överens, Feministisk vänstertjej om lycka, Petter Partikulärt tipsar om läsning, Ett hjärta RÖTT om
sjukförsäkringen och LOKE om utvecklingen mot ett storebrorssamhälle.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om , , , , , ,

17 februari 2008

Centerpartist slirar på sanningen

Christina Davidsson (c) skrev en insändare i Östran där hon utifrån ett tidnings"citat" angrep mig för förorda en flytt av vissa klasser i småortsskolor kring Nybro.

Ett typiskt reflexmässigt centerdrag för att samla poäng på landsbygden, oavsett om det man föreslår är förankrat i verkligheten eller inte och även om det innebär att de centrala skolorna åter igen får bekosta alla besparingar när
landsbygdsfundamentalismen slår ut i full blom!

Därför värnar man nu till varje pris de mindre skolorna med vikande elevunderlag av "ideologiska" skäl, medan man för bara något år sedan inte såg några som helst problem med att förespråka en nedläggning av Transtorpsskolan med låg och mellanstadium. Skolan ligger inne i Nybro, i det enda område där elevunderlaget faktiskt ökar, men de eleverna ansåg centern att man gärna kunde bussa till en annan skola, genom hela stan.


Att bussa elever inne i stan går tydligen bra, liksom att spara på deras skolor, men råkar det handla om landsortselever där hela mellanstadiets elever knappast motsvarar antalet elever i en enda klass inne i Nybro så skriker centerpartisterna i högan sky.


Svaret till Christina hade kortats rejält av Östran, men här kommer fullversionen.

Christina Davidsson (c) slirar i sin iver att vinna politiska poäng mer än en aning på sanningen när hon i en insändare påstår att jag förordar en flytt av år 4-6 från Kristvallabrunn och år 6 från Örsjö. När det gäller flytt av Örsjö-eleverna så är det dessutom en fråga som redan är överspelad. Någon flytt blir det ju inte.

Christina är givetvis fullt medveten om att vänsterpartiet inte förespråkar en flytt av några elever utan endast ser detta som ett av de alternativ som man kan tvingas ta ställning till i en situation där man måste spara någonstans. Men självklart så är det bekvämare för Christina att låtsas om att man aldrig behöver ta ställning till några val, även om det inte har något med verkligheten att göra. Självklart så är det lättare att inte låtsas om, att om man inte sparar på småskolorna, så måste man spara på någon annan verksamhet, om inte nämnden tillförs extra pengar.

Det är givetvis en förmån att liksom jag få ha sitt barn på Kristvallabrunnsskolan, en nyrenoverad, jättefin skola med jättebra lärare som har möjlighet att ta tillvara på varje elevs förutsättningar. En skola där sammanhållningen är jättebra och där varje elev kan synas. Men som politiker kan man inte bara se till sina egna intressen, även om det ibland vore bekvämast så.

Jag, och vänsterpartiet, väljer därför att inte blunda för verkligheten och i verkligheten så är elevunderlaget i småskolorna mycket tunt. Att bara bevara skolorna under dagens förhållanden utan att ändra på förutsättningarna innebär endast en kortsiktig lösning som dels går ut över skolorna inne i Nybro, som får ta besparingarna i stället, och som dels innebär att grundproblemet, det tunna elevunderlaget, kvarstår.

I stället så vill vi i vänsterpartiet finna en långsiktig lösning som förbättrar själva förutsättningen för skolornas överlevnad. Ett exempel på en sådan lösning kan vara att ändra på upptagningsområdena och ett annat att utnyttja skolornas lokaler till annat i högre grad än vad som görs idag. Man kan säkert hitta fler saker att göra om man väljer att inte blunda för problemet utan försöker göra något åt det i stället.

Men oavsett vilket beslut som tas så tycker vi i vänsterpartiet att beslutet ska vara taget utifrån ett bra underlag. Innan man tar ett beslut i någon riktning så måste man ju veta hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut och vilka eventuella sparalternativ som finns. Hos centern tycks man resonera annorlunda. Där tar man gärna beslut om besparingar, även om beslutet tas på felaktiga grunder och utan att man känner till förutsättningarna i sin helhet.

Som representant för centerpartiet så är Christina Davidssons ståndpunkt glasklart; hellre vinna politiska poäng utan verklighetsförankring än ta beslut baserade på rätt grund och på ordentliga underlag.

Kaj Raving
Ordf. vänsterpartiet Nybro

Axplock ur bloggrullen: Björn om högerns svammel, liksom Kerstin, LOKE om högerdebattörer, Marlene om mp + F! och Svensson om Islam.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om , , , , ,

10 februari 2008

Våra barn är unika

Följande insändare kom in i Östran i veckan under ovanstående rubrik. Barometern däremot tycks fortsätta att bojkotta mig :-)

Den borgerliga regeringen har nu öppnat för att barn ska betygsättas i låg ålder och företrädare för regeringen propagerar nu öppet för en skola där sorteringen av elever som ”bra” eller ”dåliga” inleds tidigt. Man menar att ”duktiga” elever får större möjlighet att utvecklas om man ger betyg. Det är säkert riktigt, åtminstone såtillvida att det knappast finns en bättre morot för att utvecklas än att få beröm och bekräftelse. Det är ju något som gäller oss alla, oavsett hur ”duktig” man är.

Å andra sidan så kan jag knappast tänka mig ett effektivare sätt att ta död på studieglädjen och viljan att lära sig hos exempelvis en 9-åring än att han/hon får veta att han/hon är ”sämre” än sina kamrater. För de barnen blir betyget inget annat än en förlamande piska och risken är uppenbar att man tidigt slår ut barn som kommer från studieovana hem, kanske med sociala eller andra problem eller barn som bara utvecklas annorlunda än sina kamrater, när man försöker tvinga fram studieresultaten.

Skolan behöver mer resurser och fler lärare, så att eleverna kan ses som individer i högre grad. Skolan behöver mer resurser och fler lärare, så att utbildningen kan anpassas till eleverna i stället för att tvinga in dem alla i samma form. Skolan behöver mer resurser och fler lärare, så att vi får en utbildning där viljan att lära sig kan frodas och där eleverna kan växa som människor. Vad som däremot inte behövs är att fler utsatta barn slås ut tidigt i livet.

Vi behöver inte fler barn som slås ut därför att vuxna har behov av att enkelt kunna bedöma och kategorisera dem i stället för att se varje barn utifrån dess egna förtjänster. Våra barn är alla olika och utvecklas på olika sätt, i olika åldrar, och utifrån olika förutsättningar. Så varför ska vi då göra dem otjänsten att försöka pressa in dem alla i samma fyrkantiga hål i stället för att se dem som de unika individer de är? Varför inte låta dem utvecklas utifrån sina egna individuella förutsättningar i stället för att betygsätta dem efter en given mall?

Kaj Raving
Ordf. vänsterpartiet Nybro

Läs gärna om att Björn bygger om och att Marlene är orolig för att moderaterna ökar.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om , , , , ,

04 februari 2008

Hur många döda ska krävas?

En dödsolycka har inträffat i LKAB:s gruva i Kiruna då en 21-årig man omkom i en rasolycka. Företaget får kritik från facket för att man inte har tagit till sig av kritiken kring arbetsmiljön. Under det senaste året har antalet tillbud vid den aktuella gruvan ökat och arbetsmiljöverket har ställt krav på åtgärder från företagets sida.

Jag har skrivit om regeringens neddragningararbetsmiljöområdet tidigare och om hur det kommer att slå mot arbetsmiljöverksamheten ute på företagen. Kanske har neddragningarna inte påverkat förloppet, men jag har ändå svårt att släppa tanken på att olyckan kanske kunnat förhindras om man haft fler inspektörer. Hur många döda ska det krävas för att regeringen ska inse att det är orimligt att dra ner på arbetsmiljöarbetet och att det i själva verket krävs stora satsningar i stället?

Nu har nämligen facit kommit på vad neddragningarna har inneburit för arbetsmiljöinspektionens verksamhet, när Du & jobbet rapporterar om statistiken för 2007. Föga överraskande så handlar det om att verksamheten präglas av idel neddragningar.
Antalet inspektioner har minskat med 3 682 stycken (- 11 procent) och antalet besökta arbetsställen minskade med 2 045 (- 9 procent). Som en följd av detta minskade också antalet inspektionsmeddelanden med krav med 690 stycken (- 5 procent) och antalet krav med 7 128 (- 12 procent). Beslutade förelägganden och förbud minskade med 104 stycken (- 12 procent). Vitesförelägganden och -förbud minskade med 112 (- 15 procent).

Det är ju inte svårt att lista ut att det innebär att verkets möjligheter att förhindra liknande olyckor i framtiden minskar ytterligare i takt med att pressen och stressen ökar och antalet inspektioner minskar. Särskilt cynisk blir regeringens politik i ljuset av den enda plusposten.
Den enda pluspost som kan skönjas gäller antalet polis- och
åtalsanmälningar som ökade från 222 till 237 stycken (+ 7 procent).

Den här bilden bekräftas av att LO-tidningen rapporterar om att antalet arbetsmiljöbrott nått rekordnivå och att antalet anmälda arbetsmiljöbrott har fördubblats under de senaste fem åren. Men hårdare tag mot brottslighet gäller uppenbarligen inte i arbetslivet med tanke på regeringens gigantiska neddragningar på bland annat arbetsmiljöverket sedan valet.

När det gäller dödsfall i arbetslivet så har regeringen uppenbarligen inte heller någon nollvision, utan bra arbetsmiljö ska vara något som det är upp till företaget om man har lust att satsa på, det ska inte staten lägga sig i.

Men det är klart, man satsar ju faktiskt på smileys. Och risken att bli utan smiley fungerar säkert mycket bättre än fackets och Arbetsmiljöverkets påtryckningar.

Lästips: Alliansfritt Sverige om hyckleri, Feministisk vänstertjej om prostitution, Petter Partikulärt om Öppna Stockholm, Trottens Betraktelser om dyra tågresor, Svensson om fildelning och Björnbrum om Ericsson.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om , , , ,

03 februari 2008

Studieuppehåll...

Ni som besökt min blogg med någon form av regelbundenhet har säkerligen uppmärksammat frånvaron av nya inlägg på ett tag.

Anledningen till detta är att jag under våren ska försöka kombinera mitt heltidsarbete och mitt fackliga och politiska engagemang med högskolestudier på deltid.

Uppdateringen av bloggen kommer därför att även fortsättningsvis att vara mycket bristfällig, och mest bestå av de insändare som jag knappast kommer att kunna låta bli att skriva. Det får bli så eftersom jag har insett att jag någonstans måste välja bort någonting.

Men nu behöver ni ju inte misströsta för det, eftersom det finns en hel massa andra ytterst läsvärda vänsterbloggare där ute, varav ni hittar en del i min bloggroll, som Alliansfritt Sverige, Feministisk vänstertjej och inte minst Petter Partikulär som nu verkar ha kommit igång igen efter ett uppehåll. Ännu fler bra bloggar hittar man hos bloggvänstern och Agenda 2010.

Andra bloggar om: , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...