01 januari 2008

Frihet att definiera sig själv!

I Nepal har nu människor möjlighet att själva definiera sin könstillhörighet, rapporterar QX om. Det efter att högsta domstolen i Kathmandu beslutat att medborgarna har rätt att få identitetshandlingar som styrker det kön som personen i fråga upplever sig tillhöra och inte den biologiska könstillhörigheten.

Domen innebär att transpersoner, och andra, får möjligheten och friheten att själva definiera sin könstillhörighet utan att vara beroende av en officiell "stämpel" som säger något annat.

RFSL:s
förbundsordförande Sören Juvas har välkomnat beslutet och hoppas att regeringen framöver kommer att se Nepal som ett föredöme i skyddet av en utsatt minoritetsgrupp.
Jag utgår från att regeringen i sin kommande beredning av utredningen Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag kommer att se på Nepal som ett föredöme för att ge skydd och rättigheter åt en utsatt och eftersatt minoritetsgrupp.
Visst borde det vara en självklar rättighet att man själv får avgöra sin egen könstillhörighet, utan att en myndighet eller för den delen någon över huvud taget säger att man har fel.
För vem kan avgöra om någon känner sig som man eller kvinna, eller kanske både och?
Och för vem annan än den enskilde har det någon betydelse vilket kön som personen i fråga anser sig tillhöra?
Givetvis ingen!

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...