09 december 2007

Privatisering tystar de anställda!

Anställda inom den offentliga sektorn har en långtgående rätt att avslöja missförhållanden på sin arbetsplats för media. Denna rätt är skyddad i lag och innebär att arbetsköparen inte ens får försöka ta reda på vem det är som har "läckt". Denna lag gäller dock bara offentligt anställda och inte anställda inom exempelvis ett privat vårdföretag.

Inom ett privat företag står i stället lojaliteten till arbetsköparen i första rummet, vilket innebär att om man går till pressen med uppgifter om till exempel vanvård av äldre på ett boende så har man agerat "illojalt" och kan förlora sitt jobb.

Det här innebär givetvis att anställda på privata företag på ett effektivt sätt förses med en munkavle. Enda sättet att säkerställa personalens rätt att skapa tryck mot missförhållanden på sin arbetsplats är därför att denna rätt säkerställs genom avtal. På så sätt skapas åtminstone ett ytligt sett godtagbart skydd mot risken för en tystad personal.

Problemet är bara att den enskildes skydd inte på något sätt ökar på det sättet, eftersom man fortfarande inte har någon laglig rätt att agera "wisselblower". Det som kan hända om ett privat företag beslutar att avskeda någon som har utnyttjat det meddelarskydd som eventuellt har avtalats fram mellan landsting/kommun och företaget är att landstinget/kommunen kan stämma företaget för avtalsbrott, inget annat. Individens rätt är fortfarande inte säkrad, utan den rätten hänger helt på om landstinget/kommunen är intresserat av att tvista med företaget.

Att privatisera en offentlig verksamhet är därigenom ett effektivt sätt att tysta de anställda på. Därför är Kommunalarbetarens avslöjande att bara fem av tjugo landsting kräver någon form av meddelarskydd när de tecknar privata avtal särskilt beklämmande, eftersom det innebär att 13 landsting (jönköping och Dalarna har tydligen inga privata avtal) inte har brytt sig om att skapa ens ett formellt skydd för de anställda.

Bland annat så saknas detta skydd i Region Skåne där juristen Camilla Ziegler menar att man inte kan avtala om meddelarskydd eftersom det handlar om företagshemligheter. När hon får höra att fem landsting ändå gjort detta så säger hon att
Det är möjligt men i så fall har de inte varit i kontakt med jurister eller så har de politiska eller andra intressen för att ha med det (min kursivering).
Det borde ju i sin tur innebära att motsvarande politiska intressen måste finnas för att inte ha med ett sådant skydd. Detta för ju osökt tankarna till Stockholms läns landsting, där den borgerliga majoriteten, under landstingsrådet Filippa Reinfeldt, valt att inte ta med meddelarskyddet i reglerna för Vårdval Stockholm. Filippa anser att meddelarskyddet bör vara starkare för de offentligt anställda därför att det inom privat verksamhet kan handla om affärshemligheter.

Eller med andra ord; att inte kräva meddelarskydd för de privatanställda är ett tydligt ideologiskt val där företagens vinstintressen sätts före de anställdas möjlighet att agera mot missförhållanden i verksamheten. Förlorarna blir både de anställda och de som är beroende av verksamheten, liksom medborgarna och demokratin i stort.

Eller som Svensson uttrycker det
Ju mer privatägt, ju tystare blir det.

Lästips: Alliansfritt Sverige så avhandlas just Vårdval Stockholm och Trotten avhandlar Salem. Ilse-Marie kommenterar sina kommentarer.

Kommenterande bloggar

Andra bloggar om: , , , , , , , och annat intressant.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Massor av företag idag som pratar om bra arbetsklimat med kurser och möten i än det ena med det andra för en trivsammare arbetsplats samtidigt som en del av dessa fryser ut dig direkt om du så mycket som piper på fel sätt.

Pelle

nicklas eriksson sa...

Visst är det så! Privatiseringen är lika med en sänkning av demokratin!

http://arbetarperspektiv.blogg.se

kulturbloggen sa...

Men meddelarskyddet är väl reglerat i lag. Det kan landstingen inte förhandla bort.
RS
kulturbloggen.com/bloggtidningen.se

Kaj Raving sa...

Meddelarskyddet gäller tyvärr bara anställda inom offentlig sektor.

Här är ett exempel på vad som kan hända när meddelarskyddet försvinner vid en privatisering.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...