01 december 2007

Pälsfarmningen kvar på falska grunder!

Förutom att pälsnäringen genom sin verksamhet uppenbart bryter mot djurskyddslagen på flera områden så tycks de även ha ljugit för pälsdjursutredningen, det skriver Stockholms Fria Tidning.

Under 2006 la den dåvarande majoriteten (v, s, mp) fram en proposition om att pälsfarmarna skulle tvingas följa den djurskyddslag som finns, vilket i sin tur skulle innebära så stora kostnader för pälsnäringen att den skulle bli olönsam och därmed försvinna.

Med den borgerliga regeringen, där kapitalet alltid står över ett humanistiskt tankesätt, så rev man givetvis upp detta förslag, främst med ekonomin som argument, det skulle helt enkelt kosta för mycket. Nu tycks det som detta, deras främsta, argument bygger på en lögn från pälsindustrin. Sveriges Pälsdjursuppfödares riksförbund (SPR) ljög helt enkelt om antalet pälsfarmer som fanns i Sverige för att ytterligare sätta press på regeringen och sätta stopp för förbudet mot pälsdjursuppfödning.

Enligt Djurrättsalliansens undersökning så har tio pälsfarmer lagts ned under det senaste året, men ändå så rapporterar SPR att antalet pälsfarmer nu är 60 färre än antalet som man rapporterade till pälsdjursutredningen, vilket onekligen tyder på att utredningen vilar på falska uppgifter.

Men oavsett de ekonomiska grunderna så är det dags att sätta stopp för denna vidriga industri som innebär stora brott mot den (tama) djurskyddslag vi faktiskt har.

Därför har vänsterpartiet presenterat en motion som bland annat inbegriper ett förbud mot pälsdjursuppfödning med följande motivering

Cirka 1,4 miljoner minkar dödas årligen inom den svenska pälsindustrin. Den svenska djurskyddslagstiftningen är en av världens bästa, men många utredningar har pekat på att minknäringen inte uppfyller djurskyddslagens krav. Redan 1990 ansåg Sveriges Veterinärmedicinska sällskap i sin utredning (SVS pälsdjursutredning för bättre välfärd åt farmad mink och räv) att minkhållningen inte uppfyllde lagens krav eftersom minkarna inte hade möjlighet att tillfredsställa alla sina beteendebehov. Vidare ansågs att minkarna i alltför hög utsträckning uppvisade stereotypa beteenden och att minkens behov av vatten som sysselsättning måste utredas.

Minken är ett rovdjur. EU-kommissionens kommitté för djurens hälsa och välfärd skrev 2001 en rapport som kom fram till att minkar inom minknäringen endast i begränsad utsträckning är domesticerade samt att förekomsten av stereotypa beteenden är stor hos farmuppfödd mink. I rapporten refereras det till en omfattande undersökning, enligt vilken frekvensen av honor som uppvisade stereotypier var 31–85 procent. Vidare hänvisar rapporten till försök i vilka mink, som har haft tillgång till simvatten, har uppvisat en ökad frekvens av stereotypier om tillgången till vatten senare har begränsats. Minkarna fick också höga nivåer av stresshormon efter att tillgången till simvatten begränsades.

Jordbruksverket konstaterade i en rapport 2002 att 4 § djurskyddslagen inte kan anses vara uppfylld fullt ut inom minknäringen, att det traditionella bursystemet måste avvecklas samt att system som tillgodoser minkars behov av bad- och simvatten bör utvecklas. Utredningen ”Djurens välfärd och pälsdjursnäringen” (2003) kom fram till att det finns indikationer på att minkuppfödningen som den ser ut idag inte uppfyller kraven i djurskyddslagen och föreslog att djurhållningen ska utvecklas på samma sätt som för andra djur, exempelvis värphöns. Även inom pälsdjursnäringen måste djurhållningen bättre anpassas till djurens behov och ge dem utökad möjlighet att på så sätt som anges i 4 § djurskyddslagen bete sig naturligt. Om inte detta sker bör minknäringen helt eller delvis läggas ner senast år 2010, var utredningens slutsats.

Pälsindustrin är en vidrig näring som inte har något som helst existensberättigande. Nu när dessutom de ekonomiska argumenten är baserade på lögner så finns det knappast något rimligt alternativ till att förbjuda denna industri snarast!

---------------------------------------------------------------
Lästips: Missa inte Alliansfritt Sveriges adventskalender. Kolla också Trotten som skriver om regeringens Golgatavandring och LOKE resonerar om egoism.

(kommenterande bloggar)

Andra bloggar om: , , , , , och annat intressant.

2 kommentarer:

Björn Fridén sa...

Goddagens Kaj

För att man inte ska kunna öppna allla luckorna i kalendern första dagen så kommer adressen till kalendern att ändras varje dag. Det enklaste sättet om man ska länka är att koppla det till

http://alliansfrittsverige.blogspot.com/2007/11/december-1-2007-dags-fr-alliansfritt.html

så funkar det hela imorgon också.

julhälsningar,

björn

Miss Jurist sa...

Helt sanslöst att Sveriges Pälsdjursuppfödares riksförbund (SPR) ljugit om antalet pälsfarmer! Det är skandal att Sverige tillåter verksamheter i vilka man föder upp djur för att ta deras päls. Det är så fruktansvärt avskyvärt att jag knappt finner några ord för att uttrycka hur jag känner inför denna förlegade industri!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...