15 december 2007

Lögn, förbannad lögn och vinklade nyheter.

DN slår upp nyheten om fackförbundstopparnas höga inkomstlyft och rapporterar om en höjning på 7.5%, dubbelt upp mot vad de flesta av fackförbundens medlemmar fick. Vissa facktoppar fick inkomstökningar med över 20% kan man läsa vidare.

Tanken är givetvis att skapa indignation genom att frammana en bild av fuskande fackpampar som ger sig själva dubbelt så mycket i lönelyft som de har förhandlat fram för sina medlemmar. En bild som en liberal givetvis tacksamt nappar på, även om det som skrivs inte stämmer riktigt överens med sanningen.
Sveriges fackpampar har i sin förtjänstfulla insats för en rättvisare, mer reglerad värld erhållit den tribut de förtjänar, i form av saftiga lönehöjningar, dubbelt så höga som de som tillfallit de medlemmar man företräder (min kursivering).
Men givetvis så handlar det om en nyhet som är grovt vinklad. Den springande punkten är givetvis att man använder uttrycket "inkomstökning" i stället för "löneökning" i artikeln. För även om man försöker uppmåla bilden av feta lönelyft så är det ju inte det det handlar om, vilket det gör i fallet med cheferna i Stockholm, som ju får mer än dubbelt så höga löne-lyft som "vanliga" anställda.

I stället så handlar det om en "inkomstökning" där lön, styrelsearvoden, bonusar och and­ra förmåner ingår som delar, vilket nämns, men mest i förbifarten och först i slutet av artikeln när de flesta, liksom liberalen ovan redan har bilden klar för sig.

Själva löneökningen för fackförbundstopparna är i själva verket i paritet med vad deras medlemmar fått och i flera fall betydligt mindre, i procent vill säga. I en annan av DN:s artiklar, publicerad en vecka tidigare, så kan man nämligen läsa att själva lönerna höjts med kanske ett par - tre procent, liksom för deras medlemmar.

Men ska man försöka bilda opinion mot facket så är det givetvis inte lika intressant med en rubrik som säger:

Fackförbundens toppar får lägre eller lika höga lönelyft som sina medlemmar

Tillägg: här mycket tjänade de olika fackförbundsordförandena.

Bloggat:
Zana
Lästips:
Marlene kommenterar det faktum att utsatta människor tvingas vända sig till kyrkan och Hanna protesterar.


Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om , , , ,

14 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Kaj, jag såg att du hade länkat til vår blogg, trevligt. Jag har givetvis ingenting emot vare sig löne- eller inkomstökningar per se, det är mest i ljuset den fackliga retorik som de som åtnjutit dessa ökningar anför, som dessa framstår som intressanta.
Mvh
Niklas Elert

Anonym sa...

Förstår inte hur du tänker.

Vill man frammana en bild av fuskande fackpampar så inte är det väl då nån som accepterar vad arbetsgivaren, d.v.s medlemmen ger dom som ersättning.

Nej, då handlar det om någon som på betald arbetstid drar in ytterligare pengar genom att jobba åt någon annan i stället. Eller skaffar sig bonusar och andra förmåner.

Det är alltså den senare delen som ökat.

Kaj Raving sa...

Niklas: Anledningen till min länk var bara att visa på ett exempel över hur lätt det var att nappa på DN:s agnade krok.

Jag tror inte för ett ögonblick att du har något emot inkomst- eller löneökningar. I inlägget avhandlades medias sätt att vinkla en artikel, inte om löner och inkomster och dess ökningar är rätt eller fel. Det får i stället bli ett annat inlägg.

Men som en teaser inför ett eventuellt inlägg så kan jag säga att du tyvärr har en poäng i ditt inlägg.

Kaj Raving sa...

Anonym: "Vill man frammana en bild av fuskande fackpampar så inte är det väl då nån som accepterar vad arbetsgivaren, d.v.s medlemmen ger dom som ersättning."
- Fattar inte vad du menar. Förtydliga.

"Fuskande" är möjligen fel ord. Jag menar att de vill frammana den klassiska bilden av fackpampar som skor sig på medlemmarna för att på så sätt undergräva förtroendet för facket i stort.

När det gäller deras arbetstid och lön så har de i de fall jag känner till samma sorts avtal som många chefer har, dvs ett avtal utan reglerad arbetstid och med fast lön oavsett när man jobbar och hur mycket. Vilket också i princip innebär att all tid är betald arbetstid.

För övrigt så står det ingenting åt vem de jobbar, men jag skulle tippa på att en hel del av dessa styrelseuppdrag ingår i deras uppdrag som ordförande, exempelvis så finns det ett antal partssammansatta bolag där de kan tänkas ha en plats.

Det står heller ingenting om att bonusar eller andra förmåner blivit fler. Inkomsterna har alltså ökat från styrelsearvoden och i form av dyrare skattepliktiga förmåner, det är vad som står.

Magnus Berg sa...

Jag tycker det är alldeles utmärkt att media uppmärksammar hur fackpampar lever i överflöd samtidigt som de är mycket "ansvarsfulla" och ser till att inte medlemmarna får för mycket i plånboken.

Om det ingår styrelseuppdrag i det fackliga arbetet så vore det lämpligt att den ordinarie lönen, som facket betalar, sänktes i motsvarande grad. Medlemmarna får inte gå ifrån sina arbeten och göra annat utan löneavdrag. Och inte har facken drivit frågan om att de borde får göra det. Därför är det ren dubbelmoral när fackpampar får betalt två gånger för sin arbetstid.

Slutligen vill jag berätta om ett radioinslag jag hörde för några år sedan. Det var en a-kassehandläggare från en LO-kassa och en från SAC, Syndikalisternas a-kassa.
LO-handläggaren berättade att de tolkade a-kassereglerna så restriktivt (till medlemmarnas nackdel) som möjligt medan SAC-handläggaren berättade att de tolkade reglerna så positivt (till medlemmarnas fördel) som möjligt.
Återigen dubbelmoral. Hur kan det annars komma sig att LO har så oerhört generös och positiv syn på fackpamparnas privilegier när de medvetet motarbetar sina medlemmar?

Jag önskar att det fanns ett starkt fackförbund som ville tillvarata sina medlemmars intresse nu när kapitalet får allt friare händer. Tyvärr så finns inte det. Istället sviker LO-facken sina medlemmar och lösningen på det problemet är inte att tiga ihjäl det.

http://www.magnus.burgsvik.se

Kaj Raving sa...

Magnus: Som jag redan nämnt så handlade inlägget inte om det är rätt eller fel med fackförbundsledningarnas löner och inkomster utan om DN:s grova vinkling av artikeln.

Det betyder i sin tur inte att media ska låta bli att ta upp sådana frågor. Däremot så betyder det att jag i mitt inlägg inte tagit upp aspekten med inkomsternas och lönernas nivåer.

Se även svaret till Niklas.

Anonym sa...

Kaj:
Du förtydligar så bra själv längre ner i ditt svar: "Vilket också i princip innebär att all tid är betald arbetstid." Precis, fullt betald av medlemmarna, inte bara 8 timmar utan också kvällar, helger, nattmanglingar m.m. Vad får man då betalt för på extraknäcket, om man får fråga? Ja, inte är det nedlagd tid i alla fall.

Det här exemplet kan svara på den frågan. Wanja får betalt av en LO-medlem några tiotals öre för att värna dennes intressen. Samtidigt sitter hon i AFA:s styrelse och får betalt med några tiotusentals kronor för att ta tillvara detta bolags intressen.
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=53831&a=631557&lid=puff_618094&lpos=extra_0

Då kan det väl inte vara så svårt att förstå att ska en facktopp nödvändigtvis ha mycket betalt, då skall det vara ren lön, absolut inget annat!

Kaj Raving sa...

Anonym 19.02: Styrelsearvoden brukar vanligtvis inte motiveras med den tid uppdraget tar, utan med det ansvar som det medför. Jag skulle över lag säga att dessa arvoden inte är särskilt väl motiverade oavsett om det gäller en förtroendevald eller någon annan.

När det gäller AFA så är det just ett av de partssammansatta bolag jag avsåg tidigare, som hon sannolikt har i uppdrag att sitta med i.

Men, åter igen, inlägget berörde inte fackförbundsledningarnas löner osv och om de är ok eller inte. Inlägget berörde DN:s vinklade artikel med det uppenbara syftet att skapa indignation och att undergräva förtroendet för facket över lag.

Anonym sa...

Kaj:"Styrelsearvoden brukar vanligtvis inte motiveras med den tid uppdraget tar, utan med det ansvar som det medför. Jag skulle över lag säga att dessa arvoden inte är särskilt väl motiverade ..."

Uppenbarligen ser du inga problem i att fackligt förtroendevalda sitter i styrelsen för bolag som kan hamna i konflikt med medlemmen.
Så när media avslöjade att HTF:s klubbordföranden satt i SAS styrelse och kunde kvittera ut 300.000 extra för detta "ansvar", så var även det "uppenbara syftet att skapa indignation och att undergräva förtroendet för facket över lag."?
För nåt annat fel går väl inte att hitta där heller.

Ditt inlägg handlade om DN:s artikel och rubriksättning? Låt oss titta på din: "Lögn, förbannad lögn ..."
Är det något som skapar indignation och undergrävet förtroendet för facket, så är det nog dina vinklingar.

Kaj Raving sa...

Anonym: Hur många gånger måste jag upprepa att inlägget inte handlade om eventuella nivåer på ersättningar och löner och vad jag eventuellt tycker om dem.

Följdaktligen så har jag heller inte sagt någonting om mina åsikter kring detta. Att jag talar om hur någonting fungerar betyder inte per automatik att jag tycker att det är bra att det fungerar på detta sätt.

Innan du postar en ny kommentar så tycker jag att du ska ta del av de andra kommentarerna och de svar jag levererat där.

P.s. Du tycker inte att det är någon skillnad på en vinklad artikel hos en stor förment objektiv dagstidning och ett vinklat inlägg på en blogg som är uttalat politiskt vänstersinnad?

Anonym sa...

Är det verkligen en felaktigt vinklat artikel, på DN?

Att det finns mygel inom fackföreningsrörelsen är ingen nyhet. Att de skor sig på medlemmarna är heller ingen nyhet.

Jag anser att det i dag då många unga arbetstagare väljer att stå utanför arbetstagar är än viktigare att diskutera moral och etik hos våra förtroendevalda.

Kaj Raving sa...

Anonym: Tydligen är vi överens om att artikeln är vinklad, även om du tycker att det är bra att den är det.

Det vore ytterst märkligt om det inte fanns något mygel inom en verksamhet som involverar c:a 4 miljoner personer, nästan halva Sveriges befolkning. Vilken rörelse menar du att det inte finns något som helst mygel inom? Att du sen hävdar att de skor sig är en annan sak.

Din sista mening förstår jag inte alls.

Anonym sa...

(Anonym 17 DECEMBER 2007 12:14 är inte samma Anonym som tidigare i detta inlägg, så jag kallar mig Anonym 1.)

Nu visar det sig att du fått rätt av DN, de har tydligen insett att tidigare artikel kunde misstolkas och har nu skrivit en ovinklad, läs och gläds:
"Facktopparna sitter på betald arbetstid i andra organisationers styrelser - och får arvoden därifrån. Det ger dem dubbla inkomster som inte syns i förbundens löneredovisning."

OBS att dubbla inkomster inte behöver betyda "dubbelt så hög" utan kan lika gärna betyda "dubbelt så många".

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=595177

Mvh
Anonym 1

Kaj Raving sa...

Anonym 1: Nyheten du länkar till är äldre än den med inkomstökningen, dessutom så länkar jag redan till den i mitt inlägg, så jag har redan läst den. Men den är mycket riktigt inte lika vinklad.

Med "Det ger dem dubbla inkomster" skulle jag tippa på att de syftar på att de får inkomst från både lön och andra inkomstkällor.

Oavsett vilket så har ingenting nytt tillförts till diskussionen, så läs tidigare kommentarer och dess svar, särskilt det till Niklas och följ sedan länken till inlägget så får du åtminstone en del av det svar du försöker pressa fram.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...