16 december 2007

Den ultimata kapitalisten - en schimpans?

Schimpansen tycks vara den ultimata kapitalist som nationalekonomerna hittills har format sina modeller efter, skriver DN.
I andra sammanhang brukar han kallas för Homo economicus - den rationella och själviska typ som befolkar nationalekonomernas klassiska modeller.

När Frodo hamnar i en ekonomisk situation beter han sig just som i modellerna. Han gör inga spontana ansatser att dela sin mat med kompisarna. Han reagerar inte på orättvisa förslag genom att förkasta dem.
Schimpanserna är också helt till freds med den "spill-over"-effekt som kapitalister är så förtjusta i att framhäva. Det har man visat genom något som kallas ultimatumspelet.
I spelet ska två personer dela en belöning. Den ena personen får välja hur pengarna ska fördelas. Den andra spelaren kan antingen acceptera förslaget eller förkasta det. Om fördelningen accepteras får försökspersonerna behålla pengarna. Men förkastas förslaget får ingen av dem några pengar.

När människor spelar ultimatumspelet beter de sig inte som Homo economicus. De flesta delar ganska lika. Och när fördelningen hamnar ner mot 20 procent till person två brukar han eller hon stolt förkasta anbudet, trots att det betyder att båda parterna blir helt utan belöning.

För schimpanser däremot är två russin alltid bättre än inget. De är just så rationella som Homo economicus antas vara, visar den tyska studien.
När nu de nationalekonomiska teorierna baserade på människors ekonomiska rationalitet/själviskhet (läs kapitalism) i själva verket visar sig vara anpassad för schimpanser och inte människor, när ska vi då få ekonomiska teorier baserade på människor? Ekonomiska teorier som utgår ifrån att människan är osjälvisk, altruistisk och faktiskt kan göra något utan egen vinning, ekonomiska teorier som utgår ifrån rättvisa mellan människor.

Men vänta lite... det finns ju såna teorier.

Det kallas visst socialism!Bloggar som länkar.

Förhoppningsvis fann du detta intressant och vill läsa mer om , , , , , .

9 kommentarer:

Anonym sa...

Ja. Att som kommunistiska ledare förtrycka hela sin befolkning genom att råna, förslava och mörda dem, det är ju själva sinnebilden av rättvisa! Jag förstår att en jävla apmänniska som du resonerar i de banorna.

Anonym sa...

..eller att som kapitalistiska makthavare förtrycka hela sin befolkning genom att råna, förslava och mörda dem OCH alla andra som råkar hamna i vägen (läs. t. ex Irak m.m.)Kapitalismen är död, få in det i din lilla aphjärna!

Anonym sa...

Att forma ett samhälle efter rationellt egenintresse / ekonomisk egoism leder förmodligen till samhällets stagnation.

Det är genom samarbete, uppoffringar och utbyte av kunskap som våra avlägsna släktingar tog sig bort från strandkanter och savanner och kunde utveckla talspråk, teknologi, abstrakt tänkande, självsyn, jordbruk, skriftspråk och civilisation. Inget av det hade varit möjligt med ett marknadsliberalt grundbeteende. Vi hade varit på samma nivå som övriga primater utan altruism.

Därmed inte sagt att socialism är lösningen. Men att ha en pragmatisk inställning och sikta på rättvisa och social dynamik stärker förmodligen samhället i längden.

lisa sa...

Hejhej! Det intressanta med det spelteoretiska problemet du tar upp är att det i de flesta kulturer visar sig att man hamnnar i samma jämviktsläge. Den person som ska dela med sig tycker att det är helt OK att ge bort ungefär 50% till andra. Minst 50% vill man behålla sig själv.


Borde man inte dra lärdom av detta tvärkulturella exempel istället för att beskatta ihjäl folk?

Skettetrycket i Sverige är betydligt högre än detta. Det ganla slagordet "Hälften kvar" kan alltså sägas stå på emiprisk grund.Det är inte summan det beror på har studierna visat, utan det att vi alla har en känsla för fair play.

Kaj Raving sa...

Lisa: Ditt resonemang vore möjligen intressant om man själv aldrig fick något tillbaka för det man betalar i skatt.

Danne Nordling sa...

Nu visar det sig att schimpansen är en medfödd egoist. Borde vi då inte dra slutsatsen att människan också är medfött egoistisk och att det är kulturen som gjort henne mer osjälvisk? Alltså motsatsen till Rouessaus ansats.

Fehrs forskning visar ju att det är hotet om repressalier (ingen får något) som gör att man delar relativt lika i ultimatumspelet. Den som hittade på att det är rätt att hämnas vid ojämn fördelning är den förste socialisten.

Är detta något hedersamt? Verkar det inte snarare vara fråga om någon annan sorts egoism eller avundsjuka?
/DNg

Kaj Raving sa...

Danne: "Forskarnas strävan efter att förstå Homo economicus sanna natur slutar inte med schimpansen. I det senaste numret av den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS har Ernst Fehr och hans kolleger undersökt silkesapor, som separerade från människans utvecklingslinje för över 35 miljoner år sedan. Till skillnad från schimpansen har silkesaporna ett mer altruistiskt beteende. Det får forskarna att spekulera i egenskapens ursprung. En gemensam nämnare för silkesapor och människor är att inom båda arterna finns inslag av att flera hjälps åt med ungarna. De är inte bara en angelägenhet för mamman, utan även pappor, syskon och till exempel mormor hjälper till under ungarnas uppväxt."

Det tyder ju så långt på att det är medfött.

Dessutom så är det ju inte någon som hämnas i spelet, utan antingen får ju båda eller ingen. Den förste socialisten bör alltså ha varit den som kom på att det är smartare i längden att hjälpas åt och dela med sig än att bara roffa åt sig vad man kan. Det är ytterst hedersamt.

Den förste kapitalisten är följdaktligen den som först började roffa åt sig utan att bry sig om vare sig de andra eller de långsiktiga konsekvenserna. Är det verkligen hedersamt?

Danne Nordling sa...

Kaj, den sk altruistiska bestraffningen som Fehr och andra har undersökt i olika varianter av ultimatumspel går ut på hämnd även om forskarna inte använder den termen. I en variant kunde man efteråt explicit bestraffa dem som man ansåg hade snyltat på de andra. Kostnaden för straffet utgjorde en kvotdel av de "böter" man kunde påföra. Att blockera utbetalningen om man är missnöjd med sin andel är också en sorts hämnd.

Schimpanserna ligger närmare människan genetiskt än silkesaporna. Därför hoppades forskarna att schimpansen skulle visa sig vara altruistisk.

Rousseau försökte göra gällande att den förste bonden som inhängnade ett stycke mark och ansåg att skörden tillhörde honom var en bedragare som utsådde split bland människorna. Det ville jag vända på genom att peka på att det tvärtom var den som hävdade att skörden tillhörde alla, var den som uppammade söndring.

Jag ser samarbete som något positivt och det finns en bra mekanism för att avväga olika intressen i denna process i form av marknaden. Att istället roffa åt sig vad man kan och dessutom sätta folk i tvångsarbete på fälten ser jag som antingen feodalism eller stalinistisk tvångskollektivisering.

Kapitalism ser jag mera som att någon som sparar ihop till en maskin då också har rätt att tillgodogöra sig den ökade produktivitet denna genererar i hans arbete. Men Marx kunde inte hantera produktiviteten eftersom han var beroende av den gamla arbetsvärdeläran. Därför trodde han att det var maskinägaren som roffade åt sig arbetskraftens mervärde.

Rofferi borde vi motarbeta vare sig det beror på monopoltendenser, expropriationer eller skatter som inte tillgodoser de beskattades intressen.
/DNg

Kaj Raving sa...

Danne: Om och när jag har läst in mig närmare på ultimatumspel så kan vi fortsätta diskussionen då.

Men när det gäller kapitalism så ser jag det mer som att någon som har en maskin tar sig rätten att utnyttja andras arbete för att tjäna ihop till en ny bil.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...