04 december 2007

Demokratin inte så viktig!?

Barometerns ledarsida kommenterar idag surt det faktum att kommunistledaren Genadij Ziuganov inte ansåg valet vara demokratiskt.
Vladimir Putin vann valet i Ryssland och reaktionerna kom direkt där kommunistpartiet protesterar mot oegentligheter som övergår alla acceptabla gränser. Kommunisternas partiledare Genadij Ziuganov beskrev valet som det minst demokratiska som hållits i Ryssland efter Sovjetunionens fall. Vilka var det som föll? Jo murar och kommuniststyret som idag får smaka egen besk medicin.
Uppenbarligen så är det inte odemokratiska val i sig som ledarskribenten Lotte Zenkert vänder sig mot, utan det faktum att kommunisterna har mage att kritisera valfusket.

Så diktatur i sig är alltså inget bekymmer för borgerligheten, bara det handlar om rätt parti. Det har jag anat länge, men det är ju trevligt med ett klargörande.

Lästips: Petter skriver om den svenska demokratin, Björn diskuterar kristdemokraternas nyspråk, Nicke är inne på samma linje och Trotten skriver om de ökade klyftorna i samhället.

Andra bloggar om: , , , , , , , , och annat intressant.

4 kommentarer:

Johannes sa...

Jag har tyvärr också anat det länge, beklagligt men så är dagens borgerlighet tyvärr.

Kaj Raving sa...

Ja, borgerligheten har ju historiskt varit mycket "flexibel" när det gällt acceptans eller avståndstagande från allehanda diktatorer och fundamentalister. Uppenbarligen har detta inte förändrats.

Bazooka sa...

Vänsten har ju historiskt varit mycket "oflexibel" när det gällt avståndstagande från allehanda kommunistdiktatorer och socialistfundamentalister. Uppenbarligen har detta inte förändrats.

Jag har tyvärr anat detta länge, beklagligt men så är dagens Vänster tyvärr.

Fred Blomson sa...

Hej jag är tacksam för kommentarer!
Gott Nytt År 2008 önskar Fred
E-KRIG, DET SISTA VÄRLDSKRIGET? STOCKHOLM 2008-01-01
Det sista vapenfria världskriget? Pengar kontra internationell it-lagstiftning. En sann profetia. Fattiga mot rika. De sunda förnuftets kamp mot konsumtionsegoismen. Mänskliga rättigheter blir riktiga internationella lagar.
Idag är det ingen som inte är övertygad om att det inte är demokrati, men pengar som står i centrum och styr vårt samhälle på alla nivåer och dominerar våra liv. Samtidigt deklarerar vi, att det bästa styrsystem vi vet är... just demokrati!...Det skall vi starkt skämmas för.
Världens massmedianer, akademiker, lärare, präster, ärliga politiker och alla förnuftiga och framsinta världsmedborgare, våga se sanningen och framtiden i ögonen. IT har kommit föra att utvecklas och den gör det med rasande fart. Redan nu är tillräckligt många som kräver äkta, aktiv och direkt itdemokrati och internationella e-lagar. En internationell itdemokratisk e-lag kan idag stiftas på nolltid och kan revideras många gånger lika snabbt. ”Itvärldsrepubliken” känner inga gammaldags statsgränser. Vi alla gemensamt skall äga och styra världen utan styrande representanter men gärna med andställda tjänstepersoner med en normal lön, kontrollerade, anställda och beroende direkt och aktivt av oss it-väljare.
Kräv att öka dramatiskt, redan idag, biståndet till de svältande i världen och kräv att se till att alla på jorden får grundskoleutbildning till att börja med. Rösta för att stänga vapenfabrikerna och att lägga ner militärmakten samt protestera mot alla meningslösa nationella och religiösa krig. Ge upp den nationella religiösa fanatismen och låt religion vara en privatangelägenhet. Jag lovar att aldrig ge min ytterst viktiga politiska röst till en politisk person. Från och med nu, deltar jag bara i folkomröstningar som gäller sakfrågor (ex. avskaffa kungen) och framförallt vill jag delta för att stifta internationella rättvisa e-lagar. Vad kommer du att göra?
Har vi en gång skapat bra internationella grundlagar vad gäller jordens demilitarisering, ett internationellt språk, jämställdhet, ekonomisk jämlikhet, solidaritet, en frisk natur och allmän rättvisa för att introducera en modern och rättvis kultur, återstår sedan justerings nyanser av sekundär betydelse som människorna kan leka med oändligt i framtiden för att finjustera det nya paradisiska livet.
VILL DU FOLKOMRÖSTA FÖR ATT AVSKAFFA PENGARNA?
Jag ställer dig en fråga och jag vill be dig att svara rakt och inte undvikande som en politiker.
Du kanske har missförstått mig. Enligt mitt förslag, i ett drömsamhälle har pengarna avskaffats. Vi alla äger allt gemensamt. Detta är en ”automatisk” konsekvens av itdemokratin. När E-LAGEN kommer att dominera och att styra som pengarna gör idag, då behovs det inga pengar. Pengarna är ju avskaffade redan idag och ersatta av ett banknummer och ett bankomatkort. Skillnaden är att det skall vara e-lagen som skall stå för min lön på liknande sätt som idag den nationella lagen talar om hur mycket skatt var och en skall betala. (Det jag har rätt att konsumera uttryckt verbalt och inte med ett belopp. Livet i ett kloster, livet i ett militär lägger eller livet i ett skolinternat kräver inga mynt och sedlar. Detta vill inte säja att livet i det framtida paradiset på jorden skall se ut som livet i ett kloster.
Jag vill hjälpa din fantasi med ett exempel. Alla lever i ett förhållande liknande elevernas eller studenternas liv i en internatskola. Alla äter i samma matsal och presterar olika beroende på en massa faktorer. Några få, (Du? Ha!ha!ha!) saboterar skolan, skolkar, syslar med grafity osv. Pengar behövs inte varken för mat, studier, böcker, kläder (alla kan ha blue jeans!...men absolut inte militär uniform), bostad, transporter, lapp top, mobil, och allt levereras rättvist av skolan (Skolsystemet och dess regler dvs samhället och dess internationella lagar) och det är reglerna som styr och fungerar som rektor. Lärarna lever också i internatet med sina familjer och får ingen lön (pengarna har avskaffats).
Hela samhället ser ut som ett internat. Företagen och myndigheterna administreras vid sidan av den internationella lagen, låt oss säja av facken, dvs de anställdas råd där alla samarbetar med varandra och alla bidrar, var och en med det hon eller han kan.
STATEN OCH PARTIET SKALL ÄGA OCH STYRA ELLER DEN INTERNATIONELLA LAGEN?
Nu tar jag upp ytterst viktiga frågor som politikerna, journalisterna, medierna, religiösa föreningar, fackföreningar, lärare och alla potentater inte diskuterar.
Deklarationen om de mänskliga rättigheterna kom den 10e December 1948 och är just en deklaration. De är inga riktiga internationella lagar. De trettio vällkända artiklarna talar mycket om frihet. Enligt dessa rättigheter och enligt alla nationella lagar, varje person har rätt att äga och att disponera fritt, hur mycket som helst. Personen kan äga till och med allt på jorden, nuvarande lagar tillåter det!
Idag finns det enskilda personer som äger mera än, till exempel, alla svenskar äger tillsammans. Vad tycker du? Skall vi folkomrösta om en internationell lag som begränsar ägandet och styret av enskilda personer?
Kommunisterna vill att staten och partiet skall äga och styra allt. Detta leder till en vald diktatur och avskaffar inte den representativa demokratin.
De mänskliga rättigheterna och de efterföljande internationella lagar, är oberoende av partier men beroende av e-demokratiska organisationer och omskolning tills alla har lärt sig att stifta lagar själva och att inte välja personer som skall styra.
De nationella lagarna måste ersättas av internationella lagar.
Den viktigaste av alla lagar, vid sidan av lagen om personstyret, är lagen om ägandet. Filosoferna har bråkat om denna lag genom tiderna. Vad tycker du? Är det verkligen så svårt eller så dumt att stifta en internationell lag som delar lika? Skall vi folkomrösta om en sådan lag?
Jag, och än så länge några till, tycker att den internationella lagen (som styrs av oss alla) skall äga allt och skall styra världen. Med andra ord, vi alla gemensamt skall äga och styra världen utan styrande representanter men gärna med andställda tjänstepersoner med en normal lön, kontrollerade, anställda och beroende direkt och aktivt av oss.
Har det gått att förena de amerikanska staterna och de europeiska staterna, går det också att förena alla stater och att riva de imaginära gränserna. Det kan vi göra med folkomröstningar när vi har blivit många efter att ha krävt det ivrigt. Ju fler ju snabbare vi fattar gallopet, desto bättre.
PENGAR FÖR PC-PROGRAM OM E-VOTERING OCH MEDLEMKOMMUNIKATION
Hej min vän. Ju, jag förstår vad du menar angående inköp av pc-program för e-votering och kommunikation med medlemmar.
Vad röstade du på innan du startade E-partiet? Juste på det partiet, och du vet att de har tillräckligt med pengar för pc-program och allt, ändå säger de idag knappt något ord om itdemokrati. Visst pengarna har stor makt och de har övertaget idag. Två killar offrade sina liv, med ett flyggplan var, attackerade dom World Trade Center. Tänk på hur många personer med sina tankar har föstört pengmakten i världen flera gånger om. Även utan bra pc-program kan de rätta ideerna segra till slut. Jag är rädd att du sätter för mycket partiet och partiets framgång i centrum. Om detdär andra större partiet du röstade på förr hade infört itdemokrati, skulle väll har varit bra ändå.
I fall någon eller jag skulle göra en donation på flera tusen av min lilla pension varje månad för att avbetala ett bättre kommunikations och e-voteringsprogram och partiet skulle ha en framgång över 4%, nästa dag alla demdär andra partier med stora budgetar och deras finansiärer, skulle satsa massvis på IT-lösningar med det samma för att dränka E-partiet...Viktigt är endamålet, inte vägen ditt, med eller utan E-partiet. Jag vill bättra världen vad det än skulle kosta i pengar eller arbete. Det finns något som inte kan köpas för pengar från ärliga människor. JUST DET, DERAS BRA IDEER. Jag tror att bra ideer är starkare än pengar och att alltid segrar till slut trots alla hinder och förseningar min gode vän.
Fighting starvation and supporting basic education for all, according the human rights, is an obligation not a charity.
Fred Blomson
Email to: fred.blomson@homail.com
Blogg: blogg.aftonbladet.se/20300
Blog(eng): itdemokrati.blogspot.com
Homepage: fredblomson.spaces.live.com
Startsida: superstart.se: världens bästa gratis startsida.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...