04 november 2007

Synen på moralen

Guantánamo-fängelset kan vara på väg att stängas, skriver DN och SvD. Det är onekligen en glädjande nyhet, men inte det mest intressanta i artiklarna.

Det intressanta är i stället vad artiklarna säger om läget idag.
Fångarna kan samtidigt tillerkännas vissa rättigheter i samband med att de då förs över till USA, skriver New York Times i sin nätupplaga på söndagen.

Fångarna ska enligt förslaget får rätt till juridiska hjälp när frågan om de hålls inspärrade på rätt grunder ska avgöras. Dessutom ska civila, federala domare och inte militära officerare besluta om häktningen.
Trots det så har regeringen Bush har hävdat att rättssäkerheten varit "tillräcklig" Guantánamo. Men att fångarna på Guantánamo inte har fått de rättigheter de har haft rätt till ställs alltså nu bortom allt tvivel.
Nu avgör officerare huruvida de gripna hålls inlåsta på ett riktigt sätt som fientliga stridande medan de nekas juristhjälp under förhören.
Att det ser ut på det sättet kan väl knappast med bästa vilja i världen påstås ha något med rättssäkerhet att göra.

Men att Bush och c:o inte har samma måttstock för vad som är "tillräckligt" eller "bra" eller "dåligt" osv. som resten av världen, frånsett Israel och diverse diktatorer, har ju stått klart ganska länge. Allteftersom tortyr, kidnappningar osv. har blivit kända så har det blivit alltmer uppenbart att det moralbegrepp som man så gärna svänger sig med är ett väldigt relativt begrepp.

Man kunde ju ha hoppats att det var moraliska betänkligheter som gjort att man nu insett att det är fel att hålla människor inspärrade på det sätt man gjort. Men det är det ju givetvis inte.
Att ge fångarna utökade rättigheter kan stärka regeringens ställning, när USA:s högsta domstol tar upp en stämning som väckts av inspärrade i Guantánamo.
Det handlar alltså enbart om valtaktik. Mänskliga rättigheter har fortfarande ingenting med saken att göra. Statsvetaren
Erik Åsard skriver på SvD att
Bushs misslyckanden har lett till att hans parti har ett prekärt utgångsläge inför nästa års kongress- och presidentval. En opi­nionsundersökning nyligen visade att väljarna föredrar att näste president blir en demokrat med procentsiffrorna 52 mot 31. 2002 fanns det ungefär lika många republikaner som demokrater i väljarkåren. Nu identifierar sig 50 procent av allmänheten med demokraterna och endast 35 procent med Bushs parti.

Bushs egna opinionssiffror har länge legat på en nära nog rekordlåg nivå. En oktobermätning från Gallup ger vid handen att bara 32 procent är nöjda med hans arbete som president medan hela 64 procent är missnöjda. Den senare siffran är den bästa mätaren på hur presidentvalet nästa år kommer att gå. Bushs höga negativa siffror gör det mycket svårt för den republikanske kandidaten, vem det än blir, att vinna.

Historien visar att när en avgående president varit så impopulär som Bush är nu, har hans parti förlorat Vita huset i påföljande val. Om Bush inte förmår komma tillbaka under det år som återstår, riskerar han att efterlämna ett parti i spillror.
Bara spel för galleriet med andra ord och Bushs löfte att "återställa heder och moral i Vita huset" betyder... ingenting.

Nu kan inte jag vara den enda som ser svenska paralleller i detta. Nu framstår det ju rätt tydligt att den "etik och moral" som främst Moderaterna gick till val på betyder... ingenting.

Exemplen är ju många vid detta lag på hur detta tal faller platt. Liksom för regeringen Bush så framstår det endast som tom retorik. Uppenbarligen så gäller det åtminstone inte för moderaterna själva.

Detta skriver Ilse-Marie om på ett som vanligt lysande sätt, liksom Kerstin och Nicke. På Alliansfritt Sverige så kan man i stället läsa om hur välgörenhet ska ersätta välfärd.

Andra bloggar om: , , , , , , , och annat intressant.

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...