27 november 2007

Om sd och facket.

Dagens arbete har presenterat en hel artikelserie om sverigedemokraterna. Eftersom det är en facklig tidning så ligger mycket fokus på just deras inställning till facket.

Det är lysande läsning som tydligt visar på deras fackföreningsfientliga grundsyn!

Det handlar om en artikel med sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesman Per Björklund som tycker att arbetsrättslagarna MBL och LAS är "omoderna" och som tycker att det är för dyrt att avskeda någon utan skälig grund.

Vidare så är det artiklar som visar att det främst är unga industriarbetare som dras till sd samtidigt som vart tredje avdelning vill utesluta sverigedemokrater samtidigt som många avdelningsordförande inte anser att de ska få ta ett fackligt förtroendeuppdrag. Den förstnämnda artikeln har även DN upptäckt.

Jag har full förståelse för att man tycker så, och jag har mycket svårt att se att en sverigedemokrat skulle kunna ställa sig bakom arbetarrörelsens värderingar, liksom jag har svårt att se att en moderat skulle kunna göra det. Jag menar, flera förbund har ju socialismen som ett mål i sina stadgar, hur kan man ställa sig bakom det som sverigedemokrat? Däremot så har jag mycket svårt att se att det faktiskt finns grund för att utesluta dem eller hindra dem från att ta förtroendeuppdrag om de ändå väljer att ställa sig bakom stadgarna.
Det svenska … Jag vete fan. Jag vete fan vad det svenska är

Det kan man läsa i en artikel om ett skyddsombud som tagit sitt förnuft till fånga och lämnat sd, medan man i en annan artikel kan läsa om två skyddsombud som inte gjort det.

De har även en artikel där de slår hål på flera utav de myter kring massinvandring och invandringens kostnader som sverigedemokraterna lever och förökar sig på, liksom en artikel där de ger hjälp inför debatten i fikarummen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , och annat intressant.

24 november 2007

WTF!

Vänsterpartiet ändrar och förnyar i förslaget till ett nytt partiprogram inför kongressen nästa år. Jag har läst igenom förslaget lite efter hand och är inte riktigt klar än.

Vissa förslag till förändring är alldeles utmärkta, som betoningen av ett ekologiskt hållbart samhälle med rättvis fördelning av jordens resurser. Där tar man även upp köttkonsumtionens negativa effekter på miljön, vilket givetvis är utmärkt.

Men så får jag se att man vill stryka kravet på sex timmars arbetsdag! WTF! Dit hade jag inte kommit än i texten.

Kravet på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön stryks i förslaget och ersätts med "normalarbetstiden skall kortas", läser jag. Bosse Strömbäck, från partistyrelsen menar
Vi har haft så enorma förväntningar på oss, inte minst från kvinnor, i frågan om sextimmars arbetsdag. Att gå ifrån det är att fega ur. Jag menar inte att vi kanske måste nå det direkt, men att kravet ska vara där.
Jag kan bara hålla med! Visserligen så behålls en skrivning som säger att "En arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är en strategisk reform som skulle gynna arbetarklassen på flera olika sätt", men ett tydligt krav byts ut mot ett vagt "normalarbetstiden skall kortas".

Det är värdelöst och helt fel väg att gå!
Vi borde tvärtom vara mycket tydligare och gå ut mer med det kravet!

Backar vi på det så agerar vi precis som sossarna och betongfacken gjort under så många år och anpassar oss ytterligare ett stycke efter högerns problemformulering.

Men vi vinner ingenting på att rätta oss efter deras syn på tillvaron, tvärtom så måste vi vara mycket tydligare med att det inte råder konsensus kring högerns världsbild.

Så även om en ändrad skrivning i praktiken kanske inte skulle innebära så mycket för kravet i sig, utan att kravet skulle leva kvar inom partiet, vilket Johan tror, och oavsett om kravet på sex timmars arbetsdag är ett realistiskt mål eller inte (vilket jag tror att det är), så är det ett tydligt mål. Det är dessutom ett mål som människor tydligt kan relatera till i sin vardag.

Under många år var åtta timmars arbetsdag ett utopiskt mål som högern skrattade åt, men det gick att uppnå. Lika dant var det med 40 timmars arbetsvecka, men även det gick att uppnå. Så behåll kravet på sex timmars arbetsdag, det går att uppnå!

Bloggat: These Exiled Years, Rött hjärta, Feministisk vänstertjej

Andra bloggar om: , , , och annat intressant.

23 november 2007

Tydligt exempel på regeringens klasspolitik.

"Ungefär tio arbetsår kan en person förlora på att välja ett slitsamt yrke", det kan DN meddela efter att ha läst en rapport som Du & jobbet presenterat. I undersökningen konstateras att det är stor skillnad mellan yrkena och störst risk att inte klara av jobbet ända fram till en riktig pension löper, föga överraskande, personer med tunga manuella arbeten. De vanligaste skadorna är, återigen föga överraskande, belastningsskador i rygg, axlar och armar och kvinnor med tunga yrken skadas oftare än män.

I en annan undersökning som också presenteras av Du & jobbet så presenteras följande
En dryg tredjedel av urvalet uppfattar sitt arbete som så mentalt och/eller fysiskt ansträngande att de inte tror att de kommer att orka arbeta kvar till normal pensionsålder. En hög andel (närmare 60 procent) av dessa uppger även nedsatt arbetsförmåga vilket gör att det finns skäl att befara att de faktiskt kommer att lämna arbetskraften i förtid. Problemen förefaller att vara störst inom stora verksamhetsgrenar som vård och omsorg, tillverkning och skolväsende.
Idag har man rätt att arbeta till 67 års ålder och vi har dessutom ett pensionssystem som bygger på att man ska arbeta så länge som möjligt för att ha någon möjlighet att överleva på den pension man får ut.

Det är ju givetvis vällovligt att den som känner sig pigg och kry vid 65 års ålder och känner att man vill fortsätta arbeta, faktiskt kan göra det också. Men för en stor grupp människor är möjligheten att arbeta efter 65 års ålder, ja till och med efter 60 års ålder, rena utopin. Eller kanske snarare en ren förolämpning.

Det här skulle kanske gå att ändra på med rejäla satsningar på arbetsmiljön, men som jag tidigare skrivit om så är regeringen mer intresserade av smileys än av en god arbetsmiljö.

Nu visar en undersökning, även den presenterad av Du & jobbet, att varannan forskare vid det nedlagda
Arbetslivsinstitutet numer har slutat forska i arbetslivsfrågor.

Regeringens argument för att lägga ned institutet var att forskningen var politiserad och att detta inte är något som staten ska syssla med (eller?). I stället skulle denna forskning bedrivas efter marknadsmässiga principer ute på högskolorna.

60 miljoner avsatte regeringen för att underlätta forskarnas omställning men på lång sikt finns nu ingen finansiering för de forskare som nu faktiskt fortsatt undersöka arbetslivsfrågor på universitet och högskolor.

Vad regeringens beslut verkligen har inneburit är att anslagen för arbetslivsforskningen bedöms minska kraftigt, med drygt 200 miljoner kronor fram till 2009. Det svåraste slaget mot arbetslivsforskningen är dock att arbetslivsforskningen blivit mycket fragmentiserad och utspridd i stället för att som förut vara samlad på Arbetslivsinstitutet, där forskare med olika kunskapsområden kunde mötas och samarbeta.

De som främst förlorar på den minskade forskningen är givetvis de som även behöver en sådan forskning mest.
Kvinnor i vården och män inom industrin är grupperna som oftast slits ut av sitt arbete.
Att lägga ner ALI var utan tvekan ett av de mest uppenbara tecknen på att regeringen bedriver en traditionell klasspolitik i gammal god högeranda hittills. Tillsammans med neddragningarna på arbetsmiljöverket så är det ett tydligt tecken på att en arbetare i regeringens ögon är betydligt mindre värd än andra.

Nästa år ska regeringen lägga fram en forskningspolitisk proposition, skriver Du & jobbet vidare, och både fack och arbetsgivare har lyft fram vikten av att arbetsmiljöfrågorna finns med.

Mina förhoppningar om att det blir bättre än en smiley är inte stora.
------------------------------------------------------------------

Lästips: Björn analyserar tokigheter från högern (vilket borde kunna fylla en heltidstjänst), LOKE menar att "köpfria dagen" är ett medelklassjippo, Svensson skriver liksom Ilse-Marie om problemen med privat vård och Hanna har hört Urban Bäckström prata om facket.

Andra bloggar om: , , , , , , och annat intressant.

22 november 2007

Facklig solidaritet!

Jag har tidigare berättat om det huvudskyddsombud på Swebuss som blev avskedad efter att ha ändrat ett datum på en kallelse till en kallelse till arbetsmiljöverket.

LO-tidningen rapporterar om att de lokala förhandlingarna med företaget nu har strandat och att de centrala förhandlarna kommer att ta vid på tisdag.

Skyddsombudet, som nu går hemma utan vare sig lön eller a-kassa, eftersom det är tre månaders karens om man blir avskedad, får nu stöd från många håll, inte bara från kollegorna på Swebuss, som ju startat Gefleuppropet.
Gävleförarnas huvudskyddsombud ska ha jobbet tillbaks

Uppsägningen av bussförarnas huvudskyddsombud i Gävle är en attack mot hela fackföreningsrörelsen. Att bussförare pressas till tuffare arbetsvillkor kräver en fackförening som vågar säga ifrån, inte mer tystnad och rädsla. Om uppsägningen av en fackligförtroendevald lyckas kommer snart fler attacker.

En bussförare i Gävle har varslats om avsked och är sedan 4:de oktober avstängd från sin arbetsplats. Han är vald till Huvudskyddsombud av sina kollegor för att föra fram deras talan i arbetsmiljöfrågor. Det som ligger bakom avskedet är att huvudskyddsombudet har ändrat ett datum på en kallelse till ett möte med arbetsmiljöverket.

Självklart ska ett skyddsombud få gå på sådana möten på arbetstid men arbetsgivaren har under lång tid tvingat de förtroendevalda att sköta sina fackliga uppdrag på sin fritid. I förtroendemannalagen stadgas det att man har rätt till den tid som uppdraget kräver. Våra fackliga kamrater har provocerats under lång tid och till slut gjort ett misstag, då har arbetsgivaren slagit till med sitt starkaste vapen.

”Enligt en busschaufför som GD har talat med har huvudskyddsombudet gjort sig känd som en stridbar person och han är en av få som också har vågat stå upp och påtala brister i arbetsmiljön. Enligt busschauffören ska ledningen på Swebus därför ha velat göra sig av med skyddsombudet.” (Klipp från Gefle Dagblad)

Han befinner sig nu i en mycket svår ekonomisk situation. Han får ingen lön av Swebus och ingen A-kassa på grund av att det är 65 dagars karens vid avsked. Socialen i Gävle säger att man ska spara varje månad ifall man blir arbetslös så att man har en buffert om man förlorar jobbet. Han erkänner att han gjort fel men Swebus säger att ”de har förlorat allt förtroende för honom” och vägrar ta tillbaka avskedet.

Den 27:e november kommer en förhandling mellan Kommunal och Swebus hållas i Gävle om detta. Vi samlar in namn till stöd för Gävleförarnas sak som vi ska åka upp och lämna till förarna på Gävlegaraget på den aktuella dagen. Vi kräver att han ska få sitt jobb tillbaka!
Kollegorna på den konkurrerande bussfirman Busslink visar riktig solidaritet och har startat en ekonomisk insamling, så att skyddsombudet, vars fru är hemma med en 7-månaders baby, ska klara uppehället för dagen. Dessutom så vill man minska risken för att han i en svår ekonomisk situation tvingas acceptera en förlikning.

Peter Björklund, huvudskyddsombud på Busslink i Stockholm har tagit initiativ till insamlingen
Det är ren medmänsklighet. Han har ett litet barn att försörja och ingen ska behöva vara fattig för att en arbetsgivare gjort fel.
Så ska facklig solidaritet se ut!

Visa ditt stöd för skyddsombudet och hjälp honom att stå upp emot Swebus genom att skriva på och sprida namninsamlingen och genom att sätta in en slant på hans konto i Swedbanken : Kontonummer: 904 268 734-4 Clearing 8103-4

Mer information finns på Bussklubb 19:s hemsida.

(kommenterande bloggar)

Andra bloggar om: , , , , , och annat intressant.

21 november 2007

Hatbrotten ökar - även i USA

Antalet hatbrott har ökat i USA, rapporterar EXPO. Under 2006 utsattes 9080 personer för någon form av hatbrott, en ökning från föregående år med 7%.

Som jag har tidigare har skrivit så ökar antalet hatbrott även i Sverige. Här har antalet anmälningar ökat med 11%. Liksom i Sverige så är det även i USA hatbrott med rasistiska motiv som står för den största delen av hatbrotten.

Det är inte utan att jag ser ett samband med den kultur som odlas bland unga män, med mytbildning och glorifiering av en manlighet baserad på våld och sexualiserat våld, och hatbrott, där offren blir utsatta för det hat som byggs upp inom dessa grupper och ofta riktas mot "avvikare".

DN skriver om hur denna kultur odlas på nätet av främst pojkar i de yngre tonåren.
"Detta fungerar som en sorts mandomsprov", skriver forskarna. "Det gäller att skaffa sig referenser som ger inträde till ungdomskulturen och pojkmiljöerna."
Samtidigt så kan man läsa i SvD att studentfesterna i Stockholm blir allt våldsammare med stora slagsmål och flera fall av mycket grov misshandel. Kriminalinspektör Erik von Essen vid Citypolisen säger
Våldet i samband med årets studentskivor saknar motstycke. Med tanke på det grova våldet med sparkar mot huvudet är det rena tillfälligheter att det inte inträffade något tragiskt dödsfall, som på Kungsholmsplan för en månad sedan.
Oavsett om ungdomsvåldet nu ökar eller inte, oavsett om det blir grövre eller inte, så står det klart att man behöver göra något åt problemet. Högerns standardrecept i såna här fall, är alltid hårdare och längre straff, men det är knappast en rimlig väg framåt.

I stället så handlar det, som jag skrivit tidigare, om att våga reagera och agera och ifrågasätta som vuxen.
Jag tror att det är nödvändigt att fler vuxna vågar sätta gränser och vågar bry sig om andras barn. Att fler vuxna vågar säga till barn som man tycker gör något fel, i stället för att bara muttra surt om ouppfostrade barn och oansvariga föräldrar, vilket jag tror att många gör idag. Jag tror att det skulle kunna bespara oss många tragedier.
Det handlar om att våga se både sina egna och andras barn och det handlar om att som vuxen presentera en motbild till och ifrågasätta den kultur och den bild av manlighet som ibland odlas och som i vissa fall leder till hat och våld.

Andra bloggar om: , , , , , och annat intressant.

20 november 2007

Arbetarskyddet försvagas.

Regeringen har under sitt dryga år vid makten hunnit med att göra en hel del för att försämra möjligheterna till en förbättrad arbetsmiljö för tusentals arbetare i sverige.

Man var från regeringens sida mycket rask med att lägga ned Arbetslivsinstitutet. ALI var ett institut med gott rykte utomlands och som var världsledande i sin forskning kring bland annat hälsorisker i arbetslivet.

Dessutom så har man minskat på anslagen till Arbetsmiljöverket, som "arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhets- perspektiv". Arbetsmiljöverkets arbete bygger till stora delar på att man genom inspektioner av arbetsplatser kontrollerar att arbetsgivaren lever upp till de krav som finns i Arbetsmiljölagen.

Redan i våras så stod det klart att verkets besparingar skulle innebära att 225 tjänster skulle försvinna, vilket motsvarar mer än 25% av de anställda. Nu har det visat sig att dessa besparingar inte räcker, utan att ytterligare 50 tjänster kommer att försvinna, vilket i sin tur kan innebära att verket nu kan tvingas slå ihop olika distrikt till större enheter.

Dessutom så innebär det att Sverige nu halkar efter övriga Norden ännu mer när det gäller antalet arbetsmiljöinspektörer per 10000 anställda. Både Danmark och Norge har nu mer än dubbelt så många inspektörer per 10000 anställda och även Finland har många fler.

De pengar man nu sparar på att dra in på arbetarskyddet har regeringen nu i stället lagt på att subventionera arbetstillfällen inom välkända arbetsmiljöfällor som exempelvis städning i privata hem.

Som ersättning för alla dessa neddragningar så ska regeringen nu realisera det som man borde ha dömt bort som ett dåligt skämt redan på idéstadiet. Jag menar givetvis deras idé att belöna företag med en bra arbetsmiljö med en smiley.

Som om inte detta vore nog så visar nya siffror att allt färre blir skyddsombud. Det finns idag 207 skyddsombud på 10000 anställda mot 280 för 30 år sedan. Fackförbunden har tidigare identifierat de viktigast orsakerna till minskningen som "hög arbetsbelastning, tidsbrist, låg status och rädsla för repressalier". Samma orsaker är troligtvis högst aktuella även idag.

Det råder inget tvivel om att skyddsombud ofta har en pressad situation, med krav från såväl arbetskamrater som arbetsledning. Slimmade organisationer gör att det många gånger är svårt för dem att sköta sina uppdrag, eftersom de vet att om de går ifrån så får deras arbetskamrater arbeta desto hårdare. Många känner dessutom ett tryck från arbetsledningen att inte vara för "besvärlig".

Dessutom så är jag övertygad om att alla olika former av tillfälliga och osäkra anställningar gör att många blir extra tveksamma till att ta ett fackligt uppdrag i allmänhet och ett uppdrag som skyddsombud i synnerhet.

Naturligtvis så drabbar allt detta samma grupp som regeringen vanligen väljer att sparka på - de som redan har det sämst ställt och som redan är mest utsatta på arbetsmarknaden.

Arbetsmiljön följer tydliga klass- och könsmönster och det är de med de sämsta jobben som också drabbas utav flest arbetsskador och har den sämsta arbetsmiljön, en arbetsmiljö som dessutom har försämrats under senare år. Det här kan man läsa i LO:s rapport Arbetsmiljön 1991-2003 Klass och kön.
Mindre frihet och tyngre arbete Hos alla grupper, utom kvinnliga högre tjänstemän, fick fler en sämre arbetsmiljö mellan åren 1991 till 2003. Kraven i arbetet ökade samtidigt som det egna inflytandet minskade. Kvinnliga arbetare hade redan 1991 de sämsta villkoren och avståndet till övriga grupper, främst högre tjänstemän, hade ökat 2003. Förutom de fysiska kraven i arbetet närmar sig lägre tjänstemän de villkor som gäller för arbetare.
Möjligheten för kvinnliga arbetare att påverka villkoren i arbetet har minskat drastiskt.
År 1991 kunde hälften av dem påverka sin arbetstakt, år 2003 kunde enbart en tredjedel göra det. Under denna period fick också fler kvinnliga arbetare ett enformigt arbete och färre kunde ta en kort paus för att prata. Män har betydligt större möjlighet än kvinnor att ta en pratpaus på arbetet.
De kvinnliga arbetare som ansåg att arbetet var påfrestande tungt ökade också stort,
från 44 till 52 procent. En större andel kvinnor (66 %) än män (44 %) i industrin är också tvungna att upprepat vrida och böja flera timmar varje dag. Kvinnliga arbetare är även mest utsatta för hot och våld, i offentlig verksamhet ökade den andelen från 29 till 36 procent under åren 1991 till 2003.
Betydligt fler uttröttade, håglösa och med värk
Samtidigt som arbetsmiljön försämras svarar allt fler i alla grupper att är uttröttade, har ont i axlar/armar eller är håglösa. Bland kvinnliga arbetare angav 48 procent år 2003 att de var trötta och håglösa (33 % 1991). På denna fråga anger alla grupper en betydande försämring. Det speglar de ökade kraven och den minskande egna kontrollen över arbetet.
Att bli trött av sitt arbete är naturligt. Men när 60 procent av de kvinnliga arbetarna år
2003 svarar att de är uttröttade, då finns ett strukturellt fel i hur arbete organiseras. När 60 procent av de kvinnliga industriarbetarna har ont i axlar och armar. Då saknas en vilja att göra något åt detta problem.

Klass- könstrappa
Nivån på arbetsmiljön följer tydligt en trappa där arbetare står på det lägsta steget och högre tjänstemän på det översta. Inom samma klass står kvinnorna i många frågor på ett steg under männen, t ex angående utveckling i arbetet. För några frågor står kvinnorna i klassen ovanför på en nivå lägre än männen i klassen under dem, t ex att kunna bestämma arbetstakten eller att kunna ta en paus för att prata.
Tillgången till systematiskt arbetsmiljöarbete och företagshälsovård följer klass- och
könstrappan. Hos de med sämst arbetsmiljö bedrivs minst med systematiskt arbetsmiljöarbete och där finns också minst tillgång till företagshälsovård.
Den här situationen lär definitivt inte förbättras av regeringens alla neddragningar på arbetsmiljön, och den kommer knappast att förbättras av att man delar ut smileys till skötsamma företag.
-------------------------------------------------------------------------
På tal om arbetsmiljö så har övertiden ökat ytterligare sedan jag tidigare skrev om att den motsvarar tusentals arbetstillfällen och motsvarar nu nästan 133.000 heltidsjobb. Inte oväntat så är det bland unga män som övertiden ökat mest, med hela 51%!

Att jobba mycket övertid kan fungera bra ett tag, men ofta så slår det tillbaka i längden. Risken för att "gå in i väggen" ökar liksom risken för att man begår ett ödesdigert misstag eller helt enkelt bortser ifrån säkerheten när man är sliten och dessutom kanske trött och förstör livet för sig själv eller någon annan.

Uppdatering: Återigen så bekräftas att en stor del av övertiden är obetald, motsvarande drygt 11 miljarder kronor per år. Mats Essemyr, utredare om arbetsmarknadsfrågor på TCO ser även han problemen med all övertid.
Det finns en klar koppling mellan övertid och stressrelaterade sjukdomar. Dessutom visar undersökningar att den största gruppen som jobbar övertid utgörs av småbarnspappor.
-------------------------------------------------------------------------
Lästips: Alliansfritt Sverige och Trotten är också inne på det fackliga spåret och skriver om LO:a medlemsras. Zana har koll på hur mycket vi jobbar.

Andra bloggar om: , , , , , , och annat intressant.


18 november 2007

Moderaternas kräftgång fortsätter

Moderaterna fortsätter sin oppinionsmässiga kräftgång och är nu tillbaka på samma nivå som under våren 2004, 21.1%, enligt den senaste oppinionsundersökningen från SvD/Sifo.

Partiet är nu tillbaka i verkligheten och den tomma retoriken har nu genomskådats. De "nya moderaterna" visade sig vara samma gamla överklassmoderater som innan och politiken visade sig vara samma gamla klasspolitik som de alltid fört, om än i annan tappning och dold i en retorisk dimridå.

Nu när väljarna har fått se vad regeringens och det "nya arbetarpartiets" politik innebär i praktiken, så har främst moderater och folkpartister bytt sida. Inte mindre än var åttonde moderat har gått till socialdemokraterna sedan valet.
värdet på varumärket ”nya moderaterna” faller just nu som en sten
Såväl förtroende som opinion fortsätter att dala allteftersom allt fler genomskådar de "ny moderaterna". Trots att vi är inne i en högkonjunktur av sällan skådat mått!

Även kristdemokraterna verkar få del av moderaternas nedgång och hamnar i denna undersökning över riksdagsspärren enligt chefen för Sifos väljarundersökningar, Toivo Sjörén.
Speciellt äldre moderater går i viss mån till andra borgerliga partier.
Det är väl inte en alltför kvalificerad gissning att moderaternas beslut att säga ja till en könsneutral äktenskapslagstiftning har en stor del i att en del stockkonservativa moderater går över till kd i stället.

Eller till sd för den delen, det har ju också hänt.

-----------------------------------------------------------------------
Lästips: Jens Holm om att jordbruksministern Eskil Erlandsson fegar ur om klimatpolitiken och Alliansfritt Sverige har som vanligt koll på allianspolitiken och LOKE minns sin hemtrakt.

(kommenterande bloggar)

Andra bloggar om: , , , , och annat intressant.

16 november 2007

Varningstext på kött? - 2.0

Man har nu fått fram nya förpackningsmetoder för kött, rapporterar SvD. Det innebär att köttet i svenska butiker snart kan vara upp till fem (5) månader gammalt, och ändå säljas som färskt!

Metoden går ut på att sterilisera maten och sedan avlägsna allt syre ur förpackningen, vilket gör att man vid en grad Celsius kan få 21 veckors hållbarhet.

Allt är dock inte frid och fröjd med det utan Marie-Louise Danielsson-Tham, professor i livsmedels- hygien vid Örebro universitet lyfter ett varnande finger och menar att
Jag tycker att den är farlig och lite ruggig. Om bakterier som listeria letar sig in i en syrefri förpackning så förvandlas de och blir mer aggressiva. De kan växa även i kyla.
Följande kan man sedan läsa i artikelns faktaruta
Anaeroba bakterier: Vissa bakterier ombildas i en syre-fattig miljö till anaeroba bak- terier som inte behöver syre. Dessa är oftast farligare. I somras visade en studie att den dödliga listeriabakteriens ana-eroba variant är hundra gånger mer aggressiv än den vanliga då den hamnar i magen.
Det tycks som om idén om varningstext på kött är aktuellare än någonsin.

Zana vill inte vara del i den kapitalism som transporterar mat över hela jorden, utan vill ha ekologiskt kött från gårdar i närheten.

Ett ännu bättre alternativ vore annars att helt vägra vara en del av den genuint kapitalistiska tanken om att man har rätt att utnyttja den som är svagare eller mer utsatt, bara för att man kan och enbart för sitt eget välbefinnande.

Det enda realistiska svaret på den perverterade kapitalism som hänsynslöst utnyttjar såväl människor som djur och dessutom förstör vår miljö, är inte att acceptera en mildare form av förtryck. Svaret är i stället att helt vägra vara en del av detta förtryck.

Det enda sant antikapitalistiska svaret på detta utnyttjande är att bli vegan!

Uppdatering: Aftonblaskan har givetvis nappat på denna "larmnyhet". Där hittade jag dessutom en artikel om färs som inte håller måttet ens i förpackningar som är avsedda att klara åtta dagar. Dessutom så hade de en nyhet som även den indirekt talade för en vegetarisk kosthållning. Välfärdssjukdomar, exempelvis diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, som till stor del orsakas av västvärldens groteskt stora köttintag, leder till att lastbilschaufförerna kan bli rena dödsfällorna i trafiken.
------------------------------------------------------------------------
Lästips: Petter kommenterar Zaida Catalán och Björn funderar över olika vapen. Missa absolut inte att läsa Kerstins inlägg om likheterna mellan nyliberalism och fascism!

Andra bloggar om: , , , , , , , , , och annat intressant.

13 november 2007

Sd värnar rätten att kränka.

Rätten att få kränka muslimer är viktigare än brevbärarnas rätt till en trygg arbetsmiljö. På något annat sätt kan jag inte tolka det faktum att Jimmie Åkesson och sd kommer att överklaga postens beslut att inte dela ut partiets tidning eftersom den innehåller Lars Vilks numera berömda teckning av Muhammed som rondellhund.

Anledningen är att man ser det som en säkerhetsrisk att dela ut tidningen eftersom man vill värna om brevbärarnas säkerhet.

Men brevbärarnas rätt att slippa hot och våld väger uppenbarligen lätt mot sd:s rätt att kränka vilken invandrare man vill och Jimmie Åkesson menar att
Arbetsmiljön måste vägas både mot demokratiska värden och mot Postens uppdrag gentemot allmänheten.
Partiets medlemmar får nu dela ut tidningen själva.

Även i Danmark så möter det främlingsfientliga partiet motgångar och Dansk folkepartis Pia Kjærsgaard surar över att "alla är emot henne" därför att flera partier har som uttalat mål att få bort henne och hennes parti från makten.
Det är odemokratiskt. Väljarna borde få avgöra hur folketinget ska se ut.
Är inte det just vad som sker, att väljarna avgör hur folketinget ska se ut, om de röstar på ett parti som har uttalat att man vill ha bort rasisterna ur folketinget? Och på vad sätt är det odemokratiskt?

Vänsterpartiet har ju som uttalat mål att få bort Alliansen från makten. Är det också odemokratiskt? Det kanske över lag är odemokratiskt att tycka annorlunda än sina meningsmotståndare. Det skulle ju onekligen förklara varför vänsterpartiet ses som diktaturkramare av så många ledarskribenter.

nåväl, danskarna är i alla fall tydligt taggade inför dagens val och en femtedel av de röstberättigade hade redan lagt sin röst innan lunch.

Andra bloggar om: , , , , , , och annat intressant.

Vänsterpartiet får 30%!

Nåja, det låter betydligt roligare än vad det är, men man kan ju i alla fall glädjas med sina kamrater i Danmark.

Vad det handlar om, är nämligen att Vänsterpartiets motsvarighet i Danmark, Socialistisk Folkeparti, får enligt en opinionsundersökning som LO-tidningen refererar till inte mindre än 30% av rösterna. Visserligen gäller detta i det av tradition röda Köpenhamn som vanligtvis röstar mer på vänstern än det övriga Danmark, men även i övrigt tycks partiet skörda stora framgångar och kan till och med bli folketingets tredje största parti med inte mindre än 24 mandat.

Partiets vallöften ser ju inte så lite ut som en del utav vänsterpartiets budgetförslag, med stora satsningar på välfärden och miljön i stället för skattesänkningar för de välbärgade.
Öka personalen med 5 000 i äldrevården. Öka deras lön med 2 000 per månad. Högst 22 elever i varje skolklass. Bygg en ny vindkraftspark till havs vartannat år.
Det tycks ju ha fungerat att tala för öppenhet och en solidariskt bekostad välfärd. De danska väljarna ser också mycket riktigt välfärden som den viktigaste valfrågan.

Det främlingsfientliga Dansk Folkeparti med Pia Kjærsgaard i spetsen tycks ha hamnat i mediaskugga. Partiets politiska medvind tycks ha växlat till motvind och partiet riskerar nu att tappa två mandat vilket onekligen känns mycket positivt.

Tyvärr så ligger det andra danska vänsterpartiet,
Enhedslisten, med den omstridde partiledaren Asmaa Abdol-Hamid nära 2%, gränsen för att komma in i folketinget.

Nu verkar det inte som om det blir något maktskifte i Danmark trots Socialistisk Folkepartis framgångar, eftersom Socialdemokraterna förväntas tappa flera mandat, men det är ändå trevligt att se att vänstern kan få sådana framgångar i vårt grannland.

Kan de så kan vi!
----------------------------------------------------------------------
Lästips: Alliansens lilla röda har fyllt hundra och Svensson har koll på
Enhedslisten medan Ilse-Marie skriver om systemskiftet.

Andra bloggar om: , , , , , , och annat inressant.

11 november 2007

Varningstext på kött?

Varningstext på kött, som det finns på cigaretterna och snusen. Det vore kanske något?
Idén från Jens Holm är kanske inte så dum, särskilt inte med tanke på det senaste larmet om ökad cancerrisk av kött
Världscancerfonden uppgraderar varningen för rött kött till högsta nivån och avråder helt ifrån alla processade charkvaror, som korvar och pastejer.
För att inte tala om alla andra (o)hälsoaspekter som följer med köttätandet.

Tidningen Hälsa listar också tio skäl att äta grönt. Nummer ett på listan är hälsoaspekten.
1. Må bättre i dag och i morgon! Forskarna är överens om att mer grönt på tallriken ger snabba hälsoeffekter och minskar framtida risker för välfärdssjukdomar. Blodfetter, blodtryck, blodsocker- och insulinnivåer påverkas i rätt riktning redan inom ett par veckor med grön mat.
Dessutom så kan det kanske vara på sin plats att påminna om Galna-kosjukan, de regelbundna salmonellalarmen, osv., osv....

"Om du slutar äta kött löper du mindre risk att få dödliga hjärt- och kärlsjukdomar."
eller
"Denna köttprodukt kan skada din hälsa."

Snart på en köttförpackning nära dig?
------------------------------------------------------------------
Lästips: Den feministiska vänstertjejen uppmärksammar Reinfeldts teflonhud.

Andra bloggar om: , , , , , , och annat intressant.

10 november 2007

Swebuss försöker tysta facket!

Så har återigen en stridbar förtroendevald förlorat jobbet. Om det skriver Socialisten. Det handlar om en bussförare på Swebuss i Gävle som har varslats om avsked. Bussföraren, som tillhör Bussklubb 19, är även huvudskyddsombud på företaget och som från den 4:e oktober är avstängd från sin arbetsplats.

Här kan man skriva på en namninsamling till stöd för huvudskyddsombudet.

Bakgrunden ska tydligen vara att han under lång tid har provocerats av företaget, som hindrat honom i sitt fackliga uppdrag och att han till slut begått ett misstag som företaget utnyttjat.

Den verkliga bakomliggande orsaken tycks dock vara en helt annan.
"Enligt en busschaufför som GD har talat med har huvudskyddsombudet gjort sig känd som en stridbar person och han är en av få som också har vågat stå upp och påtala brister i arbetsmiljön. Enligt busschauffören ska ledningen på Swebus därför ha velat göra sig av med skyddsombudet." (Klipp från Gefle Dagblad)
Återigen blir det uppenbart att förtroendemannalagen knappast är så stark som den borde. Den lag som CUF:s Magnus Andersson menar innebär att en förtroendevald aldrig kan sägas upp
Det är nog den mest obskyra lag vi har där arbetsgivaren ska ge betald ledighet till fackliga företrädare för att de ska klara sitt uppdrag. I praktiken innebär lagen också att en facklig företrädare aldrig kan sägas upp.
Det är alldeles uppenbart att denna "obskyra" knappast hindrar arbetsköparna av med besvärliga förtroendevalda. I själva verket så är det mycket enkelt. Det värsta som kan från att göra sig hända är att företaget förlorar i arbetsdomstolen, om det nu skulle vara alldeles för uppenbart att den förtroendevalda sparkats på grund av att han/hon utfört sitt uppdrag. Nu är ju inte risken så stor att företaget fälls, men skulle det nu mot all förmodan ändå göra det så handlar det max om en eller ett par årslöner i skadestånd för att bli av med personen i fråga. Knappast ens nålpengar för många stora företag.

Förtroendemannalagen behöver stärkas så att det inte blir så billigt eller enkelt att göra sig av med en förtroendevald som är "besvärlig" och utför det uppdrag som medlemmarna har gett honom/henne. Den förtroendevalde måste kunna sköta sitt uppdrag och reagera när något är fel utan att vara rädd för att förlora sitt arbete.
--------------------------------------------------------------------
Lästips: Trotten redovisar årsinkomster medan Ilse-Marie och Björn skriver om bidragsfusk. Hos den Feministiska vänstertjejen råder det vinter.

Andra bloggar om: , , , , , , , och annat intressant.

08 november 2007

Pervers kapitalism!

Varje dag utsätts 4000 smågrisar för smärtsamt ingrepp, det skriver Aftonbladet. Anledningen är att det är för dyrt och krångligt att bedöva innan ingreppet. Att grisarna lider spelar ingen roll så länge man kan hålla kostnaderna nere.

Inget nytt under solen, utan bara ytterligare ett bevis för hur pervers kapitalismen blir i sitt förakt för andra varelser.

Tyvärr så handlar det endast om symptom på en verksamhet som i grunden är sjuk. En verksamhet som bygger på vi människor skulle ha någon form av rätt att utnyttja andra varelser hur vi vill efter eget välbefinnande.

Fy fan!

Andra bloggar om: , , , och annat intressant.

Viktigt att förstå historien

Borgarnas beslut att göra historia till ett obligatoriskt ämne på gymnasiet gav inspiration till att skriva en insändare. Nu har den publicerats i lokaltidningen Östran.

Att känna till och förstå historien är viktigt, av många skäl. Inte minst för att det hjälper oss att förstå varför dagens samhälle ser ut som det gör. Det innebär att historian är en nödvändig del av undervisningen i skolan - för alla.

Därför lämnade vänsterpartiet redan 1999 en motion till riksdagen med ett förslag om att göra historia till ett utav kärnämnena i gymnasiet. Då motsatte sig samtliga partier i alliansen förslaget.

Nu, snart tio år senare, så har man tydligen tänkt om och tagit sitt förnuft till fånga och insett att det var ett bra förslag som vänsterpartiet presenterade. Därför har regeringen nu beslutat att införa historia som kärnämne i gymnasiet, med motiveringen att ämnet har blivit eftersatt under flera års tid.

Det är ett bra beslut. Synd bara att allianspartierna behövde så många år på sig att förstå det.

Kaj Raving
Ordf. Vänsterpartiet Nybro

Andra bloggar om: , , , , , , och annat intressant.

07 november 2007

Fortsatt förtroenderas för Moderaterna

Regeringen fortsätter att tappa i förtroende hos svenskarna, det visar en undersökning från Skop enligt SvD. Skops analytiker Birgitta Hultåker kommenterar undersökningen så här
Det är den lägsta förtroendebalansen för regeringen sedan riksdagsvalet 2006. Det minskande förtroendet följer en nedåtgående trend som inleddes redan efter sommaren.
Undersökningen har genomförts under perioden 17 oktober - 3 november, alltså under Schenström-affären, men efter avslöjandet av moderaternas skattefiffel. Så det är väl ingen kvalificerad gissning att förtroendet inte har ökat sedan dess.

SvD konstaterar också mycket riktigt att
värdet på varumärket ”nya moderaterna” faller just nu som en sten
Och DN menar att alla avslöjandena leder till ett ökat politikerförakt
Det förstärker bilden av att ledande företrädare för regeringen inte följt de lagar och regler som de ansett att vanligt folk ska leva efter. Det visar att de avslöjanden som gjorts om ministrar som betalat svart inte bara är tillfälligheter. Om nu någon mot förmodan inbillat sig det.
Så kan det kanske bli, men framför allt så bekräftas bilden av en vem det är som fuskar med skatten. Skattedirektören Björne Sjökvist är inte heller överraskad eftersom skatteverket har gjort undersökningar som visar att
Den typiska personen som köper svarta tjänster är en välbetald man.
Bilden av den fuskande moderaten är i första hand inte en bild av fuskande politiker, utan bilden av en överklass som anser att man kan sätta sig över lagen och inte behöver bidra till den gemensamma välfärden om man inte känner för det, åtminstone inte så länge man inte blir påkommen.

Vänsterpartiets förslag om att bilda en delegation för att bekämpa skattebrott av företag och privatpersoner är ett bra steg i stället för att ensidigt jaga vanligt folk med alla medel. Särskilt eftersom skattebrotten kostar samhället betydligt mycket mer än bidragsfusket varje år.

Men för att komma till rätta med regeringens förtroende behövs rejälare tag än så. Jag föreslår att man därför tillsätter en katastrofkommission som gör en grundlig haveriutredning av regeringens agerande och kring moderaternas syn på moral över lag och deras skattemoral i synnerhet.

Alliansfritt Sverige skriver om CUF-ordföranden Magnus Anderssons prioriteringar mellan mänskliga rättigheter och privatägandet. Gissa vilket som väger tyngst?
Svensson tror inte att regeringen är korrumperad och David Eklind skriver om papperslösa arbetare.

Andra bloggar om: , , , , , , och annat intressant.

Om vikten av en stark fackföreningsrörelse.

Missa inte David Eklinds inlägg om fackets seger mot Videomix Syd, där han förklarar varför det är så viktigt att ta sådana strider.
Om de anställda på Videomix Syd arbetar under sämre villkor än andra etableras en press nedåt på allas villkor. Därför är det allas angelägenhet att de inte säljer sig för billigt. Syftet bakom kollektivavtalet - att folk i allmänhet ska ha hyggliga löner och drägliga arbetsvillkor - är alltför angeläget för att man ska acceptera nej som ett svar. Vi som säljer vår arbetskraft har vårt enda hopp i att våra egna organisationer kan slå ut de arbetsgivare som inte accepterar den lägstanivå vi slagit fast (eller rättare sagt: kompromissat fram).
Missa inte heller det tidigare inlägg han skrivit i samma ämne med utgångspunkt från Det fackliga löftet.
Om vi så återvänder till det fackliga löftet ser vi nu att vi måste betrakta det ur ett annat perspektiv. Avgörande för min lön är inte vad jag kräver, utan vad alla andra kräver. På kort sikt skulle jag ofta personligen tjäna på att gå under lägstanivån – om jag krävde lägre lön än alla andra i till exempel industrin skulle jag kunna få ett bättre betalt jobb än det jag har idag, om jag struntade i raster och gick med på att jobba med för låg bemanning utan att knota skulle jag ligga bra till vid nästa löneförhandling, om jag agerade strejkbrytare kunde jag tjäna storkovan – men jag är stekt i det ögonblick andra låter sina villkor försämras, för det sätter en press på mig att också sänka mina krav ytterligare. Den arbetsgivare som köper billigare arbetskraft kan sälja billigare varor och kan då konkurrera ut dem som betalar ordentliga löner. Om andra jobbar billigare än jag kommer jag alltså i förlängningen tvingas välja mellan sänkt lön – så att min arbetsgivare också kan sänka priset på sina produkter – och arbetslöshet.
Klockrena inlägg som tydligt förklarar hur det ligger till och varför fackföreningarna är nödvändiga och varför det är så viktigt att kämpa mot regeringens och Svenskt Näringslivs försök att undergräva fackets styrka.

Jag har själv skrivit ett liknande inlägg tidigare. Även Josefin Brink skriver om Videomix-konflikten.

Andra bloggar om: , , , , , , och annat intressant.

05 november 2007

Värdelöst tips - värdelöst politik!

Det tycks som en utav mina insändare åter igen har blivit refuserad. Den här gången är det mitt svar på det svar som Eva Bengtsson Skogsberg levererade på den här insändaren det handlar om. Jag skickade insändaren till båda tidningarna, Östran och Barometern, men har inte sett den i någon av dem.

Jag trodde att det var någon slags kutym i insändarvärlden att man fick åtminstone en replik, men så tycks ju inte vara fallet. Jag fick även uppbackning med en insändare från
Mikael Nilsson, fast den har jag inte sett till heller...

Nåja, jag försöker att lägga konspirationsteorierna till sidan så länge och nöjer mig med att publicera svaret på Skogsbergs insändare här på bloggen som vanligt.
Svar till Eva Bengtson Skogsberg.

Du ondgör dig över att jag i min replik faktiskt räknat på vad ditt tips till ensamstående mödrar verkligen innebar och visat på att det inte var förankrat i verkligheten.

Ställd inför faktumet att verkligheten inte överensstämde med dina önskemål så angriper du i stället det faktum att vänsterpartiet vill satsa på välfärd för barn, gamla och sjuka i stället för skattesänkningar och städhjälp åt de välbärgade. För det är nämligen så verkligheten ser ut, även om du inte gärna vill se det.

Den satsning på 143 miljarder som du kritiserar är en del av den satsning som vänsterpartiet vill genomföra för att återuppbygga välfärden. Det är pengar som skulle gå till att återställa lärartätheten till samma nivå som innan neddragningarna på 90-talet. Det är pengar som skulle gå till att anställa fler inom äldreomsorgen. Det är pengar som skulle gå till att höja lönerna inom de underbetalda kvinnodominerade yrkena.

Regeringen å andra sidan väljer att sänka och avskaffa skatter för omkring 200 miljarder kronor. Dessa pengar går till allra största delen de som redan har mest och tjänar bäst och dessutom så går de till största delen till män. Det naturliga resultatet är givetvis att inkomstspridningen i samhället ökar ytterligare, med ökade klyftor som följd.

Jag är själv en utav de där industriarbetarna som du skrev om. En utav de som faktiskt tjänar någon hundralapp i slutänden på regeringens politik. Men bara för att man är arbetare så är man inte så dum att man inte ser att dessa hundralappar är ett billigt försök till muta för att kunna ge de verkligt välbärgade desto mer.

Vi är inte heller dummare än att vi förstår att vi själva kommer att få betala tillbaka dessa skattesänkningar många gånger om, om vi själva blir sjuka eller arbetslösa. Och risken att bli arbetslös är en verklighet som är högst påtaglig här i sydöstra Småland, inte minst för våra kamrater på Forsheda i Mörbylånga, som regeringen vill straffa för något de själva inte kan påverka. Det är fakta som du borde ta till dig i stället för att fundera ut verklighetsfrämmande tips, anpassade endast till din verklighet.

Vänsterpartiet vill alltså i en tid av hög tillväxttakt satsa på reformer som syftar till att minska klyftorna i samhället, mellan rika och fattiga och mellan kvinnor och män. Regeringen driver i stället igenom stora skattesänkningar som leder till växande samhällsklyftor och minskad jämställdhet.

Regeringens välfärdspolitik är sammanfattningsvis, precis om ditt tips, värdelös för de som har de verkliga behoven

Kaj Raving
Ordf. Vänsterpartiet Nybro

Andra bloggar om: , , , , , , och annat intressant.

04 november 2007

Synen på moralen

Guantánamo-fängelset kan vara på väg att stängas, skriver DN och SvD. Det är onekligen en glädjande nyhet, men inte det mest intressanta i artiklarna.

Det intressanta är i stället vad artiklarna säger om läget idag.
Fångarna kan samtidigt tillerkännas vissa rättigheter i samband med att de då förs över till USA, skriver New York Times i sin nätupplaga på söndagen.

Fångarna ska enligt förslaget får rätt till juridiska hjälp när frågan om de hålls inspärrade på rätt grunder ska avgöras. Dessutom ska civila, federala domare och inte militära officerare besluta om häktningen.
Trots det så har regeringen Bush har hävdat att rättssäkerheten varit "tillräcklig" Guantánamo. Men att fångarna på Guantánamo inte har fått de rättigheter de har haft rätt till ställs alltså nu bortom allt tvivel.
Nu avgör officerare huruvida de gripna hålls inlåsta på ett riktigt sätt som fientliga stridande medan de nekas juristhjälp under förhören.
Att det ser ut på det sättet kan väl knappast med bästa vilja i världen påstås ha något med rättssäkerhet att göra.

Men att Bush och c:o inte har samma måttstock för vad som är "tillräckligt" eller "bra" eller "dåligt" osv. som resten av världen, frånsett Israel och diverse diktatorer, har ju stått klart ganska länge. Allteftersom tortyr, kidnappningar osv. har blivit kända så har det blivit alltmer uppenbart att det moralbegrepp som man så gärna svänger sig med är ett väldigt relativt begrepp.

Man kunde ju ha hoppats att det var moraliska betänkligheter som gjort att man nu insett att det är fel att hålla människor inspärrade på det sätt man gjort. Men det är det ju givetvis inte.
Att ge fångarna utökade rättigheter kan stärka regeringens ställning, när USA:s högsta domstol tar upp en stämning som väckts av inspärrade i Guantánamo.
Det handlar alltså enbart om valtaktik. Mänskliga rättigheter har fortfarande ingenting med saken att göra. Statsvetaren
Erik Åsard skriver på SvD att
Bushs misslyckanden har lett till att hans parti har ett prekärt utgångsläge inför nästa års kongress- och presidentval. En opi­nionsundersökning nyligen visade att väljarna föredrar att näste president blir en demokrat med procentsiffrorna 52 mot 31. 2002 fanns det ungefär lika många republikaner som demokrater i väljarkåren. Nu identifierar sig 50 procent av allmänheten med demokraterna och endast 35 procent med Bushs parti.

Bushs egna opinionssiffror har länge legat på en nära nog rekordlåg nivå. En oktobermätning från Gallup ger vid handen att bara 32 procent är nöjda med hans arbete som president medan hela 64 procent är missnöjda. Den senare siffran är den bästa mätaren på hur presidentvalet nästa år kommer att gå. Bushs höga negativa siffror gör det mycket svårt för den republikanske kandidaten, vem det än blir, att vinna.

Historien visar att när en avgående president varit så impopulär som Bush är nu, har hans parti förlorat Vita huset i påföljande val. Om Bush inte förmår komma tillbaka under det år som återstår, riskerar han att efterlämna ett parti i spillror.
Bara spel för galleriet med andra ord och Bushs löfte att "återställa heder och moral i Vita huset" betyder... ingenting.

Nu kan inte jag vara den enda som ser svenska paralleller i detta. Nu framstår det ju rätt tydligt att den "etik och moral" som främst Moderaterna gick till val på betyder... ingenting.

Exemplen är ju många vid detta lag på hur detta tal faller platt. Liksom för regeringen Bush så framstår det endast som tom retorik. Uppenbarligen så gäller det åtminstone inte för moderaterna själva.

Detta skriver Ilse-Marie om på ett som vanligt lysande sätt, liksom Kerstin och Nicke. På Alliansfritt Sverige så kan man i stället läsa om hur välgörenhet ska ersätta välfärd.

Andra bloggar om: , , , , , , , och annat intressant.

03 november 2007

Homofob dömd att betala 68 miljoner

Det är den religiösa sekten Westboro Baptist Church har en saftig räkning att vänta efter att de nu har dömts att böta motsvarande närmare 68 miljoner kronor, skriver QX. Sekten, som väl i Sverige är mest känd för sitt stöd för pingstpastorn Åke Green när han dömdes och sedan friades för sin numer berömda predikan mot homosexualitet och uttalandet
Sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen. Herren vet att sexuellt förvridna människor kommer att våldta djuren. Inte heller djuren går fria från människans sexuella behov och branden som är tänd i en människa. Utan till och med detta kan man ägna sig åt.
Jämfört med Westboro Baptist Church och deras pastor Fred Phelps (bilden) så ter sig Green ändå ytterst tolerant. Phelps själv säger att han predikar hat och han tycks ligga i hårt, inte minst när det gäller Sverige. Listan på slagord talar nästan för sig själv
  • God Hates Fags!
  • God Hates America!
  • God Hates Canada!
  • God Hates Sweden!
  • God Hates Sweden and the Royal Family!
  • God Hates the World!
  • Thank God for all dead Swedes!
  • Thank God for hurricane Katrina!
  • Thank God for the tsunami!
Sekten brukar demonstrera vid begravningar av personer som dött i aids-relaterade sjukdomar och vid begravningar av soldater som dött i Irak eller Afghanistan. Man menar att det är "Guds straff" eftersom man tillåter homosexualitet och tackar därför Gud för döda soldater.

Det är för en sådan demonstration, för en död soldat, som de blev stämda och sedemerara dömda att betala c:a 11 miljoner dollar. Enligt den döde soldatens far
Albert Snyder så är motivet inte pengarna utan han hoppas att domen ska få Phelps att sluta demonstrera på begravningar. Phelps själv däremot tycks anse att all reklam är bra reklam och hävdar att han bara utnyttjar sin yttrandefrihet.

Nu diskuteras tydligen att man ska införa en federal lag som förbjuder liknande demonstrationer, något som redan finns i flera delstater. Det är definitivt ett ingrepp i yttrandefriheten som jag kan acceptera. Nog för att yttrandefriheten ska vara långtgående, men när man på detta sätt kränker andra människor så har man definitivt gått för långt.

När det gäller en tokfan som Phelps så känner jag mig kluven. Dels så föresvävar mig tanken att låsa in honom och kasta bort nyckeln. Dels så vill jag gärna avfärda honom som en otrevlig men ofarlig tok. Så kan det kanske också vara, som heterosexuell här i Sverige. Men det är knappast verkligheten för homosexuella eller andra "avvikande".

Vad det innebär att Phelps utnyttjar sin yttrandefrihet kan man läsa om i boken No tears for queers av Johan Hilton. Där kan man läsa en del om denna sekts framfart och andra homofobiska hatbrott och hur dessa har sin grund i det hot som den homosexuelle utgör mot gärningsmannens manlighet.

Jag har tidigare skrivit om hatbrott och yttrandefriheten.
-----------------------------------------------------------------
Läs Josefin Brinks inlägg om
Schenström-affären. Det är befriande läsning.

Andra bloggar om: , , , , , , , och annat intressant.

01 november 2007

Littorins fiasko

Endast 217 personer har fått arbete via regeringens så kallade instegsjobb, skriver LO-tidningen. I Kalmar län handlar det enligt Östran om tre personer som fått instegsjobb. Närmare bestämt så handlar det om två män och en kvinna som har fått arbete i Västervik och Vimmerby. I södra länsdelen har således ingen fått ett instegsjobb.

Instegsjobben, som infördes 2:a juni i år, är tänkta att hjälpa nyanlända invandrare att komma ut på arbetsmarknaden. Staten subventionerar då anställningen med ända upp till 75%, beroende på om det är ett privat företag eller en offentlig verksamhet som anställer. Anställningen ska dessutom vara kopplad till att den anställde deltar i svenska för invandrare (sfi).

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin är missnöjd. Han är rent av beredd att skrota hela programmet och det kan man ju förstå. Regeringens Krafttag mot utanförskapet bidde ju inte ens en tumme. Det bidde bara ett praktfullt fiasko kan man konstatera.
-----------------------------------------------------------------------
Intisbloggen skriver om privatisering av vården medan Ilse-Marie, Fredrik, Josefin Brink, Svensson och Trotten skriver om Schenström-affären.

Andra bloggar om: , , , , och annat intressant.

Internationella vegandagen!

Idag är det den internationella vegandagen, vilket jag givetvis tycker att alla ska uppmärksamma.

Ett bra sätt att göra det är genom att äta vegetarisk mat under dagen. Då gör man ju dessutom en god insats för miljön.

Här, här, här och här finns några ställen där ni hittar recept. Smaklig måltid.

P.s. Ni kan ju också passa på att lämna en snäll kommentar.

Andra bloggar om: , , , , , och annat intressant.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...