21 oktober 2007

Utanförskapet minskar inte

Utslagningstakten har inte minskat under borgarnas år vid makten, det skriver LO-tidningen. Åtminstone gäller detta vissa grupper. Antalet som fått sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspension) har nämligen ökat med 1600 personer sedan året innan.

Antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning har under fyra år legat på över en halv miljon. Där förväntar sig försäkringskassan att den ligger även 2010. Bertil Thorslund, analytiker på Försäkringskassan säger att
För vi ska kunna få ned den siffran ordentligt krävs stora satsningar eller att det befintliga regelverket ändras.
Följer regeringen den linje de fört hittills så antar jag jag att denna grupp kan vänta sig ännu svårare tider framöver. Om man nu är så intresserad av att bryta utanförskapet som man säger.

Andra bloggar om: , , , , , och annat intressant.

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...