05 oktober 2007

Same shit - different name! - Uppdate!

Jonas Sjöstedt (bilden) har skrivit en uppdatering till sin skrift "EUs nya konstitution – centralstyre och marknadsliberalism" och bekräftar åter bilden av att det handlar om just "Same shit - different name", då det bara handlar om ett par procent av texten som ändras. Så här skrev jag tidigare
Same shit - different name, kan man sammanfatta det hela eftersom det i princip mesta handlar om att man byter teminologi. Men genom att göra på det här sättet så hoppas man kunna slå tillräckligt med blå dunster i människors ögon för att de inte ska kräva en ny folkomröstning. Ett skrämmande försök till att slippa låta EU:s invånare skärskåda förslaget och avslöja bluffen.
Nu skulle ju ett par procents ändring av texten kunna innebära ganska dramatiska förändringar - men det gör det inte. För fördragets innebörd vill säga. För EU:s och Sveriges del så innebär fördraget i högsta grad dramatiska förändringar. Jonas har uttryckt det såhär tidigare
Sammantaget innebär det nya fördraget den enskilt största förändringen av EU:s karaktär sedan Sverige blev medlem i unionen.
Fördraget innebär att makt lyfts från de nationella parlamenten och att den rådande marknadsliberalismen slås fast.
I paragrafen om unionens mål där det står att det ska råda »fri och icke snedvriden
konkurrens» på EU:s inre marknad så stryks just dessa ord. De slås istället fast i ett särskilt protokoll. I övrigt sker ingen uppluckring av EU:s marknadsliberala
karaktär som slås fast på en rad ställen i fördragets text. Det innebär att varornas fria rörlighet på EU:s inre marknad fortfarande är ett mål som är överordnat medlemsländers rätt att införa strikt lagstiftning för att skydda miljö, konsumenträtt och folkhälsa.
Att agera föregångsland med starka lagar för att skydda miljö och medborgare blir därmed i princip omöjligt, eftersom det i så fall kommer strida mot EU:s "fria marknad".

Även posten med EU:s utrikesminister kvarstår, men genomgår ett namnbyte. Dessutom så fortsätter EU:s militarisering fortsätter med oförminskad styrka
På försvarsområdet ändras formuleringen om att EU ska skaffa sig ett gemensamt försvar efter särskilt beslut till att unionen kan utveckla ett gemensamt försvar. I övrigt kvarstår den kraftfulla militariseringen av unionen i reformfördraget.
EU:s militär ska samordnas med Natos. En krigsmaterielbyrå ska inrättas. Medlemsländerna åläggs att öka sin militära kapacitet. Dessutom görs EU till en militär allians. Den nyinrättade posten som EU:s utrikesminister finns kvar oförändrad men döps om till »unionens höge representant för utrikes- och säkerhetspolitik».
Och i och med att regeringen fortsatte att avstå från ett undantag i EMU-frågan, så innebär det att vi med fördraget slutligen kommer att tvingas in i valutaunionen, trots att vi sagt nej. Det innebär onekligen ett stort svek av regeringen att på detta sätt tvinga in oss i valutasamarbetet bakvägen.
Sammantaget är förändringarna i »reformfördraget» mycket begränsade, ofta bara symboliska. Det är i praktiken samma EU-konstitution som väljarna i Frankrike och Nederländerna avvisade i folkomröstningar 2005 som nu åter läggs fram. Skillnaden är att man denna gång inte vill fråga folken i medlemsländerna om de vill ha EU:s nya grundlag.
Vill du få möjlighet att säga vad du tycker om fördraget? Klicka då nedan eller på bannern i menyn.


Andra bloggar om: , , , , , , , och annat intressant.

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...