16 oktober 2007

Politisk strejk - nu!

Som jag skriver i min presentation så är inte alltid mina åsikter representativa för IF Metall. I själva verket så är det inte alls ovanligt att mina åsikter skiljer sig från de åsikter som förbundet representerar, vilket givetvis hänger ihop med att jag är vänsterpartist och att IF Metall till stora delar är en trött och seg socialdemokratisk organisation.

Men under framför allt det senaste året, så tycks det alltmer som om det är förbundets åsikter som inte är representativa för medlemmarna. Inte minst så gäller detta frågan om politisk strejk, som återigen har aktualiserats efter att man lyckats döda frågan när den lyftes från många håll under slutet av -06. Redan då konstaterade man att

- Folk är heligt förbannade.
Jag skulle säga att folk inte har blivit mindre förbannade sedan dess. Vad jag däremot tycker mig ha märkt på vissa håll är något som oroar mig något oerhört. Folk som börjar resignera och helt tappa tron på att fackföreningsrörelsen (läs fackföreningsledningarna) över huvud taget har något intresse av vilja åstadkomma förändringar. Och då ska man ha klart för sig att förväntningarna inte var särskilt högt ställda innan regeringen Reinfeldt tog över.Men nu har mullret underifrån kommit igång igen och som vanligt så är det uppe i norr som man är stridbarast. I slutet på september så uppmanade IF Metalls avdelning Södra Västerbotten förbundet att besluta mot en politisk strejk mot regeringens försämringar i sjukförsäkringen samt konfiskeringen av fackens pengar. Järnbruksklubben vid SSAB Tunnplåt i Borlänge har nu följt efter och uppmanar även de till politisk strejk. Vice ordförande Conny Carlsson konstaterar även

- Det är fullt möjligt att genomföra politiska strejker på laglig basis.
Men hos LO har de som väntat inte mycket stöd att hämta.

- Politisk strejk är inte rätt metod.
menar LO:s avtalssekreterare Erland Olauson. Trots att han konstaterar att

- Ja, regeringen är ute efter att försvaga facket. Det görs ingrepp i arbetsrätten på flera fronter.
Människor ute på arbetsplatsen ser givetvis samma sak som han ser, att facket är utsatt för ett angrepp från regeringen. Visserligen är det lågintensivt och under en retorisk rökridå, mendet handlar likafullt om ett angrepp.

Då frågar man sig ju givetvis; när han nu konstaterar att facket är angripet, men ändå inte tycker att en politisk strejk är motiverad som motåtgärd, vad ska då krävas? Jo

- Det ska till en extrem situation för att ta till politisk strejk.
- Det skulle bli ett annat läge om regeringen förbjöd strejker eller fackföreningar.
För att LO ska reagera på ett angrepp så krävs alltså att situationen liknar den i Vitryssland. Fram till dess så nöjer man sig med att huka och vända andra kinden till.

Likadant ser det ut från centralt håll hos IF Metall. Anders Ferbe, andre vice ordförande, säger

- Metoden är felaktig så länge regeringen inte bryter mot regeringsformen och grundlagen.
Det här får han ju att låta som ett faktum, som att det inte är tillåtet med politisk strejk. Men faktum är snarare att "politisk strejk" inte finns reglerat någonstans, förutom i AD-domar. Där står det tämligen klart att politiska strejker visst är tillåtna.

Det är nämligen så, att rätten att strejka finns inskriven i regeringsformen, men regleras närmare i MBL (Lag om medbestämmande i arbetslivet). I stora drag så regleras där nästan alla situationer när man får och inte får ta till stridsåtgärder (strejk, blockad osv.). Grundregeln, kan man säga, är att om man är bunden av kollektivavtal så får man inte strejka.

Men, som sagt, nästan alla situationer regleras, men inte "politisk strejk". Eller rättare sagt, det som inte regleras är när konflikten inte gäller arbetsköparna, utan en tredje part.

Att påstå att metoden, politisk strejk, skulle vara felaktig annat än om
regeringen bryter mot regeringsformen och grundlagen, som Ferbe framhäver är alltså inget annat än en åsikt. En åsikt som många utav IF Metalls medlemmar inte delar.

Att gå ut i en politisk strejk är alltså fullt möjligt. Det handlar bara om ifall viljan finns. Viljan att stå upp för de svagaste i samhället och arbetarrörelsens värderingar. Viljan att inte bara hukande och tigande ta emot angreppen från regeringen.

Det handlar om att nu är det nog!
Det handlar om politisk strejk - nu!

Av en slump så fick jag ett mejl med tips om några artiklarSocialisten. Däribland fanns en utmärkt artikel om just politisk strejk skriven redan 2003. Mycket läsvärd.

----------------------------------------------------------------------
Björn skriver om fastighetsskatten höjs för många och Svensson bjuder in till Skånes Sociala Forum.

Andra bloggar om: , , , , , och annat intressant.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tror inte att Du riktigt har förstått de demokratiska spelreglerna! Du får väl starta ett nytt parti och ställa upp i nästa val! Vad är det för mening med en Politisk strejk? En missnöjesyttring? Störta regeringen?

Det är ganska konstigt att de partier, som säger sig företräda arbetarna verkar tycka att det är för djävligt att antalet arbetande ökar och bidragsberoendet minskar. Man skulle kunna tro att vänstern vill ha folk i beroendeställning till bidrags och försäkringssystemet för att det säkrarar vänsterns väljarbas.
Det är bara att konstatera att axtrem vänsterpolitik leder till en utarmning av Sverige och en massutvandring av människor som värdesätter de demokratiska principerna.

Kaj Raving sa...

"Det är ganska konstigt att de partier, som säger sig företräda arbetarna verkar tycka att det är för djävligt att antalet arbetande ökar och bidragsberoendet minskar."

Det där låter riktigt ihåligt med tanke på att vänsterpartiet till skillnad från regeringen har full sysselsättning som främsta mål.

Dessutom så är det du som har problem med de demokratiska spelreglerna. Det är faktiskt tillåtet att protestera mot något man tycker är fel. Även om du inte anser att det är ok.

Anonym sa...

Jag sa aldrig att det var otillåtet att strejka jag ifrågasatte meningen med en politisk strejk.

Vad är full sysselsättning? Jag antar att Du har en definition på detta? Alliansen strävar efter alla i arbete medan vänstern snackar om full sysselsättning och fullt bidrag. Är full sysselsättning att de som inte har arbeta skall göra samhällstjänst? Mellan raderna och snacket om politisk strejk kan man ana en romantisering av ryska revolutionen.

I Sovjet och andra kommuniststater påstod man sig ha full sysselsättning. Detta innebar dock inta att alla hade ett meningsfullt arbete! Du kan ju skicka ett mejl till Nordkorea om det går och fråga om de har full sysselsättning. Vad tror Du att Du får för svar!

Kaj Raving sa...

"Alliansen strävar efter alla i arbete"

Kollade du över huvud taget upp länken? Jag antar att du gjorde det eftersom "full sysselsättning" uppenbarligen inte är så viktigt längre och eftersom "Sovjet-kortet" var det enda du kunde prestera som svar.

Alliansen är inte intresserad av att alla arbetar, utan vill ha en "tillräcklig" arbetslöshet för att arbetarklassen inte ska kunna ställa för höga krav, utan hålla sig på mattan. Detta till skillnad från vänsterpartiet, som menar att alla har rätt till ett arbete. Så enkelt är det.

Men man kan tydligt läsa mellan raderna i dina kommentarer att det du helst ser är en återgång till statarsamhället där arbetarklassen fick stå med mössan i hand och där de vräktes från sina hem och kanske misshandlades om de protesterade för mycket. En återgång till en era då arbetare dödades av militär ivrigt påhejade av kapitalet.

Det är för sån som du inte vill att vi protesterar och för att du och regeringen helst ser att samhällsutvecklingen vrids tillbaka hundra år som det är så viktigt att protestera!

Anonym sa...

Du är antagligen en ganska ung människa, som tragiskt nog har en politisk övertygels som passar i en annan tidsålder. Min övertygeles är att extrem vänsterpolik definitivt kommer att vrida tillbaka samhällsutvecklingen och vi därmed kan säga adjöss till demokratin.

Anta att jag med hjälp av min trollstav skulle ge Dig möjligheten att förverkliga Ditt samhälle. Anser Du att det i detta samhälle skulle finnas utrymme för andra politiska partier som genom demokratiska val hotar Ditt idealsamhälle?

P.S. Om Du vill studera hur snett det kan gå så har Du möjlighet att realtid följa utvecklingen i Venezuela. På kort sikt kommer de flesta vara nöjda och glada men när det materiella är tillfredsställt och folk börjar sukta efter mera svängrum och all den friheter, som innfattas i en demokrati så kommer denna socialistiska stat som alla andra att falla samman! P.S.

Kaj Raving sa...

Min övertygelse är att dagens nyliberala politik kommer att fortsätta utarma demokratin och öka skillnaderna och motsättningarna i samhället. Det är definitivt att vrida tillbaka samhällsutvecklingen och det är definitivt en politik som borde ha gjort sitt för drygt hundra år sedan.

I mitt idealsamhälle så skulle det inte finnas partier enligt dagens modell, eftersom det skulle bygga på en hög grad av direktdemokrati och representation med bundna mandat. Men eftersom det snarast är att se som en utopi så kan jag säga att jag ser en utveckling av den representativa parlamentariska demokratin som den realistiska vägen att gå i strävan mot ökad direktdemokrati. Så i väntan på idealet så har de politiska partierna en naturlig roll att fylla.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...