15 oktober 2007

Kd:s dream come true?

Kristdemokraterna tillsammans med andra reaktionära krafter få sina våta drömmar besannade - i Guatemala. Där har man nämligen lagt fram ett lagförslag som ska definiera begreppet "familj". Det kan man läsa på QX.se.

Nu skulle det ju kunna vara en positiv och progressiv lag man föreslagit. En lag som slog fast exempelvis homosexuellas rättighet till familjebildning, men det är det ju givetvis inte, utan precis tvärt om. Lagförslaget slår fast att en familj kan enbart bestå av mamma, pappa och barn.
"Familjens essentiella ursprung, formas exklusivt från föreningen mellan man och kvinna... genom äktenskap eller genom legalt accepterade de facto-relationer och andra sociala former, så som religiösa ceremonier eller ritualer, liksom kulturella traditioner, så som varande den enda naturliga formen"
Detta utesluter givetvis homosexuella från att kunna ingå i en familj, vilket också är själva poängen, men även ensamstående föräldrar utesluts med lagförslaget. Human Rights Watch:s HBT-rättighetsforskare Juliana Cano Nieto säger att
- Lagförslaget riktar sig mot lesbiska och bögpar, men den omfattar nästan hälften av Guatemalas barn och föräldrar.
Att homosexuella diskrimineras och får sina rättigheter inskränkta på många platser på vår jord, det vet vi. Men även här i Sverige finns samma reaktionära krafter, även om de här inte har samma genomslagskraft - ännu. För ett tag sedan slog några företrädare för denna grupp, med Thorbjörn Fälldin och Alf Svensson i spetsen, fast att
äktenskapet mellan en man och en kvinna är den enda familjeform som värnar barnen
Kristdemokraterna toppar med att i ett pressmeddelande slå fast att äktenskapet är en institution
som reglerar förhållandet mellan kvinna och man, särskilt med avseende på det gemensamma ansvaret för den framtida generationen
Även här är det alltså mamma - pappa - barn som gäller, och inget annat. Att samkönade relationer existerar tycks man i alla fall acceptera, men att de skulle kunna bilda familj verkar uteslutet. Även när det gäller ensamstående föräldrar så tycks det som om Guatemalas lagförslag skulle falla kristdemokraterna på läppen eftersom
Äktenskapet ska tydliggöra föräldrarnas skyldigheter gentemot barnen och säkra deras rättigheter.
I den krist-moralistiska världen är äktenskap och familj ett och detsamma och det enda "naturliga" och där är vare sig homosexuella eller andra familjekonstellationer välkomna. Det är bara att konstatera att det är samma försök att inskränka homosexuellas rättigheter och att
det är samma reaktionära krafter som måste bekämpas över hela världen. Även här i Sverige.

Tillägg: Jag fick just se att DN skriver om äktenskapslagstiftningen. Folkpartisten Birgitta Ohlsson konstaterar där att när det gäller kristdemokraterna så är det
svårt att se en kompromiss som de blir lyckliga med
Och med tanke på att de står fast vid att äktenskapet
handlar om en relation mellan en man och en kvinna
så har hon nog alldeles rätt i det. Det kan ju var läge att minnas att kristdemokraterna mangrant röstade emot partnerskapslagen också.

Tidigare i ämnet:Vänsterpartistisk politik av Moderater!, Homofobernas vidare framfart., Homofober i Polen

------------------------------------------------------------
Björn planerar för pensionen och Zana berömmer borgarna.

Andra bloggar om: , , , , , och annat intressant.

1 kommentar:

C. L. K. Aqurette sa...

Nåja, nu ska man ju också komma ihåg att de länder och organisationer som vänstern stödjer i Mellanöstern, Asien och Sydamerika inte så sällan står för ett omfattande förtryck av homo- och bisexuella. Hur går det exempelvis med Kalle Larssons insamling till maoisterna i Nepal. Får de ihop tillräckligt med pengar för att kunna utrota landets alla HBT-personer, vilket de lovat göra?

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...