19 oktober 2007

Demokratin kräver folkomröstning

EU ländernas ledare har nu enats om det "nya" konstitutionsförslaget. Som jag har skrivit ett par gånger tidigare så är det i själva verket inte så mycket nytt över reformförslaget alls utan det handlar bara om ett par procents ändring av texten och till största delen kosmetiska förändringar som man nu hoppas kunna lura på EU:s befolkningar utan att de protesterar för mycket. Bland annat så har Margot Wallström sagt att
Det är i grunden samma förslag som konstitutionen.
Och regeringen skriver i sitt ”EU-arbetsprogram för hösten 2007" att
Det innebär i huvudsak att reformerna i det konstitutionella fördraget ska bevaras, men omvandlas i form av ett så kallat ändringsfördrag, som justerar gällande fördrag enbart i enskilda delar.
Detta kan man läsa i den motion med krav på folkomröstning som vänsterpartiet har lämnat in.

Irland har redan beslutat om att folkomrösta medan Storbritanniens Gordon Brown säger nej till en folkomröstning trots att en majoritet, 75%, av britterna vill ha en folkomröstning. Även i fyra andra utav EU:s stora medlemsländer så vill medborgarna, precis som i Sverige, få en möjlighet att framföra sin åsikt om det nya fördraget, det skriver SvD. I Frankrike, där man redan sagt nej till fördraget en gång, vill 63% ha en folkomröstning även om det nya fördraget.

Jens Holm skriver om den rapport som vänsterpartiet har låtit riksdagens utredningstjänst göra och konstaterar att EU får ny makt på minst 56 områden och att Sveriges veto försvinner på minst 50 områden. Områden som invandring, asylfrågor, terrorismbekämpning m.fl..

På svt kan man läsa att Reinfeldt tyckte att fördraget var klart redan i juni, vilket givetvis innebär att han fortfarande, till skillnad från Danmark och Storbritannien, inte har begärt något undantag i EMU-frågan. Det innebär i sin tur att man inte nöjer sig med att hindra svenska folket från att rösta om det nya konstitutionsfördraget, utan man kommer även att köra över oss i en fråga där vi redan tydligt har sagt nej en gång. Vad är det annat än ett rent hån mot demokratin?

Ett vanligt argument från folkomröstningsmotståndarna är att frågan är för komplicerad och stor för att "vanligt" folk skulle kunna/vilja sätta sig in i den på ett riktigt sätt. Förutom att det är ett elitistiskt och föraktfullt argument, så är det även ett argument som använts tidigare - och kommit på skam. I vänsterpartiets motion kan man läsa
Ett argument ofta använt av euroförespråkarna, innan beslutet om att folk-omrösta om Sverige skulle gå med i EMU:s tredje steg, var ofta att det var en ”komplicerad” fråga. För svår för vanligt folk att ta ställning till och att det skulle bli ett för lågt valdeltagande för att ge legitimitet åt resultatet. Samma argument används nu emot att svenska folket ska få rösta om de nya makt-överföringarna från Sveriges riksdag.
Men båda dessa argument kom på skam. Enligt en rapport från Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier, gjord av två välkända national-ekonomer Lars Jonung och Jonas Vlachos, 2007:2 ”The Euro –what’s in it for me? An Economic Analysis of the Swedish Euro Referendum 2003”, visar att de grupper som hade mest att förlora på en övergång från krona till euro är de som främst röstade nej. Främst var det grupper som var beroende av offentli-ga sektorn, både som anställda och genom trygghetssystemen, särskilt för-tidspensionerade, arbetslösa och kommun- och landstingsanställda, samt LO- och TCO-medlemmar, som löper större risker för arbetslöshet. Uppenbarligen hade de grupper som skulle ha förlorat mest på att Sverige gått med i EMU:s tredje steg satt sig in i frågan och röstat utifrån sin kunskap.
Även det andra argumentet gick om intet när valdeltagandet i folkomröst-ningen blev till och med högre än ett vanligt riksdagsval, 82,6 %. I riksdags-valet 2006 var valdeltagandet 81,9 %.
Vad kan vi då lära oss av historien? Att svenska folket är fullt kapabla att sätta sig in i komplicerade sammanhang och faktiskt verkligen intresserade av att själva ta ställning till hur de vill att Sveriges framtid ska se ut. Ytterligare en fördel, och kanske den främsta, är att genom en folkomröstning tvingas dessutom människor att sätta sig in i frågan. Vi har ett vackert ord för det – folkbildning.
Självklart så måste svenska folket få säga sitt om det som Jonas Sjöstedt kallar
Den enskilt största förändringen av EU:s karaktär sedan Sverige blev medlem i unionen.
Eliten är rädd för att folket återigen ska tycka "fel", men ska man behålla någon form av demokratisk trovärdighet i EU-frågan så krävs det en folkomröstning.


Andra bloggar om: , , , , , , , , och annat intressant.

2 kommentarer:

Anonym sa...

En annan festlig aspekt är ju att nationalekonomerna nu säger att Sverige tjänat på att stå utanför EMU de senaste åren - det går sålunda bättre för Sverige än för jämförbara EMU-länder. Ergo: Folket förmådde inte bara sätta sig in i frågan, de gjorde en bättre ekonomisk analys än den styrande eliten.

Kaj Raving sa...

Ja, är inte det ett jävla sätt av folket va? Inte nog med att de röstar fel, de får rätt dessutom ;-)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...