05 september 2007

Vänsterpartiets viktiga roll

Under de senaste månaderna har det pågått en infekterad strid kring omsorgen i Nybro, med mängder av insändare, namninsamlingar osv. Striden har egentligen stått mellan Alliansen tillsammans med SPI mot socialdemokraterna. Men eftersom vi har ett samarbete med socialdemokraterna så har vi buntats ihop med dem, trots att vi inte har samma åsikt i många av frågorna som debatterats.

Detta ledde till att jag skrev en debattartikel för lokaltidningen Barometern och en insändare till Östran. Debattartikeln kom inte in (inte än i alla fall) men finns att läsa på vår hemsida. Insändaren följer nedan.

Vänsterpartiet har under de senaste månadernas infekterade debatt hållit en låg profil. Vi har vinnlagt oss om att inte underblåsa stridigheterna ytterligare eftersom vi hela tiden har ansett att meningsskiljaktigheterna inte har varit särskilt stora utan att dessa borde ha gått att lösa genom konstruktivt arbete i ett tidigt skede. Vår målsättning har därför hela tiden varit att arbeta för en gemensam lösning inom nämnden i stället för att gräva allt djupare skyttegravar.

Nu är vår förhoppning att detta kapitel kan läggas till handlingarna och att vi nu kan ägna oss åt konstruktivt politiskt arbete. Där har vänsterpartiet en viktig roll att fylla.

Vänsterpartiet har sedan lång tid bland annat förespråkat att man ska bygga mindre enheter inom äldreomsorgen och att dessa då ska vara anpassade för dementa. Bostäderna bör finnas i olika storlekar för att möta olika behov. Då många gamla lever under knappa omständigheter så är det viktigt att hålla hyran så låg som möjligt. Möjligheten att finna gemenskap och trygghet är viktigare än att det finns torktumlare och tvättmaskin i varje lägenhet.

Det är viktigt att man glömmer bort att valfriheten och att dementa inte är en homogen grupp som kan klumpas ihop hur som helst. Även dementa har rätt att ses som individer. Givetvis så ska de erbjudas plats på ett demensboende, men de måste också ha möjligheten att bo kvar där de bor om de och deras anhöriga tycker att det är den bästa lösningen.

En fråga som vänsterpartiet har drivit under lång tid är att personalen ska få möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Tyvärr så har personalens kompetensutveckling varit det första som fått stryka på foten i tider av besparingar. Detta är något som inte kan fortsätta, men förhoppningsvis så kan alla partier enas om att det är viktigt att investera i den främsta resurs som omsorgen har – dess personal.

Fullmäktige har tidigare beslutat om att införa Deltagande Demokrati utifrån ett initiativ från vänsterpartiet, något som vi nu måste visa att vi kan leva upp till. Brukare, anhöriga och inte minst personalen måste få ett större inflytande över hur verksamheten bedrivs. Det är de som besitter erfarenheten och kunskapen. Därför måste en utvärdering av Alsterbromodellen göras och dialogen med personalen måste utökas för att se vad som fungerar bra och vad som inte fungerar. Framöver är det viktigt att besluten förankras hos personalen för att förhindra att de känner sig överkörda.

Vidare så anser vi att biståndsbedömningen ska återcentraliseras och skiljas från personal- och ekonomiskt ansvar. På så sätt så lättar man på enhetschefernas arbetsbörda så att de kan ägna mer tid åt verksamhet och personal, samtidigt som de slipper risken att anklagas för att de låter ekonomin styra vårdbehovet. Till på köpet så får man en biståndsbedömning som blir enhetlig i kommunen.

Det finns mycket kvar att lösa inom omsorgen i Nybro, men vänsterpartiet tror att vi genom samarbete kan lösa åtminstone de stora frågorna och på så sätt återställa förtroendet för Nybro som en bra stad att bli gammal i.

Kaj Raving, ordf. vänsterpartiet i Nybro
Mariann Karlsson, 2:a vice ordförande (v) i omsorgsnämnden
Joakim Nyström, ersättare (v) i omsorgsnämnden

Andra bloggar om: , , , , , , och annat intressant.

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...