29 september 2007

Stoppa otyget med politiska vildar!

Den socialdemokratiske riksdagsledamoten Hans Hoff vill att de politiska vildarna ska kunna stoppas. Bakgrunden är givetvis de avhopp som gjorts i bland annat Halmstad, där en moderat avhoppare gav sverigedemokraterna en vågmästarroll, och nu senast i Sundbyberg, där två avhoppade moderater bytte färg på kommunen.
Jag tycker att väljarna blir lurade
säger han och lägger därför fram en motion i riksdagen om att "partierna ska få större makt över platserna i de valda församlingarna så att plötsliga avhopp inte kan förändra majoriteterna".

Partierna ska alltså kunna avsätta personer som lämnar partiet, vilket givetvis är det enda rimliga. För som jag har skrivit tidigare; det är åt helvete när ett par individer kan sätta demokratin ur spel. Därför måste platserna tillfalla partierna och inte individerna, när dessa inte längre kan stå bakom den politik de blivit valda för att företräda eller när de helt enkelt är missnöjda med sitt parti.

Hans Hoff påpekar visserligen att
Om partierna får avsätta en person så gör man övergrepp på väljarna som kryssat den politikern.
Men det tror jag knappast är ett bekymmer, dels eftersom de flesta, som Hans säger, inte har kryssat någon, men dels även för att jag är övertygad om att även om man har kryssat någon så har man kryssat personen i fråga som representant för ett parti. Hade personen i fråga tillhört ett annat parti, särskilt när det gäller ett parti från motståndarsidan, så hade man knappast kryssat den personen.

Det eventuella övergrepp som det kan innebära mot de som har kryssat är betydligt mindre än det övergrepp som dessa moderater har begått mot väljarna i Sundbyberg och Halmstad. Ska man kunna bevara någon form av trovärdighet i det politiska system vi har idag, så måste man också stoppa otyget med politiska vildar.

----------------------------------------------------------
Alliansfritt Sverige kan man läsa om borgare och vallöften, Ali Esbati skriver om yttrandefriheten, Svensson skriver om Skyttes förakt och Hans Linde om Wykmans taktlöshet.

Andra bloggar om: , , , , och annat intressant.

4 kommentarer:

Björn Fridén sa...

Men då kan man rimligen inte heller tillåta folk att rösta mot partilinjen…

Kaj Raving sa...

Jag ser en ganska viktig gradskillnad mellan att rösta mot partlinjen i en enskild fråga och att helt gå över till ett annat parti.

För övrigt så tycker jag att man ska vara försiktig med att rösta mot partilinjen och att det ska vara förbehållet frågor som är principiellt och/eller moraliskt mycket viktiga.

Röstar man emot partilinjen i många frågor så har man antagligen valt fel parti och bör följaktligen byta... och lämna sin plats till förfogande...

Björn Nilsson sa...

Man kunde ju vända på steken och inte ha partilistor. Alla fick nominera sig själva om de hade lust att ställa upp som enskilda. Tekniskt bör det vara utförbart. Då var det slut på partibyten - men förmodligen på fungerande och någorlunda förutsebar kommunpolitik också. Partiprogrammen och -disciplinen ger den nödvändiga stabiliteten för att kunna driva effektiv politik och därför kan det vara bra med regler mot alltför självsvåldiga representanter. Det behöver inte vara lagstiftat, men varje parti skulle kunna ha ett kontrakt som säger att den som vill byta parti måste lämna sin förtroendeplats också. Annars riskerar man i värsta fall en situation där näriga individer börjar betrakta sitt politiska uppdrag som en tillgång som kan säljas till den som betalar bäst.

Kaj Raving sa...

Kan bara hålla med...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...