19 september 2007

Klassklyftor döljs

Det här inlägget, som jag skrev på Alliansfritt Sverige, ledde till följande insändare som nu har publicerats i lokaltidningen Barometern. Det var också de som valde rubriken ovan. Med tanke på att det är en borgerlig tidning så väljer de ändå rätt hyfsade rubriker.


Regeringen har tidigare beslutat att förmögenhetsskatten tas bort, ett beslut som finansminister Anders Borg själv har medgett främst gynnar de rika. Nu har man bestämt sig för att även upphöra med insamlandet av förmögenhetsuppgifter, detta efter krav från bland annat Svenskt Näringsliv.

Dessa uppgifter använder SCB (Statistiska centralbyrån) idag för att föra statistik över hur svenskarnas förmögenhetsutveckling ser ut. Genom att mäta hur förmögenheterna ökar eller minskar inom olika grupper så har man kunnat se ifall klyftorna mellan fattiga och rika ökar eller minskar.

Att regeringen nu faller för storkapitalets krav och vill sätta stopp för den här statistiken är ju förståligt. Regeringen har ju allt att vinna på att statistik som visar att deras politik främst gynnar de rika försvinner, så att de kan dölja de ökande klassklyftorna som kommer att bli resultatet av deras politik.

Kaj Raving
Ordf. Vänsterpartiet Nybro

------------------------------------------------------------

Fredrich Legnemark skriver om valfrihet.

Andra bloggar om: , , , , , och annat intressant.

2 kommentarer:

Danne Nordling sa...

Du känner tydligen inte till att uppgifterna om förmögenhet är ett dåligt mått på den verkliga förmögenheterna (genom en rad undantag) och därför närmast odugliga för forskningen. Det är säkrare att göra stickprovsundersökningar för att belysa den verkliga utvecklingen.

Förmögenhetsskatten var en orättfärdig skatt eftersom den tillsammans med kapitalinkomstskatten drog in hela den genomsnittliga reala avkastningen på kapitalet vid 2 procents inflation (2% är Riksbankens mål).

Så här räknar man ut detta: 3% realränta + 2% inflation ger 5% nominell ränta. Skatten är först 30%, dvs 1,5 procent av räntan. Därefter tog förmögenhetsskatten 1,5%. Summa 3% i skatter = ingen real avkastning!
/DNg

Kaj Raving sa...

Om förmögenhetsskatten är ett dåligt mått på den verkliga förmögenheten eller inte är egentligen ointressant så länge man kan se tendenserna, vilket enligt mig är det intressanta. Och tendenserna kan man ju se även vid ett ganska dåligt underlag. Dessutom så är det ju så vitt jag vet vid de större förmögenheterna som resultatet blir som mest missvisande, vilket gör att resultatet i så fall kommer att hamna i underkant, dvs vissa en större utjämning än vad som är fallet. Den sämre statistiken "gynnar" ju i så fall de med störst förmögenhet.

Att förmögenhetsskatten skulle vara orättfärdig håller jag (inte helt oväntat) inte med om. Uträkningen hängde jag inte riktigt med på, men du har räknat med en ränta på 3% om jag inte fattat fel. Med tanke på att jag har högre ränta än så på mina sparade futtiga tusenlappar på banken så tycker jag att det verkar vara mycket dåligt investerade pengar.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...