22 augusti 2007

Vänsterpartiet vill definiera om "väpnad konflikt"

Vänsterpartiet tog idag genom Kalle Larsson ett initiativ till att ändra definitionen av begreppet "väpnad konflikt" till att även omfatta de förhållanden som råder i Irak och Afghanistan.

Visserligen så anser vänsterpartiet att lagstiftningen redan idag ger tillräcklig grund för att låta flyktingar från dessa länder stanna i Sverige, eftersom
Vänsterpartiets uppfattning är att det redan med nu gällande utlänningslag inte bara är möjligt utan också relativt uppenbart att den situation som idag råder i såväl Afghanistan och Irak väl faller inom definitionen av väpnad konflikt i lagens mening. Därför borde det vara möjligt redan med nuvarande lagstiftning att ge personer från dessa länder permanenta uppehållstillstånd i Sverige.
Den uppfattningen är vänsterpartiet inte ensamt om. För de flesta är det nog uppenbart att det som pågår i dessa länder inte är något annat än väpnade konflikter.
Det är inget fel på lagen, det är fel på rättstillämpningen
Säger exempelvis Ove Bring, professor i folkrätt, till DN.

Däremot så är migrationsdomstolen och migrationsverket uppenbarligen av en annan åsikt. Så trots att de själva inte har någon större lust att besöka Irak, eftersom det är för farligt, så vidhåller de att det inte pågår någon väpnad konflikt i Irak och Afghanistan.

Denna åsikt tycks inte heller delas av regeringen. Däremot så är det många av företrädarna för regeringen som har öppnat för att se över lagen och ge den en tydligare definition, enligt Kalle.

Regeringen däremot har däremot tigit still i frågan och ägnar sig i stället åt att bara två sina händer och slå ifrån sig allt ansvar.

Därför är det dags att
skyndsamt se över utlänningslagstiftningen beträffande definitionen av begreppet väpnad konflikt i syfte att åstadkomma en definition och därmed en rättspraxis som bättre följer det allmänna språkbruket och gängse folkrätt och som innefattar den situation som idag råder i hela Irak och hela Afghanistan.
Och skyndsamt var ordet, människor kan utvisas och dödas medan man funderar!

Andra bloggar om: , , , , , och annat intressant.

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...