29 augusti 2007

Hälsa lönsam investering.

Nu är det bekräftat, det som de flesta ser som en självklarhet. Förebyggande hälsovård leder till att långtidssjukskrivningar och sjukdom minskar på arbetsplatserna. Något som ofta har varit svårt att få företagsledningarna att förstå. Studien som visar detta leds av Irene Jensen, professor i personskadeprevention vid Karolinska Institutet.

Studien visar även svart på vitt att det dessutom är lönsamt för företagen att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, eftersom detta leder till ökad produktivitet utöver en rejält minskad sjukfrånvaro.

De förändringar som det förebyggande arbetet leder till har dessutom visat sig vara bestående och tycks ha bidragit till en genomgående attitydförändring gentemot hälsa och livsstil hos de anställda. Hela 70-80% fortsatte att motionera eller vara rökfria även efter tre år.
Kanske kan detta nu innebära att åtminstone krass ekonomi kan få företagen att på allvar förstå att det lönar sig att satsa på arbetsmiljön och personalens hälsa.

2 kommentarer:

Jonas Augustsson sa...

Intressant ocb bra studie. Bra med kraftfull bevisning av lönsamheten att lägga pengar på friskvård.
Men det är viktigt att vi inte skjuter över ansvaret för våran hälsa helt på arbetsgivaren. Den som vinner mest på friskvård är trots allt den enskilda individen.
Så mer friskvård på arbetstid och mer aktivitet på fritiden.
Jonas Augustsson
Lic. Personlig tränare

Fysiskaktivitet.se

Kaj Raving sa...

Håller med. Ansvaret för den enskildes hälsa, ur friskvårdssynpunkt, ligger ju givetvis på individen. Men det är företagen som har de stora förutsättningarna att agera "normerande", så då hamnar vi ju i din slutsats: "mer friskvård på arbetstid och mer aktivitet på fritiden".

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...