21 augusti 2007

Hatbrott hot mot yttrandefriheten?

Jag råkade snubbla över en liten debatt hos socialdemokraterna. En socialdemokrat vid namn Stefan A. Johansson menar att användandet av rubriceringen ”hatbrott” är ett hot mot yttrandefriheten. Detta har fått bland annat Emil Adén och HBT-sossen att reagera. Med rätta, eftersom Stefan visar en uppenbar brist på insikt och kläcker ur sig en del skrämmande formuleringar.

Eftersom det redan finns lagar som förbjuder våld och andra brott, varför måste vi ha en särskild kategori för hatbrott?

Redan här så kan man fundera på om han tycker att även diskrimineringslagarna är överflödiga?

Att vissa grupper har en sämre position i samhället och är mer utsatta än andra är något som varenda socialist torde vara medveten om, liksom att dessa grupper kan ha ett större behov av samhällets resurser – liksom de kan ha ett större behov av skydd – än andra grupper. Att höra förnekandet av detta från diverse obskyra nyliberaler vore knappast förvånande, men att en sosse inte inser detta är oroande.

Hos polisen kan man läsa följande om hatbrott

Hatbrott är ingen brottstyp, det är ett brott som grundar sig på gärningsmannens hat mot grupper och individer på grund av etnisk tillhörighet, religiös uppfattning eller sexuell läggning. Med sexuell läggning avses i lagstiftningen hetero-, homo- och bisexuell läggning.

Hatbrott är alltså ett brott som inte riktar sig i första hand mot en enskild individ, utan mot individen som representant för en grupp människor som gärningsmannen ogillar. Just därför behövs också hatbrottsrubriceringen.

Stefan skriver vidare, med en retorik som ligger farligt nära sverigedemokraternas. Talet om "svenskfientligheten" saknas, men det är väl också i stort det enda.

Hatbrott innebär bland annat att det ska utrönas vilka tankar och känslor förövaren har angående vissa livsstilar eller religioner och deras utövare, men inte mot vad eller vem som helst, utan oftast gentemot muslimer och homosexuella.
Om en muslim slår sin fru är det ”bara” hustrumisshandel, men om du slår en muslim ska polis och åklagare utreda vad du tycker, tänker och känner inför islam och muslimer. Orwells tankepolis i romanen 1984 blir kusligt aktuell.

Att utröna ” vilka tankar och känslor förövaren har” är ingen som är särskiljande för hatbrott. Bedömningar av tankar och känslor är något som ska enligt Brottsbalken ske vid bedömning av straffvärdet, både gärningsmannens och offrets.

Vid bedömningen av straffvärdet skall särskilt beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han haft. Lag (1988:942). (mina kursiveringar)

Man ska alltså bedöma vilken kränkning brottet inneburit. Man ska bedöma vad gärningsmannen insett och inte. Man ska bedöma gärningsmannens avsikter. Man ska helt enkelt bedöma en hel massa i en rättegång. Bland annat

om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet

Eftersom det då är en försvårande omständighet. Inte så mycket Orwell över det.

Stefan igen

Hatbrottsidén är att ge efter för det politiskt opportuna istället för att ta itu med våld och brott. Varje övergrepp och våldsdåd är avskyvärt, men de stora problemen finns inte i våld mot homosexuella eller muslimer.

Själv ser jag homofobi och rasism som några utav de riktigt stora samhällsproblemen, problem som hatbrottsidén är ett vapen mot, eftersom den säger att brott som har sin grund i exempelvis homofobi eller rasism är en försvårande omständighet. Att vägra se strukturella sammanhang är, vanligtvis, något jag förknippar med främst tokliberaler.

Från polisen igen

Hatbrott handlar ytterst om alla människors lika värde och om grundläggande mänskliga rättigheter. Hatbrott angår därför hela samhället.

Hatbrottsidén är ett ställningstagande mot de diskriminerande strukturer och åsikter som finns i samhället. Att försöka förminska problemet när antalet hatbrott i själva verket ökar är, återigen, oroande.

Hatbrottslagar är utformade för att bestraffa människor för vad de tänker, tror
eller säger.

Om man för tillfället bortser ifrån att det inte finns några "hatbrottslagar" så bestraffas människor inte "för vad de tänker, tror eller säger". Att tycka att homosexualitet är fel är tillåtet, att kränka homsexuella på grundval av den åsikten är däremot en försvårande omständighet. Du straffas när du omvandlar dessa tankar och åsikter i kriminella handlingar, inget annat.

Man får gå tillbaks till landskapslagarna eller landslagen för att hitta olika straff för samma brott. I västgötalagen stadgades särskilt straff för dråp av inrikes man.

Begreppet
hatbrott förekommer inte i Brottsbalken och inte heller i lagbokens länsmansregister. I Brottsbalkskommentaren får man leta förgäves. Länsstyrelsen
hade förr något, som hette "förständigande", som ingen visste vad det egentligen
innebar. "Hatbrott" är väl något liknande.

Hatbrottslagar eller inte? Och innebär det olika straff för samma brott?

Som sagt, några hatbrottslagar finns inte (frånsett diskrimineringslagarna), men däremot så förekommer försvårande och förmildrande omständigheter som ska beaktas när påföljden för ett begånget brott skall bestämmas. En sådan försvårande omständighet kan exempelvis vara att någon kränkts just för att han/hon är homosexuell, svart, muslim osv., aka "hatbrott", eller att förövaren visat särskild hänsynslöshet. Att ta hänsyn till omständigheterna kring brottet kan knappast sägas innebära att man har olika straff för samma brott.

Slutligen:

"Hatbrott" handlar om att stå upp för utsatta grupper i samhället.

"Hatbrott" handlar om att samhället visar att man inte accepterar att utsatta grupper kränks.

"Hatbrott" innebär ett viktigt ställningstagande. För människors lika värde och för mänskliga rättigheter.


Andra bloggar om: , , , , , , , och annat intressant.

5 kommentarer:

Alexandra sa...

Vad bra att även du tar upp detta. Bra inlägg, bra skrivet!

Kulturkamp sa...

Jag undrar varför ni marxister inte uppmärksammar att det inte i lagens mening finns hatbrott som utförs mot svenskar. Men enligt en proposition som gick igenom i slutet på 90-talet så bestämdes det att svenskarna inte är någon folkgrupp, i sitt eget land! Ja ni socialister har verkligen gjort ett bra arbete genom att göra svensken till andra klassens medborgare i sitt eget land!

Kaj Raving sa...

Där kom det så - "Svenskfientligheten".

Kulturkamp: Jag skulle våga påstå att i stort sett alla hatbrott (i sverige) begås mot svenskar. Svenska homosexuella, svenska muslimer, svenska judar osv., osv..

Kulturkamp sa...

Detta är vanligt hos vänstern och internationalisterna att alla kan vara svenskar. Jag tror dock att en stor del av invandrare i Sverige inte vill definiera sig som svenskar, utan just till sitt etniska ursprung som kurder, iranier, somalier etc.

Genom definition kan man inte bli svensk genom ett papper. Som tragiskt exempel kolla i USA, där både vita, svarta, gula etc. är amerikanare och ursprungsbefolkningen, ja vad är dem? Indianer eller colombus definition av "amerikanare"?

Till sist, om du Kaj flyttar till Kina och blir medborgare där, är du per automatik kines då? Bara för att en katt föds i ett stall betyder detta inte att man kan säga att katten är en häst. Förstår du poängen?

Kaj Raving sa...

Kulturkamp: Är man svensk medborgare så är man och det är just bara ett papper.

Om du sen tror att vissa inte vill definiera sig som svenskar är helt egalt eftersom medborgarskapet inte påverkas utifrån hur man definierar sig.

Det tragiska med USA är den rasism som finns, medan det positiva med USA är deras syn på medborgarskapet. Indianer är således både indianer och amerikanska medborgare, precis som man i sverige kan vara same och svensk medborgare.

Om jag blir kinesisk medborgare så blir jag följdaktligen kines, eftersom kines = person med kinesiskt medborgarskap. Katten är således "stallmedborgare".

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...