30 augusti 2007

Jämställt?

Hur jämställd är du i hemmet? Den frågan tycker den snart före detta Jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström att alla män ska ställa sig det kan man läsa på tidningen Arbetarskydd.

Claes Borgström har varit tuff och inte minst kontroversiell i sitt arbete som Jämo och han har inte varit rädd för att sticka ut hakan. Vem minns inte när han för några år sedan tyckte att fotbollslandslaget skulle bojkotta fotbolls-VM i Tyskland? Rätt eller inte, men nog fick det fart på diskussionen kring prostitution och människohandel i alla fall.

Men nu ska han då sluta. Sorgligt nog. För även om jag inte har hållit med honom alla gånger så har han satt fingret på mång ömma punkter och lyft upp många svåra frågor i ljuset.
Han slutar i alla fall med stil när han i en intervju på Jämo:s hemsida uppmanar alla män att kartlägga sig själva, för att sen analysera sitt beteende och sen till sist bestämma sig för en handlingsplan i syfte att agera jämställt.
Man bör följa jämställdhetslagens krav på aktivt förebyggande jämställdhetsarbete även privat.

Det är hans bästa tips för den som vill bli en jämställd man. Ett uttalande som borde kunna provocera en och annan man (och kvinna).
Men säkert har han rätt också. Det är det jävligaste det.
Många män och kvinnor tror säkert att de lever i jämställda relationer, men frågan är hur många som egentligen skulle klara en närmare granskning utan anmärkning?
Säkerligen inte så många.
Claes tackar i alla fall för sig med följande kloka ord
Råder inte jämställdhet existerar diskriminering, vilket är en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Det är oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle.

29 augusti 2007

Hälsa lönsam investering.

Nu är det bekräftat, det som de flesta ser som en självklarhet. Förebyggande hälsovård leder till att långtidssjukskrivningar och sjukdom minskar på arbetsplatserna. Något som ofta har varit svårt att få företagsledningarna att förstå. Studien som visar detta leds av Irene Jensen, professor i personskadeprevention vid Karolinska Institutet.

Studien visar även svart på vitt att det dessutom är lönsamt för företagen att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, eftersom detta leder till ökad produktivitet utöver en rejält minskad sjukfrånvaro.

De förändringar som det förebyggande arbetet leder till har dessutom visat sig vara bestående och tycks ha bidragit till en genomgående attitydförändring gentemot hälsa och livsstil hos de anställda. Hela 70-80% fortsatte att motionera eller vara rökfria även efter tre år.
Kanske kan detta nu innebära att åtminstone krass ekonomi kan få företagen att på allvar förstå att det lönar sig att satsa på arbetsmiljön och personalens hälsa.

27 augusti 2007

Smygkommunistisk centerpartist?

Nybros centerpartistiska oppositionsråd, tokhögerns ansikte utåt, har haft den goda smaken att hålla låg profil ett tag. Nu har dock bristen på uppmärksamhet fått honom att gnälla loss lite i en debattartikel i lokaltidningen Barometern.
Jag börjar dock bli aningen orolig över Davidsson när jag läser inlägget. Läs bara
Man kan beklaga är att vänsterpartiet (tidigare kommunisterna) fick stort inflytande
Klart man blir lite oroad, en Davidsson i riktig form hade ju skrivit
Man kan beklaga är att kommunisterna (möjligen hade han lagt till "vänsterpartiet" inom parantes) fick stort inflytande
Men, jag har faktiskt en teori om vad som är på gång att ske.

Jag kom nämligen att tänka på något som min biologilärare på högstadiet sa under sexualundervisningen:
De värsta homofoberna är ofta homosexuella själva, men är livrädda för att någon ska komma på det och blir därför ofta så hätska.
Så då slog det mig: Davidsson, alliansens "starke man" i Nybro, är på väg att komma ut - som kommunist!

Hans hätskhet och skräck inför allt till vänster om moderaterna i allmänhet, och vänsterpartiet i synnerhet är helt enkelt bara en fasad för att dölja det faktum att det bor en liten kommunist längst därinne.

Stackars människa. Vilket tryck han måste leva under.

Men det skulle förklara en hel del av hans konstigheter. Exempelvis så tycks han ha svårt att minnas att centerpartiet under flera mandatperioder fram till valet styrde kommunen tillsammans med sossarna. Eller är det självkritik det handlar om när han skriver
Nybro har genom alltför stark upplåning dragit på sig högre skulder.
Eller menar han att all upplåning skett sen valet? Hans pressade situation verkar också innebära att han frånsäger sig allt politiskt ansvar
Vi ska återskapa förtroendet för äldreomsorgen, när centerpartiet hade ansvaret låg vi i topp nu har vi rasat långt ner.
Det är förvisso sant att vi hade en erkänt bra äldreomsorg under centerns tid. Mediaföljetången om äldreomsorgen i Nybro startade dock redan under 2004 och det väl ganska sannolikt att problemen uppstod ett tag innan dess.
Så under minst två år har alltså centerpartiet varit med och format politiken i Nybro, utan att bära något som helst ansvar för hur äldreomsorgen fungerat! Det känns ju tryggt att höra.

Det är ju lite skönt att han trots den förvirrade situation han måste befinna sig i som smygkommunstisk centerpartist inte glömmer att gnälla lite över skattehöjningen som han helt tillskriver vänsterpartiets inflytande (visserligen felaktigt, men vi kan väl sträcka på oss över att ha fått igenom vår politik ändå).

Men sen tycks minnet svikta igen
Vi tror att centern tillsammans med övriga allianspartier hade klarat kommunpolitiken bättre. Det kunde vi också se när alliansen presenterade sin budget långt före majoriteten. (Min kursivering)
Behöver jag egentligen nämna att denna budget även innehöll pengarna från skattehöjningen, som han tillskriver vänsterpartiet?

Så, tecknen är subtila men nog så tydliga för den som vet vad man ska leta efter: Mildrande av hets-retoriken, förträngning av den politik han fört, förnekande av ansvar för den politik han fört och, slutligen, acceptans av vänsterpartiets politik.

Davidsson är på väg ut ur garderoben och jag tror nog att jag snart kan plocka fram en medlemsansökan till.

Andra bloggar om: , , , , och annat intressant.

24 augusti 2007

SvD sågar solidaritet.

Kalle Larssons försök att få till en ny definition av begreppet "väpnad konflikt" fick kalla handen av riksdagsmajoriteten.

Syftet med initiativet var givetvis att människor skulle slippa att avvisas till länder där det i princip råder krigstillstånd och att dessa i stället skulle få möjlighet att stanna i Sverige. Nu blir det alltså inte så utan alliansen avstod från att stödja initiativet.

Därmed tar alliansen steget från att sticka huvudet i sanden och inte låtsas om att problemet finns till att aktivt ta ställning för att dessa människor ska skickas tillbaka till ovissa öden.

Det här har lett till att de afghanska flyktingar som tidigare har hungerstrejkat på Sergels torg i Stockholm nu återtar sin hungerstrejk.

Men det har också lett till något som Per Gudmundson på SvD:s ledarblogg inte förstår: En handling som utgår ifrån att man känner solidaritet med andra människor och dessutom visar detta i en konkret aktion.

Kalle Larsson kommer nämligen att under 24 timmar att delta i afghanernas desperata kamp för att få stanna i Sverige.
Detta trots att han säger
Jag har avrått Afghanerna från att hungerstrejka eftersom de skadar sig själva, jag tycker inte att sådana aktioner ska styra svensk migrationspolitik.
Men vad har de egentligen för val? De kan väl lika gärna spela med sina liv här som att vänta tills de skickas tillbaka och riskera att dö där. Särskilt nu när regeringen har tagit ställning mot att de får stanna.

Att någon kan visa förståelse för dessa människors desperation och dessutom visa åtminstone en gest av solidaritet kan man väl knappast begära att Gudmundson ska förstå.

Man får ju ha förståelse för att det är svårt för Gudmundson att ta till sig att man kan agera utifrån något annat än snöd vinning och rent egenintresse.

Andra bloggar om: , , , , , och annat intressant.

22 augusti 2007

Vänsterpartiet vill definiera om "väpnad konflikt"

Vänsterpartiet tog idag genom Kalle Larsson ett initiativ till att ändra definitionen av begreppet "väpnad konflikt" till att även omfatta de förhållanden som råder i Irak och Afghanistan.

Visserligen så anser vänsterpartiet att lagstiftningen redan idag ger tillräcklig grund för att låta flyktingar från dessa länder stanna i Sverige, eftersom
Vänsterpartiets uppfattning är att det redan med nu gällande utlänningslag inte bara är möjligt utan också relativt uppenbart att den situation som idag råder i såväl Afghanistan och Irak väl faller inom definitionen av väpnad konflikt i lagens mening. Därför borde det vara möjligt redan med nuvarande lagstiftning att ge personer från dessa länder permanenta uppehållstillstånd i Sverige.
Den uppfattningen är vänsterpartiet inte ensamt om. För de flesta är det nog uppenbart att det som pågår i dessa länder inte är något annat än väpnade konflikter.
Det är inget fel på lagen, det är fel på rättstillämpningen
Säger exempelvis Ove Bring, professor i folkrätt, till DN.

Däremot så är migrationsdomstolen och migrationsverket uppenbarligen av en annan åsikt. Så trots att de själva inte har någon större lust att besöka Irak, eftersom det är för farligt, så vidhåller de att det inte pågår någon väpnad konflikt i Irak och Afghanistan.

Denna åsikt tycks inte heller delas av regeringen. Däremot så är det många av företrädarna för regeringen som har öppnat för att se över lagen och ge den en tydligare definition, enligt Kalle.

Regeringen däremot har däremot tigit still i frågan och ägnar sig i stället åt att bara två sina händer och slå ifrån sig allt ansvar.

Därför är det dags att
skyndsamt se över utlänningslagstiftningen beträffande definitionen av begreppet väpnad konflikt i syfte att åstadkomma en definition och därmed en rättspraxis som bättre följer det allmänna språkbruket och gängse folkrätt och som innefattar den situation som idag råder i hela Irak och hela Afghanistan.
Och skyndsamt var ordet, människor kan utvisas och dödas medan man funderar!

Andra bloggar om: , , , , , och annat intressant.

Ett sjukt samhälle!


Som arbetsskadad eller arbetssjuk så blir du ofta utestängd från arbetsmarknaden genom långa perioder av sjukskrivning. Dessa långa sjukskrivningar beror ofta på att rehabiliteringsutredningarna varit alltför slarviga eller, vilket inte har varit helt ovanligt, inte utförts alls.

Som jag har skrivit om tidigare så har nu dessutom företagen helt sluppit sitt ansvar för rehab.utredningarna. Detta kommer knappast att minska det faktum att sjukskrivningarna i många fall leder till uppsägning, när företaget helt frankt förklarar att de inte längre har någon plats som passar för den sjukskrivne.

Som sjukskriven, eller arbetslös, så försöker sedan alliansen piska in dig på arbetsmarknaden igen med alla medel. Oavsett om du klarar av ett arbete eller inte. Att knappast något företag är intresserad av någon som kanske har förslitningsskador eller dålig rygg är inget som tas hänsyn till.

Nåja, förhoppningsvis så blir du bra från din skada/sjukdom, trots Reinfeldt och c:o.

Allt är frid och fröjd, nu kan du börja arbeta igen.
Trodde du ja.

Men nu visar en undersökning att din position på arbetsmarknaden har försämrats avsevärt på grund av din tidigare sjukskrivning.
Nästan vart fjärde personalchef tycker nämligen helt enkelt att det är okej att diskriminera människor på grund av att de tidigare har varit sjukskrivna.

Vad är det för ett samhälle där den som blir skadad eller sjuk i sitt arbete inte längre anses värd något? Inte ens efter att han/hon tillfrisknat. Vad är det för ett samhälle som ger en grogrund för en sådan människosyn?
Jo, det är ett sjukt samhälle!

Ett kapitalistiskt samhälle!

21 augusti 2007

Hatbrott hot mot yttrandefriheten?

Jag råkade snubbla över en liten debatt hos socialdemokraterna. En socialdemokrat vid namn Stefan A. Johansson menar att användandet av rubriceringen ”hatbrott” är ett hot mot yttrandefriheten. Detta har fått bland annat Emil Adén och HBT-sossen att reagera. Med rätta, eftersom Stefan visar en uppenbar brist på insikt och kläcker ur sig en del skrämmande formuleringar.

Eftersom det redan finns lagar som förbjuder våld och andra brott, varför måste vi ha en särskild kategori för hatbrott?

Redan här så kan man fundera på om han tycker att även diskrimineringslagarna är överflödiga?

Att vissa grupper har en sämre position i samhället och är mer utsatta än andra är något som varenda socialist torde vara medveten om, liksom att dessa grupper kan ha ett större behov av samhällets resurser – liksom de kan ha ett större behov av skydd – än andra grupper. Att höra förnekandet av detta från diverse obskyra nyliberaler vore knappast förvånande, men att en sosse inte inser detta är oroande.

Hos polisen kan man läsa följande om hatbrott

Hatbrott är ingen brottstyp, det är ett brott som grundar sig på gärningsmannens hat mot grupper och individer på grund av etnisk tillhörighet, religiös uppfattning eller sexuell läggning. Med sexuell läggning avses i lagstiftningen hetero-, homo- och bisexuell läggning.

Hatbrott är alltså ett brott som inte riktar sig i första hand mot en enskild individ, utan mot individen som representant för en grupp människor som gärningsmannen ogillar. Just därför behövs också hatbrottsrubriceringen.

Stefan skriver vidare, med en retorik som ligger farligt nära sverigedemokraternas. Talet om "svenskfientligheten" saknas, men det är väl också i stort det enda.

Hatbrott innebär bland annat att det ska utrönas vilka tankar och känslor förövaren har angående vissa livsstilar eller religioner och deras utövare, men inte mot vad eller vem som helst, utan oftast gentemot muslimer och homosexuella.
Om en muslim slår sin fru är det ”bara” hustrumisshandel, men om du slår en muslim ska polis och åklagare utreda vad du tycker, tänker och känner inför islam och muslimer. Orwells tankepolis i romanen 1984 blir kusligt aktuell.

Att utröna ” vilka tankar och känslor förövaren har” är ingen som är särskiljande för hatbrott. Bedömningar av tankar och känslor är något som ska enligt Brottsbalken ske vid bedömning av straffvärdet, både gärningsmannens och offrets.

Vid bedömningen av straffvärdet skall särskilt beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han haft. Lag (1988:942). (mina kursiveringar)

Man ska alltså bedöma vilken kränkning brottet inneburit. Man ska bedöma vad gärningsmannen insett och inte. Man ska bedöma gärningsmannens avsikter. Man ska helt enkelt bedöma en hel massa i en rättegång. Bland annat

om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet

Eftersom det då är en försvårande omständighet. Inte så mycket Orwell över det.

Stefan igen

Hatbrottsidén är att ge efter för det politiskt opportuna istället för att ta itu med våld och brott. Varje övergrepp och våldsdåd är avskyvärt, men de stora problemen finns inte i våld mot homosexuella eller muslimer.

Själv ser jag homofobi och rasism som några utav de riktigt stora samhällsproblemen, problem som hatbrottsidén är ett vapen mot, eftersom den säger att brott som har sin grund i exempelvis homofobi eller rasism är en försvårande omständighet. Att vägra se strukturella sammanhang är, vanligtvis, något jag förknippar med främst tokliberaler.

Från polisen igen

Hatbrott handlar ytterst om alla människors lika värde och om grundläggande mänskliga rättigheter. Hatbrott angår därför hela samhället.

Hatbrottsidén är ett ställningstagande mot de diskriminerande strukturer och åsikter som finns i samhället. Att försöka förminska problemet när antalet hatbrott i själva verket ökar är, återigen, oroande.

Hatbrottslagar är utformade för att bestraffa människor för vad de tänker, tror
eller säger.

Om man för tillfället bortser ifrån att det inte finns några "hatbrottslagar" så bestraffas människor inte "för vad de tänker, tror eller säger". Att tycka att homosexualitet är fel är tillåtet, att kränka homsexuella på grundval av den åsikten är däremot en försvårande omständighet. Du straffas när du omvandlar dessa tankar och åsikter i kriminella handlingar, inget annat.

Man får gå tillbaks till landskapslagarna eller landslagen för att hitta olika straff för samma brott. I västgötalagen stadgades särskilt straff för dråp av inrikes man.

Begreppet
hatbrott förekommer inte i Brottsbalken och inte heller i lagbokens länsmansregister. I Brottsbalkskommentaren får man leta förgäves. Länsstyrelsen
hade förr något, som hette "förständigande", som ingen visste vad det egentligen
innebar. "Hatbrott" är väl något liknande.

Hatbrottslagar eller inte? Och innebär det olika straff för samma brott?

Som sagt, några hatbrottslagar finns inte (frånsett diskrimineringslagarna), men däremot så förekommer försvårande och förmildrande omständigheter som ska beaktas när påföljden för ett begånget brott skall bestämmas. En sådan försvårande omständighet kan exempelvis vara att någon kränkts just för att han/hon är homosexuell, svart, muslim osv., aka "hatbrott", eller att förövaren visat särskild hänsynslöshet. Att ta hänsyn till omständigheterna kring brottet kan knappast sägas innebära att man har olika straff för samma brott.

Slutligen:

"Hatbrott" handlar om att stå upp för utsatta grupper i samhället.

"Hatbrott" handlar om att samhället visar att man inte accepterar att utsatta grupper kränks.

"Hatbrott" innebär ett viktigt ställningstagande. För människors lika värde och för mänskliga rättigheter.


Andra bloggar om: , , , , , , , och annat intressant.

20 augusti 2007

Vänsterpartiet ökar även hos Sifo.

Jag har skrivit tidigare att värdet på opinionsundersökningar är obefintligt. På sätt och viss är det också så, de säger i själva verket väldigt lite om ur människor egentligen skulle rösta. Men det betyder inte att opinionsundersökningar inte kan ha betydelse. Om inte annat så blir det lite lättare att arbeta vidare när man känner att man har lite vind i ryggen.

Därför är det glädjande att se att vänsterpartiet även i Sifo:s undersökning ökar något. Näst mest i undersökningen faktiskt. Vänsterpartiet var dessutom det enda parti på vänstersidan som ökade när avståndet mellan blocken minskade.

Tyvärr så förbyts glädjen snart i sorg när man får se att även sd ökar. För tyvärr så gäller väl samma sak för sverigedemokraterna. Sd har dessutom mer att vinna av en aldrig så liten ökning i opinionen.
Medieuppmärksamheten kring Sverigedemokraterna har gjort att det börjar bli legitimt att säga att man stödjer dem.

Syns man mycket så finns man i människors tankevärldar. Det spelar speciell roll för små borgerliga partier eller sådana som bedöms som mer extrema som Sverigedemokraterna, säger Jesper Strömbäck (
professor i medie- och kommunikationsvetenskap).
Och mediauppmärksamhet är just vad de får, i både DN och SvD får de ordentligt med plats, medan vänsterpartiet, som ju var det enda partiet på vänstersidan som ökade inte nämns med ett ord i vare sig DN eller SvD. Inte för att detta på något sätt är förvånande. Men det är symtomatiskt för hur mediabilden ser ut. Och oroande. Kolla Vänster.

Andra bloggar om: , , , , och annat intressant.

17 augusti 2007

Kapitalismens sista kraftansamling?

Trygghet och gemenskap är vägen till de nordiska ländernas framgång. Det visar en rapport av den norska sociologiprofessorn Gudmund Hernes som LO-tidningen rapporterar om. Därför, menar han vidare, är det viktigt att bevara den nordiska modellen.
– De nordiska länderna har de senaste åren legat i världstoppen när det gäller produktivitet. Det är frukten av en samhällsordning som ger trygghet, men också av den gemenskap och den frånvaro av ”pampmässigt” chefskap som finns. Det ger den respekt och formella ordning som man har i skandinaviska företag, säger Gudmund Hernes.
När människor känner sig trygga, så är de också beredda att acceptera den flexibilitet som har blivit en nödvändigt medel för att möta den ökande globaliseringen av ekonomin.

Detta borde vara självklart för de flesta: Trygga människor är beredda till förändring medan otrygga människor ofta försvarar det de har med näbbar och klor. Det är också därför som den svenska (nordiska) modellen har nått sådan framgång. Gudmund Hernes konstaterar att
en stor offentlig sektor ha avgörande betydelse för tillväxt och produktivitet
Att staten har stått som garant för en viss grad av trygghet har alltså varit en framgångsfaktor för Sverige, en utav grundstenarna för att vi har legat i välfärdstoppen så länge. Men det är inte bara ett tryckt samhälle som har lett till framgången utan även att vi haft trygga arbetsplatser utan alltför skarpa polariseringar mellan anställda och ledning.
Både parterna och staten är därför viktiga för att göra överenskommelser och bedriva en politik för öppna och rättvisa arbetsplatser.
Vi har alltså en stat med ett väl fungerande trygghetssystem och en företagskultur som inte skapar skarpa motsättningar. Jag kan dock se ytterligare en bidragande faktor, åtminstone på den svenska arbetsmarknaden - De svenska fackföreningarna valde tidigt att bejaka tekniska framsteg och flexibilitet i stället för att försöka förhindra dem genom protektionism, vilket man försökte med i många andra länder.

Gudmund Hernes sammanfattar det med att
priset för flexibilitet är trygghet
I utbyte mot att arbetaren har fått en (relativ) trygghet - i samhället och på arbetsplatsen - så har arbetsköparna fått en arbetarrörelse som är flexibel, öppen och teknikbejakande i stället för protektionistisk och rädd för förändring. Man har fått ett samhälle utan skarpa klassmotsättningar. Det har dessutom inneburit att den svenska arbetsmarknaden är en av de mest konfliktfria och stabila i hela världen.
det centrala med den nordiska modellen är att när folk garanteras en trygghet och har en medbestämmanderätt så kan de också vara med i strukturomvandlingen i ekonomin. Tryggheten är alltså en förutsättning för villigheten att vara med i förändringen.
Men de senast decennierna så har något förändrats.

Nyliberalismen har gjort sitt intåg och i sitt släptåg hade den kvartalskapitalismen som säger att den kortsiktiga vinsten är överordnat allt annat. Därför så vill arbetsköparna inte längre betala för flexibiliteten med trygghet. Tvärtom, så vill de ta bort all trygghet, eftersom det på kort sikt kan öka flexibiliteten. De vill ha flexibilitet genom rädsla i stället för genom trygghet. De skapar ett nytt ”pampmässigt” chefskap och därmed ökade motsättningar, genom att ge sig själva abnorma löner och sedan gnälla över arbetarrörelsens låglönesatsning på några hundringar i månaden.
Det blir långt mer konfliktfyllda förändringar vilket också kan leda till en nedgång i näringslivet. Med mer ”brutala” förändringar så tar man inte vara på den som ”blir omställd”, något som kan få mycket stora ekonomiska och sociala kostnader på sikt, säger Gudmund Hernes.
"Priset", när den ena parten - arbetsköparna - inte längre vill uppfylla sin del av "avtalet" är en mer konfliktfylld arbetsmarknad. Detta kan i sin tur alltså leda till en nedgång i näringslivet. Men, framför allt, så skapar det en grogrund för motsättningar i samhället som vi inte har sett i Sverige på ungefär hundra år.

Förändringarna har som sagt pågått i ett par decennier. Som jag har skrivit tidigare så hade Ohly rätt när han i Gnesta sa
Det är under socialdemokratiska regeringar som vi har skapat en lekstuga för kapitalet
Visst är det så, men nu har kapitalet, genom Alliansen, lagt i en ny växel. Polariseringen ökar snabbare än tidigare mellan de mest privilegierade och de mest utsatta grupperna i samhället när regeringen tilldelar den förra gruppen lättnader i deras bidrag till tryggheten i samhället medan den senare gruppen jagas på alla upptänkliga sätt för att tillgodose kapitalets behov.

Detta är inte bra, inte alls bra. Men kanske är det nödvändigt för att visa på den motsättning som ändå finns i grunden mellan arbete och kapital. Motsättningar som man ägnat nästan ett sekel åt att sopa under mattan. Motsättningar som kapitalet nu plockar fram i ljuset igen. Kanske är dessa motsättningar nödvändiga för att människor ska se att det finns ett alternativ till en skenande kapitalism?
Kanske är dessa motsättningar nödvändiga för att åter kunna skapa trygghet och gemenskap?

Kanske är nyliberalismen och kvartalskapitalismen kapitalismens sista kraftansamling innan den faller ihop och tar sitt sista rosslande andetag?
Kanske bäddar det för en ny vår?
Kanske!

Hoppas kan man ju alltid!

Andra bloggar om: , , , , , , och annat intressant.

14 augusti 2007

Sämre arbetsrätt hot mot många unga.

Så hade lokaltidningen Östran satt rubriken till den insändare som jag skrev utifrån det här inlägget. Fast de tog inte med numret och e-postadressen som jag lade in sist. Det var synd.

Fackets hjälptelefon finns till för att hjälpa ungdomar som har frågor kring sin anställning. Allt för ofta handlar samtalen om ungdomar som på olika sätt har utnyttjats av oseriösa arbetsgivare. De kan ha lurats att arbeta gratis, att arbeta alldeles för många timmar eller, vilket varit vanligt i sommar, att de skickas hem utan lön när det regnar, så kallade solskensjobb.

Hittills i år så har Fackets hjälptelefon tagit emot drygt 6200 samtal. Alla samtal gäller inte ungdomar som utnyttjas, även seriösa företagare ringer när de vill veta hur de ska göra för att det ska bli rätt. Men alltför många av samtalen handlar om ungdomar som behandlas illa, och samtalen är i år betydligt fler än vid samma tid förra året.

I detta läge borde man arbeta för att stärka ungdomars arbetsrättsliga situation och därmed öka möjligheten att ungdomarna ser sina första jobb som en positiv erfarenhet i stället för att börja sitt arbetsliv med att känna sig lurade och utnyttjade.

Centerpartiet väljer en annan väg. I stället för att stärka ungdomars situation, så väljer de att föreslå försämringar i arbetsrätten och arbetstryggheten. Försämringar som främst är riktade mot ungdomar. Dessutom så hotar man med att genom lagstiftning inskränka fackets möjligheter att agera mot oseriösa arbetsgivare utan kollektivavtal, vilket är den grupp som de allra flesta samtalen gäller.

Dessa förslag är inte bara ett slag mot ungdomarna, utan att inskränka i fackets möjligheter att agera mot oseriösa arbetsgivare slår även i högsta grad mot seriösa företagare, som därmed missgynnas för att de kör med schyssta villkor för de anställda.

Fackets hjälptelefon finns på 020-56 00 56 eller www.lo.se/ung och står öppet för frågor året om, alldeles gratis.

Kaj Raving
Ordf. Vänsterpartiet Nybro


Andra bloggar om: , , , , , och annat intressant.

Wykman är ute och cyklar!

Jag har hört det förut. Att veganers/vegetarianers konsumtion av sojabönor/sojaprodukter skulle var orsaken till allehanda miljöförstöring. Senast att försöka sig på ett sådant argument är ärkeMUF:en själv, Niklas Wykman. Det kan man läsa på Djurens Rätts blogg.

Vanligtvis är det skövlingen av regnskog som veganen konfronteras med. Wykman själv kör en variant på argumentet och menar att om hela världen gick över till vegetarisk kost så skulle transporterna av soja leda till svåra miljökonsekvenser.

Nu är det ju ingen nyhet (tack Björn) att Wykman är ute och cyklar, men faktum är att det här är ett (försök till) argument som man kan höra även från vanligtvis sansade vänstermänniskor.

Låt oss därför ta ett grundligt exempel.
Till sverige importeras årligen 400000 ton soja. Av detta konsumeras 1,8% av människor, dvs. 7200 ton. Redan här är det ganska lätt att se att det knappast är den vegetariska sojabaserade maten som är boven i miljödramat (dessutom är ganska många sojaprodukter ekologiskt odlade), utan att det i själva verket är djurindustrin som bär ansvaret för såväl skövling av regnskog som transporter.

Men vad händer då om fler går över till vegetarisk kost?
Vi kan ju leka med den trevliga tanken att hela sveriges befolkning skulle göra det.
Uppgifterna om hur många vegetarianer/veganer det finns i sverige varierar, men jag utgår här ifrån att det är 2%.
Det innebär att eftersom 2% av befolkningen gör av med 7200 ton soja, så skulle hela den svenska befolkningens förbrukning av soja, vid samma konsumtionsnivå, fortfarande inte uppnå den mängd soja som importeras idag, 360000 ton i stället för 400000 ton.

Visserligen så kan man invända att utbudet av vegetarisk mat skulle öka och därmed konsumtionen av soja, men å andra sidan så skulle ju alla transporter av djur och kött försvinna.
Dessutom så har man då bortsett från att det finns en mängd baljväxter förutom sojabönan som lämpar sig väl för vegetarisk mat. Baljväxter kan dessutom odlas lokalt i större delen utav världen, så även i sverige. Ett rimligt antagande är ju därför att anta att odlingen av baljväxter i sverige skulle öka dramatiskt när köttbönderna förlorar sin marknad, vilket snarast skulle minska importen av soja och därmed transporterna.

Så, återigen kan vi konstatera att Wykman är ute och cyklar.

Läs mer om Djurindustrin och klimatet i Jens Holms rapport.

Tidigare i samma ämne:
Missa inte...
Veganism är vägen!
Matens påverkan på miljön!

Andra bloggar om: , , , , , , , och annat intressant.

13 augusti 2007

Framåt kamrater!

Visst för att opinionsundersökningar brukar vara värda ungefär... ingenting. Men lite roligt är det ändå att vänsterpartiet ökar med 1,1 procentenhet till 6,1% i demoskops mätning (DN) (SvD).

Fast minst lika roligt är det ju att moderaterna och folkpartiet backar med 2,2 respektive 1,2 procentenheter till 27,0 respektive 5,2%.

Reinfeldt är dock inte orolig utan konstaterar krasst
– Det är inte nära ett val.
Vilket han ju tyvärr har rätt i.

Men lite skadeglädje kan man ju ändå kosta på sig så länge.

Från Rött hjärta. Även hos Pooma.


Andra bloggar om: , , , , och annat intressant.

Ohly gisslade högern.

Socialdemokraterna fick välförtjänt kritik av Lars Ohly när han sommartalade i Gnesta. Helt riktigt så menar han att socialdemokraterna genom att påbörja avregleringen la grunden för att se vinstintresset som det övergripande värdet. På rapport kunde man höra att
Det är under socialdemokratiska regeringar som vi har skapat en lekstuga för kapitalet
Och nog har
sossarnas långa högersväng krattat manegen för borgarnas systemskifte med kapitalismen som religion, marknaden som husgud och med egoismen som sitt signum.

Visst är det ett systemskifte som alliansen nu genomför, men värderingsskiftet påbörjades redan på 80-talet då socialdemokraterna accepterade marknaden som en naturkraft som man inte kunde påverka annat än i marginalet. En naturkraft som man likt orkanen Katrina bara kan betrakta när den rasar fram. En naturkraft som reducerar politikens roll till att bygga undermåliga skyddsvallar som ändå spolas bort och som låter samhället svara för återuppbyggnaden.

SvD kan man läsa att han "är väldigt kritisk, även mot [sin] egen insats i valrörelsen". Det tycker jag inte att han har någon större anledning att vara. Jag tycker att han skötte sig lysande under valrörelsen.

Däremot så är det, i ljuset av den kritik han framfört, kanske läge att rannsaka hela samarbetet med socialdemokraterna (igen). Framfördes den här kritiken ? Var man tillräckligt tydlig? Var det värt att samarbeta med dem? Hade det varit bättre att vara ett reellt alternativ? Har man bekämpat bilden av marknaden som något oundvikligt i tillräckligt hög grad? Eller rycktes man med av sossarna och begränsade sin (vår) roll till att agera som en illa fungerande handbroms?
Att kritisera sossarna nu, för något som pågått under 25 år, är i vilket fall uppenbarligen för sent.
Men visst, bättre sent än aldrig och kritiken är ju nog så berättigat.

Positivt på den fronten är att man på DN kan läsa
Men trots att siktet är inställt på att regera tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet vill inte Lars Ohly ligga lågt i kritiken mot dem.

- Det krävs ett byte av politik, sade Lars Ohly, som känner sig osäker på om s vill genomföra detta och om de vågar gå till val på höjda skatter.
Han gisslade dock inte bara sossarna i sitt tal, utan även den övriga högern fick en rejäl släng av sleven
Det är en samling cyniker som styr detta land, det ska löna sig att vara rik, det ska kosta att vara fattig
Fler ord behövs inte för att sammanfatta den sittande regeringen.

Det var bra av Lasse att hänvisa till den kommande kongressen när reporten kommenterade avsaknaden av förslag i talet. Som han säger så finns det ingen anledning att pressa fram någonting i det här läget, utan tiden finns för att formulera ett samlat alternativ på kongressen.
Det var även bra att han inte "fegar" om skatten, utan i stället är tydlig med att skatterna behövs för att värna välfärden.

Andra bloggar om: , , , , och annat intressant.

12 augusti 2007

Missa inte...

... Josefin Brinks inlägg där hon lyfter frågan feminism - klass.
om de ekonomiska strukturerna lämnas därhän i en feministisk-politisk debatt riskerar vi att hamna i en återvändsgränd där i övrigt helt motsägande politiska riktningar bedriver en tämligen meningslös tävlan i politisk korrekthet. Vi får en debatt om värderingsfrågor, attityder och tolerans istället för en debatt om alternativa vägar för att förändra reella maktförhållanden på ett sätt som verkligen gör skillnad i människors vardag.
Som hon själv skriver så är det inte något nytt hon tar upp, men det är viktigt att frågan inte glöms bort så att borgarna ges tolkningsföreträde i problembeskrivningen.

Dessutom så lyfter hon vad varje socialist som någonsin debatterat med en borgare vet:
Att förneka att ekonomi och makt hör ihop är en klassisk högerstrategi, oavsett vad som diskuteras.
Glöm inte bort att läsa artikeln av Mikael Nyberg, den är riktigt bra.

Missa heller inte...

... Elisabeth Biström Rissléns inlägg på Ung Vänster-bloggen, där hon skriver om centerns förslag i deras nya "jobbprogram" och vad de innebär i praktiken. Alliansen talar ju gärna om "incitament", vad det innebär i det här fallet görs glasklart
Om förslagen skulle bli verklighet har man gett arbetsgivare kraftiga incitament att försöka förhindra de anställda att gå med i facket, genom den då garanterade friheten från otrevligheter som krav på att man ska betala avtalsenliga löner och ersättningar.
Att centerpartiet är fackföreningsrörelsens nya fiende nummer ett kan inte visas tydligare.

Jag har skrivit om centerpartiets "värderingsskifte" här.

Andra bloggar om: , , , , , , , , och annat intressant.

11 augusti 2007

Fusk, gränsdragningsproblem och ökad administration.

Regeringens förslag att sänka arbetsgivaravgiften för vissa tjänsteföretag såga jäms med fotknölarna av många remissinstanser kan man läsa på LO-tidningen. Inte minst vissa av arbetsgivarorganisationer är mycket kritiska till förslaget.
Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen anser att industrin bli utsatt för negativ särbehandling, och anser att förslaget är ”dåligt underbyggt” och ”motverkar viktiga grundläggande principer”

– Det här är en ren sågning, får man väl kalla det, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.
Flera remissinstanser varnar också för att för att hanteringen kring den sänkta arbetsgivaravgiften blir alltför krånglig. Bland annat så varnar Svensk Handel för att vinsterna riskerar att ätas upp av ökad administration.
Brukar inte borgarna hävda att de är företagarvänliga?

Aftonbladet kan man även läsa att skatteverket varnar för fusk och krångel. Framför allt är det gränsdragningsproblemen som kan bli närmast absurda:
– Du kan tänka dig en Seven Eleven-butik där man både säljer färdigmat och livsmedel. Ska företagaren redovisa antal minuter som den anställda serverar pasta gentemot tiden han säljer mjölk?, säger Företagarnas chefsekonom Johan Kreicbergs.
Frestelsen för företagen att placera verksamhet på "rätt" sida om gränsen är uppenbar och en glasklar källa till framtida fusk. Det blir ju dessutom fler regler för företagen att hålla reda på, vilket knappast underlättar småföretagaren vardag.
Hur kan Mauds "småföretagarparti" ställa sig bakom det?

Att LO inte är odelat positivt till förslaget förvånar kanske inte, men de visar vad pengarna skulle kunna gå till i stället
Om huvudsyftet med förslaget är att skapa fler jobb kan de 7,8 miljarder kronorna som förslaget kostar hellre användas till att anställa 19.000 personer inom offentlig sektor, vilket kostar lika mycket, skriver LO.
Dessutom så lyfter LO liksom konkurrensverket att förslaget riskerar att snedvrida konkurrensen. Samma kritik framför även Företagarna:
– Andra tjänsteföretag, till exempel uppdragsverksamhet, upplever höjda avgifter, säger Johan Kreicbergs.
Gränsdragningsproblem, risk för fusk, ökad administration m.m., m.m., känns det igen?

Sammanfattningsvis så kan man konstatera att det handlar bara om ytterligare ett exempel i raden av alliansens ytterst dåligt underbyggda "reformer".

Andra bloggar om: , , , , och annat intressant.

Överklassbidrag, the end.

Den här insändaren ångrar jag nästan att jag skrev. Debatten som följde, på bloggen och i Barometern blev riktigt tråkigt (se min sista kommentar).

Nu har jag fått vad som får bli min avslutande insändare i ämnet publicerad i tidningen, om än inte i sin helhet, så jag kan ju lika gärna lägga ut den här också.

Var de har valt att klippa i insändaren (kursiverat) är möjligen lite intressant. Så mycket har jag aldrig blivit redigerad förut.

Svar till Låginkomsttagare med ”sunt” förnuft.

Rubriken på ditt sista svar säger allt! ”En antikampanj kräver både fakta och kunskap i ämnet”. Så sant som det är sagt. Det är också därför som all fakta och kunskap har återfunnits i mina insändare, medan du har bevisat att om man ska försvara en ”reform” som så uppenbart gynnar några få procent utav samhällets mest välbärgade medborgare, då gör man bäst i att undvika såväl fakta som kunskap i ämnet och sen förvränga det som inte går att undvika.

Visserligen misstänker jag att det är totalt bortkastad tid att svara dig eftersom dina svar vittnar om en fullständig oförmåga att ta till dig vad du läser, om du nu har bemödat dig om att läsa alls innan du svarat. Men jag ska ändå göra ett sista försök att resonera med det förnuft du påstår dig ha. (här framgick kanske min irritation väl tydligt, inte helt orimligt att ta bort)

Du skriver att mitt räkneexempel är snedvridet och missvisande när det visar att bara höginkomsttagare tjänar på avdraget. Jag förstår att du tycker det eftersom du så gärna vill framställa det som en ”reform” som gynnar även låginkomsttagare.

Men så visa då var jag har gjort fel i min uträkning. Visa på vilket sätt du räknar bättre än Riksdagens utredningstjänst (RUT), som gjort samma uträkning som jag. Visa på vilket sätt en låginkomsttagare tjänar på avdraget när han/hon måste arbeta två timmar för att bekosta en timmes städning.

Tills att du har visat att jag och RUT inte klarar av att räkna, så får du acceptera den slutsats vi kommit fram till: De som tjänar på ”reformen” är personer med mycket hög lön! Oavsett om detta faktum passar dig eller inte!

Själva meningen med ”reformen” är alltså lika enkel som matematiken och är lika självklart uppenbar för den som inte envisas med att blunda för fakta. Fakta som visar att regeringen lägger miljardbelopp på att rabattera städningen hos en liten, redan privilegierade och välbärgad grupp. Pengar som kunde ha gett många tusen arbetstillfällen inom vård, skola och omsorg.

Här kortades den av. Nästa mening ingick i stycket ovan.

Arbetstillfällen som skulle ha förbättrat tillvaron för gamla, sjuka och barn i stället för välbärgade, välutbildade storstadsbor.

Själva meningen med ”reformen” är densamma som med den borgerliga politiken i stort – att gynna överklassen! Såna ”reformer” kommer jag att fortsätta protestera emot.

Dessutom så försöker regeringen, med dig som ivrig påhejare, minska brottsligheten genom att ge rabatt till brottslingar, något som du dessutom tycker ska utökas till andra branscher. Vanliga brottslingar ska alltså straffas, medan företagare och höginkomsttagare får rabatt i stället.

Själv tycker jag att kriminella handlingar ska stoppas och leda till någon form av påföljd. I stället så vill du belöna de kriminella och dessutom visa andra branscher att om de bara fuskar mycket nog så blir de subventionerade av staten. Såna ”förbättringar” kommer jag att fortsätta protestera emot!

Kaj Raving
Ordf. Vänsterpartiet Nybro

Andra bloggar om: , , , , , , och annat intressant.

10 augusti 2007

Ungdomar utnyttjas!

Allt fler ungdomar ringer till Fackets hjälptelefon som hittils i år har fått ta emot drygt 6200 samtal, vilket är betydligt mer än vid samma tid förra året. Ofta handlar det om att ungdomar på olika sätt utnyttjas av oseriösa arbetsgivare.

– En 16-årig diskare fick tolv kronor i timmen. Hans arbetsgivare sa att det var en vanlig lön, säger Mattias Mirhagen.


– En del som jobbar i till exempel glasskiosker och på kaféer får bara jobba när solen skiner. Om det regnar skickas de hem utan lön, så den här sommaren har de inte tjänat mycket, säger Mattias Mirhagen.


Men trots att tusentals ungdomar redan idag uppenbarligen har en svår sitts på arbetsmarknaden så vill centerpartiet ytterligare försvaga ungdomars arbetsrättsliga ställning på arbetsmarknaden.

Som om inte det vore nog så konstaterar man att "Centerpartiet är ett småföretagarparti" och ställer sig därmed helgärtat bakom småföretagens rätt att utnyttja ungdomar efter eget gottfinnande, utan att facket kan lägga sig i. Detta genom att hota med lagstiftning för att stoppa fackens möjlighet till stridsåtgärder mot småföretagare utan kollektivavtal trots att "Värst är det på små arbetsplatser som saknar kollektivavtal".
Det räcker inte med maktskiftet 2006, menar centerledaren: "det behövs också ett värderingsskifte".
Jo tack, det är nog så uppenbart vad det värderingsskiftet innebär!

Tack till Alliansfritt Sverige.

Andra bloggar om: , , , , , och annat intressant.

08 augusti 2007

Idealsamhället?

Den ensamstående mamman lämnade sina båda barn i bilen utanför sin arbetsplats när barnvakten inte kunde komma. Resultatet blev att de båda dog i den heta bilen, detta rapporterar Aftonbladet.

På frågan varför hon över huvud taget åkte till jobbet så svarade polisbefälet Michael Fowler:
- Hon var antagligen rädd att förlora jobbet om hon sjukskrev sig
Risken att förlora arbetet var uppenbarligen så stor, och det sociala skyddsnätet uppenbarligen så glest, att det faktiskt framstod som ett alternativ för den ensamstående mamman att lämna sin båda barn i en stekhet bil.

Ett sjukt samhälle enligt mig, men...

"Hon var antagligen rädd att förlora jobbet om hon sjukskrev sig"!
Där har vi
Mauds och Muf:s idealsamhälle - inga besvärande LAS-regler eller besvärliga fackföreningar.

Andra bloggar om: , , , , , , och annat intressant.

07 augusti 2007

Hur trovärdig är en kvinna?

När det gäller att protestera mot domar och att försöka skapa opinion mot ett domslut så tycker jag generellt sett att man ska vara mycket återhållsam och försiktig.

Domstolarna är bara en instans som, såvitt jag förstått, ska utdöma straff enligt de riktlinjer de fått från politikerna. Det är sedan politikernas uppgift att ge domstolarna de verktyg de behöver i form av lagar och regleringar.

Så har jag resonerat tidigare. På senare tid har jag dock börjat tänka om. Spelar lagarnas utformning verkligen någon avgörande roll? Spelar politikernas intentioner någon avgörande roll? Vilken betydelse har egentligen lagarnas utformning och politikernas intentioner, när dessa sedan tolkas av samma människor som tolkar de nya lagarna utifrån samma samhällssyn och normer som tidigare. Är det inte då snarare så att dessa människor behöver förändras?

Nu kan man på DN och Expressen, läsa om att den "stureplansprofil" som tidigare friats för en brutal våldtäkt på en 19-årig kvinna nu har gripits igen, misstänkt för våldtäkt.
- Om det här är ett likartat fall kan det sänka hans trovärdighet och höja målsägandens trovärdighet, säger Anita Kjellén.


Visst, jättebra! Om gärningsmannen våldtar igen så höjs offrets trovärdighet.

Men frågan är ju hur en kvinna som inte är oskuld någonsin ska kunna bli trovärdig i en rättsal, utan att gärningsmannen utvecklas till en serievåldtäcktsman? Hur ska en kvinna som en gång sagt ja kunna säga nej nästa gång? Utan att både gärningsman och domstol struntar i hennes nej?

Kvinnors trovärdighet ifrågasätts i domstolarna, när det i själva verket är domstolarnas kvinnosyn som borde ifrågasättas.

Kan domare, åklagare, advokater och även nämndemän som tidigare vägt in kvinnans klädsel och tidigare sexuella erfarenhet utifrån en gammaldags patriarkal norm bryta mot denna norm? Var inte det en del av syftet med lagändringen för några år sedan? Att kvinnan inte längre skulle behöva bevisa att hon inte ville bli våldtagen. Fallet med den våldtagna 19-åringen tyder ju i alla fall på att ingenting har förändrats i praktiken.
Stockholms tingsrätt friade de båda männen.
Trots att rätten ansåg att det var bevisat att männen tvingade henne till upprepade samlag.
Trots att det också är bevisat att flickan hade en lång rad skador efter övergreppen.
Trots att männen dagen efter skickade följande sms till varandra:
”Vi berättar inte det med NN för någon. Men fan vad Gött det är med förnödering NN är vår gängHora och så ska det vara”.
”tyst som i graven ha ha. ja hon är underbar”.
Enligt tingsrätten gick det inte att bevisa att de två männen insåg att de våldtog flickan, eftersom hon tidigare ställt upp på förnedrande sex. (Aftonbladet)

Återigen så var det tydligen tidigare sexuellt beteende avgörande, enligt principen: har en kvinna en gång sagt ja, så är det bara att ta för sig. Oavsett vad hon säger, så har hon ju redan bevisat att hon står till förfogande. Det är åt helvete!

Så, hur ska man komma till rätta med detta? Eller, rättare sagt, hur kommer man till rätta med det här med bevarad rättssäkerhet, utan detaljstyrning från politikerna, utan att domar avgörs i media.

Byta ut hela juristkåren är väl kanske inte ett realistiskt alternativ, men hur ser sammansättningen av nämndemännen ut, där kanske finns något att börja jobba med.
Ärligt talat så har jag ingen aning om hur man ska göra, men att synen på kvinnor behöver reformeras inom rättsväsendet tycks stå ganska klart.

Från Motvallsbloggens lysande liknelse.

P.s. 21-åringen är givetvis (formellt) oskyldig till våldtäkt innan han är dömd, en princip som jag tycker är riktig och bra.

Andra bloggar om: , , , , och annat intressant.

01 augusti 2007

Dags att privatisera?

I Aftonbladet har man kunnat se högern argumentera för privatisering av statliga företag. Först ut var handelsminister Sten Tolgfors som i en replik fastställde att
Privatägda företag har bättre utvecklingsmöjligheter än statligt ägda.
och
Att äga företag är att ta risker.
Sen kompletterade vice VD:n för Svenskt Näringsliv, Janerik Larsson i en debattartikel med
Att endast privata ägare kan ta det långsiktiga ansvar företagsamhet kräver.
och
Att det privata ägandet stärker demokratin och det öppna samhället.
och inte minst
Att privat ägande är den enda ägarform som över tid kan bibehålla den höga förändringstakt som krävs på dagens globala marknader.
Och hur skulle man kunna göra annat än att ge dem rätt när man ställs inför sådana här ovedersägliga bevis för överlägsenheten hos det privata ägandet.

Jag menar - snacka om utvecklingsmöjligheter
Oseriösa dammsugarföretag försöker nu rekrytera hemförsäljare runt om i landet, trots kritik om usla anställningsvillkor från före detta anställda och mängder av anmälningar och klagomål från kunder.
Här har vi några som verkligen klarar av att "bibehålla den höga förändringstakt som krävs på dagens globala marknader"
För att få den utlovade garantilönen på knappt 20.000 kronor per månad av Unit Link krävdes sextio godkända dammsugardemonstrationer, vilket är nästintill omöjligt att hinna. Unit Link lovade dessutom fria arbetstider, men bokade istället in kundbesök sent på kvällarna.
För att inte tala den stärkta demokratin och det öppna samhället de bidrar till
De har anmälts 22 gånger till Allmänna Reklamationsnämnden och nio gånger till Konsumentverket.
Här har vi några som dessutom vet att minimera riskerna
företagen byter namn när kritiken blir för stor.
För att inte tala om deras långsiktiga ansvar
Platsannonserna förbjöds för några år sedan efter att problem avslöjats. Men nu är företaget tillbaka med nytt namn.
Borde vi inte snarast sälja ut våra statliga bolag så att även de slipper det statliga ägandets trista begränsningar och i stället får del av alla de fördelar som endast det privata ägandet kan ge?

Om Tolgfors hos Björn Fridén

Ytterligare bevis för det privata ägandets överlägsenhet från Jinge.

Andra bloggar om: , , , , , , och annat intressant

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...