13 juli 2007

Upprop mot utanförskap!

Att Samhall, det statliga företag som skulle fungera som en reträttplats för människor som av olika anledningar inte har full arbetskapacitet, inte längre fungerar som det är tänkt har jag skrivit om tidigare.

Företaget har mer och mer kommit att fungera som vilket vinstjagande företag som helst. Dess rehabiliterande funktion har mer och mer bytts ut mot utslagning. Rehabiliterande arbetsuppgift har bytts ut mot monotona och slitande jobb. Med följden att de anställda slås ut även från Samhall.

Många som jobbar på Samhall har redan upplevt en utslagning från den "ordinarie" arbetsmarknaden. Jag har många gånger träffat på fackliga företrädare från Samhall, som är förtvivlade över att människor som påbörjat att återgång till det ordinarie arbetslivet men som utav ett ökat tempo och en ökad press åter har tvingats in i sjukskrivningar. Människor som kanske hade kunnat komma ut i det ordinarie arbetslivet men som i stället tvingas in i utanförskap, för att använda alliansens favoritterm. Följden blir psykiskt lidande och krossat självförtroende för den enskilde, samtidigt som samhället går miste om en framtida tillgång.

Vinsjakten visar sig även genom att man lägger ner Samhall på vissa orter, vilket får utslagningen av människor med en svag position på arbetsmarknade att öka.

Mikael Nilsson har tidigar krivit mycket om Samhall och om hur det (inte) fungerar. Nu har han dessutom tillsammans med två andra anställda på Samhall startat ett upprop. Så här skriver de på den nystartade kampanjbloggen:
Initiativet är tagit av oss tre anställda på Samhall AB och medlemmar och före detta förtroendevalda i IF Metall Mikael Nilsson,Johnny Olsen och Håkan Bäcker! Vi tycker Samhall är ett viktigt företag men vi ser hur det urholkas och snart mister det viktiga syftet nämligen att ordna anpassat arbete till männsikor som har ett eller flera arbetshandikapp! Detta vill vi försöka förhindra bland annat genom detta upprop!
Sammhall ska finnas till för att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet. Det kräver tillgänglighet och att de anställda får gehör för sina egna förutsättningar. Det handlar inte om kostnader, det handlar om investeringar!

Stöd de Samhallsanställda i deras kamp mot utanförskapet genom att sprida uppropet och mejla Littorin.

Intressant

Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...