28 juli 2007

Överklassbidrag 4.0

Björn Brändewall, folkpartist i Kalmar har i ett tämligen kort inlägg fått in tillräckligt mycket dumheter för att det ska vara värt att lyfta dem i ett eget inlägg

Han har lyckats få in alla de klassiska borgerliga plattityderna kring överklassbidraget.

Föraktet för ”pigor” får borgarna stå för själva. För mig är de, tillsammans med drängarna, en yrkesgrupp som runt det senaste sekelskiftet kämpade hårt under svåra omständigheter för att förbättra sina förhållanden. Å andra sidan så är det ju inte svårt att se alliansens politik som en strävan att vrida tillbaka klockan hundra år i tiden, till ett samhälle där arbetaren skulle stå med mössan i hand och bocka för patronen.

Åter till dumheterna så ges det prov på klassisk liberal jämställdhet.

De som har råd ska få bidrag för att få hjälp att få ihop sitt ”livspussel” i stället för att det ställs krav på verklig jämställdhet.

Precis som alla andra borgare så tar Brändewall gärna upp exemplet Finland där den största ökningen av arbetstillfällena berodde på att svarta arbetstillfällen blev vita. Han ”glömmer” dock att 95% av dessa svarta till vita-jobb fanns inom byggbranchen. En branch som inte omfattas av den svenska subventionen.

Som jag skrivit tidigare så innebär ju även det argumentet att man subventionerar kriminella för att dessa ska följa lagen, i stället för att försöka beivra brottsligheten, något som borde låta orimligt för de flesta, men som tydligen (från Björn Fridén) är en genomgripande strategi för regeringen. Jag antar att Piratbyrån snart kan förvänta sig statsbidrag för sin verksamhet.


Björn Brändewall hävdar även att subventionerna "har skapat massor med jobbtillfällen". I Finland består dessa "massor" av jobb i att mellan 2880 och 3644 nya jobb hade skapats 2003, motsvarande 0,1 - 0,2% av sysselsättningen. Av dessa nya jobb så var det dock endast mellan 560 - 744 arbeten som bestod i "hushållsnära tjänster". Knappt 20%!

Detta innebär att de "massor med arbetstillfällen" som Björn hänvisar till motsvarar mellan 0,01 och 0,02% av sysselsättningen i Finland! Imponerad? Någon? 744 arbetstillfällen motsvarar inte ens antalet arbetslösa i Brändewalls hemkommun Kalmar.

Talande är också att Brändewall inte ens försöker hävda att "hushållsnära tjänster" är något för "vanligt folk" annat än genom att kalla mitt räkneexempel för absurt. Dock utan att kunna peka på något fel.

Det absurda ligger snarare i att ge bidrag till städhjälp åt en överklass som inte har lust att städa själv. Finska enkäter visar att 70% av hushållen använder den tid som frigörs till att utöka fritiden, inte till att jobba mer. Det gör att argumentet "det är bättre att de som redan har jobb får tid att gå till jobbet" faller platt. I stället blir vänsterpartiets argument för sex timmars arbetsdag desto mer relevant. Folk vill ju uppenbarligen inte jobba mer, utan i stället få tid till livet utanför arbetet.

Det är också talande att Björn Brändewall helt avstod att kommentera den fördelningspolitiska effekten som uppstår när skattemedel som kunde ha fördelats till behövande grupper i stället fördelas till välutbildade, välbärgade storstadsbor.

Tillägg: På tal om absurditeter så skriver nationalekonomen Roland Spånt i Aftonbladet idag om hur skattesystemet kring överklassbidraget fungerar. Från Ett hjärta RÖTT. Även på Alliansfritt Sverige.

Tidigare i ämnet:
Pigbidrag!
Överklassbidrag...
Överklassbidrag, forts.
Överklassbidrag, ytterligare forts.

Andra bloggar om: , , , , , , och annat intressant

9 kommentarer:

Fredrik Andersson sa...

Noterade också Roland Spånts artikel. Undrar om man kan hitta en mer klockren sågning. Synd bara att den här sortens absurditeter inte får mer utrymme i media. Hela borgarnas argumntation skulle falla platt.

Ser att du har kommit igång bra nu. Fantastisk blogg!

Björn Fridén sa...

Grymt bra inlägg.

Men du kanske ska kalla Björn för Brändewall för Brändewall- för när mitt namn dök upp i texten blev jag förvirrad och undrade om jag verkligen hade sagt de där sakerna.

Kaj Raving sa...

Fredrik: Jo, det skulle det, därför ska vi nog inte hålla andan tills vi får se något liknande i DN eller SvD.

Björn: Att riskera att du förväxlas med en folkpartist vill vi ju definitivt inte vara med om, så det är fixat :)

Bearwalk sa...

Tack för svaret Kaj, även om det är lite tråkigt att få sina argument avfärdade med orden ”dumheter” och ”plattityder” när du uppenbarligen läst lite slarvigt här och där. Men jag ska bemöta dina kommentarer en efter en.

”Förakt för pigor”: det är i ditt ursprungliga inlägg som du räknar upp varför pigor var ett så slaviskt och underkastande lågstatus-yrke för 100 år sedan, och sedan drar paralleller till seriösa yrkesmänniskor med väl reglerad arbetsrätt inom tjänstesektorn idag. Det är att ”förnedra” i mina öron. Och i ditt senaste inlägg fortsätter du jämförelsen med att de ska ”stå med mössan i hand och bocka för patronen”. Skulle du våga se en av dessa anställda i ögonen och säga det direkt till henne/honom?

Livspussel: Är det bara du (eller vänsterpartiet) som får definiera ”verklig jämställdhet”, och utan att behöva precisera sig ytterligare? Inte för att detta är den enda jämställdhetsfrågan i världen, men är det inte rimligt (inte minst ur feministiskt perspektiv) att notera att det idag ofta är kvinnan som får stå tillbaka i karriären för att sköta hushållsarbete och passa barnen? Och är det inte vettigt att från politiskt håll råda bot på detta genom att göra billigare att ”outsource:a” det?

ROT-avdraget gav subvention åt det som många kallar ”typiska manssysslor”. Avdragen för hushållsnära tjänster kan göra detsamma för kvinnor (och i förlängningen ge sysslorna mer könsneutral status), men då stretar ni emot i vänstern. Jag försöker uppriktigt talat förstå varför.

Antalet (vita) jobb i Finland: avdragen har funnits sedan 2001, men studien du hänvisar till sträcker sig bara till 2003, dvs när de finska avdragen fortfarande var ganska nyinförda. Men ditt problem är alltså inte att drygt 33 000 hushåll fick det bättre redan 2003, eller att efterfrågan (och därmed antalet jobbtillfällen) växt med 30–40 % årligen (!) Du är istället emot avdragen för att de inte gjort det bättre för ännu fler. Visst, det kan man ju tycka om man vill vara otålig. Men var det då bättre utan avdragen?

Hur som hur, I Sverige har det iaf startats nära ettusen nya företag inför införandet av dessa avdrag, så branschfolket verkar bedöma att det finns en hel del efterfrågan. Du har inte lust att låta dem avgöra det själva? Det är ju trots allt deras egna pengar och inte dina som de investerar i sina företag.

F ö skrev jag om länder i hela Europa när jag skrev ”massor med jobbtillfällen”, men du låtsas bara som om jag skrev om Finland. ”Massor” må vara en flexibel term, men var snäll och läs lite noggrannare innan du häcklar.

”Subventionerar kriminella”: med samma logik kan du höja momsen på grönsaker med 1 000 % och sedan peka finger åt hungriga människor som försöker köpa grönt svart. Då har du ”lagen” på din sida, och de som inte ville anpassa sig är utan tvekan ”kriminella”. Men hur produktivt är det på en skala?

Det är ruskigt dyrt för privatpersoner att köpa tjänster, inte minst när vi har så höga skatter på arbete. Enkäter visar dock att folk är villiga att betala extra för att få göra ”rätt”, men utan avdrag så hamnar den vita prislappen långt över de flestas smärttröskel.

”Absurt räkneeexempel”: Jorå, felet jag pekade på är att du jämför priset för en tjänst på några timmar i veckan, med vad köparen har i lön för en hel månad. Alla mäter inte livskvalitet i pengar. En del värdesätter sin tid också, och kan vara villiga att betala för det – vilket gynnar ekonomin. Kan du inte tolerera att folk får göra sina egna bedömningar? Och i Finlandsexemplet så är barnfamiljer en av de flitigaste utnyttjarna av avdragen – är inte det tillräckligt ”vanligt folk” för dig?

”70% använde tidsvinsten till fritid”: Det framgår inte av din text om hushållen ifråga – innan avdragen infördes – hade gått ned i arbetstid för att få tid med hushållet. Om så inte är fallet (vilket jag tror är mest sannolikt) så jämför du äpplen och päron. Den frigjorda tiden var ju fritid som ursprungligen hade gått åt till hushållsysslorna, utöver t ex 8 timmars arbetsdag. Det är väl klart att de flesta använder den till t ex vara med sina barn. Det var du som hade föreslagit att de istället skulle ta ledigt från jobbet, alltså jobba mindre än 8 timmar, och istället städa och tvätta någon timme. Och det var det som jag hade argumenterat emot.

Men tack för att du hittade statistik på att 30 % jobbade mer ändå! OM man ska gå på din linje att det bara är de allra mest högavlönade som använder avdragen, så är ökade skatteintäkter från 30 % av dessa värt extra mycket! ;)

Sex timmars arbetsdag: Så du har alltså inget emot att folk jobbar mindre. Du vill bara inte att de ska få bestämma själva hur de vill ha det.

”Skattemedel som kunde ha fördelats”: Du skriver att jag ”avstod att kommentera”, men det stämmer inte. Läste du inte min jämförelse med ROT-avdragen? De gav tillbaka 3,5 gånger pengarna, vilket innebar mer resurser till behövande. Smart skattepolitik är inte detsamma som hög skattepolitik!

Kaj Raving sa...

Jag kan börja med att säga att om man hämtar sina argument från ett färdigt formulär, då får man nog vara beredd på att de avfärdas som de dumheter och plattityder de är, men jag ska ändå besvära mig med att besvara dem utifrån de punkter du valt att besvara.

Förakt för pigor – Vågar jag säga direkt till honom/henne att de arbetar i en bransch med låga löner, ofta udda arbetstider, sällan heltider, osäkra anställningsformer och som till stor del är beroende av godtycket hos dem de arbetar hos? Skulle jag våga säga att subventionerna går ut på att låta överklassen slippa undan ansvaret för sitt eget hushåll – utan att betala vad det egentligen kostar. Skulle jag våga säga till dem att det var just vad pigorna kämpade emot för hundra år sedan? Ja, jag skulle definitivt kunna säga det till dem.

Men du kan ju tala om för dem att deras insats inte är värd att betala fullt pris för!

Livspusslet – Jag kan åtminstone definiera vad som inte är verklig jämställdhet. Att sopa problemet under mattan är inte riktig jämställdhet. Visst är det rimligt att notera att det idag ofta är kvinnan som får stå tillbaka i karriären för att sköta hushållsarbete och passa barn, men att låta de som har råd ”outsource:a” problemet med bristande jämställdhet i stället för att åtgärda det är definitivt inte vettigt. Det innebär bara att man gömmer problemet och bevarar nuvarande ordning där män slipper ta ansvar för hushållsuppgifter. Det är liberal jämställdhet, men inte vad jag kallar jämställdhet.

Förklara gärna hur subventionerna skulle ge sysslorna ”könsneutral status”. Särskilt som subventionerna enbart gäller okvalificerade sysslor som de allra flesta skulle klara av själva (och ja, jag vet att det finns utbildningar osv. kring städning, men de allra flesta klarar av att städa sitt hushåll och passa sina barn, utan utbildning). Dessutom är det sysslor som den som köper tjänsten uppenbarligen inte vill befatta sig med själv. Exakt hur höjer det statusen menar du?

Antalet (vita) jobb i Finland – Avdraget infördes 1997, men blev permanent 2001, men om du bekymrat dig om att följa alla länkar så hade du sett att IFAU skrev ”I Finland har man beräknat en nettoeffekt, d v s arbetstillfällen som skapats inom ramen för skattereduktion, på mellan 3 000 och 5 000 jobb. Det motsvarar 0,1–0,2 procent av sysselsättningen i Finland. Större delen av den beräknade nettoeffekten avser bygg- och reparationsarbeten som inte omfattas av det svenska förslaget. Ökningen bestod till 60 procent av att svarta jobb blev vita och av dessa 60 procent återfanns hela 95 procent inom byggbranschen”. Dessa siffror använde de sig av i ett remissvar från 070131. Siffrorna skiljer sig inte nämnvärt från de jag använde, men har du andra siffror, så redovisa dem gärna.

Eftersom du själv inte redovisade några siffror över de ”massor med jobbtillfällen” som skapats och eftersom jag inte hade lust söka källor från vartenda land du använde som exempel, så tog jag givetvis de siffror jag hade tillgång till. Anser du att det är att ”häckla” så får du nog anstränga dig lite hårdare i fortsättningen. För övrigt så är ju Finland ett exempel du använde, så var är massorna av arbetstillfällen där?

Och jag är inte emot subventionen för ”att de inte gjort det bättre för ännu fler”, utan för att den gör det bättre för väldigt få!

”Hur som hur, I Sverige har det iaf startats nära ettusen nya företag inför införandet av dessa avdrag, så branschfolket verkar bedöma att det finns en hel del efterfrågan. Du har inte lust att låta dem avgöra det själva? Det är ju trots allt deras egna pengar och inte dina som de investerar i sina företag.”

Kanske inte, men jag ska bidra till att deras verksamhet går runt med mina pengar! Vi får alltså ettusen nya företag som är beroende av bidrag för att gå runt. En hel bransch ska hållas under armarna med hjälp av subventioner – inte tillfälligt, utan permanent! Samtidigt så detaljregleras det vilka tjänster som hushållen får köpa (läs gärna artikeln med Roland Spånt). Exakt hur det går ihop med den liberala konkurrensutsatta ”fria marknaden” har jag inte listat ut än, så förklara gärna.

Subventionerar kriminella – Jag är uppriktigt oroad över att du inte förstår skillnaden mellan att legalisera en tidigare kriminell handling för rika och att kriminalisera en nu legal handling för fattiga. Men jag känner igen den nyliberala principen.

Men jag kan hålla med om att ditt resonemang är tilltalande. Med den logiken kan vi snart vara kvitt massor av brottslighet. Det är bara att staten går in och subventionerar. Staten betalar halva din nya cykel, så slipper du köpa en stulen. Likadant med mp3-spelaren, mobilen osv, möjligheterna måste ju vara oändliga. Tänk vilken massa kriminalitet vi skulle slippa.

Absurt räkneexempel – Herrejösses människa, kan du verkligen inte fatta att om du tjänar mindre än 150:-/tim (om jag använder mitt eget räkneexempel) så tjänar du på att ta tjänstledigt för att göra det själv i stället, eftersom tjänsten kostar 150:-/tim, vilket jag skrev i min första insändare. Borde vara mycket enkel matematik.

För att göra det ännu tydligare: inkomst/timme = 100kr, köpt städning/timme = 150kr.
Köpa städning blir alltså: 100kr – 150kr = -50kr = dålig affär.
Städa själv blir därmed: 100kr – 100kr = 0kr = bättre affär.

Om man sen ändå väljer att utnyttja tjänsten så är det en annan sak, vilket jag skrev om i min andra insändare. Du har fortfarande inte visat på något fel i uträkningen, så vad är absurt?

Barnfamiljer är en av de flitigaste utnyttjarna av avdragen, so what? Har inte rika människor barn eller? Så här skriver IFAU: ” De hushåll som utnyttjar skattelättnaderna är främst hushåll med höga inkomster i storstadsområden. I Finland köper de rikaste 10 procenten av hushållen nästan hälften av tjänsterna, och 30 procent av tjänstemarknaden ligger i Helsingforsområdet där ungefär 20 procent av befolkningen bor. Det är på samma sätt i Frankrike, nästan hälften av de rikaste 5 procenten av hushållen köper hushållstjänster medan den fattigaste 25 procenten inte alls använder hushållstjänster. Det är rimligt att tro att efterfrågan blir störst bland rika familjer i storstadsområden även i Sverige”.

Och nej, det är inte tillräckligt ”vanligt folk” för mig.

70% använde tidsvinsten till fritid – ”Det var du som hade föreslagit att de istället skulle ta ledigt från jobbet, alltså jobba mindre än 8 timmar, och istället städa och tvätta någon timme. Och det var det som jag hade argumenterat emot”.

Suck! Jag drar det igen… om man tjänar under 150:-/tim, så tjänar man på att ta ledigt i stället för att köpa tjänsten – något som du fortfarande inte har presenterat något argument emot. Dessutom så hävdade du i ditt inlägg att ”det är bättre att de som redan har jobb får tid att gå till jobbet”, vilket en överväldigande majoritet tydligen redan har eftersom de i stället väljer att ta ut mer fritid. Vad det innebär för statskassan att 0,6% av hushållen (29% av 7% använde tjänster som motsvarar ”hushållsnära tjänster” varav 30% jobbade mer) jobbar mer vet jag faktiskt inte, men…

Sex timmars arbetsdag - … jag har absolut inget emot att folk jobbar mindre, tvärtom så tror jag att det är ett behov som många människor har, vilket exemplet från Finland visar. Men till skillnad från dig så vill jag att den möjligheten ska finnas för alla människor, inte bara för de som har råd att betala för det. En generell sänkning av arbetstiden är något som kommer alla till godo.

Skattemedel som kunde ha fördelats – Jag är uppriktigt oroad, om än inte förvånad, över att du inte kan se att en subvention som i praktiken enbart gynnar några få procent av samhällets mest välbärgade medborgare ger en snedvriden fördelningspolitik. Nu har visserligen Konjunkturinstitutet utifrån det finska exemplet räknat fram ett nollresultat för ”reformen” (RUT-avdraget som du hänvisar till var uppenbarligen inte tillräckligt relevant för att användas i rapporten), även om ser till att helgardera med ”De finska erfarenheterna av systemet med skattereduktion för hushållsnära tjänster som kan jämföras med resultaten i denna studie […] pekar i riktning mot sidofallet med mindre fördelaktiga effekter”.

Men oavsett om ”reformen” är kostnadsneutral eller inte så kvarstår faktum att det är pengar som kunde ha använts till tusentals arbetstillfällen inom vård, skola och omsorg eller till kompetensutveckling för arbetslösa och rehabilitering av sjukskrivna så att dessa kan återgå till arbetslivet. Listan kan göras lång på saker som åtminstone jag tycker är viktigare en att en exklusiv grupp människor ska slippa städa själva. I stället väljer du och regeringen att använda skattepengarna för att underlätta tillvaron för en liten klick redan välbärgade, samtidigt som ni vill piska arbetslösa in på arbetsmarknaden. Det är ju inte svårt att se att poängen är att det är de som ska städa överklassens hus framöver.

Faktum kvarstår alltså, pengar som kunde ha fördelats till behövande grupper i samhället fördelas i stället till välutbildade, välbärgade storstadsbor. Det har du fortfarande inte kommenterat.

Smart skattepolitik för en liberal = skattesänkningar och subventioner för överklassen.

Bearwalk sa...

"utifrån de punkter du valt att besvara" (min kursiv): jag försökte faktiskt bemöta varenda punkt du tog upp, just för att slippa sådana gliringar. Det var visst för mycket att hoppas på.

Förakt för pigor: så du är redo att se dem i ögonen om du får formulera om dig helt och hållet. Men du vågar inte stå för din ursprungliga anklagelse, vilket var det jag frågade om.

Livspusslet: Vi är alltså ense om att avdragen gör det möjligt för fler kvinnor att göra karriär. Men du tycker att det skulle vara dåligt för jämställdheten. Att bidra till att fler kvinnor kommer till maktpositioner i samhället är att "sopa problemen under mattan" enligt dig. Jag håller inte med. Vet du var som ÄR att sopa problemen under mattan? Kvotering.

Könsneutral status: se tidigare skriverier. För övrigt så betalar jag gärna för en skicklig brandkår, för jag vill uppenbarligen själv inte befatta mig med att rusa in i brinnande hus. Det betyder inte att jag tycker brandmännens gärning har låg status.

Antalet (vita) jobb i Finland: Jag hämtade siffror från samma sida (t o m samma rubrik) som du hänvisade till, så jag skulle slippa påståenden om att välja partiska källor eller att komma med egna siffror. Även detta var visst för mycket att hoppas på. Nåväl, ta en titt på Konjunkturinstitutets Samhällsekonomiska effekter av
skattelättnader för hushållsnära tjänster
, under rubrik 4.2. Antalet hushåll är 2003-siffran (123 753) delat på andelen traditionella hushållstjänster (27%) = 33 413,31. Ökningen på efterfrågan är framräknad som ett ungefärligt genomsnitt av efterfrågan 2001,2002,2003 samt prognosen för 2004.

Subventionerar kriminella: Jag menar att en lag som är dålig behöver ändras. Ditt resonemang utgår från att alla nu gällande lagar är rättfärdigade eftersom de just nu är gällande lagar. Med det resonemanget så är lagen absolut och ska aldrig omprövas. Så resonerar fascister, det borde inte du göra. Gick inte du med i ett parti för att du vill förändra? Vi ska sträva efter lagar som är bra, inte lagar för lagens skull. Om du tycker det strävandet är en nyliberal princip, så visst, kul för dig.

70% använde tidsvinsten till fritid: Du verkar inte ha läst vad jag skrev. Om du inte kan påvisa, i dina ospecifierade "finska enkäter", att samtliga hushåll hade gått ned i arbetstid innan de fick tillgång till avdragen, så är enkätsvaren ett argument emot din huvudtes ("ta ledigt") samt kravet på 6-timmars arbetsdag.

Absurt räkneexempel m m: Du kan dra upp ditt räkneexempel hur många gånger och i hur många tappningar du vill. Du missar fortfarande poängen, nämligen att det inte är du som bestämmer hur familjen Svensson vill organisera sitt privatliv. Så länge du inte inser detta, är du för djupt försjunken i planekonomiskt detaljstyrande för att det ska vara någon idé att resonera. Vi kan bara konstatera att med vänsterlogik så hade ROT-avdraget inneburit minskade skatteintäkter. Det blev tvärtom.

Jag vill bara ha svar på en fråga, egentligen. Om några får det bättre, utan att några andra får det sämre, har det då skett en försämring enligt dig?

Kaj Raving sa...

Egentligen så behöver jag inte bemöda mig att svara på dina ”argument” eftersom du genom din avslutande fråga bekräftar det som var min huvudtes från början: ”reformen” gynnar bara några få!
När vi nu är överens om detta så blir det oerhört lätt att svara på din fråga:
Innebär det en försämring att genomföra en ”reform” som enbart syftar till att underlätta livet för en liten, redan privilegierad grupp när man i stället hade kunnat skapa arbetstillfällen som kommit gamla sjuka och barn tillgodo.
Innebär det en försämring att genomföra detta samtidigt som man genomför försämringar som slår mot samhällets mest utsatta grupper.
Ja! Det innebär tveklöst en försämring enligt mig!

Nu kommer jag givetvis ändå att bemöta dina argument.

Utifrån de punkter du valt att besvara" (min kursiv) – ”jag försökte faktiskt bemöta varenda punkt du tog upp”. Visst, men du glömde åtminstone en punkt. (Även om meningen inte var att göra dig stött, inte där åtminstone.)

Så här skrev du: ”I Finland mer än fördubblades de vita jobben i branschen när skatteavdraget infördes.” och så här skrev jag: ”Han ”glömmer” dock att 95% av dessa svarta till vita-jobb fanns inom byggbranchen. En branch som inte omfattas av den svenska subventionen.”


Förakt för pigor – Aha, du ser det här som en anklagelse: ”Vissa menar att det skulle vara ett uttryck för förakt att använda ordet piga. Inget kunde vara mera fel! Tvärtom, så är det ett sätt att visa på vilka som gynnas utav bidraget. Det är även ett sätt att visa på maktförhållandet i relationen, där den välbärgade kan utnyttja en dåligt betald arbetare för att slippa använda sin fritid till tråkiga hushållssysslor. Detta till ett subventionerat pris.”

Jag tror nog att jag skulle klara av att säga det till dem.
När tänker du tala om för dem att deras arbetsinsats inte är värd att betala fullt pris för?

Livspusslet – Och det absoluta måttet på jämställdhet är alltså enligt dig antalet kvinnor på ”karriärsposition” - inte att mannen tar del av ansvaret i hushållet. Det var ju det jag sa – liberal jämställdhet. Förändra ingenting i praktiken, utan göm problemen och för vidare samma gamla.
”Vet du var som ÄR att sopa problemen under mattan? Kvotering.” – Snacka om desperat försök att byta ämne!

Könsneutral status – Så du anser att du klarar av det arbete en brandman gör? Det var inte illa! Eller är det så att du vare sig kan släcka en eld eller tvätta dina kläder (det skulle förklara din syn på jämställdhet)?
”Det skulle höja kvinnors arbetsstatus” skriver du i det inlägg du länkat till. Ingen motivering, ingen förklaring. Jag anser faktiskt inte att det räcker med att du säger att det är så utan frågan kvarstår: Förklara gärna hur subventionerna skulle ge sysslorna ”könsneutral status”. Särskilt som subventionerna enbart gäller okvalificerade sysslor som de allra flesta skulle klara av själva (och ja, jag vet att det finns utbildningar osv. kring städning, men de allra flesta klarar av att städa sitt hushåll och passa sina barn, utan utbildning). Dessutom är det sysslor som den som köper tjänsten uppenbarligen inte vill befatta sig med själv. Exakt hur höjer det statusen menar du?

Antalet (vita) jobb i Finland – Om du hade läst ordentligt så hade du sett jag att efterfrågade källor över huvud taget.
Så här står det under 4.2
” Tabellen visar att större delen av det beräknade nettotillskottet avser bygg- och reparationsarbeten. Endast 560–744 årsarbetstillfällen utgörs av traditionella hushållsgöromål.” Samt dessutom:
”Nämnda siffror på årsarbetstillfällen beaktar ej undanträngning av andra arbeten bland annat genom skattelättnadens finansiering”.

Frågan kvarstår: Var är massorna av arbetstillfällen där? Antalet hushåll som använt sig av tjänsten är helt ointressant i det här sammanhanget, eftersom du hävdar att avdraget ”har skapat massor med jobbtillfällen”.

Subventionera kriminella – En lag är alltså dålig om den gör överklassen kriminell? Eller har du subventionering av fler kriminella handlingar på lager. Ge gärna exempel på kriminella handlingar som begås av främst de lägsta klasserna i samhället. Då kunde du kanske få en gnutta trovärdighet i det argumentet.

Själv tycker jag att kriminella handlingar ska stoppas och leda till någon form av påföljd. I stället så vill du belöna de kriminella och dessutom visa andra branscher att om de bara fuskar mycket nog så blir de subventionerade av staten.

70% använde tidsvinsten till fritid – Är det en speciell taktik du använder, att undvika att läsa källorna?

Du hävdar att ”det är bättre att de som redan har jobb får tid att gå till jobbet”. Har du något exempel på att någon jobbar mindre för att de måste vara hemma och städa? Jag vet åtminstone ingen som ens har den valmöjligheten.

”Om du inte kan påvisa, i dina ospecifierade "finska enkäter", att samtliga hushåll hade gått ned i arbetstid innan de fick tillgång till avdragen” har betydelse? Hur?

”så är enkätsvaren ett argument emot din huvudtes ("ta ledigt") samt kravet på 6-timmars arbetsdag.” Min huvudtes är att avdraget enbart lönar sig för högavlönade, vilket vi ju är överens om nu. En lågavlönad skulle förlora mindre på att ta ledigt för att städa själv. Återigen: Suck! Jag drar det igen… om man tjänar under 150:-/tim, så tjänar man på att ta ledigt i stället för att köpa tjänsten – något som du fortfarande inte har presenterat något argument emot.

En generell arbetstidssänkning kommer alla till del och inte bara som du vill, de högavlönade.

Absurt räkneexempel m.m – Nej jag har inte missat poängen, den är nog så klar. Du och regeringen har infört en ”reform” som i praktiken enbart kommer en redan privilegierad bråkdel av sveriges befolkning tillgodo. Dessutom så vill du och regeringen vill styra människors privatliv genom att detaljstyra vilka tjänster de ska köpa. Glasklart!

Du har dessutom fortfarande inte påvisat någon brist i mitt räkneexempel. I övigt, se överst.

Bearwalk sa...

Du läser verkligen inte noggrannt innan du svarar.

Och du har uppenbarligen problem med att svara på raka frågor utan att skriva om dem till något helt annat. Samt att bemöta de saker jag faktiskt skriver, istället för att hitta på "straw man"-argument att bemöta.

Det som du kallar att vi blivit "överens" var inte ett bekräftande av det som du beskriver som din huvudtes; det var en fråga om ett principiellt ställningstagande. Inte heller detta gav du ett rakt svar på (även om det i just detta fall kan ha berott på missförstånd).

Den här debatten var underhållande till en början, men jag kan tyvärr inte säga att den känns särskilt givande i längden. I princip allt du skriver i ditt senaste inlägg har jag redan svarat på. Jag har hela tiden försökt att sätta mig in i din argumentation och förstå hur du tänker, i förhoppningen att få en och annan aha!-upplevelse. Det känns tyvärr inte som att den ambitionen varit ömsesidig.

En helt, helt annan fråga: hur uttalar du ditt efternamn? Raaaving, RaVING eller Reyving?

Kaj Raving sa...

Jag kan lova dig att jag läser mycket noggrant innan jag svarar på ett inlägg, men det innebär inte att jag ger dig ensamrätt på problemformuleringen, vilket jag skulle ha gjort genom att svara på din fråga rakt av (vilket jag utgår ifrån att du egentligen fattar). I sitt sammanhang så handlade det knappast om ett neutralt principiellt ställningstagande.

Som du kanske noterat så har jag fört samma debatt i Barometern. Tyvärr så är det också i stort SAMMA debatt.

Ni är helt enkelt inte intresserade av att debattera huvudtesen, som utgår ifrån ett mycket enkelt räkneexempel, och som visar att avdraget är riktat mot höginkomsttagare.

I stället har all er argumentation gått ut på omformulera mitt räkneexempel (huvudexempel/huvudargument) till oigenkännlighet för att kunna kalla det absurt och sedan i fortsättningen bara sidsteppa det. Det är ett riktigt fult retoriskt knep och det blir jävligt tråkigt att föra en debatt på de premisserna.

Du skriver att du "hela tiden försökt att sätta mig in i din argumentation och förstå hur du tänker".

Tja, jag kan ju inte säga att det inte är så, men den uppfattning jag har fått av er (jag skriver "er" därför att ni har resonerat och argumenterar på så extremt likartat sätt att jag inte är riktigt säker på att det inte är samma person) argumentation, är att ni inte hade en aning om hur ni skulle svara på min insändare. Så, bara för att jag inte skulle få stå oemotsagd, så svarade ni på det ni tyckte att ni kunde svara på i stället för på vad jag verkligen skrivit. Och sen har det fortsatt så, vilket har känts väldigt oärligt och oseriöst, tyvärr.

Att föra en debatt utifrån sådana premisser blir som sagt jävligt tråkigt. Att föra den två gånger blir inte roligare.

Mvh
Kaj [Raaaving]

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...