20 juni 2007

Svenskt Näringslivs aggressiva antifackliga agenda!

Urban Bäckström förnekar sig som vanligt inte utan förklarar myndigt att riksbankens beslut att höja räntan är LO:s fel eftersom man har drivit fram för höga löneökningar.

Man kan krasst konstatera att en satsning på arbetsmarknadens svagaste grupper inte har fallit Bäckström på läppen

"Efter årets havererade avtalsrörelse med för höga lönekostnadsökningar som resultat fanns ingen annat alternativ till stigande inflation och så småningom risk för en 'hårdlandning' av ekonomin. Kanske borde Riksbanken ha agerat långt tidigare. Under ett antal månader har det stått klart att avtalsrörelsen var på väg att gå överstyr"

Man kan snabbt konstatera att Svenskt Näringslivs aggressiva propaganda fortsätter med oförminskad styrka. Bäckström går på som en riktig slugger och kan knappast anklagasför att komma med för subtila uttalanden.

"Det inträffade är naturligtvis en illustration av LO:s aggressivitet och hur svårt facket har att ansvarsfullt hantera sin makt som bland annat vilar på de lagstiftade konfliktreglerna. Därför kan man säga att LO är ansvarigt för att räntan nu höjs"

Det är inte svårt att se Bäckströms kommentarer som en del utav det frontalangrepp på fackföreningsrörelsen som Svenskt Näringsliv bedriver. Främst så går detta angrepp ut på att man vill ha begränsningar av konflikträtten, vilket i praktiken innebär att man vill bakbinda sin motståndare genom att avlägsna det enda effektiva vapen som står till hands för arbetarrörelsen.

I den här kampen så bekymrar man sig inte så mycket vem man slår sig i lag med. Man tvekar inte att använda sig av kristna extremister som hävstång eller en lögnaktig ägare av en salladsbar som slagträ i sin propaganda.

Inget skamgrepp är heller för lågt för att användas, som när Urban Bäckström ovan skyller räntehöjningar på att underbetalda kassörskor fått någon extra hundralapp i månaden. Det hela toppar man sedan med en egen kampanjsida.

Allt med syftet att piska upp en antifacklig opinion till vilket pris som helst. En agenda som visserligen inte är ny, men som nu tar sig tidigare sällan skådade aggressiva uttryck.

Det här beteendet får vi nog leva med så länge SN har sina polare vid makten och känner vinden i seglen. Det viktiga är att vi nu inte lägger oss platt och går med på försämringar i konflikträtten, för då befinner vi oss på ett sluttande plan.

I stället så ska vi fortsätta agera precis Hotell och Resturang och Skogs och Trä gjort och ta strid för arbetsrätten, i alla lägen.

, , , , ,


Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...