21 juni 2007

AD - Företagens egen domstol!

Att Per Johanssons odds var dåliga i AD var ju inte svårt att lista ut, men att det ser så här illa ut var en riktigt obehaglig överraskning. AD framstår mer och mer som en domstol som ska döma arbetare snarare än en domstol som ska döma i arbetsrättliga frågor. Ett par rader ur Kurt Junesjös skrift Strejk - en demokratisk rättighet för bättre arbetsförhållanden:
Lagen om arbetsdomstol var ett smart drag av den dåvarande högerregeringen. [...] Det medförde att den gamla reaktionära arbetsrätten konserverades i domstolens dömande, praxis som det kallas.
Som facklig representant så ska man tydligen inte bara representera sin medlemmar, om man nu ska det alls, den rollen verkar ju inte vara relevant alls för hur AD ser på en facklig representant. Nej, nu ska man tydligen fungera mer eller mindre som en advokat och, inte minst, uppföra sig som en sådan, så att inte arbetsköparna ska behöva ta anstöt över att du uppför dig som en arbetare!

Men så fan heller! En facklig representants uppgift är att företräda sina kamrater. Som en utav dem! inte som någon typ av chef eller advokat! Och kan arbetsköparna inte acceptera det så...Tough luck, men så är det, och det ska vi fan strida för också! Eller med Per Johanssons egna ord:

"Mitt uppdrag är inte att bli älskad av alla."Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...