29 juni 2007

A-kassan och solidariteten.

För ett tag sedan så skrev jag en insändare för verkstadsklubbens räkning. Den har nu publicerats i Östran. Jag lägger in den här också.

De första a-kassorna grundades i slutet av 1800-talet. Orsaken var att om en arbetare blev arbetslös så stod han på bar backe, helt utan skyddsnät, hänvisad till kommunernas fattigvård.
Idag ser vi hur arbetare återigen ställs utan skyddsnät, hänvisade till dagens fattigvård, socialtjänsten, när regeringen inte längre ger dem rätt till hjälp från a-kassan.
Avgiften till a-kassan har höjts, för många med flera hundra procent. Slopandet av höjningen av taket till a-kassan innebär att mindre än hälften i praktiken inte får ut ens 80 % av sin lön i ersättning. Den förändrade beräkningsmodellen gör att den som varit sjuk eller hemma för vård av barn straffas med sänkt a-kasseersättning.
Att urholka a-kassan, som detta bara är ett par exempel på hur man går till väga på, ingår som en del i en tydlig strategi med syftet att försvaga fackföreningsrörelsen genom att angripa en utav de fackliga grundpelarna
Syftet med a-kassan, förutom att solidariskt stödja dem som står utan arbete, är att förhindra att de tvingas att konkurrera om jobben genom att erbjuda sig att arbeta till lägre ersättning. Man brukar säga att a-kassans tak är löneavtalets golv. Det innebär att om den som står utan arbete säkras en rimlig ersättning så ökar förutsättningarna för att den som har en anställning ska kunna hävda en rimlig lön. På motsvarande sätt så innebär den urholkning av a-kassan som idag sker att arbetsgivarna lättare kan sätta press för en lägre lönebildning och sämre arbetsvillkor.
Samtidigt som arbetslösa förlorar hela sin ekonomiska bas och tvingas söka sig till socialen för att överleva, så går de höjda avgifter, som hans/hennes kamrater tvingas betala, till att bekosta slopandet av förmögenhetsskatten och subventionering av hushållstjänster för de välbeställda hushållen.
Detta är en politik som vi inom IF Metall aldrig kan acceptera. Vi vägrar att låta regeringen spela ut arbetare mot arbetare och vi kommer att göra allt som står i vår makt för att bekämpa regeringens angrepp mot fackföreningsrörelsen och samhällets mest utsatta grupper.

IF Metalls klubbstyrelse
Eurosteel Nybro


Andra bloggar om: , , , ,

Intressant

28 juni 2007

Pigbidrag!

Den 1:a Juli så inför den borgerliga regeringen bland annat ”pigbidraget”. Det är ett bidrag som innebär att vi alla, fattig som rik, solidariskt ska bidra till att förbättra tillvaron för överklassen.

Vissa menar att det skulle vara ett uttryck för förakt att använda ordet piga. Inget kunde vara mera fel! Tvärtom, så är det ett sätt att visa på vilka som gynnas utav bidraget. Det är även ett sätt att visa på maktförhållandet i relationen, där den välbärgade kan utnyttja en dåligt betald arbetare för att slippa använda sin fritid till tråkiga hushållssysslor. Detta till ett subventionerat pris.

Att däremot förneka detta förhållande och dessutom hävda att bidraget införs för att underlätta för ”vanligt folk” är inte uttryck för annat än förakt, ett klassförakt, därför att även med bidrag, så kommer kostnaden att hamna på åtminstone 150 kronor i timmen, vilket för ganska många människor är mycket pengar.

I själva verket är det så att en majoritet av svenska folket skulle tjäna på att ta ledigt utan lön i stället för att köpa in tjänsten, eftersom 150:-/tim motsvarar en månadslön på 40000 kronor. Det är högt över medellönen och betydligt mer än vad en majoritet av ”vanligt folk” tjänar.

Faktum är att städerskan själv (jag använder ”hon” eftersom osäkra, dåligt betalda deltidsjobb, vilket det ofta handlar om inom städbranschen, ofta tillfaller kvinnor) kan ta ledigt i 2-3 timmar utan lön i stället för att anlita det bolag där hon arbetar, för en timmes städning, utan att förlora något ekonomiskt.

De som gynnas av detta bidrag är alltså de som redan har råd att betala för tjänsten även utan bidrag!

De som betalar för att denna överklass, framför allt män, ska slippa ta ansvar för hushållsarbetet är, som vanligt under en borgerlig regim, de allra svagaste grupperna i samhället, de gamla, de arbetslösa och de sjuka.


Andra bloggar om: ,

22 juni 2007

Homofobernas vidare framfart 2

De homofobiska kristdemokraternas unkna idéer har återigen poppat upp till ytan. Den här gången i Tranås där ett gäng "kristdemokratiska seniorer" försöker sprida sina grumliga tankar kring familjen och äktenskapet.

Där blev de dock bemötta av Fredrik Andersson, Ung Vänstrare från Tranås med bloggen Rött hjärta, som svarade med en insändare som han också lagt upp på sin sida och som är väl värd att läsa. Synd bara att jag inte hittar det öppna brevet någonstans, det hade varit kul att se vad han svarade på.


Andra bloggar om: , , , , , ,

21 juni 2007

AD - Företagens egen domstol!

Att Per Johanssons odds var dåliga i AD var ju inte svårt att lista ut, men att det ser så här illa ut var en riktigt obehaglig överraskning. AD framstår mer och mer som en domstol som ska döma arbetare snarare än en domstol som ska döma i arbetsrättliga frågor. Ett par rader ur Kurt Junesjös skrift Strejk - en demokratisk rättighet för bättre arbetsförhållanden:
Lagen om arbetsdomstol var ett smart drag av den dåvarande högerregeringen. [...] Det medförde att den gamla reaktionära arbetsrätten konserverades i domstolens dömande, praxis som det kallas.
Som facklig representant så ska man tydligen inte bara representera sin medlemmar, om man nu ska det alls, den rollen verkar ju inte vara relevant alls för hur AD ser på en facklig representant. Nej, nu ska man tydligen fungera mer eller mindre som en advokat och, inte minst, uppföra sig som en sådan, så att inte arbetsköparna ska behöva ta anstöt över att du uppför dig som en arbetare!

Men så fan heller! En facklig representants uppgift är att företräda sina kamrater. Som en utav dem! inte som någon typ av chef eller advokat! Och kan arbetsköparna inte acceptera det så...Tough luck, men så är det, och det ska vi fan strida för också! Eller med Per Johanssons egna ord:

"Mitt uppdrag är inte att bli älskad av alla."Andra bloggar om: , , , , ,

20 juni 2007

Svenskt Näringslivs aggressiva antifackliga agenda!

Urban Bäckström förnekar sig som vanligt inte utan förklarar myndigt att riksbankens beslut att höja räntan är LO:s fel eftersom man har drivit fram för höga löneökningar.

Man kan krasst konstatera att en satsning på arbetsmarknadens svagaste grupper inte har fallit Bäckström på läppen

"Efter årets havererade avtalsrörelse med för höga lönekostnadsökningar som resultat fanns ingen annat alternativ till stigande inflation och så småningom risk för en 'hårdlandning' av ekonomin. Kanske borde Riksbanken ha agerat långt tidigare. Under ett antal månader har det stått klart att avtalsrörelsen var på väg att gå överstyr"

Man kan snabbt konstatera att Svenskt Näringslivs aggressiva propaganda fortsätter med oförminskad styrka. Bäckström går på som en riktig slugger och kan knappast anklagasför att komma med för subtila uttalanden.

"Det inträffade är naturligtvis en illustration av LO:s aggressivitet och hur svårt facket har att ansvarsfullt hantera sin makt som bland annat vilar på de lagstiftade konfliktreglerna. Därför kan man säga att LO är ansvarigt för att räntan nu höjs"

Det är inte svårt att se Bäckströms kommentarer som en del utav det frontalangrepp på fackföreningsrörelsen som Svenskt Näringsliv bedriver. Främst så går detta angrepp ut på att man vill ha begränsningar av konflikträtten, vilket i praktiken innebär att man vill bakbinda sin motståndare genom att avlägsna det enda effektiva vapen som står till hands för arbetarrörelsen.

I den här kampen så bekymrar man sig inte så mycket vem man slår sig i lag med. Man tvekar inte att använda sig av kristna extremister som hävstång eller en lögnaktig ägare av en salladsbar som slagträ i sin propaganda.

Inget skamgrepp är heller för lågt för att användas, som när Urban Bäckström ovan skyller räntehöjningar på att underbetalda kassörskor fått någon extra hundralapp i månaden. Det hela toppar man sedan med en egen kampanjsida.

Allt med syftet att piska upp en antifacklig opinion till vilket pris som helst. En agenda som visserligen inte är ny, men som nu tar sig tidigare sällan skådade aggressiva uttryck.

Det här beteendet får vi nog leva med så länge SN har sina polare vid makten och känner vinden i seglen. Det viktiga är att vi nu inte lägger oss platt och går med på försämringar i konflikträtten, för då befinner vi oss på ett sluttande plan.

I stället så ska vi fortsätta agera precis Hotell och Resturang och Skogs och Trä gjort och ta strid för arbetsrätten, i alla lägen.

, , , , ,


15 juni 2007

Svart dag för fackföreningsrörelsen!

Onsdagen den 13:e var en svart dag för hela fackföreningsrörelsen. Arbetsdomstolens utslag i målet med den sparkade stridbare ordföranden för SEKO:s klubb 119, Per Johansson, borde skicka en ilning av obehag längs ryggraden på varje förtroendevald som hittils inte trott att anställningen skulle kunna äventyras av uppdraget man tagit.

Förtroendemannalagen framstår som en chimär när AD ger företagen fria händer att avskeda en frispråkig förtroendevald som sköter det uppdrag han fått av sina kamrater och som talar om när något är fel.

Så visar det sig alltså återigen att den formellt sett starka ställning som man som förtroendevald åtnjuter i Sverige mest är ett luftslott när det verkligen gäller.

Här kan man läsa om fallet.
Josefin Brink har kommenterat domen här.

Andra bloggar om: , , , , ,

13 juni 2007

MUF tar till brösttoner.

Rola Brentlin från MUF tar till storsläggan efter att ha läst en artikel till stöd för beslutet att inte förlänga RCTV:s marksändningstillstånd.

Missa inte kommentarerna till hennes inlägg.

Extremhögern förnekar sig aldrig!


Andra bloggar om: , , ,

10 juni 2007

Vänsterpartistisk politik av Moderater!

Åtta moderater har i en debattartikel i DN gått ut med att de är beredda att driva fram ett ställningstagande i frågan om homoäktenskap hos Moderaterna, det enda parti som inte tagit ställning i frågan. De är till och med beredda att "i riksdagen ta initiativ för att få till stånd en könsneutral äktenskapsbalk under mandatperioden"

Det är inte ofta som jag delar synsätt med ett gäng moderater, men när de tar upp en gammal Vänsterpartistisk fråga som har varit uppe som motion sedan åtminstone 2004, så kan man ju inte undgå att fatta en viss sympati för dem.

Det är bara synd att de inte kom till insikt något tidigare och ställde sig bakom den motion som Vänsterpartiet lade fram i höstas. Då hade saken redan varit klar. Men sent ska syndaren vakna, och om de nu vill ställa sig bakom Vänsterpartiets politik, och dessutom att eventuellt bryta partilinjen i frågan, så är väl det bara att glädjas åt.

Hur de sedan ska förhålla sig till alliansens ärkekonservativa dragankare, som givetvis vill göra skillnad på "vanliga människor" och homosexuella, det återstår att se.

Andra bloggar om: , , , , ,

09 juni 2007

Pengarna styr!

Kinas president Hu Jintao är i Sverige på officiellt statsbesök och återigen så kan man konstatera att det till syvende och sist alltid är plånboken som styr i Sveriges internationella relationer.

Ur programmet:
På söndagen får dock 200 svenska företagsledare chansen att äta middag med presidenten på Grand Hôtel i Stockholm. Värd är Peter Wallenberg, 81, och Svenskt Näringslivs ordförande Michael Treschow håller välkomsttalet. Men Peter, Jacob och Marcus Wallenberg får, liksom Michael Treschow och Carl-Henric Svanberg även träffa presidenten dagen innan på statsbanketten på Stockholms slott, samt även vid ett mer privat möte.

Det kan det väl knappast råda någon tvekan om att Kinas betydelse som marknad och handelspartner spelar en avgörande roll när Kinas president Hu Jintao, som representerar världens största kapitalistiska diktatur, tas emot på allra högsta nivå utav Kungen och senare även utav statsministern.

Man kan ju i alla fall hoppas att den kritik som efterlyses på DN:s ledare framförs, man kan ju redan nu konstatera att det bara handlar om (i bästa fall) munläder, som ändå inte kommer att följas upp av krav eller hot om sanktioner.

De protester som hördes efter Himmelska Fridens torg- massakern har i takt med att Kina har öppnats för handel och företag övergått till ett stilla mummel och tal om " öppen dialog".

Vilket är precis vad man kan vänta när högern får välja mellan mänskliga rättigheter och förtjänstmöjligheterna!

Ifall den svenska regeringen menar allvar när man talar om mänskliga rättigheter, så är det dags att lägga lite kraft bakom orden och verka för en internationell bojkott av Kina och inte minst av det OS som ska arrangeras där. Det är ju tydligen en extra känslig punkt, så ett tydligt ställningstagande där borde ju ta skruv.

Att
legitimera en diktator genom att bjuda på ett prestigefullt statsbesök på allra högsta nivå är definitivt inte rätt väg att gå!


Andra bloggar om: , , , , ,

07 juni 2007

Matens påverkan på miljön!

Vad du stoppar i din matkasse är inte bara ett etiskt, moraliskt val. Även miljön påverkas av dina val. Att välja kravmärkt är visserligen ett steg på vägen mot mindre miljöpåverkan, men nu har vi fått ytterligare belägg för att den veganska matkassen inte bara är det rätta etiska valet utan att den även är överlägsen ur miljöhänseende.

Jens Holm kom för någon vecka sedan ut med en rapport: Djurindustrin och klimatet, där han tillsammans med Tiovo Jokkala sätter just djurindustrins påverkan på miljön under lupp.

I den slås det fast att just livsmedelsindustrin är en utav de allra värsta miljöbovarna. Inte helt oväntat så är just köttindustrin och boskapsuppfödning allra värst och bidrar med inte mindre än 18% av de totala växthusgaserna. Köttkonsumtionen bidrar dessutom till skövling av regnskog och slukar oerhört mycket mer energi och vatten än vad en vegetarisk kost gör.

Trots att man känner till köttindustrins påverkan på miljön och trots att man har vetat om länge att miljön påverkas oerhört negativt av köttindustrin, så ökar köttkonsumtionen. Det sker inte minst genom enorma subventioner och bidrag från EU. Och Sveriges regering ger sitt tysta stöd, trots att Reinfeldt försöker framställa sig som "Mister Miljö" både i Sverige och, inte minst, internationellt.

“Folk måste förstå att vad vi äter är en viktig miljöfråga” konstaterar Annika Carlsson-Kanyama i rapporten vilket knappast kommer att ske när frågan möts av total tystnad både från politiker och media.

Men frågan är väl för jobbig att ta i, därav hyckleriet!

Politiker tiger still och likadant ser det ut i pressen. Aftonbladet hade visserligen någon artikel om köttets miljöpåverkan i vintras, men den här rapporten har mötts med, såvitt jag vet, kompakt tystnad i pressen. Ett par undantag finns, vänstertidningarna Arbetaren och Flamman har båda skrivit om rapporten.

Men övrig media, borgarpressen, som ju gärna skriver om flygets eller trafikens påverkan på miljön, eller tipsar om att man ska sänka innetemperaturen någon grad, vågar inte ta i den riktigt stora frågan utan fortsätter att huka och skriva om lågenergilampor och miljöbilar i stället.

Rapportens slutsats är är lika enkel som nödvändig:

Minska köttkonsumtionen!

Slutsatsen följs sedan upp av tre konkreta och inte minst rimliga krav:

  • Avskaffa köttsubventionerna
  • Låt köttet bära sina miljökostnader
  • Verka för att den moderna miljövänliga vegetariska maten blir billigare.
De flesta människor har insett det rimliga i att det ska kosta att bidra till miljöförstöringen och kan acceptera att exempelvis bensinen bör vara dyr (även om det inte betyder att man gnäller över priset ändå). Nu är det dags att ta nästa steg och låta även matkassen bli dyrare om den påverkar miljön negativt.


Andra bloggar om: , , , , , , ,

06 juni 2007

Nationaldagen.

Så var den här! En efterlängtad möjlighet att vårda sin chauvinism och att bryta ut i patriotisk yra!

Nej, jag talar givetvis inte om hockey-VM utan om vår hett efterlängtade lediga nationaldag. Vi har ju äntligen fått byta en skön långhelg mot en värdelös klämdag enkom för att fira...ja, vad fan var det nu då?

Det är i vilket fall en underbar möjlighet för alla svenskar att fira minnet av...av...ja, det där...ni vet...den där viktiga händelsen som vi nu alla firar.


Nåja, här är en skön ledare fån Expressen som kanske kan tillfredsställa den nationella andan.


Andra bloggar om: , ,

04 juni 2007

Rapport från Vegomässan.

I helgen var jag i Stockholm och passade givetvis på att besöka Vegomässan. Efter mycket letande (en skylt hade vridit sig) så hittade vi till slut fram. Vi (jag, min fru och min åttaåriga son) kunde snabbt konstatera att det var litet, och trångt!
Men, det var oerhört skönt att för en gångs skull tillhöra normen. Att för en gångs skull slippa försvara och förklara sitt kostval (varför man nu ska behöva försvara att man inte vill bidra till lidande?) var en befrielse.
Men, som sagt, så hade jag en åttaåring med mig som var mer inställd på Gröna lund än på Vegomässa, så föreläsningar och så var tyvärr inte att tänka på. Men jag hann gå ett par snabba varv, titta på grejer och njuta av provsmak (sushin var dock ingen njutning, den smakade fisk! Brrr!) och av att vara en i mängden.
Tyvärr så kunde vi inte köpa med oss något särskilt, eftersom vi bodde på hotell och skulle åka tåg hem, men lite choklad fick vi med oss hem i alla fall. Den största behållningen var i alla fall att känna en stunds gemenskap med likasinnade.
Fler vegomässor är på tapeten, så jag hoppas jag får möjlighet att gå någon mer gång och jag rekommenderar alla, vegan eller inte, att besöka dem om man kan.

Tråd om Vegomässa -07 på vegan.nu


Andra bloggar om: ,

03 juni 2007

Homofobernas vidare framfart.

Nu har man kunnat läsa om att polens barnombudsman har backat om sitt tidigare uttalande kring Teletubbies.
Men inte på grund utav att uttalandet på något sätt skulle vara fel, utan för att programmet enligt en ledande sexolog inte har någon negativ psykisk inverkan på barn, vilket med andra ord betyder att programmet inte anses uppmuntra till homosexualitet.
Polens unkna homofober har alltså inte backat i sak, utan bara kommit fram till att just det här barnprogrammet inte sprider bögpropaganda.

Och bara för att visa att homofobin på allvar har krupit fram ur sina mörka gömslen så toppar ett gäng ärkehomofober nyheten med en debattartikel. Här slår man fast att det är "ett biologiskt faktum att homoäktenskap är fel".
Man slår även fast att syftet med äktenskapet är "
att säkerställa att livet förs vidare till nya generationer" och därmed basta! Jag kan riktigt höra det hela:

"Enkönade par kan inte som ett naturligt resultat av sin parningsakt framavla ett barn!"

Ja herrejösses, varför ska man över huvud taget blanda in kärlek i en relation som främst syftar till barnalstring? Det ställer ju bara till saker och ting!
Nej, tacka vet jag gamla hederliga uppgjorda resonemangsäktenskap, där föräldrarna genom ett rationellt övervägande kunde se till så att barnalstrandet ledde till något nyttigt.
Man kanske även bör ta upp Himlers gamla ideer och göra en biologisk prövning av alla som vill gifta sig, så att man får det bästa biologiska urvalet. Jag menar, ska man leva upp till det biologiska syftet eller inte?

Nåja, tvivelsutan så är det gamla unkna idéer som börjar poppa upp på ytan när man för fram äktenskapet som ett biologiskt faktum i stället för att framställa äktenskapet som den sociala företeelse det i själva verket handlar om.


Andra bloggar om: , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...