28 maj 2007

Lönegapet mellan kvinnor och män måste täppas till!

Gapet mellan kvinnors och mäns löner har minskat mellan 2005 och 2006. Kvinnor tjänar nu 78% av männens lön i stället för 77%. Förhoppningsvis så leder även årets avtalsrörelse till att gapet minskas ytterligare.
Men det räcker inte med det. Minskningen av gapet går på tok för långsamt vilket vi i vänsterpartiet inte kan acceptera. Vi ser främst tre saker som avgörande för att få rättvisa löner.
En viktig orsak till kvinnornas lägre löner är att kvinnor är överrepresenterade när det gäller olika former av tillfälliga och otrygga arbeten och att de dessutom arbetar ofrivilligt deltid i mycket högre utsträckning än män.
Som ett led i att minska på orättvisorna, så kräver vi i vänsterpartiet därför rätt till ett heltidsarbete såväl som rätt till en tillsvidareanställning. Detta skulle i första hand gynna kvinnor, men även många män skulle dra fördel av en sådan reform.
Kvinnor tar fortfarande större delen av ansvaret för det oavlönade arbetet och männen tar fortfarande bara ut 20% av dagarna i föräldraförsäkringen, vilket bland annat innebär att kvinnorna halkar efter i löneutvecklingen.
Vi i vänsterpartiet vill därför individualisera föräldraförsäkringen samtidigt som den förlängs, så att föräldrarna har möjlighet att vara hemma 7,5 månader var. Förutom att det innebär att barnen får större tillgång till båda sina föräldrar, så förhindrar det även att kvinnor får en svagare position på arbetsmarknaden och lönediskrimineras.
Kvinnor arbetar dessutom i stor utsträckning inom landsting och kommun. Ett led i att minska på gapet mellan kvinnors och mäns löner är därför att höja lönerna inom välfärdssektorn.
Så för att den stora betydelsen av det arbete som dessa kvinnor utför bättre ska speglas i deras lönekuvert, så vill vi i vänsterpartiet satsa 10 miljarder på att höja lönerna inom dessa områden.

Kaj Raving
Ordf. (v) Nybro


Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...