29 maj 2007

Homofober i Polen

En insändare som Vänsterpartiet i Nybro står bakom känns plötsligt förtvivlat aktuell när homofoberna i Polen återigen visar sitt fula tryne.
På bland annat DN:s och Expressens sidor kan man idag läsa om hur man i Polen ska utreda om Teletubbies är homosex-propaganda som uppmuntrar barn till homosexualitet.
Egentligen borde man bara skratta åt eländet, men skrattet fastnar i halsen och blir snarare till en snyftning när man inser att det är fan på riktigt!
När man inser att det inte är 1:a april och när man inser att det inte handlar om en tokig öländsk pingstpastor, utan om regeringen i ett av Europas största länder och som strävar efter att bli ett utav EU:s mäktigaste dessutom (SvD), så går det kalla kårar längs ryggraden!
Visserligen ställer sig EU-kommisionen bakom Teletubbies med uttalandet "Kommissionen tror på pressfrihet", men det imponerar åtminstone inte på mig. Det måste till kraftfulla markeringar mot de kränkningar av homosexuellas mänskliga rättigheter som Polens regering ägnar sig åt.
Varför tog inte statsminister Reinfeldt upp frågan när han mötte sin polska kollega? Är inte homosexuellas rättigheter en tillräckligt het fråga? Eller är den kanske snarare för het? Och vad gör EU i frågan, förutom att uttala att de "tror på pressfrihet"? Någon gång borde väl eländet göra någon form av nytta kan man tycka.

Här kommer insändaren:

Alla människors kärlek ska respekteras

Den 17:e maj är för de flesta känd som Norges nationaldag. Mindre känt för de flesta är att det även är den internationella dagen för homosexuellas rättigheter. Runt om i världen uppmärksammas dagen och för många är det en självklarhet att alla människors kärlek ska respekteras, oavsett var i världen man lever. Men tyvärr har inte alla människor möjlighet att delta. För många människor är det inte möjligt, på grund av trakasserier eller lagar, att öppet visa sin kärlek, sexuella läggning eller könsidentitet.
För oss i vänsterpartiet är det en självklarhet att ingen ska diskrimineras pga. sin sexuella läggning eller könsidentitet. Vi vill se en värld där homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT-personer) kan förhålla sig lika självklart till sin sexuella läggning som heterosexuella gör till sin. Rätten att få uttrycka sin sexualitet och sin könsidentitet är i grunden en mänsklig rättighet, en rättighet som är universell. Ingen stat har rätt att med hänvisning till historia, kultur, religion osv. hävda att denna universella rätt inte gäller eller att den måste begränsas för dess medborgare.

I stora delar av världen ser vi idag hur HBT-personer förföljs, diskrimineras och mördas på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Förtrycket tar sig många olika uttryck. Många länder har fortfarande en lagstiftning som diskriminerar HBT-personer. Fortfarande är homosexualitet förbjudet i drygt 70 stater, i vissa av dessa är homosexualitet till och med belagt med dödsstraff. I många länder ignorerar eller till och med understödjer regeringen att HBT-personer utsätts för hot, trakasserier och våld av andra medborgare såväl som av de egna myndigheterna.
Ett viktigt steg för att förverkliga principen om alla människors lika värde är att det internationella samfundet inför en internationell konvention om avskaffande av all diskriminering p.g.a. sexuell läggning eller könsidentitet. En sådan konvention skulle medverka till att placera frågan om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners mänskliga rättigheter på den internationella dagordningen och fungera som ett stöd i de länder där det finns en politisk ambition att motverka förtrycket av HBT-personer. En konvention skulle även innebära ett stöd till de ofta hårt ansatta krafter som världen över verkar för att sexuellt likaberättigande ska omfatta alla människor.

Sverige har tidigare avstått från att driva kravet om en FN-konvention på området eftersom det skulle möta stort motstånd från andra stater. Vi anser inte att det är ett hållbart argument! Att frågan om att motverka diskriminering p.g.a. sexuell läggning eller könsidentitet möter ett hårt motstånd är snarare ett tecken på att frågan måste lyftas upp på dagordningen!
Enligt vår mening bör FN:s råd för mänskliga rättigheter även understödja rätten att få uttrycka sin sexuella läggning och sin könsidentitet och man bör därför även behandla fall där de mänskliga rättigheterna kränks i dessa avseenden. Man bör även främja utbildning kring rätten att få uttrycka sin sexuella läggning och sin könsidentitet.
I dag saknar fortfarande HBT-personer i ett flertal EU-länder skydd mot diskriminering och trakasserier genom en tydlig diskrimineringslagstiftning. Likaså saknar de i ett flertal EU-länder rätten att ingå partnerskap/äktenskap och rätten att få adoptera. Under de senaste åren har vi kunnat se hur regeringarna i Lettland och Polen öppet motarbetat HBT-personers rättigheter och bl.a. motsatt sig eller försvårat genomförande av Pridefiranden. Även om regeringarna i Polen och Lettland utsatts för kritik har allt för lite gjorts för att garantera att de mänskliga rättigheterna för HBT-personer efterlevts i dessa länder.

Därför anser vi att Sverige i FN-sammanhang bör verka för att även HBT-personer ska omfattas av de mänskliga rättigheterna fullt ut och att sexuell läggning och könsidentitet därför ska inkluderas i mandatet för FN:s råd för mänskliga rättigheter.
Vi anser även, att om vi menar allvar med respekten för mänskliga rättigheter, så bör Sverige tydligt markera mot de länder inom EU som motverkar HBT- personers rättigheter, för att visa att ett sådant agerande inte kan accepteras.

Vänsterpartiet i NybroAndra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...