30 maj 2007

Cirkusen kommer till stan!

Det har kommit en cirkus till stan (alltså Nybro). Det är väl roligt? Med konster, clowner - och djur.
Tja, för den som sitter vid manegen och ser på är det väl det. Kanske även för clownerna och artisterna, men för djuren? Knappast!
Kuskandes från ort till ort så tillbringar djuren större delen av sina liv inspärrade på trånga utrymmen och/eller fastkedjade när de inte tvingas till att utföra konster som inte är naturliga för dem. Sällan eller aldrig får de möjlighet till något som kan liknas vid ett naturligt beteende.
Cirkus Rhodin, som är den cirkus som kommit hit, har på bara någon vecka lyckats få anmärkningar från tre kommuners miljöinspektörer för att de låtit elefanten stå uppbunden i transportsläpet. Ett transportsläp som mäter 12 x 2,6 meter!
Elefanter är intelligenta, självmedvetna djur som liksom andra djur (inklusive människan) utvecklar stereotypa beteenden, apati, depressioner och aggressivt beteende när de förnekas möjligheten till sociala relationer och grundläggande möjligheter till naturligt beteende i en naturlig miljö samtidigt som de påtvingas sysslolöshet och har extremt begränsad rörelsefrihet.
Så, bojkotta cirkusar som har djur och lägg pengarna på underhållning utan förtryck i stället!

Läs mer om djur på cirkus på Cirkus utan djur.


Andra bloggar om: , , , ,

Läsvärt om Försäkringskassan.

Tomas Jonsson har skrivit en läsvärd blogg där han visar att det är Försäkringskassan själv som fuskar i mycket större utsträckning än de som använder sig av dess tjänster.
Skillnaden är ju att medan det visserligen är illa att vissa utnyttjar välfärdssystemet på ett orättfärdigt sätt, så innebär Försäkringskassans (medvetna?) fusk att enskilda människors liv kan rasa samman.


Andra bloggar om: , , , ,

29 maj 2007

Homofober i Polen

En insändare som Vänsterpartiet i Nybro står bakom känns plötsligt förtvivlat aktuell när homofoberna i Polen återigen visar sitt fula tryne.
På bland annat DN:s och Expressens sidor kan man idag läsa om hur man i Polen ska utreda om Teletubbies är homosex-propaganda som uppmuntrar barn till homosexualitet.
Egentligen borde man bara skratta åt eländet, men skrattet fastnar i halsen och blir snarare till en snyftning när man inser att det är fan på riktigt!
När man inser att det inte är 1:a april och när man inser att det inte handlar om en tokig öländsk pingstpastor, utan om regeringen i ett av Europas största länder och som strävar efter att bli ett utav EU:s mäktigaste dessutom (SvD), så går det kalla kårar längs ryggraden!
Visserligen ställer sig EU-kommisionen bakom Teletubbies med uttalandet "Kommissionen tror på pressfrihet", men det imponerar åtminstone inte på mig. Det måste till kraftfulla markeringar mot de kränkningar av homosexuellas mänskliga rättigheter som Polens regering ägnar sig åt.
Varför tog inte statsminister Reinfeldt upp frågan när han mötte sin polska kollega? Är inte homosexuellas rättigheter en tillräckligt het fråga? Eller är den kanske snarare för het? Och vad gör EU i frågan, förutom att uttala att de "tror på pressfrihet"? Någon gång borde väl eländet göra någon form av nytta kan man tycka.

Här kommer insändaren:

Alla människors kärlek ska respekteras

Den 17:e maj är för de flesta känd som Norges nationaldag. Mindre känt för de flesta är att det även är den internationella dagen för homosexuellas rättigheter. Runt om i världen uppmärksammas dagen och för många är det en självklarhet att alla människors kärlek ska respekteras, oavsett var i världen man lever. Men tyvärr har inte alla människor möjlighet att delta. För många människor är det inte möjligt, på grund av trakasserier eller lagar, att öppet visa sin kärlek, sexuella läggning eller könsidentitet.
För oss i vänsterpartiet är det en självklarhet att ingen ska diskrimineras pga. sin sexuella läggning eller könsidentitet. Vi vill se en värld där homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT-personer) kan förhålla sig lika självklart till sin sexuella läggning som heterosexuella gör till sin. Rätten att få uttrycka sin sexualitet och sin könsidentitet är i grunden en mänsklig rättighet, en rättighet som är universell. Ingen stat har rätt att med hänvisning till historia, kultur, religion osv. hävda att denna universella rätt inte gäller eller att den måste begränsas för dess medborgare.

I stora delar av världen ser vi idag hur HBT-personer förföljs, diskrimineras och mördas på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Förtrycket tar sig många olika uttryck. Många länder har fortfarande en lagstiftning som diskriminerar HBT-personer. Fortfarande är homosexualitet förbjudet i drygt 70 stater, i vissa av dessa är homosexualitet till och med belagt med dödsstraff. I många länder ignorerar eller till och med understödjer regeringen att HBT-personer utsätts för hot, trakasserier och våld av andra medborgare såväl som av de egna myndigheterna.
Ett viktigt steg för att förverkliga principen om alla människors lika värde är att det internationella samfundet inför en internationell konvention om avskaffande av all diskriminering p.g.a. sexuell läggning eller könsidentitet. En sådan konvention skulle medverka till att placera frågan om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners mänskliga rättigheter på den internationella dagordningen och fungera som ett stöd i de länder där det finns en politisk ambition att motverka förtrycket av HBT-personer. En konvention skulle även innebära ett stöd till de ofta hårt ansatta krafter som världen över verkar för att sexuellt likaberättigande ska omfatta alla människor.

Sverige har tidigare avstått från att driva kravet om en FN-konvention på området eftersom det skulle möta stort motstånd från andra stater. Vi anser inte att det är ett hållbart argument! Att frågan om att motverka diskriminering p.g.a. sexuell läggning eller könsidentitet möter ett hårt motstånd är snarare ett tecken på att frågan måste lyftas upp på dagordningen!
Enligt vår mening bör FN:s råd för mänskliga rättigheter även understödja rätten att få uttrycka sin sexuella läggning och sin könsidentitet och man bör därför även behandla fall där de mänskliga rättigheterna kränks i dessa avseenden. Man bör även främja utbildning kring rätten att få uttrycka sin sexuella läggning och sin könsidentitet.
I dag saknar fortfarande HBT-personer i ett flertal EU-länder skydd mot diskriminering och trakasserier genom en tydlig diskrimineringslagstiftning. Likaså saknar de i ett flertal EU-länder rätten att ingå partnerskap/äktenskap och rätten att få adoptera. Under de senaste åren har vi kunnat se hur regeringarna i Lettland och Polen öppet motarbetat HBT-personers rättigheter och bl.a. motsatt sig eller försvårat genomförande av Pridefiranden. Även om regeringarna i Polen och Lettland utsatts för kritik har allt för lite gjorts för att garantera att de mänskliga rättigheterna för HBT-personer efterlevts i dessa länder.

Därför anser vi att Sverige i FN-sammanhang bör verka för att även HBT-personer ska omfattas av de mänskliga rättigheterna fullt ut och att sexuell läggning och könsidentitet därför ska inkluderas i mandatet för FN:s råd för mänskliga rättigheter.
Vi anser även, att om vi menar allvar med respekten för mänskliga rättigheter, så bör Sverige tydligt markera mot de länder inom EU som motverkar HBT- personers rättigheter, för att visa att ett sådant agerande inte kan accepteras.

Vänsterpartiet i NybroAndra bloggar om: , , , , ,

28 maj 2007

Homosexuella diskrimineras på blodcentralerna!

I dagens Barometern läste jag att Emil Adén (för övrigt ordförande för SSU i Nybro) har nekats att lämna blod - på grund av att han är homosexuell!
Homosexuella får alltså inte lämna blod, oavsett om de har ett fast förhållande sedan... ja, hur länge som helst. Är du däremot heterosexuell så får du knulla runt hur mycket som helst, bara du väntar tre månader innan du ger blod.
Dessutom, om en kvinna har haft sex med en man som haft samkönad sex så får hon inte lämna blod heller. Då måste man ju fråga sig om en man som haft sex med en kvinna som haft sex med en kvinna är ok? - Ska kolla upp det i morgon, då jag ska in och tappas (om jag inte kryssar i fel rutor och blir bannad).

Nåja, även om det här är alldeles tillräckligt för att man ska bli förbannad, så går man verkligen i taket när man läser varför reglerna ser ut som de gör.

Jo, landstingen är rädda att förlora pengar!

Socialstyrelsen ville förra sommaren ändra på reglerna men drog tillbaka förslaget. Landstingen tjänar nämligen runt 70 miljoner på att sälja blodplasma till läkemedelsindustrin varje år och man är orolig för att förlora dessa pengar om reglerna ändras.

Prislappen för att diskriminera mellan fem och tio procent av Sveriges befolkning är alltså satt till 70 miljoner kronor!


Andra bloggar om: , , , , ,

Lönegapet mellan kvinnor och män måste täppas till!

Gapet mellan kvinnors och mäns löner har minskat mellan 2005 och 2006. Kvinnor tjänar nu 78% av männens lön i stället för 77%. Förhoppningsvis så leder även årets avtalsrörelse till att gapet minskas ytterligare.
Men det räcker inte med det. Minskningen av gapet går på tok för långsamt vilket vi i vänsterpartiet inte kan acceptera. Vi ser främst tre saker som avgörande för att få rättvisa löner.
En viktig orsak till kvinnornas lägre löner är att kvinnor är överrepresenterade när det gäller olika former av tillfälliga och otrygga arbeten och att de dessutom arbetar ofrivilligt deltid i mycket högre utsträckning än män.
Som ett led i att minska på orättvisorna, så kräver vi i vänsterpartiet därför rätt till ett heltidsarbete såväl som rätt till en tillsvidareanställning. Detta skulle i första hand gynna kvinnor, men även många män skulle dra fördel av en sådan reform.
Kvinnor tar fortfarande större delen av ansvaret för det oavlönade arbetet och männen tar fortfarande bara ut 20% av dagarna i föräldraförsäkringen, vilket bland annat innebär att kvinnorna halkar efter i löneutvecklingen.
Vi i vänsterpartiet vill därför individualisera föräldraförsäkringen samtidigt som den förlängs, så att föräldrarna har möjlighet att vara hemma 7,5 månader var. Förutom att det innebär att barnen får större tillgång till båda sina föräldrar, så förhindrar det även att kvinnor får en svagare position på arbetsmarknaden och lönediskrimineras.
Kvinnor arbetar dessutom i stor utsträckning inom landsting och kommun. Ett led i att minska på gapet mellan kvinnors och mäns löner är därför att höja lönerna inom välfärdssektorn.
Så för att den stora betydelsen av det arbete som dessa kvinnor utför bättre ska speglas i deras lönekuvert, så vill vi i vänsterpartiet satsa 10 miljarder på att höja lönerna inom dessa områden.

Kaj Raving
Ordf. (v) Nybro


Andra bloggar om: , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...