08 maj 2016

Rapport från partistyrelsen 8 maj 2016

Lite trött och mör är jag allt efter fyra dagars kongressande. En fantastiskt välarrangerad och trevlig kongress är till sin ände. Förutom alla kloka beslut som kongressen tog kring alla motioner så gjordes också en rad val. När det gäller motionerna så blev partistyrelsen, som sig bör (det var ju ändå en V-kongress och inte en S-kongress), överkörd ett antal gånger.

Valberedningen däremot fick igenom alla sina förslag utan att kongressen gjorde några som helst ändringar. Det torde vara helt historiskt! Vilka som valdes till ordinarie ledamöter i partistyrelsen hittar du här: http://www.vansterpartiet.se/har-ar-vansterpartiets-nya-ordinarie-ledamoter-i-partistyrelsen och vilka som valdes till ersättare hittar du här: http://www.vansterpartiet.se/har-ar-vansterpartiets-nya-ersattare-till-partistyrelsen

Den nyvalda partistyrelsen är samlad utanför kongressbyggnaden.

Under lunchen på kongressens sista dag samlades den nyvalda partistyrelsen för ett snabbt första möte. Det var trevligt att se så många nya ansikten och det ska bli spännande att lära känna alla. Det hann vi såklart inte med nu, utan det blev bara en jättekort presentation av alla. Jag tror att vi kan bli ett superbra gäng.

Dagordningen var också kort och bestod i princip bara av två val. Val av interims-VU; Jonas, Mia, Ulla och Aron, som har i uppdrag att förbereda det första riktiga partistyrelsemötet som äger rum om några veckor. Dessutom valde vi valkommitté, som förbereder alla val som sker i PS. Deras arbete börjar genast, eftersom vi vid nästa möte väljer det riktiga VU, vice ordförande och partisekreterare.

Partistyrelsen har fått flera utmanande uppdrag av kongressen som vi behöver börja arbeta med snarast. Alla beslut som togs under kongressen hittar du här: http://www.vansterpartiet.se/kongress2016/beslut Jag ser fram emot att tillsammans med övriga partistyrelsen ta tag i detta och leda partiet fram till valrörelsen 2018. Tack för förtroendet!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

14 april 2016

Vänstermiljarder kommer göra skillnad i vanliga människors liv

http://www.vansterpartiet.se/fordelning-av-10-vanstermiljarder-till-valfarden-har-ar-hela-listan

10 miljarder kronor mer om året till vården, skolan och annan välfärd. Det är resultatet av att vi i Vänsterpartiet nu har fått igenom vårt huvudkrav i budgetförhandlingarna med regeringen. Det är den största välfärdssatsningen hittills på 2000-talet. Satsningen finansieras bland annat genom att Vänsterpartiet också har fått igenom kravet på bättre beskattning av bankerna och finanssektorn.

Enbart de fyra storbankerna redovisade vinster på sammanlagt över 100 miljarder kronor år 2015. Nu är det dags att de bidrar till en bättre välfärd. Idag har vi den absurda situationen att samtidigt som en massa viktiga arbetsuppgifter i vården och omsorgen inte utförs, så saknar en massa människor ett arbete. Det är orimligt. Alla tjänar på att välfärden fungerar och att fler får jobba.

Vänsterpartiet har tidigare fått igenom många bra saker som gör stor skillnad för många människor. Gratis medicin och glasögonbidrag för barn, satsningar på bostadsbyggande, avgiftsfri mammografi och satsning på ungas psykiska hälsa för att nämna något. Nu gick vi ut hårdare och krävde något större. En permanent ambitionshöjning för vården, skolan och annan välfärd.

Nu är det då dags för det stora välfärdslyft som så väl behövs sedan högerpolitiken dränerat skola, vård och omsorg på resurser. Nu tar vi istället ett rejält kliv åt rätt håll igen när de 10 miljarder som Vänsterpartiet drivit i förhandlingarna med regeringen för att stärka välfärden blir verklighet. Höjningen är permanent och gör det därmed lättare för kommuner och landsting att anställa.

Dessa vänstermiljarder kommer göra skillnad i vanliga människors liv, i din och min vardag. Det är en historisk välfärdssatsning som kommer göra skillnad för både de som jobbar inom omsorgen och vården och oss som använder sig av den. När Vänsterpartiet är med och bestämmer får fler chansen att bidra till att ge våra unga en trygg uppväxt och göra de äldres dagar ljusare.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

20 mars 2016

Rapport från partistyrelsen 18-20 mars 2016

Kongressen i Örebro närmar sig med stormsteg. Över 600 motioner har partistyrelsen behandlat, yrkat på och slutligen besvarat under helgen. Dessutom har det skrivits ett gäng reservationer från ledamöter som anser att partistyrelsen, trots all sin klokskap, har tagit fel beslut i någon fråga. Om ett par veckor kommer man att hitta resultatet av allt detta arbete på kongresshemsidan.
Kvällsläsningen på hotellet var säkrad under helgen.
Där kommer man också att hitta verksamhetsplanen och den ekonomiska berättelsen som vi också klubbade i helgen. Och det är inte vilken verksamhetsberättelse som helst, utan enligt Anna Hövenmark är det dessutom den snyggaste någonsin! Jag kan inte riktigt uttala mig om sanningshalten i detta men omöjligt är det inte :)

Dessutom är det trevligt att läsa om allt som faktiskt har gjorts under den gångna kongressperioden, som har präglats av två stora valrörelser och en inställd. Partistyrelsen har givetvis fört vägledande strategiska diskussioner om det inrikespolitiska läget, i samband med valen, inför det tänkta extra valet, under decemberöverenskommelsen och efter densamma.

Vi har också hunnit med att besluta om en rad dokument, som Tågstrategi för framtiden och, inte minst, förslaget till Ekologist-Ekonomiskt punktprogram som nu ska behandlas på kongressen. Dessvärre tar allt detta interna arbete stora mängder kraft och tid som istället kunde använts till att få partiet att växa i väljarkåren, vilket vi dessvärre misslyckades med i valet.

En viktig slutsats efter valrörelsen och valresultatet var att mycket av Vänsterpartiets utåtriktade arbete sker idag i blindo. Under kongressperioden har partistyrelsen därför fattat beslut om att anlita en extern byrå för opinionsarbetet. Det är en del av förberedelserna inför valet 2018 och vi fick en preliminär rapport under helgens möte. Det var en intressant och delvis överraskande rapport som kommande partistyrelse kommer att få hantera slutligt.

Vi behöver bli bättre på att identifiera och förstå våra målgrupper, vad som hindrar dem att ta steget in i vänstern och hur vi når dem som parti. Detta arbete syftar till att ligga till grund för strategidiskussioner i partistyrelsen kring fortsätta vägval framåt med sikte mot valrörelsen 2018.

Men även om vi misslyckades med att växa i opinionen i valet så har vi medlemsmässigt vuxit snabbare än under de senaste femtio åren. Under 2015 påbörjades dessutom ett större försöksprojekt för att förbättra partiets medlemsvärvning och medlemsvård. En heltidstjänst har avsatts för arbetet från och med andra halvåret 2015.

Detta är möjligt tack vare att den ekonomiska berättelsen är så pass rolig (nåja) läsning, med tanke på de fina siffrorna och det faktum att vi är stadda vid god kassa. Ur vänsterpartiperspektiv vill säga. Det beror i sin tur inte minst på de tillskott som partiskatten ger. Som det ser ut just nu kommer vi i alla fall kunna uppnå de 12 miljoner vi sagt att vi vill ha i valfonden inför 2018.

Utöver kongressförberedelser så hanns inte så mycket annat med. Vi diskuterade exempelvis ingen aktuell politisk fråga som brukligt är. Däremot så hann vi med att diskutera interfeminism vid separatistiska träffar, vilket är nog så viktigt. Dessutom fick vi en rapport kring situationen på landstingsgruppens kansli i Stockholm och hur den hanteras.

Efter det var det näst sista partistyrelsemötet för den här perioden avklarat. Jag har valt att kandidera för även kommande period, så förhoppningsvis blir det fler partistyrelsemöten än så framöver. Valberedningen hade också möte i helgen så det är bara att vänta och se vad de anser till att börja med. Sen avgör kongressen slutgiltigt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

17 mars 2016

Värna kollektivavtalen!

Idag är det kollektivavtalets dag. För oss som Vänsterpartister är det en självklarhet att värna kollektivavtal och schyssta villkor. Det är så vi säkrar arbetsförhållandena här i Sverige. Ordning och reda på arbetsmarknaden ger tryggare arbetsplatser och bättre välfärd. Ett tydligare regelverk gynnar seriösa arbetsgivare som gör rätt för sig och konkurrerar på lika villkor.

YA-jobb är jobb där staten ger ekonomisk ersättning till arbetsgivaren och den anställde får ett jobb med utbildning eller handledning. Hittills har en förutsättning varit att arbetsgivaren har kollektivavtal, men det kravet tas bort som en del i Migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen. Sverige ska alltså med skattemedel stödja arbetsgivare som inte vill ha kollektivavtal.

Att högern vill attackera kollektivavtal och försvaga de anställdas position är självklart. Det är alltid deras svar oavsett fråga. Men att en S-ledd regering går med på att slopa kollektivavtal när företag ska ta in unga och nyanlända på dess YA-jobb är fullständigt obegriplig. Det är en murbräcka mot kollektivavtalen som är oacceptabel och skapar större otrygghet på arbetsmarknaden.

Kollektivavtalen är en garanti för att anställda har skäliga villkor och löner, och reglerar bland annat försäkringar, ledighet och pensioner. Nyanlända ska inte vara här på nåder utan omfattas av samma regler som alla andra. Att använda flyktingsituationen till att skapa otrygghet på arbetsmarknaden är dåligt i sig och riskerar dessutom skapa farlig splittring mellan olika grupper.

Vad Sverige behöver är en politik som går åt andra hållet. Istället för att backa till en tid då anställda var helt beroende av chefens välvilja, behöver vi ta steg framåt mot fler och tryggare jobb. Istället för att försvaga anställdas rättigheter, behöver vi värna kollektivavtalen.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

10 mars 2016

Mer resurser till ett bättre polisarbete

I budgetförhandlingarna med regeringen kräver Vänsterpartiet mer resurser till ett bättre polisarbete. Totalt ligger den föreslagna satsningen på 160 miljoner kronor. 50 av dessa miljoner vill vi lägga på bland annat närpoliser.

Vänsterpartiet vill satsa på förbättrade arbetssätt i områden i behov av ökad polisnärvaro, bland annat närpoliser. Centralt är ökad dialog med medborgarna, ökad samverkan med andra viktiga samhällsaktörer i områdena och proaktiva brottsförebyggande insatser. Alla har rätt till stöd och hjälp från polisen om man drabbas av brott, oavsett var man bor. Det är en rättvisefråga.

Låginkomsttagare är mer utsatta för brott än andra och de behöver veta att polisen finns där när de behöver den. Vi vill se en mer närvarande polis där det behövs och vi satsar därför på närpoliser. De kan lära känna de boende i området och samarbeta med skolor och andra viktiga aktörer lokalt.

Utöver satsningen på närpoliser vill Vänsterpartiet se satsningar på ett förstärkt arbete mot hatbrott, att det blir fler specialiserade poliser inom näthat och arbetsmiljöbrott och att man gör insatser mot illegala cabotagetransporter.

Utländska åkerier har rätt att göra tre inrikestransporter inom loppet av en vecka, s.k. cabotage, och syftet är att minska antalet tomma lastbilstransporter. Detta har dock missbrukats under åren och bl.a. fått negativa konsekvenser för den inhemska åkerinäringen som har svårt att konkurrera med de utländska åkerierna som saknar kollektivavtal.

Vi vill satsa på en specialenhet inom polisen som får till uppgift att systematiskt och på heltid arbeta med att sätta stopp för denna illegala trafik.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

06 februari 2016

Rapport från partistyrelsen 5-6 februari 2016

Kongressen i Örebro kommer allt närmare, även beslutsmässigt. Under detta möte har vi exempelvis beslutat att föreslå kongressen att utse Nooshi Dadgostar, Mats Einarsson, Veronica Ekström och Karin Mellegård till kongressordföranden. Det blir en stabil och trygg ledning av kongressen. Vi har också beslutat att insamlingen på kongressen, och under första maj, går till Fristadsfonden. Behoven av Fristadsfondens insatser kommer dessvärre säkerligen att öka framöver.

Över 650 motioner har också kommit in inför kongressen, som alltså går av stapeln i maj. Inte minst har de två stora dokumenten som ska behandlas, Eko-Eko-programmet och de nya strategiskrivningarna i partiprogrammet, väckt medlemmarnas skrivlust. Dessutom har det som vanligt kommit in en stor mängd allmänna motioner och motioner kring organisation och stadgar. Det blir spännande att behandla, men det blir nästa partistyrelsemöte som får ägnas åt det.

Det här mötet kretsade istället kring det faktum att högern vill höja hyrorna och sänka lönerna. För vanligt folk i allmänhet och för de redan mest utsatt i synnerhet. Det vill de såklart alltid, men det är inte så ofta som de är så tydlig med det som nu. Fast de själva säger såklart inte öppet att det är det det handlar om. De är ju inte dummare än att de fattar att höjda hyror och sänkta löner inte direkt är ett budskap som går hem hos gemene man. Istället pratar de om ”marknadshyror” och ”sänkta trösklar”.


I klarspråk är det dock just höjda hyror och sänkta löner det handlar om, och det ska vi såklart vara tydliga med. Frågorna diskuterades både under aktuella politiska frågor och under strategidiskussioner inför våren. Detta är en konflikt som passar utmärkt för oss, inte minst för att den visar på de grundläggande ideologiska skillnaderna mellan höger och vänster. Eftersom regeringen dessutom verkar vara notoriskt skräckslagen inför varje form av konflikt med högern så är det vi som måste ta fighten. Vi ska vara den tydliga vänster som kämpar för allas rätt till ett bra boende och en lön att leva på.

Vi är ju ett parti som vill bygga ut välfärden. Vi vill att lönerna i exempelvis de kvinnodominerade yrkena höjs och vi vill satsa på att bygga bostäder för att möta det stora behov som finns. Därför är vi beredda att förhandla med regeringen för att försöka få till en budget där det finns med nödvändiga satsningar på kommunerna och landstingen. Vi är beredda att förhandla om åtgärder som ökar bostadsbyggandet. Vi är beredda att förhandla om att göra Sverige mer jämlikt och rättvist. Men inte till vilket pris som helst. Vi är alltid beredda att lämna en förhandling.

Det var över lag många strategiska diskussioner under detta möte. Både hur vi ska agera utåt och i förhandlingar. Men även hur vi ska agera inåt i partiet diskuterades, bland annat under punkten om strategier för det internfeministiska arbetet. Vi är som första parti valt en majoritet kvinnor i kommuner, landsting och riksdag. Detta är inget som skett av sig självt utan är ett resultat som uppnåtts tack vare medvetna beslut av partistyrelsen och arbetet utifrån dessa.

Det går inte att nu luta sig tillbaka och tro att vi är klara, utan nu gäller det att fortsätta tugga på. Vi beslutade att de kommande årens arbete ska inriktas på att bland annat upprätthålla det som uppnåtts hittills, men också att ytterligare stärka kvinnors status i partiet. I det arbetet har partistyrelsen en viktig roll. Det handlar om att utveckla internfeminismen i partistyrelsen men framförallt handlar det om att vara aktiv i det arbetet i hela partiet.

På temat internfeminism så hanterades ett uppdrag som partistyrelsen fick av förra kongressen att ta fram ett internt val- och röstsystem som understödjer en jämn könsrepresentation. Vi beslutade att inte införa nya obligatoriska valsätt eller regler för hur kandidatlistor i allmänna val ska beslutas av partiföreningar och distrikt. Däremot beslutade vi att i god tid inför valet 2018 ta fram handledningar för fastställande av kandidatlistor och att genom utbildningsinsatser inför valet 2018 och på andra sätt uppmärksamma partiföreningar och distrikt på att stadgarnas bestämmelse om kvinnors representation ska tillämpas när listor fastställs.

Utöver detta så hann vi med att besluta om reviderade stadgar för representantskapet i Västra Götaland och ta del av en rad rapporter. Utöver de vanliga, från riksdagsgrupp, EU-parlamentet osv så fick vi rapport om det preliminära bokslutet och om hur medlemsstatistiken ser ut. Båda ser riktigt bra ut. Det förra visar på ett rejält plus. Medlemsstatistiken visar på lite tapp, men då ska man ha i åtanke att det är från historiskt höga nivåer, så det ser fortfarande riktigt bra ut. Allt detta sköttes under tryggt överinseende av Brittis Bentzler och Mia Von Sydow, vår nya gruppledare i riksdagen.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

26 januari 2016

Sverige unikt om att tillåta vinstjakt i skolan

Idag, 26 januari, är det ett år sedan Sverige blev helt unikt. Detta efter att Chiles kongress insett att det inte var hållbart med vinstjakt i skolan. Därför satte man stopp för det skolsystem som var (nästan) lika extremt som det svenska. Sverige är numera ensamt i världen om att tillåta vinstjakt i skattefinansierade skolor. Men nu är det hög tid att ta tillbaka skolan från marknaden.
Privatiseringsivern har lett till att girigheten tagit över alltmer av skolan där nu privata aktörer, med stöd av högerpolitiker, leker affär. Skolan är en miljardindustri där skolbolag ser en lönsam marknad för den som lyckas. Bland dessa finns rena skojarföretag som knappast bryr sig om eleverna utan bara om den egna vinsten – som tas ut på svenska skattebetalares bekostnad.

Finns det då inget att sätta emot denna katastrofala utveckling som lett till att skolelever behandlas som en handelsvara bland andra, samtidigt som vinstintresset dränerar den svenska skolan? Jo, Vänsterpartiet har fått med sig regeringen på att stoppa vinstintresset i välfärden. Skolan ska inte längre vara en marknad där privata vinstintressen styr. Istället kan vi bygga en skola vi kan lita på.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...