17 oktober 2014

Carl Dahlin (M) tänker inte låta sanningen förstöra en bra historia

Moderaten Carl Dahlin var inte så
intresserad av sanningen när han
svarade på min insändare.
Vänsterpartiet har nått en historisk framgång i vår främsta valfråga. Tillsammans med regeringen har vi nått en överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse. Välfärden ska inte längre vara en marknad där privata vinstintressen styr. Istället kan vi bygga en välfärd vi kan lita på. Detta tycks ha gett det forna högerpartiets representant Carl Dahlin svår ångest.

Under devisen ”låt inte sanningen förstöra en bra historia” skriver han därför ett försvarstal för att girigheten ska fortsätta styra välfärden och riskkapitalister ska fortsätta ha rätt att göra enorma vinster på barn, gamla och sjuka. Och han har inga problem med att använda sig av rena lögner som grund för det försvarstalet.

”Chile är ingen diktatur, där förs snarast en moderat politik”. Det menade Carl Dahlins partikamrat Patrik Gyllenhammar (M). Vad som utmärkte Chile, förutom just diktatur och förföljelse, försvinnanden, tortyr osv av oliktänkande, var de extrema privatiseringar landet utsattes för. Det var privatiseringar som ofta saknade motsvarighet.

Det var innan Sverige blev en experimentverkstad i privatisering. Sverige är nu ett av de länder som har privatiserats allra snabbast och är idag extremt i att tillåta vinstintresse i välfärden. Det privatiserade svenska skolsystemet saknar exempelvis motstycke i världen. Tidigare hade vi sällskap av just Chile, men där har man nu insett att detta system inte är hållbart. Nu är vi ensamma.

Att en stor majoritet av svenska folket är emot att vinstintresset får styra i välfärden är inte så märkligt. Sverige är idag ett land där riskkapitalister har fått i det närmaste fri dragningsrätt på skattepengar medan vi kunnat läsa om hur de som byggde vårt välfärdssamhälle får ligga och dö i sin egen avföring och förskolebarn får knäckebröd och vatten till frukost för att vinsten ska öka.

För att försvara denna utveckling ljuger Carl Dahlin friskt. Han påstår att en tredjedel av hälsocentralerna i länet förbjuds och försvinner om Vänsterpartiets förslag blir verklighet, och ännu fler tandläkare. Sanningen är att tandläkare inte ens omfattas av vårt förslag och att inga hälsocentraler förbjuds, däremot sätter vi stopp för vinstintresset som drivkraft.

Dahlin påstår också att föräldrakooperativ och äldreboenden som drivs av personalen kommer att förbjudas. Detta trots att Vänsterpartiet i vår vårbudget satsade en miljard kronor till en fond för att förbättra möjligheten för personalkooperativ och andra ideella aktörer. Det är personalen och inte riskkapitalisterna som vet hur man ger en riktigt bra vård och hur man lär barn att läsa.

Carl Dahlin tänker inte låta sanningen förstöra en bra historia, men Vänsterpartiet har vunnit debatten om vinstintresset i välfärden och nu gör vi verklighet av våra förslag. Ett land som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är i grunden starkare än ett land där marknadens girighet får råda – även om det ger just Carl Dahlin ångest.

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

07 oktober 2014

Nu motar vi vinstintresset ur välfärden

"Det gick tre dagar, sedan fick vänsterpartiet bestämma". Det var Jan Björklunds (FP) syn på gårdagens uppgörelse om vinst i välfärden mellan Vänsterpartiet och regeringen. Uppgörelsen innebär att den vinstjakt som pågår i välfärden ska stoppas och att skattepengarna ska användas till den verksamhet de är avsedda, inte hamna som vinster i fickorna hos giriga riskkapitalister.
Jan Björklund är ju som vanligt ute och cyklar och att säga att uppgörelsen innebär att Vänsterpartiet fick bestämma är såklart en överdrift. Däremot är det med tanke på att vi fick 5,7% i valet och står utanför regeringen ingen överdrift att säga att uppgörelsen är en stor seger för Vänsterpartiet.

Välfärden ska inte längre vara en marknad där privata vinstintressen styr. Iställen kan vi bygga en välfärd vi kan lita på. Det är detta som vi, och större delen av svenska folket, har velat se. Det är detta vi kämpat så hårt för, långt innan valrörelsen. Vad som presenterades igår var inte mindre än ett smått historisk skifte i synen på välfärden.

Att det har fått högern har tappat all vett och sans och yra om konfiskation när man sluter upp bakom näringslivet visar bara på hur bra uppgörelsen faktiskt är. Nu fortsätter förhandlingarna om budgeten. Högern kommer säkert att få fler anledningar att bli upprörda =)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

04 oktober 2014

Rapport från partistyrelsen 4 oktober 2014

Första partistyrelsemötet efter valet kortades ned till bara en dag. De flesta har ju haft mer än fullt schema de senaste månaderna så ingen blev nog ledsen över det. Definitivt inte jag iaf, även om jag på grund av de kassa tågkommunikationerna vi har fick ta bussen upp igår och sova över för att hinna i tid till mötet.

Huvudpunkterna för dagen var såklart givna. Dels var det en första valutvärdering med grund i den enkät som partiföreningarna gjort. Att vi gjorde rätt i att prioritera vinsterna i välfärden som valfråga råder det iaf stor enighet kring och det tycker jag också. Nu kommer vi att, som ett andra steg, arbeta vidare med valutvärderingen vid mötet i november.

Som ett tredje steg har vi beslutat att tillsätta en "expertgrupp" för att göra en valanalys med utifrånperspektiv, att göra en mediaanalys och att göra en opinionsundersökning om hur väljarkåren ser på Vänsterpartiet. Detta ska sen bearbetas av en valanalysgrupp inom partistyrelsen. På så sätt kan vi få en samlad valutvärdering där vi faktiskt hyggligt vet, och inte bara gissar, varför valutgången blev som den blev.
Nästa stora fråga var budgetförhandlingarna. Så snart vi har en uppgörelse om vinsterna i välfärden i hamn så börjar de, under ledning av Ulla Andersson. Bara det i sig kan göra en trygg. Visserligen har vi inte samma förutsättningar att påverka politiken som om vi suttit med i regeringen, men jag är övertygad om att det kommer bli tydligt att Vänsterpartiet är ett tydligt vänsteralternativ i riksdagen. Det var inte svårt att godkänna den föreslagna inriktningen och strategin för de fortsatta förhandlingarna om budgeten.

Bortsett från de sedvanliga rapporterna och lite småfrågor så bestod den enda övriga punkten i att anta ett dokument om partistyrelseuppdraget utifrån diskussioner som vi hade i våras. I dokumentet beskrivs partistyrelsens gemensamma målsättning kring hur arbetet ska fungera, något som jag tror är jättebra. Partistyrelseuppdraget är bland de mest inspirerande och tyngsta uppdrag en vänsterpartist kan ha. Men det innebär också ett ansvar för att vi kollektivt genomför det på bästa möjliga sätt.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

29 september 2014

Tre interpellationer som visar på Vänsterpartiets framgångar i Nybro

Ikväll var jag på mitt sista kommunfullmäktige för mandatperioden. När vi samlas för nästa fullmäktige i oktober så är det ytterligare två ledamöter från Vänsterpartiet på plats. Det känns onekligen bra. Vad som också kändes bra var att Vänsterpartiets framgångsrika arbete under mandatperioden bekräftades flera gånger under kvällen. Bakgrunden till dessa framgångar är tre av de interpellationer (skriftliga frågor) som jag ställt i fullmäktige under mandatperioden.

26 mars 2012 ställde jag en fråga till dåvarande kommunalrådet Markus Lund om vilka åtgärder han var beredd att vidta för att minska barnfattigdomen, och effekterna av densamma, i Nybro kommun. Följen av interpellationen blev bland annat att fullmäktige hade barnfattigdom som tema vid ett möte, där Rädda Barnen stod för ett utbildningspass. Viktigast var dock att Folkhälsoutskottet fick i uppdrag att arbeta särskilt med ta fram åtgärder för att minska och motverka barnfattigdom, vilket påpekades när Folkhälsoutskottet ikväll redogjorde för sitt arbete.

Rätt till heltid – och möjlighet till deltid – är en viktig fråga för Vänsterpartiet. Även i kommunen har vi drivit frågan under lång tid, dock har gensvaret från övriga partier varit svalt - milt uttryckt. Fram till 18 juni 2012 vill säga. Då lyckades jag nämligen få Markus Lund att i ett svar på min interpellation lova att rätt till heltid skulle införas i kommunen. När omsorgsnämnden ikväll presenterade sin verksamhet så fick vi veta att äldreboendet Strandvägen nu skulle påbörja ett försök med rätt till heltid efter modell från Emmaboda (där det varit framgångsrikt).

En av de allra sista punkterna på dagordningen ikväll innebar också är en av våra viktigaste framgångar under mandatperioden. Bakgrunden till att den punkten fanns på dagordningen är den interpellation som jag 13 juni i år ställde till kommunalrådet Mikael Svanström där jag efterfrågade tidiga integrationsinsatser för de asylsökande som kommer till Nybro. En lyckad integrering tjänar nämligen alla på, det var vi helt överens om och arbetet med att ta fram en modell för integrationsarbetet påbörjades genast.

Hur vi tar emot våra nya invånare vid ankomst är av största vikt både ekonomiskt och socialt. Språket och social gemenskap är den viktigaste vägen in i det svenska samhället, det är nästan alla överens om. Däremot är det helt orimligt att de som kommer som nyanlända asylsökande ska behöva vänta på uppehållstillstånd och adress i Nybro innan de kan delta i exempelvis svenskundervisning. Viktig och värdefull tid går till spillo för såväl den enskilde, som samhället. I den modell som presenterades skulle detta åtgärdas.

Under rubriken Förstärkning av kommunens integrationsarbete togs så ikväll beslutet att kommunstyrelsen får ett övergripande ansvar för att samordna integrationsfrågorna mellan berörda nämnder och myndigheter. Dessutom ska ytterligare resurser satsas för att ge våra nya invånare ett bra mottagande och de bästa förutsättningarna till att etablera sig i samhället och bidra till Nybro kommuns tillväxt. En modell helt i linje med de tidiga integrationsinsatser som jag efterfrågade i interpellationen.

Dessa tre stora och viktiga framgångar är bara några exempel på vad vi i Vänsterpartiet har lyckats uppnå med våra tre av 49 mandat i kommunfullmäktige - trots att vi suttit i opposition.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

24 september 2014

Ansvaret ligger på Socialdemokraterna att snarast återupprätta en sjukförsäkring värd namnet

Någon vecka innan valet träffade jag Susanne i Oskarshamn. Susanne är en av alla de, främst kvinnor, som drabbats hårt av högerregeringens omänskliga utförsäkringslinje. ”Jag hade inget människovärde” säger hon när hon beskriver hur det är att leva som utförsäkrad. Den utförsäkringslinje som regeringen Reinfeldt införde är inget annat än en skam för Sverige.

En ny regering måste snarast sätta stopp för denna utförsäkringslinje som bara gjort sjuka sjukare, ökat klyftorna och tvingat in nya grupper i socialbidragsberoende och fattigdom. De rödgröna var redan inför valet 2010 överens om att sjukförsäkringssystemet behöver förändras och utförsäkringarna stoppas. Därför är det oroande att stefan Löfven (S) nu avvisar regeringssamverkan med Vänsterpartiet.

Istället söker han nu samverkan högerut, mot just de partier som för att finansiera sina skattesänkningar har kastat ut tusentals svårt sjuka från sjukförsäkringen till en tillvaro av ovisshet, otrygghet och fattigdom. Dessa sjuka står nu, precis som Susanne gjort, helt utanför systemet och tvingas leva på föräldrar, barn, partners eller socialbidrag. Många hade satt sitt hopp till en rödgrön regering.

Sjukförsäkringen borde finnas till som ett skyddsnät för att alla ska kunna känna sig trygga med att tillvaron inte behöver krascha mer än vad som ändå sker vid sjukdom eller skada. Det behövs tidsgränser för den enskilde ska ha rätt till rehabilitering och stöd, inte administrativa tidsgränser som gör att cancersjuka måste ange dödsdatum för att tillåtas vara sjuka. Om detta var vi rödgröna partier ense.

Efter att högerregeringen under lång tid envetet hållit fast vid en sjukförsäkring som kastar ut människor i otrygghet så måste nu en ny regering skapa ett system som är rättssäkert och inte sparkar på de som redan ligger. Vänsterpartiet kommer inte att acceptera något annat. Ansvaret ligger nu på Löfven och Socialdemokraterna att snarast återupprätta en sjukförsäkring värd namnet.

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

19 september 2014

Vi behöver en regering som tror på landsbygden

Under lång tid har vi sett hur landsbygden avfolkas, hur offentlig service dras bort och hur privat service blir allt svagare eller försvinner helt. När staten avvecklar Försäkringskassan, post, polis och apotek så försämras förutsättningarna för privat service. Då försvinner även bankkontor, byns affär och bensinmack. När staten överger en ort vem är det då som skall tro på den?

En ny regering måste vända den här utvecklingen och ta de ökande klyftorna mellan stad och landsbygd på allvar. Vänsterpartiet ställs nu dessvärre utanför regeringen när Stefan Löfven vill söka samarbete högerut, till de partier som i allt väsentligt har vänt landsbygden ryggen under sina åtta år vid makten. Det är beklagligt för alla oss som bor på landsbygden.

Vänsterpartiet menar att en levande landsbygd är nödvändig för att få en grön hållbar lösning i framtiden. Vi vet att landsbygden har en enorm potential och med rätt stöd som utformas i dialog med rörelser, företag och boende på landsbygden så kan landsbygdens förutsättningar tas tillvara och landet hållas ihop.

Vi har ett omfattande landsbygdsprogram med 82 konkreta punkter. De ekonomiska stöden till landsbygdens service behöver utökas kraftigt men framförallt behöver statens åtagande på landsbygden stärkas, de boende på landsbygden få större inflytande över de insatser och pengar som föreslås. Staten måste helt enkelt tro på landsbygdens livskraft och förmåga.

Vi vill att servicen på landsbygden ska stärkas. Här är några av alla våra förslag som skulle ha stor betydelse för Kalmar läns utveckling;
  • Förenkla regelverket för småskalig livsmedelsproduktion och servering för att underlätta för småföretag. Detta då utvecklingen av landsbygdsturism gynnar och samspelar med utvecklingen av lokal livsmedelsproduktion.
  • Inför ett logistikstöd för att bedriva lanthandel. Stödet ska kompensera sämre geografisk belägenhet, mindre volymer av varor etc., vilket är en förutsättning för en fungerande daglig varumarknad på landsbygden.
  • Att posten ska ha i uppdrag att ge god service av likvärdig kvalitet till alla enskilda medborgare och företag i hela landet.
  • Att staten går in och garanterar allas rätt till fungerande mobiltelefoni genom att mobilföretagen med en avgift är med och betalar för att systemet ska fungera för alla människor och företag i vårt land.
  • Vi vill se en kraftig utbyggnad av fiber på landsbygden. De närmaste två åren vill satsa 2 miljarder mer än den borgerliga regeringen för att landsbygden ska ha tillgång till en utbyggd infrastruktur.
  • Utöka statliga medel för hjälp till etablering av drivmedelsmack på landsbygd och underlätta dispensmöjligheter för drivmedelsmackar i glesbygden med låg omsättning genom lagregleringar som inte äventyrar yttre miljön eller säkerheten.
  • Att staten tar fullt ansvar för att säkerställa att alla medborgare har tillgång till apotek och därmed livsnödvändiga läkemedel i hela landet.  Att en avgift tas ut av samtliga apotek som en procentsats av omsättningen och används för att garantera tillgången till apotek på landsbygd och i glesbygd.
Med våra förslag ges servicen på landsbygden möjligheter, vi tror på landsbygden och vill ge den de bästa förutsättningarna. Det kommer vi att kämpa för, även i opposition.

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

12 september 2014

Jag vill ha ett samhälle där vi tar hand om varandra

Häromdagen träffade jag Susanne i Oskarshamn. Susanne är en av alla de, främst kvinnor, som drabbats hårt av regeringens omänskliga utförsäkringslinje. ”Jag hade inget människovärde” säger hon när hon beskriver hur det är att leva som utförsäkrad.

Jag vill vi ha ett samhälle som styrs utifrån solidaritet, rättvisa och omtanke istället. Ett tryggt samhälle där vi tar hand om varandra. I det samhället finns det ingen plats för ord som "utförsäkrad". I det samhället delar vi inte upp varandra i "närande och tärande" som regeringen har gjort. Ingen blir friskare för att man blir fattig(are) och får sin tillvaro sönderslagen. Tvärtom.

Valet om några dagar handlar om vilket samhälle vi vill ha. Vill vi verkligen fortsätta mot ett hårdare och kallare samhälle där girighet och egoism tillåts styra? Ett samhälle där sjuka människor berövas sitt människovärde.

Eller vill vi ha ett samhälle som styrs utifrån solidaritet, rättvisa och omtanke? Ett tryggt samhälle där vi tar hand om varandra. Den 14 september är det du som avgör.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...