06 februari 2016

Rapport från partistyrelsen 5-6 februari 2016

Kongressen i Örebro kommer allt närmare, även beslutsmässigt. Under detta möte har vi exempelvis beslutat att föreslå kongressen att utse Nooshi Dadgostar, Mats Einarsson, Veronica Ekström och Karin Mellegård till kongressordföranden. Det blir en stabil och trygg ledning av kongressen. Vi har också beslutat att insamlingen på kongressen, och under första maj, går till Fristadsfonden. Behoven av Fristadsfondens insatser kommer dessvärre säkerligen att öka framöver.

Över 650 motioner har också kommit in inför kongressen, som alltså går av stapeln i maj. Inte minst har de två stora dokumenten som ska behandlas, Eko-Eko-programmet och de nya strategiskrivningarna i partiprogrammet, väckt medlemmarnas skrivlust. Dessutom har det som vanligt kommit in en stor mängd allmänna motioner och motioner kring organisation och stadgar. Det blir spännande att behandla, men det blir nästa partistyrelsemöte som får ägnas åt det.

Det här mötet kretsade istället kring det faktum att högern vill höja hyrorna och sänka lönerna. För vanligt folk i allmänhet och för de redan mest utsatt i synnerhet. Det vill de såklart alltid, men det är inte så ofta som de är så tydlig med det som nu. Fast de själva säger såklart inte öppet att det är det det handlar om. De är ju inte dummare än att de fattar att höjda hyror och sänkta löner inte direkt är ett budskap som går hem hos gemene man. Istället pratar de om ”marknadshyror” och ”sänkta trösklar”.


I klarspråk är det dock just höjda hyror och sänkta löner det handlar om, och det ska vi såklart vara tydliga med. Frågorna diskuterades både under aktuella politiska frågor och under strategidiskussioner inför våren. Detta är en konflikt som passar utmärkt för oss, inte minst för att den visar på de grundläggande ideologiska skillnaderna mellan höger och vänster. Eftersom regeringen dessutom verkar vara notoriskt skräckslagen inför varje form av konflikt med högern så är det vi som måste ta fighten. Vi ska vara den tydliga vänster som kämpar för allas rätt till ett bra boende och en lön att leva på.

Vi är ju ett parti som vill bygga ut välfärden. Vi vill att lönerna i exempelvis de kvinnodominerade yrkena höjs och vi vill satsa på att bygga bostäder för att möta det stora behov som finns. Därför är vi beredda att förhandla med regeringen för att försöka få till en budget där det finns med nödvändiga satsningar på kommunerna och landstingen. Vi är beredda att förhandla om åtgärder som ökar bostadsbyggandet. Vi är beredda att förhandla om att göra Sverige mer jämlikt och rättvist. Men inte till vilket pris som helst. Vi är alltid beredda att lämna en förhandling.

Det var över lag många strategiska diskussioner under detta möte. Både hur vi ska agera utåt och i förhandlingar. Men även hur vi ska agera inåt i partiet diskuterades, bland annat under punkten om strategier för det internfeministiska arbetet. Vi är som första parti valt en majoritet kvinnor i kommuner, landsting och riksdag. Detta är inget som skett av sig självt utan är ett resultat som uppnåtts tack vare medvetna beslut av partistyrelsen och arbetet utifrån dessa.

Det går inte att nu luta sig tillbaka och tro att vi är klara, utan nu gäller det att fortsätta tugga på. Vi beslutade att de kommande årens arbete ska inriktas på att bland annat upprätthålla det som uppnåtts hittills, men också att ytterligare stärka kvinnors status i partiet. I det arbetet har partistyrelsen en viktig roll. Det handlar om att utveckla internfeminismen i partistyrelsen men framförallt handlar det om att vara aktiv i det arbetet i hela partiet.

På temat internfeminism så hanterades ett uppdrag som partistyrelsen fick av förra kongressen att ta fram ett internt val- och röstsystem som understödjer en jämn könsrepresentation. Vi beslutade att inte införa nya obligatoriska valsätt eller regler för hur kandidatlistor i allmänna val ska beslutas av partiföreningar och distrikt. Däremot beslutade vi att i god tid inför valet 2018 ta fram handledningar för fastställande av kandidatlistor och att genom utbildningsinsatser inför valet 2018 och på andra sätt uppmärksamma partiföreningar och distrikt på att stadgarnas bestämmelse om kvinnors representation ska tillämpas när listor fastställs.

Utöver detta så hann vi med att besluta om reviderade stadgar för representantskapet i Västra Götaland och ta del av en rad rapporter. Utöver de vanliga, från riksdagsgrupp, EU-parlamentet osv så fick vi rapport om det preliminära bokslutet och om hur medlemsstatistiken ser ut. Båda ser riktigt bra ut. Det förra visar på ett rejält plus. Medlemsstatistiken visar på lite tapp, men då ska man ha i åtanke att det är från historiskt höga nivåer, så det ser fortfarande riktigt bra ut. Allt detta sköttes under tryggt överinseende av Brittis Bentzler och Mia Von Sydow, vår nya gruppledare i riksdagen.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

26 januari 2016

Sverige unikt om att tillåta vinstjakt i skolan

Idag, 26 januari, är det ett år sedan Sverige blev helt unikt. Detta efter att Chiles kongress insett att det inte var hållbart med vinstjakt i skolan. Därför satte man stopp för det skolsystem som var (nästan) lika extremt som det svenska. Sverige är numera ensamt i världen om att tillåta vinstjakt i skattefinansierade skolor. Men nu är det hög tid att ta tillbaka skolan från marknaden.
Privatiseringsivern har lett till att girigheten tagit över alltmer av skolan där nu privata aktörer, med stöd av högerpolitiker, leker affär. Skolan är en miljardindustri där skolbolag ser en lönsam marknad för den som lyckas. Bland dessa finns rena skojarföretag som knappast bryr sig om eleverna utan bara om den egna vinsten – som tas ut på svenska skattebetalares bekostnad.

Finns det då inget att sätta emot denna katastrofala utveckling som lett till att skolelever behandlas som en handelsvara bland andra, samtidigt som vinstintresset dränerar den svenska skolan? Jo, Vänsterpartiet har fått med sig regeringen på att stoppa vinstintresset i välfärden. Skolan ska inte längre vara en marknad där privata vinstintressen styr. Istället kan vi bygga en skola vi kan lita på.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

05 januari 2016

Sverige behöver minskade klyftor

Det går på många sätt bra för Sverige. Arbetslösheten sjunker och har inte varit så låg som nu på många år. SCB rapporterar om idel positiva besked för konjunkturläget, med kraftigt ökad orderingång för industrin, växande industri- och tjänsteproduktion och uppgång i restaurangförsäljningen. Som land är vi rikare än någonsin, men rikedomarna är skevt fördelade.

Nu är det hög tid att omfördela dessa rikedomar. För samtidigt som de rikaste har fått enorma skattesänkningar och bidrag för att rengöra poolen i sommarhuset i Spanien, så har de fattigaste, främst sjuka och arbetslösa, fått det allt sämre. Särskilt under högerregeringen. Enligt OECD är Sverige det land i Europa där ojämlikheten ökat mest sedan 90-talet.
Inte minst drabbas barnen av detta och i Sverige är barnfattigdomen fortfarande stor. Mer än var tionde barn lever i en fattig familj enligt Rädda Barnens senaste rapport. Det är ovärdigt ett rikt land som Sverige. Det är hög tid att sätta fattiga barns livsvillkor i centrum. Därför har Vänsterpartiet i förhandlingarna med regeringen haft ett tydligt barnperspektiv.

Vi har fått igenom mycket som kommer att göra stor skillnad för de många barn som kommer från fattiga familjer. Exempelvis gratis medicin och glasögonbidrag för barn. Det blir också satsningar på sommarlovsstöd, fler anställda på fritids, sänkta avgifter i kulturskolan, upprustning av skolgårdar och på socialtjänstens arbete med barnärenden.

Det är första viktiga steg i rätt riktning. I denna budget kommer också reformer som vi tidigare varit överens om, så som borttagandet av stupstocken i sjukförsäkringen och höjning av a-kassan. Barn ska inte straffas med fattigdom för att deras föräldrar är sjuka eller arbetslösa. Men det krävs mer. Sverige kräver mer – människor behöver ett samhälle att lita på.

Då måste de som gynnats hittills bidra med mer. Vänsterpartiet har exempelvis föreslagit återförd förmögenhetsskatt och höjd fastighetsavgift för de dyraste villorna. Vi har också föreslagit att de med inkomster på 40 000 kr/månad borde kunna skatta mer än i dag. Men regeringen säger nej trots att detta är grupper som kraftigt gynnats av högerregeringens skattesänkningar.
Nu föreslår vi en höjning av barnbidraget som ska finansieras genom att RUT avskaffas. Det är framförallt de rikaste i samhället som använder RUT. För oss är det viktigare att barnen har det bra. Om RUT avskaffas kan barnbidraget höjas med 180 kr/barn och månad. Det skulle göra stor skillnad för många barnfamiljer som har det ekonomiskt tufft.

Socialdemokraterna gick till val på höjt barnbidrag. Nu ger Vänsterpartiet ett förslag på en finansiering för det. Ett förslag som omfördelar lite av de rikedomar som finns, underlättar vardagen för fattiga barnfamiljer och leder till minskade klyftor. Det är vad Sverige behöver!

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

12 december 2015

Det är dags att investera i framtiden

Tillväxten i Sverige är på historiskt höga nivåer och betydligt bättre än väntat. Arbetslösheten sjunker och har inte varit så låg som nu på många år. SCB rapporterar om idel positiva besked för konjunkturläget, med kraftigt ökad orderingång för industrin, växande industri- och tjänsteproduktion och uppgång i restaurangförsäljningen. Efter åtta år av borgerligt mörker ljusnar det äntligen.

I den budget som Vänsterpartiet förhandlat fram med regeringen finns stora satsningar på välfärden. Vi anställer fler i äldreomsorgen och satsar på bostadsbyggande och renovering av miljonprogrammen. Vi ökar tryggheten på arbetsmarknaden. Vi lagar revor som uppstått efter de borgerligt styrda åren.


Vi bygger också ut välfärden med helt nya byggstenar. Sådant som statligt glasögonbidrag och gratis mediciner för barn är inte att återställa till ett bättre förflutet, det är sådant som Sverige aldrig haft tidigare. Tack vare Vänsterpartiets avtryck i budgeten har vi en budget som visar att det att det är möjligt gå framåt, bara man vill.

Men det behövs så mycket mer. Vårt lands styrka har alltid varit att vi har investerat i samhället och direkt i människor – i utbildning, hälsa och jämlikhet. Tidigare generationer fick bättre utbildning och bättre jobb samtidigt som vi blev fler. Det var möjligt tack vare att man gjorde långsiktigt lönsamma satsningar. Det är en lärdom Sverige måste ta till sig i dag.

Här finns ett vägval – passivitet eller att satsa långsiktigt. När Sverige nu växer vill vi göra lönsamma investeringar och en ordentlig utbyggnad av välfärden. Det är dags att investera i framtiden. Det finns stora samhällsbehov, det finns människor som kan lösa dem och det finns även pengar för att finansiera det. Nu är det hög tid för nästa våning i samhällsbygget.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

09 december 2015

Sverige behöver en tryggare arbetsmarknad

För Vänsterpartiet är utgångspunkten att alla människor ska ha rätt till ett arbete. Därför är det glädjande att tillväxten i Sverige nu är på historiskt höga nivåer, att arbetslösheten i Sverige sjunker, och att SCB dessutom rapporterar om en kraftigt ökad orderingång för industrin, växande industri- och tjänsteproduktion och uppgång i restaurangförsäljningen. Utvecklingen av Sveriges välstånd går åt rätt håll.


Samtidigt har utvecklingen på arbetsmarknaden under lång tid gått åt fel håll. Alla människor som kan jobba ska ha rätt till ett arbete. Men inte med vilka villkor som helst. Goda arbetsvillkor, inflytande och utvecklingsmöjligheter på jobbet är en förutsättning för att människor ska må bra och samhället utvecklas. Den förra regeringens politik har lett till att allt fler blivit arbetslösa eller tvingats till osäkra anställningar. Det är hög tid att vända den utvecklingen.

Ingen ska behöva jobba år ut och år in som timvikarie, extraanställd eller med kontrakt på några månader i taget. I åldersgruppen 16-24 år har fler än hälften av de som jobbar en tidsbegränsad anställning. Att vara anställd på tillfälliga kontrakt innebär stora nackdelar. Livet går inte att planera, ekonomin är osäker och man befinner sig ständigt i underläge på arbetsplatsen.

Det är svårare att engagera sig fackligt och säga ifrån om orättvisor och problem på jobbet. Att inte ha en fast anställning gör det svårt att teckna ett hyreskontrakt eller låna pengar till en bostad. Otrygga anställningar är en stor källa till stress och oro. När antalet visstidsanställningar blir för många på en arbetsplats påverkar det även de fast anställdas arbetssituation negativt.

Vi vill skärpa lagstiftningen för att öka anställningstryggheten. Anställningsformen Allmän visstid ska avskaffas. Fast anställning ska vara norm och det ska krävas särskilda skäl för att anställa någon tillfälligt. Den som varit tillfälligt anställd i sammanlagt två år under en period av fem år ska ges fast anställning. Olika former av tillfälliga anställningar ska inte kunna staplas på varandra på samma sätt som är möjligt idag.

Såväl visstidsanställningar som inhyrning används inte bara för att täcka upp tillfälliga arbetstoppar eller för att få ett avgränsat uppdrag utfört, utan i allt högre utsträckning för att täcka personalbehov som är permanenta. Hot om att ersätta anställd personal med inhyrd arbetskraft har också kommit att bli ett maktmedel i arbetsgivarnas händer.

Därför behövs en tydligare reglering av bemanningsverksamheten som värnar anställningsskyddet och kollektivavtalen samt garanterar likabehandling av inhyrda. Vi vill sätta stopp för bemanningsbranschen, men det kräver ändringar i EU:s regler. I väntan på det vill vi skärpa lagstiftningen vid inhyrning från bemanningsföretag och bland annat förbjuda inhyrning av arbetskraft för att tillgodose permanenta arbetskraftsbehov.

Vi välkomnar att människor från andra länder kan komma till vårt land. Men vi motsätter oss att löntagare utnyttjas. Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor. Därför kräver vi att alla som arbetar i Sverige ska omfattas av svenska kollektivavtal. På så sätt får både den enskilde arbetaren schyssta löner och arbetsförhållanden samtidigt som det är ett sätt att upprätthålla villkoren på arbetsmarknaden.

På nationell nivå behövs en nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning. Lex Laval ska rivas upp så att svenska kollektivavtal ska gälla, att huvudentreprenörer tar ansvar för förhållanden hos underentreprenörer, krav på schyssta villkor vid offentlig upphandling och bättre kontrollmöjligheter för myndigheterna och fackföreningarna.

Bättre villkor på arbetsmarknaden är en av våra viktigaste frågor de kommande åren, en av de vi kommer arbeta allra mest med. Det påverkar så många människors liv, framför allt ungdomar och kvinnor.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

28 november 2015

Rapport från partistyrelsen 27-28 november 2015

Kyligt, blött, isiga vindar och poliser överallt. Stockholm, under det nyss avslutade partistyrelsemötet, speglade det det rådande politisk läget, präglat av hysterisk alarmism och ett moraliskt och ideologiskt totalhaveri från regeringens sida. Detta blev också lite av inramningen för mötet. Det är också anledningen till att detta som skulle vara årets sista kanske inte blir det sista.

När den svenska humanistiska asylpolitiken i praktiken utraderas, så får vi, som det enda kvarvarande tydliga oppositionspartiet, en desto viktigare roll att fylla. Flyktingsituationen var därför självklart en punkt på dagordningen. Och visst finns det utmaningar och många kommuner, landsting och myndigheter är pressade, men det är uppenbart att den kollaps som många målar upp inte existerar.

När verkligheten blir svår så stänger man inte dörrarna i ansiktet på flyende människor, man hittar lösningar. Nu har vi istället en regering som talar som om Sverige stod inför undergången och som aktivt bidrar till hysteri. En regering som blivit en del av en europeisk jakt mot botten för asylrätten som tanke, med det uttalade syftet att stoppa människor på flykt. Det är skamligt!

Innan flyktingdiskussionen var uppe så hann vi med en rad andra punkter. Inte minst handlade det om frågor inför kongressen. Vi beslutade om vilka internationella och nationell gäster som ska bjudas in och vi beslutade om dagordningen. Men först av allt på dagorningen fastslog vi vad som kommer bli den viktigaste punkten på kongressen, nämligen det Ekologiskt-ekonomiska punktprogrammet.

Det är ett mycket spännande program där vi visar att en omställning inte bara är möjlig utan även en möjlighet ett starkare närningsliv, ett bättre arbetsliv, kortare arbetstid och en utbyggd välfärd. När det behandlas på kongressen så blir det slutpunkten på det uppdrag som gavs av partikongressen 2012 och ett av partiets mest ambitösa programarbeten på mycket lång tid.

Ytterligare ett mycket viktigt dokument, som många sett fram mot, klubbades under mötet. Nämligen den strategisk inriktningen för Vänsterpartiets krav på arbetstidsförkortning. Eller med andra ord: hur vill Vänsterpartiet i praktiken göra för att nå sex timmars arbetsdag? Strategin grundar sig på och kompletterar den tidigare rapporten Striden om tiden.

Vänsterpartiet är ett parti med visioner och frågan om sex timmars arbetsdag har stått på vår dagordning under lång tid. Vi nöjer oss dock inte med att drömma utan vill förändra på riktigt. Det kräver politiska förslag som är praktiskt genomförbara. Nu visar vi att sex timmars arbetsdag inte är en utopi utan en möjlig, och önskvärd, reform. Ett närmast historiskt dokument med andra ord.

Förutom att klubba dessa båda tunga politiska dokument så hann vi med lite mer interna frågor frågor också. Partistyrelsens roll och hur vårt arbete kan utvecklas har diskuterats flera gånger och det gjorde vi även denna gång. Dessa diskussioner kan säkert ha bidragit till att diskussionerna kring de båda tunga dokumenten visserligen var intensiva, men ändå konstruktiva.

En spännande punkt på dagordningen var när Barbro Engman, bland annat f.d riksdagsledamot (S) och ordförande för Hyresgästföreningen, kom och talade om ledarskap. Hon talade mycket engagerat utifrån sina egna egna erfarenheter med utgångspunkt i sin uppväxt i Långshyttan. Detta följdes sen av separatistiska träffar med tillhörande diskussion.

Budgeten för kommande år klubbades också och det glädjer nog många frustrerade administratörer i partiet att det nu finns pengar för ett nytt medlemsregister. Dessutom går ju en rejäl slant till kongressen och kongressrelaterade saker. Glädjande nog så kan vi konstatera att vi klarar detta utan alltför stora bekymmer. Och i år har vi till och med fått mer pengar över än väntat.

Sist på dagordningen stod aktuella politiska frågor. Den ena frågan som var uppe har jag redan redogjort för, nämligen flyktingsituationen. Den andra frågan kom på grund av läget att tangera detta. Den handlade nämligen om vilka strategier vi ska ha utifrån det politiska läget som nu förändras från den ena dagen till den andra och med en regering som tycks gett upp tron på att politik kan förändra.

Vår utgångspunkt är att vi alltid är beredda att delta i förhandlingar och tänker göra vårt bästa för att driva politiken i rätt riktning. Det kommer dock inte bli lätt med tanke på den moraliska kollaps som svensk politik lider av just nu. Vi diskuterade hur vi ska förhålla oss till detta och har en rad olika alternativ utifrån olika scenarier som kan tänkas uppkomma. Det är så mycket vi kan göra i dagsläget.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

24 november 2015

Vi har råd med välfärd – inte med högerpolitik

Vänsterpartiet vill se ett Sverige som fortsätter växa i både välfärd och befolkning. Vi har inte råd att sitta passiva. Att satsa långsiktigt i lönsamma samhällsinvesteringar och en ordentlig utbyggnad av välfärden är både möjligt och nödvändigt. Det finns stora samhällsbehov, det finns människor som kan lösa dem och det finns pengar. Vi har råd - avgörande är den politiska viljan.

”Vi har inte råd” hörs ofta från partier på högerkanten. Vi har inte råd att ta emot flyktingar säger någon. Vi har inte råd med en generös välfärd en annan. Andra bygger hela sin politik på att ställa flyktingmottagande mot välfärd samtidigt som man har sänkt skatten för de svenska storbankerna så att de i år gör en vinst som är dubbelt så stor som UNHCR:s årsbudget för alla världens flyktingar.

”Vi har inte råd” säger dessa partier, som har drivit igenom skattesänkningar på hundratals miljarder som främst gynnat de rikaste. För att inte tala om alla bidrag som främst hamnar i Täby och Danderyd. Trots dessa enorma skattesänkningar och alla bidrag snillar svenska skattefifflare undan i runda slängar 20 miljarder kronor om året, bara i utebliven kapitalinkomstskatt.

”Vi har inte råd” säger dessa partier, samtidigt som de försvarar att miljard efter miljard försvinner ur välfärden i form av privata vinster, inte sällan i olika skatteparadis. Att skattepengar för välfärd istället hamnar i privata fickor har vi tydligen råd med. Hur mycket svenska storföretag, som också fått sänkt skatt, trixar till sig genom att flytta vinster och utnyttja skumma låneupplägg vet ingen.

”Vi har inte råd” säger dessa partier, samtidigt som Sverige är rikare än någonsin och antalet svenska miljardärer aldrig varit fler. Sjuka, arbetslösa, fattigpensionärer och andra utsatta är de som fått betala kalaset när de rikaste har blivit rikare - tack var dessa partier som säger att ”vi har inte råd”. Vissa av dem försöker dessutom stoppa människor som flyr för sina liv. ”Vi har inte råd”…

Men nog har vi råd alltid. Vi har råd att visa medmänsklighet OCH vi har råd med en god välfärd. Vi har råd med en rimlig a-kassa och en sjukförsäkring som inte tvingar ut människor i fattigdom. Vi har råd att se till att de som arbetat ett helt liv får en pension de inte bara kan överleva på utan också leva på. Pengarna finns uppenbarligen, det handlar om hur politiken väljer att fördela dem.

Vad vi inte har råd med är fortsatt ökande klassklyftor, fortsatt sönderslagen och privatiserad välfärd. Vi har inte råd med fortsatt avvecklande av landsbygd och glesbygd, nedmontering av arbetsrätt och arbetstrygghet. Vi har inte råd med fortsatta skattesänkningar och stora bidrag för de rikaste. Vi har inte råd att fortsätta göda storbankerna. Vi har inte råd med mer högerpolitik.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...