22 maj 2015

Inte fasen är det direktörerna som väntar på SMS-jobb

Avskaffa anställningsformen allmän visstidsanställning och stoppa staplandet av visstidsanställningar! Detta är en förhållandevis enkel ändring som kan träda i kraft redan nästa år. Det finns ingen orsak till att vänta, utan ta besluten för att skapa en tryggare arbetsmarknad – och gör det nu!
Som så ofta är det en fråga om klass och kön. För inte fasen är det direktörerna som väntar på SMS-jobb. Nä, det är främst arbetare, ungdomar och kvinnor som tvingas stå ut med dessa otrygga anställningar. Unga kvinnor är de som oftast har otrygga anställningar. Att sätta stopp för SMS-jobben och göra om otrygga anställningar till fasta jobb är feministisk politik.

Regeringen Reinfeldt införde anställningsformen allmän visstid. Högern vill få oss att tro att otrygga jobb och en urholkad arbetsrätt skulle skapa fler arbeten, men det enda det skapar är en otrygg arbetsmarknad där ungdomar tvingas ta skitjobben. Politiska beslut har steg för steg förskjutit normen från fast anställning och idag är otrygga anställningar mer regel än undantag.

Visst behövs ibland tidsbegränsade anställningar, men otryggheten på våra arbetsplatser är ett samhällsproblem. Den påverkar vår vardag – och den påverkar styrkeförhållandena på hela arbetsmarknaden. Högern är såklart nöjd över en otrygg arbetsmarknad med mer lätthanterliga arbetare. De ser på arbetarna som utbytbara, som flexibla varor på en marknad.

Det kan vi i Vänsterpartiet aldrig acceptera. Vi menar att alla borde ha rätt till ett fast jobb med schyssta villkor. Det är en förutsättning för varje person att skapa sig ett tryggt liv där man kan försörja sig och planera för framtiden. Därför borde regeringen se till att snarast avskaffa det otyg som kallas allmän visstid. Vänsterpartiet vill att det sker redan nästa år.

Men socialdemokraterna och miljöpartisterna i regeringen verkar inte ta otryggheten på allvar. Nu har man presenterat ett förslag till nya visstidsregler som i bästa fall kan ses som krångligt och menlöst. Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund, som företräder många av de som drabbas hårdast, är lite mer rakt på sak. Det är ett tandlöst skitförslag, säger hon.

Men vi kan sätta stopp för SMS-jobben. Med rätt beslut kan vi minska otryggheten och stärka löntagarna redan nästa år. Varför är regeringen så rädd för att ta de besluten?

Kaj Raving (V)

16 maj 2015

Jag frågar vidare om jämställdheten i Nybro kommun

När jämställdhetspriset som skulle delats ut i december aldrig blev utdelat eftersom det inte fanns några nominerade, så bestämde jag mig för att det var dags att göra något åt jämställdhetsarbetet i kommunen. Ett av de verktyg jag har som kommunfullmäktigeledamot är möjligheten att ställa interpellationer, skriftliga frågor, till ansvariga politiker i kommunen.

Detta verktyg använder jag mig nu av genom att portionera ut interpellationer till nämndsordförandena och fråga hur de vill förbättra jämställdhetsarbetet i sin nämnd. Syftet med detta är flera. Dels så blir det ett sätt att se till att jämställdhet alltid finns på dagordningen på fullmäktiges möten. Jämställdheten ska inte kunna glömmas bort. Dels handlar det om att få nämndsordförandena att faktiskt tänka till kring frågan och vad de kan göra i respektive nämnd.

Jag fortsätter nu alltså min serie interpellationer om jämställdhetsarbetet i Nybro kommun. Den här gången är det omsorgsnämndens ordförande Bodil Johansson (C) som får svara på hur hon vill jobba med jämställdheten i sin nämnd. Omsorgsnämnden är väl antagligen den nämnd som påverkar kvinnors liv i störst omfattning såväl direkt som indirekt, så jag ser fram emot ett förhoppningsvis väl genomtänkt svar.

Interpellationen i sin helhet hittar man här: Interpellation: Hur vill du förbättra jämställdhetsarbetet i omsorgsnämnden?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

12 maj 2015

Ska medborgarnas eller storföretagens intressen gå först?

Sedan sommaren 2013 pågår förhandlingar mellan EU och USA om ett gemensamt handelsavtal: Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (TTIP). Syftet med avtalet är, enligt förespråkarna, att främja handeln mellan EU och USA genom att sänka tullar och ta bort så kallade handelshinder. I verkligheten är inte TTIP något vanligt handelsavtal – det är ett omfattande avregleringsavtal som ger storföretagen mer makt. Om avtalet blir verklighet skulle det bli det största handelsavtalet i världen och få stora konsekvenser för Sverige.

Såväl EU som USA vill att det i TTIP ska finnas en tvistlösningsmekanism, förkortad ISDS. Med nuvarande förslag till ISDS-mekanism kan företag stämma stater om de anser att nationella lagstiftningar hindrar dem och deras möjlighet att göra vinst. Rättsprocessen sker i en så kallad skiljedomstol, med privata jurister, utanför det nationella rättssystemet. ISDS utgör därmed ett hot mot demokratiska beslut och innebär att makt över vår framtid flyttar från folkvalda som tar beslut i öppna församlingar till advokater som tar beslut i slutna förhandlingar. Detta kan Vänsterpartiet inte acceptera.


Mot bakgrund av de risker som TTIP-avtalet kan innebära för demokrati, människor, mat och miljö måste nu regeringen ta ställning. Vi kan se att tobaksbolag har använt sådana klausuler för att stämma länder som vill ha märkning på cigarettpaket. Och också oljebolag som har stämt delstater i Kanada för att de inte vill använda miljöskadliga metoder för att ta fram olja. Det här får inte ske. Det här får inte skrivas in i avtalet. Det är dags att Sveriges regering säger ifrån. Ska medborgarnas eller storföretagens intressen gå först? Socialdemokraternas ståndpunkt är därför helt avgörande.

Frågan kommer att avgöras på Socialdemokraternas kongress i Västerås i slutet av maj. Socialdemokraterna i Malmö har motionerat till S-kongressen om TTIP och ISDS. De vill att kongressen tar ställning mot TTIP och säger nej till ISDS. Den socialdemokratiska partistyrelsens motionssvar är väldigt otydligt och ger näringsminister Mikael Damberg i det närmaste fritt spelrum framöver.

Istället för detta vaga ställningstagande borde Socialdemokraterna ta till sig av den omfattande kritiken mot TTIP och ISDS. LO är tydliga och säger nej till ISDS i TTIP-avtalet. Vänsterpartiet uppmanar därför Socialdemokraterna att ta tydlig ställning och välja sida. Ska medborgarna, demokratin, klimatet och arbetsrätten gå först – eller storföretagen? Vi hoppas att kongressombuden väljer rätt väg och att Socialdemokraterna tar tydlig ställning mot TTIP och ISDS.

Kaj Raving (V), partistyrelseledamot

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

03 april 2015

SD är orsak till att välfärden krackelerar

Jag vill ha ett samhälle som styrs utifrån solidaritet, rättvisa och omtanke. Ett tryggt samhälle där vi tar hand om varandra. En välfungerande välfärd är avgörande för tilliten och tryggheten i samhället. I spåren av åtta års högerstyre och extrema skattesänkningar ser vi nu på många håll hur välfärden krackelerar alltmer. SD har aktivt och konsekvent stött denna högerpolitik.

I detta Sverige drömmer sig Mikael Svärdshammar (SD) tillbaka till 70-talet. ”Hur kunde det bli såhär i vårt folkhem?” undrar han. Oförmågan, eller oviljan, att se konsekvenserna av den egna politiken är närmast skrämmande. Att SD röstade med Alliansens budget innebär att de rikaste i Sverige tjänar närmare 4,5 miljarder, bara i år.

På 70-talet var Sverige ett land med en växande välfärd och minskande klassklyftor. Idag är Sverige ett av de länder där klassklyftorna har ökat mest samtidigt som alltfler upplever hur välfärden inte räcker till. ”Vi ska absolut inte höja skatterna” skriver Mikael Svärdshammar och bekräftar därmed bilden av SD som ett stabilt stödhjul åt övriga högern.
Knappt något annat västland har sänkt skatten så mycket sedan 2006 och SD har hejat på hela vägen. SD har sänkt skatten för bankerna som nu kan glädjas åt 100 miljarder i beräknade vinster för 2014. SD har också aktivt bidragit till en ökad skatteklyfta mellan pensionärer och löntagare genom att fälla ett rödgrönt förslag som krävde att pension inte skulle beskattas hårdare än lön.

Samtidigt försvann enbart under 2011 vinster motsvarande 24 000 undersköterskor från välfärden till olika riskkapitalbolag. Den summan har sannolikt ökat rejält sen dess. Kanske tycker Mikael Svärdshammar att dessa undersköterskor inte skulle göra skillnad i vård och omsorg? SD har i alla fall inget intresse av att stoppa vinstintressets framfart i välfärden.

SD slickar uppåt och sparkar nedåt. Man står konsekvent på direktörernas och riskkapitalisternas sida, ökar klassklyftorna och saboterar välfärden. Sverige har inte råd med mer högerpolitik. Sverige har inte råd med SD!

Kaj Raving, partistyrelseledamot (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

18 mars 2015

Vänsterpartiet behövs för att återuppbygga en välfärd att lita på

Regeringen måste förhandla med Vänsterpartiet för att få sin vårändringsbudget genom riksdagen. För oss är det viktigaste i förhandlingarna med regeringen att försöka se till att inkomstskillnaden mellan kvinnor och män minskar och att det blir mer resurser till välfärden. En hjärtefråga är höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar, där vi i höstas fick igenom en höjning med 300 kronor.

I höstens förhandlingar med regeringen fick vi, förutom höjt underhållsstöd, igenom flera andra av våra prioriterade frågor. Gratis medicin för barn, höjd a-kassa, slopad bortre tidsgräns i sjukförsäkringen och höjd sjuk-och aktivitetsersättning, höjd socialbidragsnorm för barn, permanent stöd till kvinnojourerna, lägre taxa i kulturskolan, satsning på förlossningsvården osv, osv.
Dessa satsningar kunde vi göra därför att vi fick igenom skattehöjningar för de som tjänar mest. När SD valde att rösta på de övriga högerpartiernas budget så gick alla dessa satsningar om intet och de rikaste slapp en skattehöjning. När de rikaste blev vinnare så blev alla vi som vill ha en välfärd att lita förlorare. Hårdast slog det mot arbetslösa, sjuka och pensionärer som blev utan viktiga förbättringar.

I de kommande budgetförhandlingarna har vi inte längre möjligheten att höja skatten för de rikaste och då minskar möjligheten till satsningar. Vi får prioritera hårdare vad vi vill ha igenom och kommer att få gå med på kompromisser. Men en sak är säker: Vänsterpartiet behövs för att återuppbygga en välfärd att lita på och ett samhälle där vi tar hand om varandra.

Kaj Raving, partistyrelseledamot (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

26 februari 2015

Rädda kvar Tuff tuff-tåget i Nybro!

Det har kommit till min kännedom att Tuff tuff-tåget i Nybro är hotat och kanske har gått sin sista sommar. Det får inte ske! Tuff tuff-tåget har sommartrafikerat Nybros gator sedan många år och har blivit ett värdefullt och uppskattat inslag i sommarnybro. Det är inte bara turister som åker utan även kommuninnevånare i alla åldrar.

Att det dessutom är gratis att åka med är värdefullt inte minst för de barn som inte har möjlighet att åka iväg från stan på lovet. Tåget har använts i en rad sommaraktiviteter där Gula Grillen stått som arrangör, med badturer från Kungshall som ett av många strålande exempel. Vad händer med detta om tåget skulle försvinna? Många barn skulle definitivt få ett sämre sommarlov, det är säkert.

Nu måste vi agera! Jag kommer att lämna in en interpellation (skriftlig fråga) till kommunalrådet Christina Davidsson (C) med krav på att hon agerar för att rädda Tuff tuff-tåget. Men nästa kommunfullmäktige ligger en månad bort och jag hoppas hon gör något långt innan dess. Vi kan inte luta oss tillbaka och riskera att vi plötsligt står där inför fullbordat faktum och blir utan tåget i sommar.

Tydligen är det så att tåget står inför stora investeringsbehov och att NFG (Nybro företagargrupp), som drivit det hittills, därför vill göra sig av med det. Jag kan ha en viss förståelse för det om det är så. Även om centrumhandeln såklart drar nytta av Tuff tuff-tåget, så är inte bara en fråga för handeln där. Det en fråga för hela kommunen och då kunde gott kommunen ta ett större ansvar.

Om det skulle behövas, varför inte köpa in det till kommunen för en billig peng? Sen kan man driva renoveringen och den fortsatta driften som ett arbetsmarknadsprojekt. Kanske riktat mot ungdomar? Det vore väl en utmärkt idé och en win-win-situation för alla parter? Ett tips jag fått till mig är att Frysdisken skulle kunna använda det i sin verksamhet för att göra utflykter osv.

Det tycker jag låter som en utmärkt idé och det finns säkert en rad andra idéer också som kan bidra till att utveckla Nybro på olika sätt. Men viktigaste just nu är att vi räddar kvar Tuff tuff-tåget i Nybro!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Självklart ska banker vara skyldiga att hantera kontanter

Många bankkunder är i dag upprörda över att de hindras ta ut eller sätta in sina pengar i kontanter på bankkontoren. Visst, digitaliseringen skapar nya möjligheter för näringslivet och för oss som konsumenter, men dagens situation påverkar samtidigt väldigt negativt.

Störst är problemet på landsbygden då det är långt emellan de bankkontor som finns. Är då det närmaste bankkontoret ett kontantlöst så ställer det till det. Bankerna som mer eller mindre vägrar att ta emot kontanter innebär att företag och föreningar inte kan bli av med dagskassor eller insamlingar på ett enkelt och säkert sätt.

Att bankerna slutar med kontanter är lite som att apoteken skulle sluta med medicin. Vänsterpartiet vill att bankerna ska bli skyldiga att hantera kontanter på ett enkelt, säkert och smidigt sätt, så länge kontanterna finns kvar.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...