02 juli 2015

Alla tjänar på att nyanländas kunskap tas tillvara

Vården, inte minst här i Kalmar län, ropar efter personal: läkare, tandläkare, sjuksköterskor osv. Det är brist på det mesta. Samtidigt har vi många asylsökande med gedigna vårdutbildningar som tvingas vänta i många år för att komma ut på arbetsmarknaden.

Igår kväll var jag i Oskarshamn för att hämta Sultan Al Shaladeh, operationssjuksköterska från Palestina och Osama Sekar, ortopedkirurg från Syrien. De är båda två levande exempel på det slöseri med mänskliga resurser som pågår när de inte ges snabb möjlighet att få arbeta i sitt riktiga yrke trots de stora behov som finns.

Nu har de varit i Almedalen därför att den rödgröna politiska majoriteten i Landstinget i Kalmar län har sett till att landstinget tagit saken i egna händer för att snabba på integrationsprocessen genom projektet Snabbspår för nyanlända. Bland annat Dagens Medicin uppmärksammade projektet med en kort intervju som man kan se här: Snabbspår för nyanlända med vårdutbildning

Igår släppte också Arena Idé en ny rapport som fått stort medialt genomslag: 900 miljarder skäl att uppskatta invandring. I den visar man att Sverige historiskt har tjänat massor på invandringen och att invandringen även idag ger Sverige 65 extra skattemiljarder – per år.

Nu tycker jag inte att man ska sortera människor, eller ta emot flyktingar, utifrån deras lönsamhet. Men rapporten (som jag ännu inte läst) är såklart intressant eftersom den innebär att Sverigedemokraternas idé om att finansiera i princip allt genom minskad invandring faller platt. Dessutom sätter rapportens författare Sandro Scocco fingret på något viktigt:
– Den helt avgörande integrationskraften är läget på arbetsmarknaden. Klarar vi att hålla någorlunda bra fart på den så blir invandringen en bra affär, annars inte.
Att vi ska ta emot människor på flykt är för mig en icke-fråga, det intressanta är hur vi tar emot dem. Gör vi det bra så gör vi inte bara en viktig humanitär insats, utan även en bra affär. Den frågan ligger i våra det svenska samhällets, händer. Sverige måste bli bättre på att ta till vara de kunskaper människor har med sig hit. Det tjänar vi alla på, både individer och samhälle.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

30 juni 2015

Det är helt enkelt skillnad på höger och vänster i politiken

Äntligen kan Sverige styras utan en borgerlig budget. Försenade men välkomna satsningar som Vänsterpartiet fått igenom i förhandlingarna med regeringen kan äntligen bli verklighet. Satsningar på fler anställda inom äldreomsorgen, höjt bostadstillägg för pensionärer, ökade resurser till förlossningsvården, höjt underhållsstöd, gratis medicin och glasögonbidrag till alla barn osv, osv.
I åtta långa år har vi haft högerstyre och västvärldens kanske mest extrema skattesänkarpolitik. De rikaste blev naturligtvis allt rikare medan många, framförallt sjuka och arbetslösa, bara fått det allt sämre. Vi var därför många som i höstas såg fram emot att den utvecklingen skulle brytas när S/MP-regeringen la fram den budget där Vänsterpartiet fått igenom en rad viktiga satsningar.

Dessa satsningar föll i samma sekund som SD valde att rösta för Alliansens budget. Tack vare detta tjänade de rikaste i Sverige flera miljarder kronor. Detta medan utförsäkringarna av sjuka kunde fortsätta och arbetslösa fortsatte tvingas till socialen på grund av att höjningen av a-kassan uteblev. Vinnare blev de med höga inkomster, förlorare blev alla vi som vill ha en välfärd man kan lita på.

Nu slipper vi dock äntligen högerns budget och jag är glad över att regeringen åter valt att lyssna på Vänsterpartiet. Det innebär att istället för skattesänkningar för medelålders välbeställda män, så blir det satsningar på stabilt stöd till kvinnojourerna, höjd sjuk- och aktivitetsersättning och avskaffande av stupstocken i sjukförsäkringen.

Det är helt enkelt skillnad på höger och vänster i politiken.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

17 juni 2015

Nybro har inte råd att INTE avskaffa delade turer

Här är mitt svar till Agneta Algotsson (M) och Anders Johansson (C) som båda argumenterar för att Nybro kommun ska fortsätta med delade turer.
Äldreomsorgen i Nybro kommun lider svårt av skenande sjukskrivningskostnader, som idag ligger på över 10%! Kommunen står dessutom inför stora problem med att rekrytera kompetent personal. Vi i Vänsterpartiet menar att vi inte bara stillatigande kan se på hur situationen blir allt värre. Vi måste göra något och vi måste göra det nu. Att sätta stopp för delade turer vore ett viktigt steg.

När jag talar med anställda inom äldreomsorgen så blir det ofta berättelser om de som flyr till annat jobb så fort de ser en möjlighet. Bara häromdagen fick jag höra om en anställd som sa upp sin fasta anställning i kommunen för ett vikariat i landstinget - för att hon inte orkade längre. Det säger något om de ohållbara arbetsvillkoren som de anställda inom äldreomsorgen utsätts för.

Vi vill att man utreder hur man kan avskaffa de delade turerna i Nybro. Omsorgsförvaltningen har konstaterat att det säkerligen skulle minska sjukskrivningskostnaderna. Att det skulle göra det lättare att rekrytera ny personal kan man vara rätt säker på. Bara utifrån detta kan man konstatera att vi knappast har råd att INTE avskaffa de delade turerna om vi vill klara äldreomsorgen i framtiden.

Agneta Algotsson påstår i sin insändare att det skulle kosta Nybro kommun 22,7miljoner kronor att avskaffa de delade turerna. Häromdagen kunde man läsa i Barometern att det skulle kosta 20-25 miljoner att avskaffa delade turer i Kalmar. Att avskaffa delade turer i Nybro skulle alltså kosta lika mycket som att göra det i Kalmar, som är mer än tre gånger så stort!

Låter det rimligt? Nej, knappast, eller hur? Sanningen är att ingen, inte heller Agneta Algotsson, vet hur mycket det skulle kosta att avskaffa de delade turerna i Nybro. Vare sig Agneta Algotsson eller Anders Johansson vill ta reda på det heller. Tillsammans med övriga femklövern och SD sa de nämligen nej till att ens utreda bland annat just den frågan.

Istället har de nu vid senaste fullmäktige beslutat att dra ner ännu mer på omsorgen. Över fem miljoner ska bort bara under nästa år! Vänsterpartiet säger nej till alla rambesparingar. Genom att bland annat sänka politikerarvoden och höja skatten kan vi istället satsa fyra miljoner extra på just omsorgen. På så sätt kan vi anställa fler och börja minska antalet delade turer.

Delade turer finns för att kommunen som arbetsgivare bestämt att det ska vara så. Vi vill att Nybro kommun, precis som andra kommuner gjort, ska tänka nytt och försöka hitta andra vägar och andra lösningar för att skapa en bättre arbetsmiljö för våra anställda. Jag tycker det är tragiskt att Agneta Algotsson och Anders Johansson hellre ser fortsatt försämrade arbetsvillkor i Nybro kommun.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

31 maj 2015

Rapport från partistyrelsen 30-31 maj 2015

För tre år sedan vid den här tiden var jag på ett av mina första partistyrelsemöten som också då ägde rum samtidigt med Stockholm maraton. Då utgjorde köldrekord och iskallt regn inramningen för löparna. Den här gången var det förvisso en tio grader varmare men ett rejält ösregn mötte löparna och jag var rätt nöjd med att sitta inomhus och ägna mig åt EkoEko-rapporten under större delen av lördagen.

Vad innebär då EkoEko-rapporten, kanske den som inte är totalt insnöad partist undrar? Jo, EkoEko-rapporten är slutprodukten av ett oerhört ambitiöst arbete för att knyta ihop Vänsterpartiets ekonomiska politik med vår ekologiska politik. Därav såklart namnet EkoEko. Såhär beskrivs det i inledningen till programmet:
Vänsterpartiets Kongress 2012 beslutade att partiet skulle inleda ett programarbete för att ta fram ett ekologiskt-ekonomiskt program som "visar hur social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser".

En programgrupp med kortnamnet Ekoeko tillsattes efter kongressen och denna grupp har sedan andra halvan av 2012 arbetat med att identifiera de centrala utmaningarna för att därefter dra upp de politiska linjerna till ett ekologiskt-ekonomiskt program.
Detta arbete har nu alltså presenterats för partistyrelsen och kommer framöver att presenteras i såväl parti- som andra sammanhang. Hela lördagen ägnades som sagt åt diskussioner kring denna rapports olika delar, men, och detta är viktigt att komma ihåg: partistyrelsen har inte tagit något beslut kring dokumentet, utan det är helt och hållet arbetsgruppens material. Givetvis så är det, fram till att vi tagit något nytt beslut, den politik som vi har beslutat kring sen innan som gäller - inget annat.

I rapporten finns nämligen en del saker som sticker ut i förhållande till den politik vi har beslut om sedan tidigare. liksom sådant som är helt nytt. Det fanns definitivt också en del saker som jag personligen inte var helt bekväm med. Detta tycker jag är bra. Ska vi utveckla vår politik så måste det skava lite ibland och ideer och tankar som inte är helt bekväma måste få luftas och prövas. Inte minst när det gäller en så viktig fråga som klimatet.
Rikard Warlenius från EkoEko-gruppen inledde med att visa varför
en radikal miljöomställning inte är ett fritt valt arbete, utan en növändighet.
Vi har ju alla ett intresse av att rädda klimatet. Om man nu inte råkar tillhöra den lilla klick som har intresse av att fortsätta tjäna pengar på klimatförstöring. Det handlar som vanligt om klass och en radikal miljöpolitik kräver socialistiska lösningar, så enkelt är det. Vänsterpartiet behövs som en systemkritik röst som inte gör halt vid kapitalismens gränser. Därför är det viktigt att vi vågar vara både visionära och pragmatiskt konkreta.

Till kongressen i Örebro om ett år kommer nu partistyrelsen att ta fram ett ekologiskt-ekonomiskt program enligt kongressbeslutet. I det arbetet kommer EkoEko-rapporten såklart att vara ett viktigt underlag och jag hoppas att både den och det program som sen tas fram kommer att vara grund för många spännande diskussioner såväl inom som utom partiet framöver. För den stora frågan är: hur bygger vi en rödgrön rörelse för miljöomställning?

Den frågan löste vi inte i helgen, men vi hann diskutera en hel del andra frågor. Som föräldraförsäkringen, där vi har nått en överenskommelse med regeringen. Den innebär att vi är överens om en målsättning att uppnå ett jämställt uttag av försäkringen, att ett första steg för det tas genom att en tredje månad i föräldraförsäkringen öronmärks och att ytterligare en proposition ska läggas under mandatperioden.

Det är ett bra första steg, även om vi såklart vill mer än så. Glädjande nog kunde vi också konstatera att S-kongressen beslutade att Socialdemokraterna ska gå i Vänsterpartiets fotspår med målet om en helt individualiserad försäkring. Visserligen saknas tidsplan, men utan Vänsterpartiets idoga påtryckningar hade de progressiva krafterna på S-kongressen knappast nått ens så långt.

Annars är ju frågan vad S egentligen vill? De är förvisso hårt pressade på många områden men hittills har man ägnat sig betydligt mer åt utspel än faktiskt innehåll i politiken. För vår egen del ska vi efter de framgångar vi nått i förhandlingarna med regeringen nu se till att återta initiativet om vinsterna i välfärden, samtidigt som vi behöver ta ett bredare grepp på välfärdsfrågorna generellt. Att vi ser att vi som oppositionsparti har vi en viktig roll att fylla i svensk politik var tydligt under mötet.
Vid varje partistyrelsemöte deltar några från valberedningen. Den här gången
var det Åsa Gyberg-Karlsson och Jeanette Velander som höll koll på oss.
Avslutningsvis fick vi en rapport om Vänsterpartiet i siffror. Och det var mycket siffror att glädja sig åt. Medlemsutvecklingen har exempelvis varit helt makalös de senaste åren och som en följd av det har storleken på partiföreningarna ökat. Antalet riktigt små partiföreningar har minskat som en följd av detta. Utmaningen framöver ligger i att se till så att alla nya medlemmar hittar en roll och organisationsenheten tittar på hur man ska kunna stödja distrikt och föreningar i detta.

Dessutom tyder siffrorna på att vårt internfeministiska arbete har burit frukt och andelen kvinnor ökade på nästan alla nivåer och bland våra landstings- och kommunfullmäktigeledamöter är en majoritet kvinnor. Liksom i riksdagen. Vi har fler kvinnliga distriktsordförande, fler kvinnliga gruppledare, osv osv. Här har vi alla ett ansvar för att vi inte nöjer oss med detta faktum utan att vi hänger i och fortsätter med vårt internfeministiska arbete.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

22 maj 2015

Inte fasen är det direktörerna som väntar på SMS-jobb

Avskaffa anställningsformen allmän visstidsanställning och stoppa staplandet av visstidsanställningar! Detta är en förhållandevis enkel ändring som kan träda i kraft redan nästa år. Det finns ingen orsak till att vänta, utan ta besluten för att skapa en tryggare arbetsmarknad – och gör det nu!
Som så ofta är det en fråga om klass och kön. För inte fasen är det direktörerna som väntar på SMS-jobb. Nä, det är främst arbetare, ungdomar och kvinnor som tvingas stå ut med dessa otrygga anställningar. Unga kvinnor är de som oftast har otrygga anställningar. Att sätta stopp för SMS-jobben och göra om otrygga anställningar till fasta jobb är feministisk politik.

Regeringen Reinfeldt införde anställningsformen allmän visstid. Högern vill få oss att tro att otrygga jobb och en urholkad arbetsrätt skulle skapa fler arbeten, men det enda det skapar är en otrygg arbetsmarknad där ungdomar tvingas ta skitjobben. Politiska beslut har steg för steg förskjutit normen från fast anställning och idag är otrygga anställningar mer regel än undantag.

Visst behövs ibland tidsbegränsade anställningar, men otryggheten på våra arbetsplatser är ett samhällsproblem. Den påverkar vår vardag – och den påverkar styrkeförhållandena på hela arbetsmarknaden. Högern är såklart nöjd över en otrygg arbetsmarknad med mer lätthanterliga arbetare. De ser på arbetarna som utbytbara, som flexibla varor på en marknad.

Det kan vi i Vänsterpartiet aldrig acceptera. Vi menar att alla borde ha rätt till ett fast jobb med schyssta villkor. Det är en förutsättning för varje person att skapa sig ett tryggt liv där man kan försörja sig och planera för framtiden. Därför borde regeringen se till att snarast avskaffa det otyg som kallas allmän visstid. Vänsterpartiet vill att det sker redan nästa år.

Men socialdemokraterna och miljöpartisterna i regeringen verkar inte ta otryggheten på allvar. Nu har man presenterat ett förslag till nya visstidsregler som i bästa fall kan ses som krångligt och menlöst. Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund, som företräder många av de som drabbas hårdast, är lite mer rakt på sak. Det är ett tandlöst skitförslag, säger hon.

Men vi kan sätta stopp för SMS-jobben. Med rätt beslut kan vi minska otryggheten och stärka löntagarna redan nästa år. Varför är regeringen så rädd för att ta de besluten?

Kaj Raving (V)

16 maj 2015

Jag frågar vidare om jämställdheten i Nybro kommun

När jämställdhetspriset som skulle delats ut i december aldrig blev utdelat eftersom det inte fanns några nominerade, så bestämde jag mig för att det var dags att göra något åt jämställdhetsarbetet i kommunen. Ett av de verktyg jag har som kommunfullmäktigeledamot är möjligheten att ställa interpellationer, skriftliga frågor, till ansvariga politiker i kommunen.

Detta verktyg använder jag mig nu av genom att portionera ut interpellationer till nämndsordförandena och fråga hur de vill förbättra jämställdhetsarbetet i sin nämnd. Syftet med detta är flera. Dels så blir det ett sätt att se till att jämställdhet alltid finns på dagordningen på fullmäktiges möten. Jämställdheten ska inte kunna glömmas bort. Dels handlar det om att få nämndsordförandena att faktiskt tänka till kring frågan och vad de kan göra i respektive nämnd.

Jag fortsätter nu alltså min serie interpellationer om jämställdhetsarbetet i Nybro kommun. Den här gången är det omsorgsnämndens ordförande Bodil Johansson (C) som får svara på hur hon vill jobba med jämställdheten i sin nämnd. Omsorgsnämnden är väl antagligen den nämnd som påverkar kvinnors liv i störst omfattning såväl direkt som indirekt, så jag ser fram emot ett förhoppningsvis väl genomtänkt svar.

Interpellationen i sin helhet hittar man här: Interpellation: Hur vill du förbättra jämställdhetsarbetet i omsorgsnämnden?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

12 maj 2015

Ska medborgarnas eller storföretagens intressen gå först?

Sedan sommaren 2013 pågår förhandlingar mellan EU och USA om ett gemensamt handelsavtal: Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (TTIP). Syftet med avtalet är, enligt förespråkarna, att främja handeln mellan EU och USA genom att sänka tullar och ta bort så kallade handelshinder. I verkligheten är inte TTIP något vanligt handelsavtal – det är ett omfattande avregleringsavtal som ger storföretagen mer makt. Om avtalet blir verklighet skulle det bli det största handelsavtalet i världen och få stora konsekvenser för Sverige.

Såväl EU som USA vill att det i TTIP ska finnas en tvistlösningsmekanism, förkortad ISDS. Med nuvarande förslag till ISDS-mekanism kan företag stämma stater om de anser att nationella lagstiftningar hindrar dem och deras möjlighet att göra vinst. Rättsprocessen sker i en så kallad skiljedomstol, med privata jurister, utanför det nationella rättssystemet. ISDS utgör därmed ett hot mot demokratiska beslut och innebär att makt över vår framtid flyttar från folkvalda som tar beslut i öppna församlingar till advokater som tar beslut i slutna förhandlingar. Detta kan Vänsterpartiet inte acceptera.


Mot bakgrund av de risker som TTIP-avtalet kan innebära för demokrati, människor, mat och miljö måste nu regeringen ta ställning. Vi kan se att tobaksbolag har använt sådana klausuler för att stämma länder som vill ha märkning på cigarettpaket. Och också oljebolag som har stämt delstater i Kanada för att de inte vill använda miljöskadliga metoder för att ta fram olja. Det här får inte ske. Det här får inte skrivas in i avtalet. Det är dags att Sveriges regering säger ifrån. Ska medborgarnas eller storföretagens intressen gå först? Socialdemokraternas ståndpunkt är därför helt avgörande.

Frågan kommer att avgöras på Socialdemokraternas kongress i Västerås i slutet av maj. Socialdemokraterna i Malmö har motionerat till S-kongressen om TTIP och ISDS. De vill att kongressen tar ställning mot TTIP och säger nej till ISDS. Den socialdemokratiska partistyrelsens motionssvar är väldigt otydligt och ger näringsminister Mikael Damberg i det närmaste fritt spelrum framöver.

Istället för detta vaga ställningstagande borde Socialdemokraterna ta till sig av den omfattande kritiken mot TTIP och ISDS. LO är tydliga och säger nej till ISDS i TTIP-avtalet. Vänsterpartiet uppmanar därför Socialdemokraterna att ta tydlig ställning och välja sida. Ska medborgarna, demokratin, klimatet och arbetsrätten gå först – eller storföretagen? Vi hoppas att kongressombuden väljer rätt väg och att Socialdemokraterna tar tydlig ställning mot TTIP och ISDS.

Kaj Raving (V), partistyrelseledamot

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...