17 november 2014

SD vill ha kvar vinstslöseriet i välfärden

Vänsterpartiet har nu fått med sig regeringen på att stoppa vinstintresset i välfärden. Välfärden ska inte längre vara en marknad där privata vinstintressen styr. Istället kan vi bygga en välfärd vi kan lita på. Det är så en stor majoritet av svenska folket vill ha det.

Men att skattepengar ska gå till den verksamhet de är avsedda för istället för att hamna som vinster i privata fickor, det kan SD inte acceptera. SD låtsas visserligen gärna vara bekymrad över välfärden och har anpassat sin retorik till att nästan alla i Sverige faktiskt vill ha en god välfärd, utan vinstintresse. Man låtsades därför i valrörelsen att man var emot vinstslöseriet i välfärden.

Bakom bluffretoriken om att värna välfärden så är dock sanningen att man vill ha kvar vinstslöseriet i välfärden, precis som den övriga högern. SD skiter fullständigt i om välfärden utarmas genom att riskkapitalbolag för ut miljard efter miljard till olika skatteparadis. Liksom övriga högerpartier säger man därför att man tänker stoppa överenskommelsen som Vänsterpartiet fått till.

SD lever visserligen på att ge muslimer i synnerhet och invandrare i allmänhet skulden för alla de problem som kommer av det kapitalistiska samhället. Men sanningen är att SD gärna låter girigheten styra och lydigt springer riskkapitalisternas ärenden. SD är helt enkelt riskkapitalisternas bästa vän.

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

11 november 2014

Höjd a-kassa nödvändigt för ett tryggare samhälle

Vänsterpartiet har länge drivit på för en bättre a-kassa och har nu fått genomslag för detta i budgetförhandlingarna med regeringen. Såväl golvet som taket höjs vilket innebär att fler kommer att få ut 80 % av sin inkomst vid arbetslöshet. A-kassan kommer att fungera mer som den försäkring som den faktisk är.
Vänsterpartiet tror att ett land som byggs på trygghet och en välfärd man kan lita på, är i grunden starkare än ett land där otrygghet och rädsla får råda. Om otrygghet hade varit medicinen mot arbetslösheten, så hade vi haft full sysselsättning i Sverige idag. Det har vi inte.

Ingenstans i västvärlden har a-kassan sänkts mer än i Sverige och bara en bråkdel av alla heltidsarbetande får idag ut 80 procent. En vanlig industriarbetare får idag inte ut mer än drygt halva sin lön vid arbetslöshet. Högerns arbetslinje är i praktiken inget annat än en fattigdomslinje.

En bra a-kassa är bra för samhällsekonomin. En rimlig ersättning från a-kassan gör att även de som för stunden står utan sysselsättning har möjlighet att fortsätta efterfråga produkter. Detta leder till att svenska företag och samhället i stort inte drabbas lika hårt när folk blir arbetslösa.

Höjningen av a-kassan är helt nödvändig för att börja bygga ett tryggare och mer solidariskt samhälle.

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

04 november 2014

En historia om prestigens och kortsiktighetens triumf över förnuftet

Igår började Transtorpskolans elever i sin nya skola, det renoverade Annexet på Paradisskolan. Det är på tiden att eleverna äntligen får tillgång till nyrenoverade lokaler, men det är tragiskt att det inte blev Transtorpskolans lokaler som renoverades. Nu kommer de att rivas istället. Det hela är inget annat än en historia om prestigens och kortsiktighetens triumf över förnuftet.
Inte så att jag tror att flytten till Annexet kommer innebära någon katastrof, men det är sämre för eleverna, som får det trängre, en sämre skolgård, utebliven gymnastik osv. Dessutom är det betydligt sämre för kommunen utifrån en rad olika anledningar. Inte minst eftersom beslutet är så korkat kortsiktigt.

Visst, att renovera Transtorpskolan skulle på kort sikt kostat mer än renoveringen av Annexet gjort. Runt tio miljoner, kanske mer. I den summan ingick dock att förskolan Gazellen (som ligger intill Transtorpskolan) renoverades OCH att en ny förskoleavdelning byggdes i samband med att Transtorpskolan renoverades.

Mellan förskola och skola har det också funnits en samordning som gett både ekonomiska och pedagogiska vinster. En samordning som kunde ha utvecklats ytterligare till gagn för såväl elever som kommunen. Dessa samordningsvinster försvinner nu istället helt, samtidigt som renoveringsbehovet av Gazellen kvarstår och behovet av nya förskolelokaler är skriande.

Som lök på laxen så fick vi inför sommaren veta att en annan av Nybros centrala skolor, Fagerslättskolan, är full. inför 2016 är situationen där ohållbar.  Jag varnade redan från början att det skulle kunna bli brist på skolplatser i centrala Nybro vid en nedläggning av Transtorpskolan. Nu får jag rätt, innan skolan ens har rivits.

Jag vill se utveckling istället för avveckling i Nybro. Jag har därför hela tiden varit trygg i mitt beslut att säga nej till den avveckling och de kortsiktiga besparingar som en rivning av Transtorpskolan innebär. Istället har jag sagt jag ja till att renovera skolan. Ett beslut byggt på långsiktighet, hållbarhet och utveckling - för såväl Transtorpskolan som Nybro som helhet.

Gång på gång har jag argumenterat för att riva upp beslutet att lägga ner och riva Transtorpskolan. Som enda parti argumenterade Vänsterpartiet för att en investering i Transtorpskolan var viktigare än en satsning på Viktoriaområdet. Som enda parti förespråkade vi en sänkning av de politiska arvodena, en besparing som skulle ha täckt driftskostnaderna för investeringen.

Som enda parti budgeterade Vänsterpartiet i våras för renovering och fortsatt drift av skola. Senast vid Lärande och kulturnämndens möte för några veckor sedan yrkade jag, med hänvisning till bristen på skolplatser, att nämnden skulle gå till fullmäktige för att få beslutet upprivet och sedan istället återaktualisera en renovering.

Dessvärre har jag hela vägen talat för döva öron. Istället har prestigen och kortsiktigheten firat triumfer. Det är tragiskt.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , ,

17 oktober 2014

Carl Dahlin (M) tänker inte låta sanningen förstöra en bra historia

Moderaten Carl Dahlin var inte så
intresserad av sanningen när han
svarade på min insändare.
Vänsterpartiet har nått en historisk framgång i vår främsta valfråga. Tillsammans med regeringen har vi nått en överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse. Välfärden ska inte längre vara en marknad där privata vinstintressen styr. Istället kan vi bygga en välfärd vi kan lita på. Detta tycks ha gett det forna högerpartiets representant Carl Dahlin svår ångest.

Under devisen ”låt inte sanningen förstöra en bra historia” skriver han därför ett försvarstal för att girigheten ska fortsätta styra välfärden och riskkapitalister ska fortsätta ha rätt att göra enorma vinster på barn, gamla och sjuka. Och han har inga problem med att använda sig av rena lögner som grund för det försvarstalet.

”Chile är ingen diktatur, där förs snarast en moderat politik”. Det menade Carl Dahlins partikamrat Patrik Gyllenhammar (M). Vad som utmärkte Chile, förutom just diktatur och förföljelse, försvinnanden, tortyr osv av oliktänkande, var de extrema privatiseringar landet utsattes för. Det var privatiseringar som ofta saknade motsvarighet.

Det var innan Sverige blev en experimentverkstad i privatisering. Sverige är nu ett av de länder som har privatiserats allra snabbast och är idag extremt i att tillåta vinstintresse i välfärden. Det privatiserade svenska skolsystemet saknar exempelvis motstycke i världen. Tidigare hade vi sällskap av just Chile, men där har man nu insett att detta system inte är hållbart. Nu är vi ensamma.

Att en stor majoritet av svenska folket är emot att vinstintresset får styra i välfärden är inte så märkligt. Sverige är idag ett land där riskkapitalister har fått i det närmaste fri dragningsrätt på skattepengar medan vi kunnat läsa om hur de som byggde vårt välfärdssamhälle får ligga och dö i sin egen avföring och förskolebarn får knäckebröd och vatten till frukost för att vinsten ska öka.

För att försvara denna utveckling ljuger Carl Dahlin friskt. Han påstår att en tredjedel av hälsocentralerna i länet förbjuds och försvinner om Vänsterpartiets förslag blir verklighet, och ännu fler tandläkare. Sanningen är att tandläkare inte ens omfattas av vårt förslag och att inga hälsocentraler förbjuds, däremot sätter vi stopp för vinstintresset som drivkraft.

Dahlin påstår också att föräldrakooperativ och äldreboenden som drivs av personalen kommer att förbjudas. Detta trots att Vänsterpartiet i vår vårbudget satsade en miljard kronor till en fond för att förbättra möjligheten för personalkooperativ och andra ideella aktörer. Det är personalen och inte riskkapitalisterna som vet hur man ger en riktigt bra vård och hur man lär barn att läsa.

Carl Dahlin tänker inte låta sanningen förstöra en bra historia, men Vänsterpartiet har vunnit debatten om vinstintresset i välfärden och nu gör vi verklighet av våra förslag. Ett land som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är i grunden starkare än ett land där marknadens girighet får råda – även om det ger just Carl Dahlin ångest.

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

07 oktober 2014

Nu motar vi vinstintresset ur välfärden

"Det gick tre dagar, sedan fick vänsterpartiet bestämma". Det var Jan Björklunds (FP) syn på gårdagens uppgörelse om vinst i välfärden mellan Vänsterpartiet och regeringen. Uppgörelsen innebär att den vinstjakt som pågår i välfärden ska stoppas och att skattepengarna ska användas till den verksamhet de är avsedda, inte hamna som vinster i fickorna hos giriga riskkapitalister.
Jan Björklund är ju som vanligt ute och cyklar och att säga att uppgörelsen innebär att Vänsterpartiet fick bestämma är såklart en överdrift. Däremot är det med tanke på att vi fick 5,7% i valet och står utanför regeringen ingen överdrift att säga att uppgörelsen är en stor seger för Vänsterpartiet.

Välfärden ska inte längre vara en marknad där privata vinstintressen styr. Iställen kan vi bygga en välfärd vi kan lita på. Det är detta som vi, och större delen av svenska folket, har velat se. Det är detta vi kämpat så hårt för, långt innan valrörelsen. Vad som presenterades igår var inte mindre än ett smått historisk skifte i synen på välfärden.

Att det har fått högern har tappat all vett och sans och yra om konfiskation när man sluter upp bakom näringslivet visar bara på hur bra uppgörelsen faktiskt är. Nu fortsätter förhandlingarna om budgeten. Högern kommer säkert att få fler anledningar att bli upprörda =)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

04 oktober 2014

Rapport från partistyrelsen 4 oktober 2014

Första partistyrelsemötet efter valet kortades ned till bara en dag. De flesta har ju haft mer än fullt schema de senaste månaderna så ingen blev nog ledsen över det. Definitivt inte jag iaf, även om jag på grund av de kassa tågkommunikationerna vi har fick ta bussen upp igår och sova över för att hinna i tid till mötet.

Huvudpunkterna för dagen var såklart givna. Dels var det en första valutvärdering med grund i den enkät som partiföreningarna gjort. Att vi gjorde rätt i att prioritera vinsterna i välfärden som valfråga råder det iaf stor enighet kring och det tycker jag också. Nu kommer vi att, som ett andra steg, arbeta vidare med valutvärderingen vid mötet i november.

Som ett tredje steg har vi beslutat att tillsätta en "expertgrupp" för att göra en valanalys med utifrånperspektiv, att göra en mediaanalys och att göra en opinionsundersökning om hur väljarkåren ser på Vänsterpartiet. Detta ska sen bearbetas av en valanalysgrupp inom partistyrelsen. På så sätt kan vi få en samlad valutvärdering där vi faktiskt hyggligt vet, och inte bara gissar, varför valutgången blev som den blev.
Nästa stora fråga var budgetförhandlingarna. Så snart vi har en uppgörelse om vinsterna i välfärden i hamn så börjar de, under ledning av Ulla Andersson. Bara det i sig kan göra en trygg. Visserligen har vi inte samma förutsättningar att påverka politiken som om vi suttit med i regeringen, men jag är övertygad om att det kommer bli tydligt att Vänsterpartiet är ett tydligt vänsteralternativ i riksdagen. Det var inte svårt att godkänna den föreslagna inriktningen och strategin för de fortsatta förhandlingarna om budgeten.

Bortsett från de sedvanliga rapporterna och lite småfrågor så bestod den enda övriga punkten i att anta ett dokument om partistyrelseuppdraget utifrån diskussioner som vi hade i våras. I dokumentet beskrivs partistyrelsens gemensamma målsättning kring hur arbetet ska fungera, något som jag tror är jättebra. Partistyrelseuppdraget är bland de mest inspirerande och tyngsta uppdrag en vänsterpartist kan ha. Men det innebär också ett ansvar för att vi kollektivt genomför det på bästa möjliga sätt.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

29 september 2014

Tre interpellationer som visar på Vänsterpartiets framgångar i Nybro

Ikväll var jag på mitt sista kommunfullmäktige för mandatperioden. När vi samlas för nästa fullmäktige i oktober så är det ytterligare två ledamöter från Vänsterpartiet på plats. Det känns onekligen bra. Vad som också kändes bra var att Vänsterpartiets framgångsrika arbete under mandatperioden bekräftades flera gånger under kvällen. Bakgrunden till dessa framgångar är tre av de interpellationer (skriftliga frågor) som jag ställt i fullmäktige under mandatperioden.

26 mars 2012 ställde jag en fråga till dåvarande kommunalrådet Markus Lund om vilka åtgärder han var beredd att vidta för att minska barnfattigdomen, och effekterna av densamma, i Nybro kommun. Följen av interpellationen blev bland annat att fullmäktige hade barnfattigdom som tema vid ett möte, där Rädda Barnen stod för ett utbildningspass. Viktigast var dock att Folkhälsoutskottet fick i uppdrag att arbeta särskilt med ta fram åtgärder för att minska och motverka barnfattigdom, vilket påpekades när Folkhälsoutskottet ikväll redogjorde för sitt arbete.

Rätt till heltid – och möjlighet till deltid – är en viktig fråga för Vänsterpartiet. Även i kommunen har vi drivit frågan under lång tid, dock har gensvaret från övriga partier varit svalt - milt uttryckt. Fram till 18 juni 2012 vill säga. Då lyckades jag nämligen få Markus Lund att i ett svar på min interpellation lova att rätt till heltid skulle införas i kommunen. När omsorgsnämnden ikväll presenterade sin verksamhet så fick vi veta att äldreboendet Strandvägen nu skulle påbörja ett försök med rätt till heltid efter modell från Emmaboda (där det varit framgångsrikt).

En av de allra sista punkterna på dagordningen ikväll innebar också är en av våra viktigaste framgångar under mandatperioden. Bakgrunden till att den punkten fanns på dagordningen är den interpellation som jag 13 juni i år ställde till kommunalrådet Mikael Svanström där jag efterfrågade tidiga integrationsinsatser för de asylsökande som kommer till Nybro. En lyckad integrering tjänar nämligen alla på, det var vi helt överens om och arbetet med att ta fram en modell för integrationsarbetet påbörjades genast.

Hur vi tar emot våra nya invånare vid ankomst är av största vikt både ekonomiskt och socialt. Språket och social gemenskap är den viktigaste vägen in i det svenska samhället, det är nästan alla överens om. Däremot är det helt orimligt att de som kommer som nyanlända asylsökande ska behöva vänta på uppehållstillstånd och adress i Nybro innan de kan delta i exempelvis svenskundervisning. Viktig och värdefull tid går till spillo för såväl den enskilde, som samhället. I den modell som presenterades skulle detta åtgärdas.

Under rubriken Förstärkning av kommunens integrationsarbete togs så ikväll beslutet att kommunstyrelsen får ett övergripande ansvar för att samordna integrationsfrågorna mellan berörda nämnder och myndigheter. Dessutom ska ytterligare resurser satsas för att ge våra nya invånare ett bra mottagande och de bästa förutsättningarna till att etablera sig i samhället och bidra till Nybro kommuns tillväxt. En modell helt i linje med de tidiga integrationsinsatser som jag efterfrågade i interpellationen.

Dessa tre stora och viktiga framgångar är bara några exempel på vad vi i Vänsterpartiet har lyckats uppnå med våra tre av 49 mandat i kommunfullmäktige - trots att vi suttit i opposition.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...