14 december 2014

V vill stoppa vinstintresset i flyktingmottagandet och se till att alla kommuner delar på ansvaret

Detta är ett svar på en insändare från ”Realisten som tidigare röstat M i 35 år”. Hen körde den vanliga visan om att ingen har någon lösning på "flyktingproblemet" Och såklart att det är bättre att som SD säger "hjälpa flyktingarna på plats".

Att ta emot flyktingar är inte en fråga om våra val eller behov. Det är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter som är fastställda i internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Fler rika västländer borde ta ett betydligt större ansvar, men det innebär inte att Sverige kan frånsäga sig ansvar. Behovet av genomgripande förändringar av flyktingmottagandet är dock stort. Jag har tyvärr inte plats att här redogöra för alla åtgärder Vänsterpartiet föreslår.

Vi anser att det viktigaste för en fungerande integration är en generell välfärdspolitik snarare än sådant som brukar kallas för just integrationspolitik. Vad som behövs är fler jobb, fler bostäder som folk har råd att bo i och mer resurser till välfärden. Det går utmärkt att läsa mer på vår hemsida om hur vi vill åstadkomma detta, liksom hur vi vill förbättra svenskundervisningen och bättre ta till vara de erfarenheter och resurser invandrare har med sig till Sverige.

Det råder ingen tvekan om att situationen på flera håll är mycket svår och närmast ohållbar. Vissa kommuner har under senare år tagit emot betydligt fler nyanlända än andra. Idag gör privata lycksökare stora vinster på att driva asylboenden och fortfarande finns det rika och välmående kommuner som inte tar emot några eller väldigt få flyktingar. Vänsterpartiet vill stoppa vinstintresset i flyktingmottagandet och se till att alla kommuner delar på ansvaret.

Avslutningsvis. Över 50 miljoner människor är på flykt i världen. Så många har det inte varit sen andra världskriget. Sverige, ett av världens rikaste länder, tar emot en bråkdel av dem. De allra flesta blir kvar i betydligt fattigare länder i konflikternas närområde. Inte sällan under fruktansvärda förhållanden. Att då som SD säga att man ska ”hjälpa folk på plats” samtidigt som man minskar biståndet med närmare 40 miljarder klingar bara falskt.
Sverigedemokratisk hjälpinsats.
Bilden är ritad av Max Gustafsson. Köp gärna hans bok Det rånade folket.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

08 december 2014

SD är ett stödparti åt det borgerliga blocket

Vinnare är de med höga inkomster, förlorare är arbetslösa, sjuka och pensionärer. Det är effekten av att SD fortsatte sin tradition av att agera stödparti åt det borgerliga blocket när de i onsdags röstade för Alliansens budget. Det innebar att budgeten som har förhandlats mellan Vänsterpartiet och regeringen föll, liksom alla de viktiga satsningar för jämställdhet och jämlikhet som Vänsterpartiet fått igenom:

50 miljoner till äldreomsorgen i Kalmar län – borta.
10 miljoner till en tryggare förlossningsvård i Kalmar län – borta.
Sänkt skatt och höjt bostadstillägg för pensionärer – borta.

Gratis medicin för barn, höjd a-kassa, slopad bortre tidsgräns i sjukförsäkringen och höjd sjuk-och aktivitetsersättning, höjd socialbidragsnorm för barn, permanent stöd till kvinnojourerna, lägre taxa i kulturskolan, höjt underhållsstöd osv, osv. Allt detta och mer därtill är nu borta. Vinnare på det är de med höga inkomster, förlorare är alla vi som vill ha en välfärd man kan lita på.

Under fyra års tid har SD kunnat fälla högerregeringens förslag. I stället har man röstat med den högerregeringen i 90 procent av fallen. Efter onsdagens omröstning är det inte bara tydligt att det är maktspelet i sig som är viktigast för SD. Det är också tydligare än någonsin att SD är ett stödparti åt det borgerliga blocket.

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

04 december 2014

Flash: Rasismen utgör basen för SD

Det är rasismen som är den gemensamma faktorn för SD:s väljare. Det slås fast i en ny undersökning.

Jag vet, det borde inte vara så förvånande att väljarbasen för ett rasistiskt parti utgörs av rasister. Men jag har, som så många andra, ändå närt en tanke, en förhoppning, om att det ändå i många fall egentligen handlade om missnöjesyttringar. Att man kände sig sviken av samhället. Att det handlade om politikerförakt. Inte främst rasism.

Jag hade fel. Det är rasismen som utgör basen för SD.

Eller som Peter Hedström, professor och föreståndare på Institutet för analytisk sociologi, IAS, på Linköpings universitet och Tim Müller, filosofie doktor och forskare på samma institution, uttrycker det: "Det som är utmärkande för SD-väljarna är deras extremt intoleranta och främlingsfientliga attityder" De presenterar sin forskning, där de bland annat kommit fram till slutsatsen ovan, på DN Debatt.
SD-väljarna [är] en påtagligt avvikande grupp i det svenska samhället. I jämförelse med övriga partiers väljare framstår SD-väljarna som extrema i sin intolerans och främlingsfientlighet. De nya SD-väljarna vid 2014 års riksdagsval skiljer sig i detta avseende bara marginellt från dem som röstade på SD vid förra valet.
Självklart, som brukligt är när det skrivs negativt om SD så tog det inte lång tid innan hotelserna började trilla in.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

29 november 2014

Rapport från partistyrelsemötet 28-29 november 2014

Så var det sista partistyrelsemötet för 2014 till ända. Mötet avslutades med en påminnelse om att redan nu boka in Vänsterdagarna 2015, som går av stapeln 5-7 juni. Det blir garanterat årets händelse med 1000 vänsterpartister och mängder med häftiga seminarier på Stadionmässan i Malmö. Det vill man ju absolut inte missa. Jag vet att jag kommer vara där i alla fall.

När kalendern ändå är framme så kan man boka in en härlig vårkongress 2016 också. Partistyrelsen (PS) beslöt nämligen att kalla till kongress 5-8 maj 2016. Den uppmärksamme ser att detta blir fyra dagar, vilket förhoppningsvis leder till att vi hinner med alla frågor och slipper stryka något från dagordningen, vilket skedde sist. Var vi ska vara är dock inte klart, så intresserade partiföreningar får väl hålla sig framme nu. Personligen tycker jag att Nybro vore väldigt lämpligt, även om det möjligen kunde bli lite trångt i Folkets hus ;-)

Mötet inleddes dock med en tillbakablick. Jonas Wikström, sammankallande i den valanalysgrupp som vi vid oktobermötet beslutade att tillsätta, var på plats och gav oss en liten förhandsdragning kring den rapport som gruppen kommer lämna när den blir klar. En del av det som presenterades var sådant man kunde ana redan, medan annat var mer överraskande.

Utifrån valanalysgruppens rapport, den organisatoriska valutvärdering och de enkätutvärderingar som gjorts, kommer nu en inom partistyrelsen utsedd valutvärderingsgrupp göra en sammantagen politiks utvärdering som ska presenteras för PS vid februarimötet. Efter detta kan vi sedan landa i vad vi kan förbättra inför valrörelsen 2018 och, inte minst, se till att ta tillvara på allt det som vi faktiskt gjorde rätt i år.

Vi kommer också att behöva fundera över vad vi ska prioritera. Visserligen ser den budget som vi antog för partiet betydligt ljusare ut än den gjort tidigare år, men vi är långt ifrån ett rikt parti. Behoven och allt vi skulle vilja göra kommer säkerligen aldrig att kunna matchas av storleken på vår plånbok. Vi kommer alltid att ha för lite pengar. Men, som sagt, det ser lite ljusare ut och vi kan göra några välbehövliga och offensiva satsningar.

En av de största satsningarna blir att investera i ett nytt medlemsregister, vilket förhoppningsvis kommer att glädja en och annan medlemsansvarig. Vidare budgeterade vi för en satsning på att förbättra vår medlemsvärvning och vår kampanjverksamhet och vi har också budgeterat för att göra egna opinionsundersökningar och analyser. Dessutom kommer vi att ha samlat ihop betydligt mer pengar i valfonden 2018 än vi hade till årets val.

Förutom ovanstående så hann vi med att anta en alkoholpolicy, förrätta en del val, anta ett tillägg i dokumentet Nolltolerans mot rasism och diskutera extraval. Det sistnämnda var den aktuella politiska frågan för mötet och även om det inte är så sannolikt att det blir något sådant så gäller det att ha en beredskap för alla eventualiteter. Som vänsterpartister kan vi dock i vilket fall stå raka i ryggen och säga att vi tar ansvar för Sveriges framtid. Det är annat än man kan säga om Alliansen och SD.

Avslutningsvis så kan jag berätta att efter att Vänsterpartiet nu under hösten så framgångsrikt förhandlat om budgeten med S/MP-regeringen så var det nu dags att blicka framåt. PS beslutade därför om en ordning för hur vi ska agera i frågor som rör samarbetet med regeringen även under resten av mandatperioden. Där ingår att vi gärna gör upp i frågor där vi finner det lämpligt, men vi är tveklöst ett oppositionsparti. Det är utifrån den utgångspunkten vi kommer att utgöra det verkliga vänsteralternativet i svensk politik under den kommande mandatperioden.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

25 november 2014

Välkommen satsning på kvinnojourer

Idag, 25 november, är det den Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och ett stort hinder för jämställdheten. Vänsterpartiet anser liksom Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, att staten ska ta det övergripande ansvaret för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Inte minst genom att ge ett stabilt statligt grundstöd till landets kvinno- och tjejjourer.
Kvinnojourerna gör idag ett ovärderligt arbete i ett Sverige där mäns våld mot kvinnor ökar. Även barnen som bevittnat våld får stöd där. Roks är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.

Genom kvinnors ideella frivilligarbete i jourerna kan brottsoffer få relevant hjälp trots att samhällets insatser brister. Antalet kvinnor som söker hjälp ökar dock stadigt, liksom antalet barn. Det blir därför allt svårare för kvinnor som drabbas av våld att få plats på ett skyddat boende och antalet kvinnor som avvisats har ökat. Detta visar att det behövs mer resurser till kvinnojourerna.

För vänsterpartiet är det viktigt att agera mot mäns våld mot kvinnor och ett av kraven i budgetförhandlingarna med regeringen var därför att stödet till kvinnojourerna måste öka. Att landets kvinnojourer under lång tid oftast saknat stabil finansiering och tvingats hanka sig fram på tillfälliga projektpengar är minst sagt under all kritik. Kvinnojourerna måste få ett ekonomiskt, stabilt, stöd som gör deras ofta livsviktiga verksamhet möjlig att fungera.

Att Vänsterpartiet i budgetförhandlingarna med regeringen nu drivit igenom att 100 miljoner kronor om året satsas på ett ordentligt statligt grundstöd för kvinnojourerna innebär att fler kvinnor och barn kan få hjälp och skydd när de behöver det. Det är ett mycket välkommet besked och ett viktigt feministisk steg.

Kaj Raving, Vänsterpartiet
Christel Rüdiger Karlsson, Roks Hultsfred/Vimmerby

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

24 november 2014

Påhittade siffror och rena lögner - SD har tagit plats i kommunfullmäktig

Är hemkommen från ett kommunfullmäktigemöte där SD tyvärr spelade en stor roll. Samuel Älgemalm, tvåa på SDs lista i Nybro och ökänd från Växjö visade att han är en riktig rasist med noll koll. Under kvällens fullmäktige gjorde han debut i talarstolen här. Under frågan om skattesatsen(!) så gick han upp och började yra om att kostnaderna för socialbidrag för asylsökande ökat till 124 miljoner kronor i Nybro kommun! Skattesatsen nämnde han inte ens.

Att 124 miljoner är mer än 10% av kommunens budget borde få en vettig människa att fundera på om detta verkligen kan stämma. Låter det verkligen rimligt? Nej, det gör det såklart inte, men det hindrade inte Samuel att framhärda när jag påpekade detta OCH det faktum att Migrationsverket står för kostnaden för asylsökande och att kommunens kostnad för socialbidrag för asylsökande alltså är noll (0) kronor.

Efter lite raskt detektivarbete från närvarande tjänstemän så kunde jag visa var siffrorna han använde egentligen kom ifrån. De hade, såklart, inget med socialbidrag för asylsökande att göra över huvud taget utan handlade om antalet asylsökande personer i Nybro. Men inte ens när jag läste upp stycket ordagrant gav han sig. Nej, då började han istället hitta på nya siffror att slänga sig med tills Ronja Ismail (FP) frågade honom hur mycket han själv (han är ursprungligen från Iran) kostat samhället. Då blev han knäpptyst.

Påhittade siffror och rena lögner. Är det sådant man ska behöva vänja sig vid nu när SD på allvar har tagit plats i fullmäktige?

23 november 2014

Avskaffa det otyg som kallas allmän visstid

Andelen otrygga anställningar är uppe på rekordnivåer. Det visar LO i sin rapport Anställningsformer år 2014. 618 200 personer, 15 procent, har någon form av tidsbegränsad anställning - nästan alla av dessa vill ha ett fast jobb.


Som så ofta är det en fråga om klass och kön. För som Ingvar Persson skriver i Aftonbladet, så inte fasen är det direktörerna som väntar på SMS-jobb. Nä, det är främst arbetare och kvinnor som tvingas stå ut med dessa otrygga jobb. Mest utsatta är dock ungdomar. Mer än varannan ungdom under 24 år, som faktiskt har lyckats få en anställning, har ett otryggt jobb. Det är åt h-e!

Högern vill få oss att tro att otrygga jobb och en urholkad arbetsrätt skulle skapa fler arbeten, men det enda det skapar är en otrygg arbetsmarknad där ungdomar tvingas ta skitjobben. Och det är ingen slump att det blivit så utan medvetna politiska beslut, vilket Anne-Li Lehnberg konstaterar i Flamman:
Att det blivit så här är inte en slump. Politiska beslut har steg för steg förskjutit normen från fast anställning. Utvecklingen började redan tidigt på 90-talet. Men de senaste åtta åren med borgerlig regering har den snurrat på snabbare.  
2007 infördes anställningsformen allmän visstid, där arbetsgivare inte behöver motivera varför någon skulle vara visstidsanställd. Vikariat och allmän visstid kan dessutom staplas på varandra för att bli år av otrygghet för den anställde. Det finns inte heller någon begränsning för hur många på en arbetsplats som kan vara allmänna visstidare. Allmän visstid står för två tredjedelar av de otrygga anställningarna.
Därför vore en bra början för att komma till rätta med problemet att slopa allmän visstidsanställning. Det finns andra anställningsformer som kan ersätta den. Om det alls är nödvändigt. Klarade arbetsgivare sig innan 2007, borde det inte vara några problem nu heller.
Alla borde ha rätt till ett fast jobb med schyssta villkor. Det är en förutsättning för varje person att skapa sig ett fast och tryggt liv. Därför borde regeringen se till att snarast avskaffa det otyg som kallas allmän visstid. Den anställningformen har inget existensberättigande utan syftar bara till att skapa en otrygg arbetsmarknad med mer lätthanterliga arbetare.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...