24 november 2015

Vi har råd med välfärd – inte med högerpolitik

Vänsterpartiet vill se ett Sverige som fortsätter växa i både välfärd och befolkning. Vi har inte råd att sitta passiva. Att satsa långsiktigt i lönsamma samhällsinvesteringar och en ordentlig utbyggnad av välfärden är både möjligt och nödvändigt. Det finns stora samhällsbehov, det finns människor som kan lösa dem och det finns pengar. Vi har råd - avgörande är den politiska viljan.

”Vi har inte råd” hörs ofta från partier på högerkanten. Vi har inte råd att ta emot flyktingar säger någon. Vi har inte råd med en generös välfärd en annan. Andra bygger hela sin politik på att ställa flyktingmottagande mot välfärd samtidigt som man har sänkt skatten för de svenska storbankerna så att de i år gör en vinst som är dubbelt så stor som UNHCR:s årsbudget för alla världens flyktingar.

”Vi har inte råd” säger dessa partier, som har drivit igenom skattesänkningar på hundratals miljarder som främst gynnat de rikaste. För att inte tala om alla bidrag som främst hamnar i Täby och Danderyd. Trots dessa enorma skattesänkningar och alla bidrag snillar svenska skattefifflare undan i runda slängar 20 miljarder kronor om året, bara i utebliven kapitalinkomstskatt.

”Vi har inte råd” säger dessa partier, samtidigt som de försvarar att miljard efter miljard försvinner ur välfärden i form av privata vinster, inte sällan i olika skatteparadis. Att skattepengar för välfärd istället hamnar i privata fickor har vi tydligen råd med. Hur mycket svenska storföretag, som också fått sänkt skatt, trixar till sig genom att flytta vinster och utnyttja skumma låneupplägg vet ingen.

”Vi har inte råd” säger dessa partier, samtidigt som Sverige är rikare än någonsin och antalet svenska miljardärer aldrig varit fler. Sjuka, arbetslösa, fattigpensionärer och andra utsatta är de som fått betala kalaset när de rikaste har blivit rikare - tack var dessa partier som säger att ”vi har inte råd”. Vissa av dem försöker dessutom stoppa människor som flyr för sina liv. ”Vi har inte råd”…

Men nog har vi råd alltid. Vi har råd att visa medmänsklighet OCH vi har råd med en god välfärd. Vi har råd med en rimlig a-kassa och en sjukförsäkring som inte tvingar ut människor i fattigdom. Vi har råd att se till att de som arbetat ett helt liv får en pension de inte bara kan överleva på utan också leva på. Pengarna finns uppenbarligen, det handlar om hur politiken väljer att fördela dem.

Vad vi inte har råd med är fortsatt ökande klassklyftor, fortsatt sönderslagen och privatiserad välfärd. Vi har inte råd med fortsatt avvecklande av landsbygd och glesbygd, nedmontering av arbetsrätt och arbetstrygghet. Vi har inte råd med fortsatta skattesänkningar och stora bidrag för de rikaste. Vi har inte råd att fortsätta göda storbankerna. Vi har inte råd med mer högerpolitik.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

19 november 2015

SD låtsas stå på arbetarnas sida - men är chefens bäste vän

Sverigedemokraterna är ett arbetarfientligt högerparti som bland mycket annat angriper strejkrätten och röstar mot höjningar av a-kassan. Att jag påtalade detta fick Sven-Olof Sällström (SD) och Mattias Bäckström Johansson (SD) att gå i taket.

”Vi har under lång tid drivit förslag om att höja den” skriver de indignerat om a-kassan. Men de ”glömmer” lämpligt nog att berätta att SD aldrig stött förslag om höjd a-kassa när frågan varit uppe i riksdagen. Dessutom tänker SD stödja Moderaternas budgetmotion om deras egen röstas ner. Det betyder att SD tänker rösta för sänkt a-kassa. Men det ”glömde” man också berätta.

Med SD:s politik skulle otryggheten öka på arbetsmarknaden. SD tycker exempelvis att det är okej att fast anställda får sparken för att ersättas av bemanningsföretag. De vill också att anställningstryggheten ska försämras genom att det ska bli lättare för arbetsgivarna att sparka vem de vill. Man låtsas stå på arbetarnas sida - men är chefens bäste vän.

SD ställde sig alltså bakom och aktivt drev på Alliansens långtgående försämringar i arbetsrätt och anställningsskydd. SD har röstat för att behålla Fas 3. De har röstat mot rätt till heltid. De har röstat nej till förslag om tryggare anställningar genom färre visstider och de är emot att LO-medlemmarna ska få dra av fackförbundsavgiften i deklarationen.

Det är inte bara tryggheten på jobbet som SD ger sig på utan de angriper även säkerheten för de anställda. De har exempelvis röstat nej till en nollvision för arbetsplatsolyckor och försämrat reglerna för övertid. De har röstat emot satsningar på arbetsmiljöarbete och till nya regionala skyddsombud. När man ser hur Sverigedemokraterna handlar i verkligheten blir bilden alltså väldig tydlig.

I listan över SD:s motioner nu i höst finns också en om att de vill försvaga rätten att strejka mot försämrade löner och arbetsvillkor. Det är en motion från en enskild ledamot hävdar Sven-Olof Sällström och Mattias Bäckström Johansson. Samtidigt undviker de noga att yppa ett enda ord av avståndstagande från motionens innehåll. Det är talande i sig…

SD är inte bara ett rasistiskt parti utan även ett tydligt högerparti som bygger sin politik på att ställa arbetare mot arbetare, bara för att de har olika bakgrund. När personer med olika bakgrund gemensamt arbetar för trygga och säkra jobb så är det en konflikt som helt enkelt inte passar in i SD:s unkna världsbild.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

17 november 2015

Interpellation: Vad tänker du göra för att förbättra arbetssituationen för Michelle och andra i hennes sits?

Den här interpellationen lämnade jag in igår. Den har sin utgångspunkt i ett närmast desperat inlägg i Facebookgruppen Vi bor i Nybro kommun. Där beskriver en undersköterska hur hon upplever sin situation som vikarie inom omsorgen. Inlägget har fått ett flertal igenkännande kommentarer där andra säger sig uppleva detsamma. Det är inte heller första gången jag hör liknande vittnesmål, det ovanliga är bara att någon vågar göra det öppet.

Jag tycker att det är pinsamt att kommunen upplevs som en så dålig arbetsgivare! Ska vi i framtiden kunna rekrytera kompetent personal till omsorgen i Nybro kommun så har vi inte råd med ett rykte om att vara en dålig arbetsgivare. Istället borde vi sträva efter att vara ett föredöme som arbetsgivare för såväl fast anställd personal som för vikarier. Här följer själva interpellationen.
I ett Facebook-inlägg som närmast kan beskrivas som ett förtvivlat rop på hjälp skriver undersköterskan Michelle Andersson Erlandsson om sin arbetssituation som anställd inom omsorgen i Nybro kommun. Det är ingen munter läsning för Nybro kommun som arbetsgivare när hon beskriver sina upplevelser.
”Jag börjar känna frustration över hur Nybro kommun behandlar sina vikarier, och jag vet att jag inte är ensam.
Är det värt att ställa upp på allt allt allt, är det värt att bortse från sig själv för att finnas till hands för kommunen 24/7. Tyvärr måste man om man vill ha ett jobb i Nybro kommun. Sen till alla vikarier och timanställda, ni kan inte ställa upp på allt, man måste få säga nej, fortsätter vi att acceptera allt så kommer de fortsätta utnyttja oss.”
Hade Michelle varit ensam om sina upplevelser så hade det varit illa nog. Dessvärre vet jag att hon har rätt när hon skriver att hon inte är ensam. Jag har själv fått till mig flera likartade vittnesmål där man precis som Michelle ställer sig frågan om det verkligen är värt att fortsätta arbeta inom omsorgen i Nybro kommun trots att man, precis som Michelle, tycker om sitt jobb.
”Men vet ni, jag trivs på mitt jobb, jag trivs med mina arbetskamrater, jag vill finnas där för både arbetskamrater och pensionärer.”
Dygnet runt, året runt, helg eller inte, så bärs omsorgen i Nybro upp av kvinnor som Michelle. Och det till en lön som nog få skulle säga verkligen motsvarar arbetsinsatsen och ansvaret. Jag anser att det minsta kommunen kan göra i gengäld är att erbjuda så goda arbetsvillkor och schyssta anställningar som bara är möjligt. Att sträva mot att vara ett föredöme som arbetsgivare helt enkelt.

Med bakgrund av detta undrar jag:
  • Min ambition är att Nybro kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Ställer du upp på det?
  • Kommer du att vidta åtgärder för att förbättra arbetssituationen för Michelle och andra i hennes sits?
  • Vilka åtgärder kommer du i så fall att vidta?

05 november 2015

SD – ett arbetarfientligt parti

SD har nu i höst lagt en motion i riksdagen om att genomföra inskränkningar i strejkrätten. Med tanke på partiets intima samtal med arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv så är det egentligen inte förvånande. Förslaget skulle mycket väl kunna vara hämtat från deras önskelista över åtgärder för att ge mer makt till arbetsgivarna på arbetarnas bekostnad.

SD ställde sig också bakom och aktivt drev på Alliansens långtgående försämringar i arbetsrätt och anställningsskydd. Partiet röstade emot höjt tak i a-kassan och är emot att LO-medlemmarna ska få dra av fackförbundsavgiften i deklarationen. Man har röstat emot satsningar på arbetsmiljöarbete och till nya regionala skyddsombud. Osv, osv, osv.

Nu vill man alltså gå vidare och inskränka strejkrätten genom att stoppa rätten till sympatiåtgärder. Det är ett förslag som slår direkt mot exempelvis undersköterskor i Kommunal. De kan inte lämna äldreboendet och gå ut i strejk själva utan behöver solidaritet från andra om de ska kunna slåss för sina villkor. Den möjligheten vill SD förvägra dem.

SD:s redan arbetarfientliga politik blir allt värre. Vill SD att det bara ska vara att stå och buga för arbetsgivaren som ska finnas kvar för arbetare?! Arbetarnas ställning behöver stärkas, inte försvagas. Vi behöver tryggare arbetsplatser, inte otryggare. Sverige behöver mer vänsterpolitik, inte mer högerpolitik utformad av Svenskt Näringsliv.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

22 oktober 2015

Inga undantag för barn- och tvångsäktenskap!

Vänsterpartiet anser att Sverige ska vara ett föregångsland för barns, ungas och kvinnors rättigheter. Vi måste vi stå upp för de mänskliga rättigheterna och stoppa barn- och tvångsäktenskap i alla dess former. Då ska det inte heller kunna vara möjligt att erkänna tvångsäktenskap, utländska barnäktenskap och fullmaktsäktenskap i Sverige.

I maj i fjol skärpte riksdagen lagstiftningen för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Lagen innebar dock att det även fortsättningsvis kan vara möjligt att erkänna ingångna tvångsäktenskap, utländska barnäktenskap och fullmaktsäktenskap i Sverige. Vänsterpartiet var det enda partiet som röstade för att ta bort alla möjligheter till undantag.

Vänsterpartiet vill ta bort undantagsregeln, men inga andra partier ställde sig bakom vår motion om att täppa till kryphålen i lagen. Nu, mer än ett år senare, är resultatet av den nya lagen magert. Hittills har den inte resulterat i några fällande domar. Samtliga 19 förundersökningar har lagts ner och inga åtal har väckts. Är detta verkligen ett acceptabelt resultat av lagen?

Alla barn ska ha rätt till sin barndom och alla människor ska ha rätt att välja sin partner. Vänsterpartiet anser inte att vi kan ha en lagstiftning som innebär att vissa barn undantas det skydd som alla borde ha rätt till. Därför måste lagen ändras så att inga undantag för barn- och tvångsäktenskap accepteras.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

18 oktober 2015

Rapport från partistyrelsen 17-18 oktober 2015

Bilden snodd av Madeleine Nyvall
Kongressen närmar sig, snart är det bara ett halvår kvar ;), och snart kommer kallelsen att skickas ut. I helgen har nämligen partistyrelsen beslutat om de nödvändiga formalierna kring kongressen. Förutom kallelsen så har partistyrelsen beslutat om ombudsfördelning och valledningen för val av kongressombud och valberedning.

En rad andra frågor inför kongressen hanterades också. Eko-Eko-programmet exempelvis, där VU tagit fram ett utkast till punktprogram. Nu var det bara en vägledande diskussion och skarpa yrkanden kommer först till nästa PS. Det blev flera intressanta diskussioner kring klimatskatt på mat, arbetstidsförkortning, kärnkraft, transporter på landsbygden och en del annat. Jag misstänker att många av dessa diskussioner kommer att återkomma på kongressen.

Vid förra kongressen, 2014, bordlades ett förslag om att införa differentierade kongresser och fyraåriga mandatperioder för partistyrelsen. De två olika typerna av kongresser är tänkta att behandla olika typer av frågor. Valårskongresser behandlar huvudsakligen förslag direkt relaterade till det kommande valet och programkongresser behandlar partiprogram och andra eventuella programfrågor samt väljer partistyrelse mm. Förslaget bordlades för att det skulle utredas vad det innebär för interndemokratin.

Detta är nu klart och partistyrelsen beslutade att gå fram med förslaget att införa differentierade kongresser men att behålla tvååriga mandatperioder. Det innebär att partistyrelse och andra kongressvalda uppdrag kommer att väljas vid varje kongress. Jag tror att det är ett väl avvägt beslut som förhoppningsvis ska leda till att vi slipper se hela sjok av motioner lämnas obehandlade pga tidsbrist.

Bilden snodd av Emil Lindahl Persson
Vi tog också beslut om att försöka förbättra interndebatten där exempelvis ovan nämnda frågor och annat ska kunna diskuteras. Det ska i det korta perspektivet ske genom att den debattsida som redan finns på hemsidan utvecklas och görs mer känd. Det ska bland annat ske genom att en aktiv redaktör får i uppgift att ge en grund för en hyfsad debatt. I ett längre perspektiv finns ytterligare utvecklingsmöjligheter, men det handlar som vanligt om resurser.

Två aktuella frågor diskuterades under lördagen. Decemberöverenskommelsen var först ut och Jonas Sjöstedt konstaterade att det svajar inom borgerligheten och att de inte tycks veta vart de ska. I Ekots lördagsintervju liknar han dem vid Monthy Phytons sketch om 100 meter för personer utan lokalsinne. Den är väl värd att lyssna på. I övrigt konstaterade han att Vänsterpartiet, till skillnad från högerpartierna, är ett parti att lita på. Vi håller ingångna avtal.

Som andra fråga diskuterades Syrienkonflikten Det är världens mest komplexa konflikt som underblåses av olika intressen och det finns inte någon militär lösning. Konflikten måste hanteras inom FN och inkluderas samtidigt som omvärlden slutar elda på konflikten. Assad måste avgå och en ny regering måste företräda hela Syrien samtidigt som Daesh/IS såklart måste bekämpas. Det behövs bland annat sanktioner mot de som understöder och handlar med dem, så att tillförseln av vapen och pengar stryps. Men, som sagt, det är världens mest komplexa konflikt.

Trots att partistyrelsemötet var ovanligt kort så hann vi besluta om en ny distriktsindelning i Västra Götaland och en del andra mindre frågor och hantera en rad rapporter. Bland annat rapporterade kommunikationschefen Marie Antman om den kommande kampanjen där vi ska ta hem våra segrar i budgetförhandlingarna. Samtidigt behöver Sverige så mycket mer vänsterpolitik än vad denna budget innebär och vi ska förmedla att tillsammans kan vi göra så mycket mer.

Som sista, men definitivt inte obetydligast, punkt på dagordningen diskuterades Daniel Sestrajcic och polisanmälan mot honom. Partiet kan såklart inte ha någon synpunkt i skuldfrågan även om det såklart inte finns någon anledning att misstro Daniel. Den frågan får rättssystemet hantera (även om det kan finnas anledning att ha synpunkter på polisens hantering av frågan hittills). Med detta sagt så är han i vilket fall oskyldig tills motsatsen bevisats.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

15 oktober 2015

Flyktingprofitörer är giriga jävlar som ska stoppas!

I dessa tider är det många som upprörs över flyktingsmugglare. Själv upprörs jag mer över de giriga j-ar i Sverige som skamlöst utnyttjar den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget för att tjäna mer pengar. Där de flesta ser människor i behov av hjälp och stöd ser lycksökare och riskkapitalister enbart möjligheter att tjäna pengar på skattebetalarnas bekostnad.
Någon som är ironisk? Eller Jan Emanuel Johansson som är i farten?
Nu, i en tid när rekordmånga människor är på flykt, kan vi läsa om oseriösa aktörer som hyr ut direkt dåliga lokaler till Migrationsverket för ockerpriser. Vi kan läsa om hur riskkapitalbolag passar på att öka lönsamheten. Bara därför att man kan. För dem är det bara en marknad – och just nu finns utrymme för stora privata vinster, på skattebetalarnas bekostnad.

Som vänsterpartist tycker jag att det är självklart att ta emot flyktingar. Det är inte en fråga om våra val eller behov. Det är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter som är fastställda i internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Men som vänsterpartist kan jag heller aldrig acceptera att bolag tillåts profitera på människor som flytt från krig och terror.

Vänsterpartiet har fått med regeringen på att utreda hur vinstintresset i välfärden ska kunna stoppas. Vi tycker att det är självklart att man inte ska göra pengar på barn, sjuka och gamla. Eller människor som flyr undan kring. Vi vill inte att flyktingar ska bo i mögliga rum på förläggningar medan ägarna tjänar miljoner. Det är profitörerna som ska stoppas – inte flyktingarna.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...