19 september 2014

Vi behöver en regering som tror på landsbygden

Under lång tid har vi sett hur landsbygden avfolkas, hur offentlig service dras bort och hur privat service blir allt svagare eller försvinner helt. När staten avvecklar Försäkringskassan, post, polis och apotek så försämras förutsättningarna för privat service. Då försvinner även bankkontor, byns affär och bensinmack. När staten överger en ort vem är det då som skall tro på den?

En ny regering måste vända den här utvecklingen och ta de ökande klyftorna mellan stad och landsbygd på allvar. Vänsterpartiet ställs nu dessvärre utanför regeringen när Stefan Löfven vill söka samarbete högerut, till de partier som i allt väsentligt har vänt landsbygden ryggen under sina åtta år vid makten. Det är beklagligt för alla oss som bor på landsbygden.

Vänsterpartiet menar att en levande landsbygd är nödvändig för att få en grön hållbar lösning i framtiden. Vi vet att landsbygden har en enorm potential och med rätt stöd som utformas i dialog med rörelser, företag och boende på landsbygden så kan landsbygdens förutsättningar tas tillvara och landet hållas ihop.

Vi har ett omfattande landsbygdsprogram med 82 konkreta punkter. De ekonomiska stöden till landsbygdens service behöver utökas kraftigt men framförallt behöver statens åtagande på landsbygden stärkas, de boende på landsbygden få större inflytande över de insatser och pengar som föreslås. Staten måste helt enkelt tro på landsbygdens livskraft och förmåga.

Vi vill att servicen på landsbygden ska stärkas. Här är några av alla våra förslag som skulle ha stor betydelse för Kalmar läns utveckling;
  • Förenkla regelverket för småskalig livsmedelsproduktion och servering för att underlätta för småföretag. Detta då utvecklingen av landsbygdsturism gynnar och samspelar med utvecklingen av lokal livsmedelsproduktion.
  • Inför ett logistikstöd för att bedriva lanthandel. Stödet ska kompensera sämre geografisk belägenhet, mindre volymer av varor etc., vilket är en förutsättning för en fungerande daglig varumarknad på landsbygden.
  • Att posten ska ha i uppdrag att ge god service av likvärdig kvalitet till alla enskilda medborgare och företag i hela landet.
  • Att staten går in och garanterar allas rätt till fungerande mobiltelefoni genom att mobilföretagen med en avgift är med och betalar för att systemet ska fungera för alla människor och företag i vårt land.
  • Vi vill se en kraftig utbyggnad av fiber på landsbygden. De närmaste två åren vill satsa 2 miljarder mer än den borgerliga regeringen för att landsbygden ska ha tillgång till en utbyggd infrastruktur.
  • Utöka statliga medel för hjälp till etablering av drivmedelsmack på landsbygd och underlätta dispensmöjligheter för drivmedelsmackar i glesbygden med låg omsättning genom lagregleringar som inte äventyrar yttre miljön eller säkerheten.
  • Att staten tar fullt ansvar för att säkerställa att alla medborgare har tillgång till apotek och därmed livsnödvändiga läkemedel i hela landet.  Att en avgift tas ut av samtliga apotek som en procentsats av omsättningen och används för att garantera tillgången till apotek på landsbygd och i glesbygd.
Med våra förslag ges servicen på landsbygden möjligheter, vi tror på landsbygden och vill ge den de bästa förutsättningarna. Det kommer vi att kämpa för, även i opposition.

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

12 september 2014

Jag vill ha ett samhälle där vi tar hand om varandra

Häromdagen träffade jag Susanne i Oskarshamn. Susanne är en av alla de, främst kvinnor, som drabbats hårt av regeringens omänskliga utförsäkringslinje. ”Jag hade inget människovärde” säger hon när hon beskriver hur det är att leva som utförsäkrad.

Jag vill vi ha ett samhälle som styrs utifrån solidaritet, rättvisa och omtanke istället. Ett tryggt samhälle där vi tar hand om varandra. I det samhället finns det ingen plats för ord som "utförsäkrad". I det samhället delar vi inte upp varandra i "närande och tärande" som regeringen har gjort. Ingen blir friskare för att man blir fattig(are) och får sin tillvaro sönderslagen. Tvärtom.

Valet om några dagar handlar om vilket samhälle vi vill ha. Vill vi verkligen fortsätta mot ett hårdare och kallare samhälle där girighet och egoism tillåts styra? Ett samhälle där sjuka människor berövas sitt människovärde.

Eller vill vi ha ett samhälle som styrs utifrån solidaritet, rättvisa och omtanke? Ett tryggt samhälle där vi tar hand om varandra. Den 14 september är det du som avgör.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

10 september 2014

Vänsterpartiet utmanar girigheten med sex timmars arbetsdag

Låter man bara girigheten och egoismen styra i politiken så löser sig allt. Det tycks vara högerregeringens politiska drivkraft och riktpunkt. Vänsterpartiet menar att ett Sverige som byggs med solidaritet, rättvisa och omtanke i grunden är starkare och bättre. Robin Hood bör vara idol och ledstjärna, inte Sheriffen av Nottingham.

Regeringen har sänkt skatterna för de största bankerna med åtskilliga miljarder, slumpat bort välfärd till riskkapitalister – och såklart, sänkt skatterna för de rikaste. Igen. Bankdirektörer och riskkapitalister klias på ryggen medan klassklyftorna når nya rekordnivåer. De rikare blir allt rikare och de fattigaste allt fattigare.

Den känsla av trygghet och stabilitet som präglat Sverige har bytts ut mot en otrygg arbetsmarknad med hög arbetslöshet, bostadsbrist, urholkad välfärd och ett mindre jämställt samhälle. En hel ungdomsgeneration har lämnats i sticket. Alla drabbas när vi får ett sämre samhälle, men kvinnor har drabbats hårdast av regeringens politik.

Vänsterpartiet utmanar den girighet och den uppgivenhet som präglar stora delar av dagens politik. Vi är en garant för att det finns ett rättvisealternativ i svensk debatt. När en alltmer hektisk arbetsdag stressar sönder hälsan, livet och relationerna till våra nära och kära - då vill vi ge människor tid att leva.

Att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är en reform som kostar långt mindre än högerregeringens skattesänkningar. Det är också en feministisk reform som på allvar utmanar dagens maktstruktur byggd på girighet och egoism. Det är därför den skrämmer regeringen så.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

06 september 2014

"Jag hade inget människovärde"

Igår var jag i Oskarshamn och träffade Susanne. Anledningen var att jag tycker att sjukförsäkringen är en av valrörens mest bortglömda frågor, trots att det är få frågor som så tydligt handlar om vilken sorts samhälle vi vill ha. Vill vi verkligen fortsätta mot ett hårdare och kallare samhälle där girighet och egoism tillåts styra? För mig är svaret enkelt.

Jag vill vi ha ett samhälle som styrs utifrån solidaritet, rättvisa och omtanke istället. Ett tryggt samhälle där vi tar hand om varandra. I det samhället finns det ingen plats för ord som "utförsäkrad". I det samhället delar vi inte upp varandra i "närande och tärande" som regeringen har gjort. I det samhället har Susanne och alla andra i hennes situation ett människovärde. Ingen blir friskare för att man blir fattig(are) och får sin tillvaro sönderslagen. Tvärtom.

Högerregeringens val är tydligt. Fredrik Reinfeldt skrev i sin bok Det sovande folket ”Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras. De hälsosamma riskerna är mycket mänskligare än den falska tryggheten.” För att kunna sänka skatterna för de rikaste har han utifrån dessa "hälsosamma risker" med berått mod kastat ut tusentals sjuka i otrygghet och fattigdom.
Vänsterpartiets val är lika tydligt. Ingen blir friskare av att man blir fattig, ingen blir frisk av att man råkar passera en fastslagen tidsgräns. Sjukförsäkringen borde finnas till som ett skyddsnät för att alla ska kunna känna sig trygga med att tillvaron inte behöver krascha mer än vad som ändå sker vid sjukdom eller skada. Vi behöver en sjukförsäkring ger människor en chans att bidra till samhället, utifrån sin egen förmåga.

Att höra Susannes berättelse var skakande trots att jag (allt för många gånger) hört liknande berättelser tidigare. Läs hennes historia du också och tänk sedan på vilket samhälle du vill ha när du lägger valsedeln i valurnan.

Här hittar du artikeln med Susanne: - Jag hade inget människovärde

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

31 augusti 2014

Det är nog med vinstjakt nu!

En stor majoritet av svenska folket är emot att vinstintresset får styra i välfärden. Det är inte så märkligt. Sverige är idag ett land där riskkapitalister har fått i det närmaste fri dragningsrätt på skattepengar medan vi kunnat läsa om hur de som byggde vårt välfärdssamhälle får ligga och dö i sin egen avföring och förskolebarn får knäckebröd och vatten till lunch för att vinsten ska öka. Det får vara nog med det nu!
Sverige är ett av de länder som har privatiserats allra snabbast. Vi är en experimentverkstad i privatisering. Det privatiserade svenska skolsystemet saknar exempelvis motstycke i världen. Det är helt unikt är det att den svenska staten inte bryr sig om vem som äger skolan. Tidigare hade vi sällskap av Chile, men där har man nu insett att detta system inte är hållbart. Så nu står vi ensamma.

Ingenting talar för att privatiseringarna lett till bättre arbetsförhållanden för personalen eller högre kvalitét inom välfärden. Tvärtom. Inom privat välfärd generellt är heltiderna färre, anställningarna otryggare – och de anställda färre. Så blir det när riskkapitalbolag gör allt för att maximera vinsterna. Dessa vinster som försvinner från välfärden motsvarar minst 23000 undersköterskor.

Vänsterpartiet har presenterat en tidsplan för hur vinsterna i välfärden ska tas bort. Nu är det dags att avsluta vinstjakten. Vi vet att vi har ett massivt stöd för få bort vinstintresset från välfärden. Med det stödet i ryggen är det fullt möjligt att stopp detta vinstexperiment som har fått pågå alldeles för länge nu. Vi är många som längtar efter att få ett slut på det och istället bygga en välfärd att lita på.

Det är nog med vinstjakt nu! Vi vill ha en trygg välfärd utan vinstintressen. Välfärden är inte till salu.

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

24 augusti 2014

Så vill jag ge våldsutsatta #rättattgåvidare

Kvinnojouren är idag den organisation som tar störst ansvar för mäns våld mot kvinnor. För ett tag sen fick jag ett kort från Sollentuna Kvinnojour. De vill ha svar på frågan Tycker du att våldsutsatta kvinnor och barn ska slippa bli hemlösa. Det lika självklara som korta svaret är: Ja! I verkligheten är det dock givetvis inte riktigt så enkelt. Här följer därför ett något längre svar också.

Kommunerna kan nämligen i många fall inte erbjuda våldsutsatta kvinnor ett lämpligt boende p.g.a. den generella bristen på bostäder. Även om våldsutsatta bör få förtur så hjälper det föga om det inte finns några bostäder att få förtur till. I stället blir kvinnorna kvar längre än de behöver på jouren eller tvingas hålla till godo med otrygga tillfälliga bostäder. I vilket fall leder det till ohållbara och oacceptabla situationer för Kvinnojourerna och den drabbade kvinnan.

Att det byggs bra lägenheter till rimliga priser är därför en grundläggande förutsättning för att kommunerna ska kunna ta sitt ansvar för våldsutsatta kvinnors och barns boende. Kommunen har ett självklart ansvar i detta då planering och utveckling av bostadsområden ligger på deras bord. Kommunerna måste också bli bättre på att samarbeta över gränserna när det gäller boendefrågan, t.ex. genom att bilda resurspooler med boenden för de personer som utsatts för våld i nära relationer.

Det är dock statens ansvar att skapa lagar och ekonomiska förutsättningar för att byggandet verkligen ska bli av. Här har högerregeringen, som på så många andra områden misslyckats totalt. Man har överlämnat ansvaret till marknaden och följden är att bostadsbrist är mer regel än undantag i dagens Sverige. Även på mindre orter i glesbygd.

Vänsterpartiet vill möta bostadsbristen med ökat bostadsbyggande. Vårt mål är att det ska byggas 40 000 nya bostäder om året. En majoritet ska vara hyresrätter. Vi vill att det införs ett statligt investeringsstöd för att stimulera byggande av miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. Med vårt förslag kan man fördubbla antalet nyproducerade hyresrätter jämfört med idag. För att lösa den akuta bostadsbristen vill vi införa ett ombyggnadsstöd för att göra om befintliga kontorslokaler m.m. till hyresrätter.

I Vänsterpartiets Sverige ska alla som utsatts för våld i nära relation ha rätt att gå vidare och börja ett nytt liv och leva i bra bostäder till rimliga kostnader någonstans där de kan vara trygga.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

23 augusti 2014

Rapport från partistyrelsen 22-23 augusti 2014

Det här blir en väldigt kort rapport från helgens partistyrelsemöte efter det ägnades nästan helt åt diskussioner kring olika strategier för vårt agerande inför valet och, inte minst, efter valet. Bland annat fick vi besök av en företrädare från Enhedslistan som delade med sig av deras erfarenheter som oppositionsparti i Danmark.

Till skillnad från dem så är vi tydliga med att vi vill sitta i en rödgrön regering. Det är det populäraste regeringsalternativet hos svenska folket och det alternativ som har bäst förutsättningar att ställa SD utan inflytande. Gemensamt med Enhedslistan har vi dock att vi inte kommer att sätta oss i en regering med borgerliga partier.

Ändå är det bara vi som är tydliga med att det är det regeringsalternativet vi vill ha - en rödgrön regering utan borgerliga restprodukter i form av Jan Björklund eller Annie Lööf som ministrar. Så vill man se förändring på riktigt efter valet så är en röst på Vänsterpartiet det enda säkra alternativet.

Vi hann faktiskt med att behandla några frågor utöver strategidiskussionerna. Bland annat så beslöt vi vem som skulle tilldelas Jörn Svensson-priset. Mottagaren har arbetat hårt för att få upp hbtq-frågor på den politiska dagordningen - och lyckats väl med det dessutom. Vem det är är dock inte officiellt ännu. Så det kan jag inte avslöja.

Förutom de sedvanliga rapporterna så hade vi också behandlandet av en ny alkoholpolicy på dagordningen. Där landade vi dock i att den behövde återremitteras för justeringar. Så där har jag heller inget att berätta nu...

Så nog om detta. Nu har vi ett val att vinna så att jag efter nästa PS kanske kan berätta något om hur det går i förhandlingarna om att bilda en ny rödgrön regering med ett starkt Vänsterparti :-)

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...